Kalenteri
Merkillinen kaivoskuilu


Hyvä Sanoma N:o 3  1968
Marraskuussa 1946 Pohjois-Ruotsissa Skellefteån ulkopuolella olevassa Kristinebergin kaivoksessa suoritettaessa räjäytyksiä 107 metrin syvyydessä maanpinnan alapuolella pölyn ja savun laskeuduttua näkivät kaivosmiehet hämmästyksekseen jotakin,joka kaivoslyhtyjen ja valonheittimien valossa muistutti valoisaa Kristus-hahmoa."Syy siihen,että noin kolme metriä korkea hahmo näkyi niin selvästi,oli siinä,että se oli koostumukseltaan toista kiviainetta kuin ympäröivä vuorenseinä - se oli hopeanhohtoista seresiittikvartsia,kun taas taustana oleva seinäkallio oli tummempaa kloriittikvartsia.Tässä oli yksi syy myös siihen,että hahmo räjähdyksessä oli muodostunut ehjäksi kokonaisuudeksi.

Löytö herätti suurta kohua - ei vain kaivosmiesten keskuudessa - vaan koko lähiseudun kansassa.Niin maakunnan sanomalehdet kuin Tukholmankin lähettivät paikalle kirjeenvaihtajiaan valokuvaajineen ja Kristinebergin ihmeestä kirjoitettiin.Monet yhdistivät merkillisen ilmestyksen vanhaan ennustukseen,joka näyttää levinneen laajalle norrlantilaisissa pitäjissä.Se oli suullinen profetia,joka on sittemmin merkitty muistiin ja jota säilytetään Uumajan lääninmuseossa.Siinä kerrotaan,mitä tapahtuu viimeisinä aikoina.

Profetiassa kuvaillaan inhimillisen tiedon ja taidon lisääntymistä niin,että ihmiset pystyvät voittamaan luonnonvoimat."Noustaan taivaalle lohikäärmeen muotoisessa esineessä".Tehdään suuria keksintöjä,mutta kielletään Jumalan olemassaolo ja eletään synnissä ja laittomuudessa.Jumala pannaan viralta ja ihmisestä tehdään maailmankaikkeuden herra.Mutta Jumalan valtakunta tulee.Sen eräänä merkkinä on oleva,että Jumala itse on "pystyttänyt asunnon ainosyntyiselle Pojalleen erääseen Pohjolan hohtavaan vuoreen".Kerran,maailman viimeisinä aikoina,Jumala on näyttävä ihmisille Poikansa asunnon,joka on hohtavassa vuoressa,asunnossa jonka Hän itse on valmistanut."On oleva suuri hämmästys jonkin aikaa Kristus-kuvan tähden.

Mutta pian ihmiset sen unohtavat,ja jumalattomuus saa yhä suuremman vallan ihmisten keskuudessa.He tulevat huutamaan,ettei ole muuta Jumalaa kuin tiedon jumala."Lopuksi profetoidaan vielä samantapaisesta ilmestyksestä,mutta sen mukaan Kristus-kuva säteilisi vuorenhuipulta.

Kerrotaan,että eräs niistä miehistä,jotka räjäytyksen jälkeen ensimmäisenä näki hahmon,tuli uskoon.hänen kerrottiin sitä ennen olleen ateisti.Eräs pappismies,apulaispappi Nolander Björkselestä,joka näki merkillisen Kristus-kuvan,tuli syvästi liikutetuksi ja totesi,että tämä vuorimuodostelma,joka muistutti sitä Kristus-kuvaa,jonka olemme oppineet tuntemaan,ilmeisesti muotoiltiin Luojan kädellä tuhansia vuosia ennen Vapahtajan maallista vaellusta.Hän piti sitä jumalallisena todistuksena.Tässä olivat kivet todella huutaneet!

Asiasta keskusteltiin hyvin paljon vuonna 1946.Kerrottiin,että jotkut kaivosmiehet olivat kieltäytyneet räjäyttämästä kalliota.Mutta kuilu piti puhdistaa,ja uusissa räjäytyksissä hävisi harvinainen muodostelma.Tähän ratkaisuun johti myös se,että ennen kuulumaton ihmisvirta teki työskentelyn kaivoksessa vaikeaksi."

