Keski-Suomen kristillisten sosialidemokraattien yhdistys (ent. Jyväskylän kristillisten sosialidemokraattien yhdistys) on yksi Jyväskylän sos.dem. kunnallisjärjestön puolueosastoista. Se eroaa muista osastoista kahdella tavalla. Kun muut ovat enimmäkseen muodostuneet paikkakunnittain, niin tässä osastossa yhdistävä tekijä on maailmankatsomuksellinen. Toiseksi Kristillisten sosialidemokraattien liiton uuden organisaatiorakenteen mukaisesti yhdistys pyrkii tavoittamaan jäseniä koko Keski-Suomen vaalipiirin alueelta. Niinpä sen jäsen voi olla kolmella eri tavalla: Osa on yhdistyksen kautta normaalilla tavalla puolueen jäsen. Toinen mahdollisuus on olla kannattajajäsen, jolloin voi taas olla puolueen jäsen jonkin muun osaston kautta. Tai sitten yhdistyksen jäsen olematta puolueen jäsen.

Kunnallisjärjestön jäsenyyden lisäksi yhdistys on siis valtakunnallisen Kristillisten sosialidemokraattien liiton paikallisosasto. Liittoa kutsutaan myös Veljeysliikkeeksi. Liiton liittokokous pidetään joka toinen vuosi kirkkopäivien yhteydessä. Ensi vuonna siis elokuussa Jyväskylässä. Yhdistys saa edustajia kokoukseen kokonaisjäsenmääränsä mukaan. Veljeysliike on jäsen International League of Religious Socialists -järjestössä. ILRS taas on Sosialistisen Internationaalin (SI) liitännäisjäsen.

Yhdistyksen puheenjohtaja on Tapio Lampinen, joka on myös liiton varapuheenjohtaja ja ILRS:n johtokunnan jäsen. Sihteeri on Marjatta Hynynen, joka on Jyväskylän seurakunnan kirkkovaltuuston jäsen ja Huhtasuon alueneuvoston puheenjohtaja. Lampinen on seurakunnan kirkkoneuvoston jäsen.

Kristillisten sosialidemokraattien järjestöt ovat toimineet yli 60 vuotta. Niiden tavoitteena on ollut olla sillanrakentaja sekä sosialidemokraattiseen puolueeseen että eri kirkkoihin ja muihin uskollisiin yhteisöihin. Uusinta siltaa on rakennettu ammattiyhdistysliikkeeseen tarjoamalla keskustelua sen tarvitsemasta arvopohjasta.