PROJEKTIVALIKKOON

Jos ihmettelet, MISTÄ CAD-VISUALISOINNISSA ON KYSYMYS, lue ensin tämä :

 

                                                       

Visualisointia voidaan tehdä eri asteisista suunnitelmista: skissistä servietissä, käsin piirretyistä pohjista ja leikkauksista, tai sitten 2D ja 3D CAD-piirustuksista. Ensin mallinnetaan työn "objektit" (esim. seinät,  kalusteet) mikä on eräänlaista 3D-piirtämistä, rakentamista ja muovailua. Vain 3D CAD-piirustuksesta lähdettäessä jää mallinnusvaihe pois, jos ohjelmat ovat yhteensopivia, kuten AutoCAD ja 3D Studio VIZ.

Mallinnuksen jälkeen tapahtuu visualisointi, eli valojen, materiaalien, eri efektien ja kameroiden luominen (järjestys vaihtelee ohjelmasta ja henkilöstä riippuen). Työstä tulee sitten perspektiivikuvia ja videopätkän kaltaisia kamera-ajoja. Kun työ on näytöllä, siinä voidaan "vapaasti liikkua" hiiren avulla, ja katsella eri suuntiin. Ohjelmasta riippuen saadaan työstä myös pohjat, leikkaukset ja aksonometriat, jotka voidaan mitoittaa. Kaikki (liikkumattomat) näkymät tulostuvat paperille.

Mallinnus ja visualisointi voidaan suorittaa eri asteisina: nopeinta on tehdä vain  valkoinen mallinnus, joka muistuttaa perinteistä pienoismallia. Se on hyvä pohja esim. väri- tai valokokeiluille. Toisessa ääripäässä ovat detaljoidut työt, joissa materiaalit ja valot, kiillot ja heijastukset on hienosäädetty ja tulos on fotorealistinen.

ESIMERKKEIHIN  pääsee PROJEKTI-VALIKON alakuvista