Viinijärven Hartikaiset

Sukututkimus liperiläisestä ortodoksisuvusta


Viinijärven ortodoksit asuivat eriuskoisena saareekkeena Pohjois-Karjalan länsilaidalla, erillään itärajan ortodokseista, keskellä muuten täysin luterilaista väestöä. Heistä puhuttaessa ensimmäinen kysymys melkein aina kuului, miten he olivat joutuneet sinne. Milloin he olivat ilmestyneet näille Viinijärven rantamille, eli alueelle, joka sijaitsee nykyisten Joensuun ja Outokummun kaupunkien välissä. Monetkaan eivät tienneet, että he olivat jäänne siltä ajalta, jolloin valtakunnanraja kulki Pohjois-Karjalan länsipuolella ja Ruotsi ja Novgorod taistelivat keskenään näiden erämaiden omistuksesta. Viinijärven ortodoksit olivat rajan itäpuolella ensimmäisessä linjassa puolustamassa itäistä uskoa ja arvomaailmaa lännen hyökkäilyjä vastaan. Tilanne muuttui vuonna 1617, kun raja pysyvästi siirtyi kauas Viinijärven itäpuolelle, lähelle nykyistä kulkureittiään. Kun muut Pohjois-Karjalan ortodoksit sen seurauksena karkasivat Venäjälle ja löytyvät nykyisin niin sanotusta Tverin Karjalasta, Pietarin ja Moskovan puolestävälissä, niin Viinijärven ortodoksit jäivät paikoilleen. Tätäkin on ihmetelty. Viinijärven ortodoksit ovat olleet erikoislaatuista väkeä, jotka ovat tehneet omia ratkaisujaan. Sattumalta isäni suku polveutui tästä väestöstä. Se teki, että sukututkimus minun kohdallani muodostui tavallista hankalammaksi. Asiakirjat olivat osaksi ruotsiksi ja osaksi venäjäksi. Mutta samalla tämä sukututkimus ehkä oli tavallista mielenkiintoisempi. Tuntui niinkuin olisin löytänyt palan menneisyyttä, jota kukaan muu ei ollut sukututkimusmielessä tarkastellut ennen minua.

Hartikaiset olivat eräs Viinijärven alueen suurimmista ja merkittävimmistä suvuista. Olen  pääpiirteissään selvittänyt heidän kaikki merkittävät eri haarautumansa. Sukututkimukseni sivuaa myös kaikkia muita Viinijärven merkittäviä ortodoksisukuja. Hartikaiset nimittäin ehtivät ajan saatossa olla naimisissa melkein kaikkien muiden sukujen edustajien kanssa. Koska Viinijärven ortodokseista on vain vähän tietoa, tai tieto heistä on virheellistä, niin pyrin myös sukututkimuksen yhteydessä tuomaan esiin kaikenlaista yleistä heitä koskevaa asiaa. Sukukirjan sukutauluissa on noin 4700 nimeä. Kirjoitin sukukirjaa varten noin 30 pitempää Hartikaisia tai Taipaleen ortodoksiseurakuntaa koskevaa kuvausta. Tässä on esimerkin vuoksi niistä muutama. Myös esimerkki luetteloista ja valokuvista.

Kylässä 1600-luvun Hartikaisten luona Käsämässä 
Tarina talosta jossa Hartikaiset asuivat 300 vuotta
Veikko Salomo Hartikainen joka meni Amerikkaan.
Viinijärven muut ortodoksisuvut
Valokuvia sukupaikoista
Sukukirjan tilausArne Hartikainen
Helsinki  10.10.2008