A- PENTUE

s. 16.7.1989
i. D CH KBSG-87 Pinch-Hit's Blueboy (GER)
e. FIN CH Of Leijliden Sastanja Sue

uros Yarracitta Abendbummler
uros Yarracitta Alltagsjazzer
uros Yarracitta Ananasbeisser
uros Yarracitta Anekdotenjäger
uros Yarracitta Aristokater
narttu Yarracitta Anisaufderwiese


Pinch-Hit's Blueboy - of Leijliden Sastanja Sue

Pinch-Hit's Blueboy
Saab du Bois Aguet
Neiman du Bois Aguet
Suyin du Bois Aguet
Nike v Haingraben
Magnus v Haingraben
Biene v Nassau
Of Leijliden Sastanja Sue
Of Leijliden Yazzy
Lord v Haingraben
Of Leijliden Ranina
Ceriinan Isadora
Of Leijliden Norman
Haingraben v Ceda

YARRACITTA ALLTAGSJAZZER

YARRACITTA ANANASBEISSER