P A P E R I L L E ...D O K U M E N T O I N T I

valikkoon
lisää kappelista


        

Pohjapiirustusten, leikkausten ja projektioiden sekä aksonometrioiden lisäksi virtuaalimallista voi ottaa kattavan sarjan "valokuvia" joka suuntaan. Yleisnäkymiä ja lähikuvia. Tulostetaan kukin näkymä paperille esimerkiksi A3 kokoon.

T I E T O K O N E E L L A .voidaan virtuaalimallia esitellä / katsella eri tavoin: 1) Malli näytöllä 3D:nä, jolloin sitä voidaan liikutella ja tarkastella eri suuntiin, sekä zoomailla. 2) Mallista otetaan kattava kuvasarja, joista tehdään elävä valmis-esitys diaesityksen tapaan. Käyttökelpoinen menetelmä, helppo katsella. 3) "Video" eli kamera-animaatio. Sen plussana on todellisuudentuntu, miinusta on suuret vaatimukset tietokoneelta, jolla sitä katsellaan.


Kappeli, Tuusula / muutostöiden sisustussuunnittelu Klaus Winqvist / mallinnus ja visualisointi Maria Cajanus