Lähetys-viesti Joulu 1969


Kristinebergin profetia:

"Samalla kun Kristinebergin kaivoksesta löydettiin tuo merkillinen Kristus-hahmo,jouduttiin myös kiinnittämään huomiota erääseen hyvin vanhaan profetiaan,jonka eräs nainen Lapissa toi suunnilleen vuosisadanvaihteessa.Jäljennös siitä on Uumajan lääninmuseossa,ja alkuperäiskappale on Uppsalan murrearkistossa.Sen sisältö on siksi omaperäinen ja ajankohtainen,että se ansaitsee tulla mainituksi tässä yhteydessä,koskapa niin paljon sen ennustuksista on mennyt täytäntöön.Se kuuluu:


- Maailman viimeisinä aikoina tulee esiintymään monia vääriä profeettoja,joista useat tulevat ennustamaan viimeisen tuomion ajan.Jos sinä kuulet sellaisten puhuvan,sinun ei pidä uskoa,mitä he sanovat,sillä ainoastaan Jumala tietää sen päivän.Todisteena siitä,että me lähestymme loppua,on ihmisten oppineisuus,joka leviää yli koko maan.

- Kansat tulevat myös olemaan itserakkaita ja luottavat itseensä.Kristillisyys vähenee,ja jumalisuus häviää.Ihmiset tulevat olemaan sitä mieltä,ettei mikään Jumala ole luonut maata.Jotkut tulevat uskomaan,että ihmiset itse ovat aikaansaaneet ihmeen.Tulevaisuuden ihmiset tekevät suuria keksintöjä,jopa niin suuria,että heidän mielestään ei edes Jumala ole tehnyt sellaisia ihmetekoja.Inhimillinen keksimiskyky tulee muovaamaan uudestaan ne ihmiset,jotka Jumala on luonut,mutta niiltä ihmisiltä puuttuu sielu.

- Ihmiset tulevat matkustamaan taivaalla lohikäärmettä muistuttavissa esineissä.Tulee olemaan lohikäärmeitä muistuttavia,sähiseviä esineitä ilmassa,maan päällä ja maan alla.Sinä aikana ihmiset riemuitsevat ja sanovat olevansa maailmankaikkeuden herroja.Mutta kuitenkaan he eivät ole tyytyväisiä.Seuraava toimenpide on yritys voittaa kuolema.Kenenkään ei tarvitse kuolla,vaan jokainen saa iankaikkisen elämän.Kaiken tämän tulevat ihmiset näkemään,mutta heillä ei ole enää viisauden silmiä nähdäkseen.He eivät tahdo tehdä parannusta synneistään.Vaivanajan tuskat kohtaavat kaikkia maapallon maita ja kansoja,ja kaikilla kielillä kuullaan valitushuutoja.

- Mutta Pohjolassa on maa,jossa asuu kookasta kansaa,ja Pohjoismaiden kansoja säästetään niin kauan kuin mahdollista niistä vaivoista,jotka jo ovat levinneet yli maan.Sillä Jumala itse on valmistanut asunnon ainosyntyiselle Pojalleen erään Pohjoismaan kimaltelevassa vuoressa.Vuori ja maa on kauan oleva Herran käden varjossa.Missä vuori ja maa on,sitä ei vielä tiedä kukaan,mutta se on käyvä ilmi maailman viimeisinä aikoina.Mutta ennen sen ajan tuloa ovat Pohjoismaiden kansat poikenneet pois Jumalan viitoittamilta teiltä.Vielä tulee Jumala armahtamaan Pohjoismaan ihmisiä,sen tähden että he ovat anteliaita.Mutta sekin kansa voimistuu synnin teossa.Silloin tulee Jumala osoittamaan ihmisille ainosyntyisen Poikansa asunnon kimmeltävässä vuoressa,sen asunnon,jonka Hän itse on valmistanut.

- Jonkin aikaa tulee olemaan suurta hämmästystä Kristus-kuvan johdosta.Mutta pian he unohtavat kaiken,ja jumalattomuus saa ylivallan kansan seassa.He tulevat huutamaan,ettei ole olemassa mitään muuta jumalaa kuin tiedon jumala.Välkkyvä vuori tulee silloin jälleen näyttäytymään,ja siitä puhutaan ihmisten keskuudessa,sen tähden että Jumalan suojeleva käsi edelleenkin lepää siellä asuvan kansan päällä.Tällä kertaa tulee Kristus-kuva näyttäytymään ylhäällä vuoren huipulla,niin että kaikki voivat nähdä sen.Jälleen ihmiset näkevät ja hämmästyvät suurta ihmettä.Jumala tulee myös jonkin aikaa suojelemaan Pohjoismaan ihmisiä ajan vaivoilta,niin kauan kuin jumalankuva on näkyvissä,eivätkä ihmisten kädet ole murskanneet sen asuntoa.

