[kuva]

Simo K. Kivelä

Sähköposti  
Puhelin 050 337 4556
Blogi   http://simokivela.blogspot.fi/   (matematiikkaa ja sen opettamista käsitteleviä aiheita)
MatTa-sivusto   http://matta.hut.fi/matta/   (sähköisiä materiaaleja matematiikan opiskeluun)

Matematiikan lehtori Teknillisen korkeakoulun (TKK) matematiikan laitoksella Otaniemessä 1971-2006. Kirjoittanut useita TKK:n opetustehtäviin liittyviä oppikirjoja ja johtanut digitaalisten opiskelumateriaalien kehittämistä MatTa- ja MatTaFi-projekteissa. Siirtynyt eläkkeelle 1.9.2006.

Eläkkeelle jäämisen jälkeen kirjoittanut tietokirjoja, pitänyt blogia ja popularisoinut matematiikkaa lukiolaisille ja työväenopistossa. Harrastuksena mm. latinan opiskelu.


Julkaisut

Oppikirjoja TKK:n opetukseen

 • Lineaarialgebra, oppikirja, 321 s., Otakustantamo, Espoo, 1974; yhdessä Pertti Toivosen kanssa
 • Perspektiivioppi ja aksonometria, oppikirja, 173 s., Otakustantamo, Espoo, 1976
 • Matriisilasku ja lineaarialgebra, oppikirja, 268 s., Otakustantamo, Espoo, 1981
 • Matriisilasku ja lineaarialgebra, oppikirja, laajennettu painos, 295 s., Otakustantamo, Espoo, 1986
 • Algebra ja geometria, oppikirja, 201 s., Otatieto, Espoo, 1989
 • Matlab-opas, ohjelmisto-opas, 60 s., Otatieto, Espoo, 1991
 • Reaalimuuttujan analyysi, oppikirja, 200 s., Otatieto, Espoo, 1992
 • Matlab-opas, Matlabin version 4 mukaan, ohjelmisto-opas, uudistettu painos, 64 s., Otatieto, Espoo, 1996
 • Vektorimuuttujan analyysi, oppikirja, 235 s., Otatieto, Espoo, 1997

Muita oppikirjoja

 • Differentiaaliyhtälöt, laskuharjoitusmoniste, 22 s., Limes ry., Helsinki, 1967
 • Differentiaali- ja integraalilaskenta II, laskuharjoitusmoniste, 42 s., Limes ry., Helsinki, 1969
 • Differentiaaliyhtälöt, laskuharjoitusmoniste, laajennettu painos, 51 s., Limes ry., Helsinki, 1970
 • Numeerista matematiikkaa lukioon, oppikirja, 95 s., Kirjayhtymä, Helsinki, 1982; yhdessä Erkki Pehkosen kanssa
 • M niinkuin matematiikka (Iso-M), lukiotason matematiikan tietosanakirja, 422 s., MFKA-Kustannus Oy, Helsinki, 1998, 2000
 • DelTa, Tavalliset differentiaaliyhtälöt, 171 s., mukana CD-ROM, MFKA-Kustannus Oy, Helsinki, 2003
 • Perspektiivikuvan geometriset perusteet, 116 s., Tammertekniikka, Tampere, 2008

Muuta

 • On the Analytical Solution of the Pohlke Problem, 14 s., Report-HTKK-MAT-A47, Espoo, 1974
 • DiffEqLab, A MATLAB Based Package for Studying Ordinary Differential Equations, 13 p., Helsinki University of Technology, Institute of Mathematics, Reports C11, August 1994

Lisäksi raportteja, artikkeleita ja puheenvuoroja matematiikan opetuksesta eri tasoilla sekä erityisesti tietotekniikan hyödyntämisestä matematiikan opetuksessa.

Opetustehtävät

TKK:n matematiikan lehtorina

 • Matriisilaskun ja lineaarialgebran kursseja (n. 1971–1985)
 • Deskriptiivisen geometrian ja perspektiiviopin kursseja (n. 1971–1984)
 • Matematiikan laajan peruskurssin eri versioita (n. 1985–2002)
 • Funktionaalianalyysin seminaareja prof. Raimo Lehden kanssa (n. 1972–1980)
 • Useiden kurssien laskuharjoituksia sekä satunnaisesti kursseja numeerisesta analyysista, geometriasta yms.

Muuta

 • Pikku-M, lukiomatematiikan kertauspaketti Aalto-yliopistossa 2009; yhdessä Eerikki Lehtisen ja Sanna Tyrväisen kanssa
 • Mathematica-kurssi, Mathematica-ohjelmiston käyttökurssi Aalto-yliopistossa 2010
 • LaTeX-opas ja -kurssi Aalto-yliopistossa 2011.

MatTa- ja MatTaFi-projektit

Projektien johtajana 1993–2006.

MatTa ( = Matematiikkaa tietokoneavusteisesti) oli vuonna 1993 alkanut tutkimus- ja kehitysprojekti, jonka tavoitteena oli kehittää, analysoida ja evaluoida tietokoneavusteista opetus- ja opiskelumateriaalia yliopistojen matematiikan peruskursseille, ammattikorkeakouluihin ja lukioihin.

MatTaFi oli vuoden 2004 alussa alkanut valtakunnallinen projekti digitaalisten opiskelumateriaalien tuottamiseksi yliopisto- ja ammattikorkeakoulutasolle. Kyseessä oli MatTa-projektin laajennus ja Suomen virtuaaliyliopisto -projektin osahanke.

Projekteissa kehitetyt digitaaliset opiskelumateriaalit ovat relevanteilta osiltaan edelleen käytettävissä. Tarkemmat tiedot löytyvät matta.hut.fi-sivustosta.


SKK 10.09.2016

Valid HTML 4.0!