TEMPPUTYÖLLISTÄMISELLÄ NÄENNÄISTOIMEENTULOA

Yhteiskuntamme rakenteita jäytävää työttömyyttä ei ole lukuisista yrityksistä huolimatta saatu hoidettua pois. Kaksi edellistä hallitusta on puolittanut sitä ja nykyinen hallitus on luvannut luoda satatuhatta uutta työpaikkaa lisää. Jokainen tietää miten näiden lupausten kanssa on onnistuttu.
- Ei mitenkään.
- Niillä tuloksilla ei hallituspuolueiden kannata kehua.

Päinvastoin, määräaikais- ja pätkätyöt ovat lisääntyneet. Epätyypilliset työsuhteet eivät luo turvallisuutta, saati taloudellista vakautta työntekijöille. Turvattomuus ja eriarvoisuus vain lisääntyy. Laman alusta lähtien on pyritty luomaan pitkäaikaistyöttömille ns. kannustemalleja. On arveltu, että malleilla saadaan pitkäaikaistyöttömiä motivoitua hakeutumaan työmarkkinoille.

On herätelty keskustelua "Keppiä ja porkkanaa" malleista.

Lähtemättä erittelemään näiden mallien toimivuutta voidaan todeta toimenpiteiden pääsääntöisesti epäonnistuneen. Kannustavia työllisyystoimenpiteitä voidaan verrata jopa rankaisuluonteisiin toimenpiteisiin, missä työtön joutuu entistä enemmän taloudelliseen ahdinkoon. Näistä esimerkiksi yhdistelmätuki -työsuhteet katkaisevat automaattisesti asumistuen ja työstä saatu palkka ei kata edes vähimmäistoimeentulon määrää. Voidaan hyvällä syyllä kysyä, missä se kannustavuus on silloin, kun palkan lisäksi toimeentuloa on haettava "sosiaaliluukulta"

KANAVA 3
Tulonsiirroilla työtä - säällinen työ vai orjatyö

 
1) Laskennallinen vähimmäistoimeentulon määrä ... €  
   
 
2) Yhdistelmätukipalkka tai muu etuisuus ... €  toimeentulo-osa  
               
 
3) Kannustavan työn malli
xxx €
... €  toimeentulo-osa  
    >>>  
   
Kannustavan työn osuudeksi jätetään xxx €. Kannustuslisää ei lasketa toimeentulotukeen tai muun etuisuuden tuloksi.

Pääsääntöisesti erilaiset tukityöt johtavat työntekijät taloudelliseen ahdinkoon. Ansiotyön pitäisi antaa työntekijälle kohtuullinen toimeentulo. Näin ei tukityötapauksissa toteudu, sillä asumistuki menee ensimmäisenä pois. Toimeentulotukea laskettaessa lapsilisäkin lasketaan tuloksi.
Sopiikin kysyä, toteutuuko tässä lapsilisän maksatuksen tarkoitus? Ei toteudu! Kaikista heikompiosaisia rangaistaan jälleen.

  1. Karenssi tai lyhytkestoinen työpätkä aiheuttaa työntekijälle vaikeuksia tasapainottaa taloutensa. Viimesijaisena tulolähteenä on silloin toimeentuloturva.
  2. Henkilön ollessa yhdistelmätukityössä tai vastaavassa siitä saatu palkka ei peitä edes vähimmäistoimentulon rajaa. Toimeentulon vajetta on tällöinkin haettava toimeentuloluukulta. Kolmannella sektoreilla työt ovat tällaisia työsuhteita. Myös "matalan tuottavuuden" aloilla työtekijä joutuu yhä useammin turvautumaan viimesijaiseen toimeentulotukeen.
  3. xxx € on se suojattu kannustuslisä, millä työnteko saadaan jotenkin kannattavaksikin. Suojaosuutta ei lasketa tulona muihin tulosiirtoihin ja tulee olla suojattuna myöskin ulosottotapauksissakin. Näin saadaan matalan tuottavuuden ja kolmannen sektorin työt kannustaviksi. Velkavankeudessa elävät pääsevät elämään "säällistä elämää", jota lanseeraa jo tasavallan presidentti Halonenkin. Kysymyksessä on valtiovallan taholta vain pieni ele ja kustannuksia tämän mallin rahoittamiseen kyllä löytyy. Tarvitaan vain poliittista tahtoa.
    Ja onhan Suomi hyvinvointivaltio, vai onko?