Hunab Ku-
mahdollisuuksien portti ja avain

Muinaisten maya-intiaanien maailmankatsomuksessa on  Hunab Ku:n käsitteellä oleellinen merkitys. Niinpä se on myös eräs avaintekijöistä pyrkiessämme ymmärtämään mayojen kalenterikäsitystä ja siihen liittyvää ennustusta vuodelle 2012. 

Hunab Ku historiassa              

Hunab Ku merkitsee sananmukaisesti ”vain Luoja” tai Yksi Luoja”. Varhaisimmat kirjalliset viitteet Hunab  Ku:sta ovat 1600-luvulta Diccionario de Motulissa ja myöhemmin Chilam Balam:ssa. Kuitenkin Hunab Ku:n käsite ja symboli olivat ilmeisesti yleisesti tunnettuja mayojen korkeakulttuurin aikana, jolloin myös heidän uskomattoman tarkat kalenterinsa kehittyivät.
Muinaisessa Maya-valtiossa Hunab Ku -symbolia saivat käyttää vain korkea-arvoiset papit tai hallitsijat, sillä sen avulla katsottiin ihmisellä olevan mahdollisuus yhdistyä maailmankaikkeuden tietoisuuteen.
Niinpä Hunab Ku-symboli esiintyikin tyypillisesti vanhoissa rituaaliesineissä ja -vaatteissa.

Maya-valtiossa Hunab Ku -symbolia pidettiin niin pyhänä ja sen  merkitystä niin valtaisana, että alkuperäisellä Maya-kansalla ei ollut sille edes sanoja. Heillä, kuten useissa muissakin vanhoissa sivilisaatioissa Kaikkeuden Synnyttäjälle, Luojalle ja Viisaudelle ei ollut nimeä, koska mitkään sanat eivät heistä olleet riittäviä kuvaamaan sitä.

 

Hunab Ku ja mayojen kalenteri

Maya -kulttuurin kukoistuskaudella, joka kesti vuodesta 1500 eaa. vuoteen 800 (yli 2000 vuotta!), mayat kehittivät huippuunsa kalenterijärjestelmän, joka on huomattavasti tarkempi kuin esimerkiksi meidän käyttämämme gregoriaaninen kalenteri. Kalenteri perustui tarkkoihin havaintoihin auringosta, planeetoista, tähdistä sekä Linnunradasta ja siihen liittyy oleellisesti ajatus myös maailmankaikkeuden henkisyydestä ja tietoisuudesta.
 Maya-astrologit, aikansa korkein papisto, kutsuivat Hunab Ku:ta  nimellä ”Galaktinen Perhonen” vertauskuvana sille tietoisuuden muodonmuutokselle, jonka jokainen elävä olento, ihminen mukaan lukien, tulee käymään läpi. 
Symboli edustaa myös maailmankaikkeuden keskusta ja siitä virtaavaa energiaa. Energiaa, joka muodostaa niin tähdet kuin planeetatkin saaden ne värähtelemään.
Kaikkeuden energian virratessa Hunab Ku:sta tähtien ja auringon välittämänä maapallollemme (ja ihmisiin) mayojen kerrotaan tietoisesti yhtyneen tähän energiavirtaukseen Hunab Ku –symbolin avulla. He olivat laskeneet kalentereittensa avulla tarkasti ne päivät ja hetket, jolloin tämä oli mahdollista energiavirtauksen portin ollessa ikään kuin avoinna
.

Hunab Ku ja Maya-tietäjät


Maya-legendat kertovatkin, että useimmat viimeisistä todellisista Maya- tietäjistä olivat siirtyneet jo kauan ennen espanjalaisten tuloa takaisin tähtiin, portin ollessa edellisen kerran avoinna. Vain muutama heistä valitsi mahdollisuuden jäädä tänne maapallolle välittämään tietoa Hunab Ku:sta  ja sen tarjoamasta mahdollisuudesta eteenpäin tuleville sukupolville.
Hunab Ku –symbolin yhtenä tärkeänä ominaisuutena pidetäänkin, että sen avulla ihminen voi päästä yhteyteen galaktisen tietoisuuden kanssa  tiettyinä maailmankaikkeuden hetkinä.

Hunab Ku ja muut vertauskuvat

Hunab Ku:ssa voidaan nähdä kahden vastakohtaisuuden, maskuliinisen-feminiinisen tai/ja positiivisen-negatiivisen voiman yhtyminen, mitä itämaalaisittain kutsutaan nimellä Yin-Yang:.
Kuviossa voidaan nähdä myös nouseva spiraali, mikä kuvaa kaiken elämän ( niin tietoisen kuin tiedostamattomankin)  lähdettä ja elämänvoiman nousua lähteen keskuksesta.
Spiraali sinänsä on vanha, yleismaailmallinen symboli kaikkinaisen elämän kehittymiselle. 
 

Hunab Ku ja vuosi 2012


Mayojen kansalliseepos Popol Vuh kertoo mayojen profetiasta, jonka mukaan maailma syntyy uudelleen 21.12.2012 talvipäivän-seisauksen aikoihin.  Silloin alkaa myös noin 25 vuoden mittainen siirtymäajanjakso maapallon siirtyessä uuteen, toisinaan myös Kultaiseksi Ajaksi kutsuttuun aikakauteen. 
 
 Mayojen, kuten useimpien vanhojen maailmankäsitysten ja nyt myös nykytieteen mukaan, maailmankaikkeus ”hengittää”, toisin sanoen se laajenee ja supistuu.
 Mayojen kalenterilaskelmien mukaan Maailmankaikkeus hengittää syvään sisään  joka 5125. vuosi luodakseen itsensä  uudestaan.  21.12.2012 on kuitenkin tavallista merkittävämpi ”sisäänhengitys -päivä”, sillä tuona päivänä päättyy myös 26 000 vuoden pituinen aikakausi ja alkaa uusi aikakausi. Silloin muodostuu myös harvinainen  ja poikkeuksellinen astronominen kuvio  maapallon, eri planeettojen, auringon ja linnunradan kesken.
  
Tämä Maailmakaikkeuden sisään hengityksen ja uloshengityksen välinen aika, jota kutsutaan myös hetkeksi, jolloin aika pysähtyy, on tärkeä. Sanotaan, että silloin se, mikä on tavallisesti mahdotonta, on mahdollista hänelle, joka tietää. 
Sillä hetken verran olemme yhtyneinä Kaiken Olevaisen Sydämeen, Hunab Ku:hun
.


 

Lisätietoa netisssä:
http://mayanprophecy2012.blogspot.com/2009/07/hunab-ku-galactic-butterfly-mayan.html
http://www.diagnosis2012.co.uk/1.htm#Mayan%20tribal%20proph
http://www.adishakti.org/prophecies/26_hunab_ku_has_flashed_like_lightning.htm
http://staceyrobyn.typepad.com/worldgratitude/2008/11/day-35---hunab.html 

Suomeksi:
http://koti.mbnet.fi/lamat/mayamaailma
http://www.netikka.net/mpeltonen/tzolkin.htm