Emma luonnetestissä 12.6.2004 Virpiniemessä
    tuomareina: Reijo Hynynen ja Lauri Ojala

         Toimintakyky  +1            Kohtuullinen

             Terävyys  +1                    Pieni, ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua

             Puolustushalu  +1           Pieni

             Taisteluhalu  -1                Pieni

             Hermorakenne  +1            Hieman rauhaton

             Temperamentti  +1           Erittäin vilkas

             Kovuus             +1            Hieman pehmeä

            Luoksepäästävyys  +3      Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin

            Laukauspelottomuus  +    Laukauskokematon

           Pisteet +110                     Luonnetesti hyväksytty