Kurt Ristniemi Home Page

HEVOSEN VÄRIT

HORSE COLOURS

Updated 19.07.2005

 

Kurt Ristniemi © 2000 - 2003


Jaatalli, Lepaa, 2000

Näin rakentuu hevosen väri:
How horse color is built:

Arvellut värigeenit
Supposed color genes
(14.1.2002)

Askel 1:
Punainen ja musta tekeveät pohjan

Raudikko, ruunikko, ruskea vai musta?

Step 1:
Red and black make the base

Chestnut, bay, brown or black?

Väritaulukko
Color chart

Vanha hahmotelma väritauluksi. Keskeneräinen.

My earlier attempt to  tabulate colors. Unfinished.

Hippoksen värinmääritysohje

Suomen Hippos r.y:n ilmiasuun perustuva värinmääritysohje 1970-luvulta.

Color definition guide of the Finnish Central Association.
- In Finnish only.

 

Mahdollisia aiheita...
Potential topics...

Genetiikkaa lyhyesti
Genetics in brief

Raudikko
Chestnut

Ruunikko
Bay

Ruskea
Brown

Musta
Black

Koska valkoinen on valkoinen?
When is White White?

Hevonen voi näyttää valkoiselta, mutta onko se sitä. Valkoinen syntyy monin tavoin.

A horse can appear white, but is it really. There are many roads to white.

Tappava valkoinen
The Lethal White

 

 

Tieto hevosen väreistä ja värien määräytymisestä on täsmentymässä aivan uudella tavalla. 1990-luvulla alkanut hevosen geenikartan selvitystyö on jo nyt tuonut paljon uutta tietoa ja uutta löytyy koko ajan lisää. Värien määritys taitaa mennä tyystin uusiksi!

Our knowledge on horse colors is getting organized. A survey on horse gene map was started in the 1990's. It already has revealed a lot of new info. Color definitions will certainly be altered!


View My Guestbook
Sign My Guestbook
 


get this gear!


get this gear!

0. Arvellut värigeenit

Joidenkin geenien ja niiden alleelien toiminnasta alkaa olla melko selvä kuva. Unohda kaikki, mitä olet oppinut geeneistä kytkiminä. Kyse on proteiinisysnteesistä.

0. Supposed color genes

We now have some idea about some of the genes with their alleles. Forget all what you ever learned about genes being switches. It is all about protein synthesis.

1. Pohjalla punainen ja musta

Hevosen pohjaväri määräytyy punaisen ja mustan keskinäisestä suhteesta. Niin syntyvät raudikko, ruunikko, ruskea ja musta, joiden suhteita ohjaa kaksi geeniä: Ekstensio ja Agouti. Kaikki muut värit rakentuvat tämän pohjan päälle. 

1. It's all based on red and black

Horse's base color is a combination of red and black. The two colors make chestnut, bay, brown and black, whose color combination is guided by two genes: Extension and Agouti. All other colors are built on this base

2. Pohjan peittävä värit

Jotkut - epistaattiset - geenit peittävät kuitenkin väripohjan kokonaan näkyvistä. Tällaisia ovat mm. valkoinen ja vaaleneva kimo.

2. Colours hiding the base colour

Some - epistatic - genes though totally hide the color base. Such genes are e.g. white and gray.

3. Pohjan laimentavat värit

Pohjaväriä voi laimentaa usea tekijä: esim. Cremello, Hallakko ja Taffy. Myös shampanjatekijästä puhutaan...

  • Cremello tekee tekee mm. raudikosta voikon ja mustasta hiirakon. Mutta se tekee myös useimmat valkeaksi luullut hevoset.

3. Colours diluting the base

The base colour can be diluted by several factors: e.g. Cremello, Dun and Taffy. Also champagne is discussed...

  • Cremello turns a chestnut into a palomino, a bay into a buckskin and black to grullo. But it also is responsible for most horses that are consider white by many.

4. Päistärikkö

Päistäriköllä on perusvärisen peitinkarvan joukossa valkoisia karvoja.

4. Roan

Roan has white hairs among the base colored coat hair.

 

TOP OF PAGE