- Kuitenkin jumalattomuus lisääntyy.Ihmisten epäusko tulee suuremmaksi ja suuremmaksi.Vuori jumalankuvineen murskataan.Jumala ottaa silloin suojelevan kätensä Pohjoismaan kansan päältä.Ne vaivat,joilta tuota kookasta kansaa on niin kauan säästetty,tulevat heidän ylleen seitsenkertaisesti ja jälleen seitsenkertaisen pahempina kuin ne vaivat,jotka ovat kohdanneet muita maapallon maita ja kansoja.

---

Niin pitkälle tästä merkillisestä profetiasta.Näiden ennustusten ja Kristinebergin Kristus-hahmon välinen yhteys on kouraantuntuva.Ne ennustukset,jotka käsittelevät meidän aikamme oloja,ovat paikkansa pitäviä ja äärettömän ajankohtaisia.Jospa tämä saisi varoittaa ja herättää meidän kansaamme,ennen kuin on liian myöhäistä!

Tälle profetialle ja Kristus-kuvan löytämiselle voidaan antaa mikä merkitys tahdotaan.Mutta on vaikeaa täysin vapautua ajatuksesta,että tämän ennustuksen ja täyttymyksen välisellä ihmeellisellä yhteydellä voi olla määrätty syy.Eiköhän se vain voi olla tervehdys Jumalalta itseltään,enne siitä,mitä on tulossa.Ei kai tätä voida torjua vain pelkkänä sattumana?"

Lähde: Hyvä Sanoma N:o 3  1968


"Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille;se on polkeva rikki sinun pääsi,ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän." 1.Moos.3:15


"Tässä on sodanjulistus hyvän ja pahan välille,Jumalan valtakunnan ja saatanan valtakunnan välille.Tässä luvattu *vaimon siemen*,Messias,on polkeva rikki käärmeen pään,mutta saa itse kärsiä käärmeen pistoksesta.On valitettavaa,että suomalaiseen Raamattuun on pantu:"SE on polkeva rikki sinun pääsi."Alkutekstissä on hebrealainen sana "hu",joka on hän (mies) ja tarkoittaa tulevaa Messiasta.Se tulee näkyviin jakeen lopussakin,kun sanotaan:"Ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän."Kellä muulla kuin ihmisellä on kantapää?Loppuosan pitäisi kuulua:"Ja sinä olet pistävä HÄNTÄ kantapäähän."Tässä on ennustus Messiaan kärsimyksistä."

"Tässä yhteydessä on ehkä syytä ottaa esille tätä samaa asiaa selventävä ennustus Hab.3:13,joka on suomalaisessa Raamatussa käännetty seuraavasti:"Sinä olet lähtenyt auttamaan kansaasi,auttamaan voideltuasi.Sinä murskaat pään jumalattoman huoneesta."Oikea käännös kuuluu:"Jeesuksen,Messiaasi,avulla sinä murskaat pahalta pään."Hyvän ja pahan välisessä taistelussa "vaimon siemen" (Messias) tulee täydellisesti murskaamaan pahan vallan."

"Mainittakoon tässä yhteydessä,että nykyään koolla olevan suomalaisen raamatunkäännöskomitean mietinnössä(s.25) on yllä käsitelty 1.Moos.3:15 ehdotettu käännettäväksi:"Minä panen vainon sinun ja naisen välille,sinun jälkeläisesi ja hänen jälkeläisensä välille:hän on iskevä sinua päähän ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän."Tällainen käännös ei ole oikea eikä anna oikeaa kuvaa asian tärkeydestä.Uuden käännöksen mukaan he vain tappelivat ja löivät vähän toisiaan.Mutta alkutekstin mukaan pahan valta täydellisesti murskataan.Hebreassa on verbi "shuf",jonka merkitys on murskata (engl. crush)."

K.O.Syväntö,Vanhan testamentin käännösvirheistä,Ari-paino 1977

Kristus-hahmo käärmeen pään päällä ! 


Kristineberg tänäänSamanlainen sivusto toisella palvelimella
eXTReMe Tracker