logo
Psykologi, PsM
Terapiakoulutus: ylemmän erityistason kognitiivinen psykoterapiakoulutus.
Valviran rekisteröimä. Kela-pätevyys.
Kohderyhmä: aikuiset ja nuoret aikuiset
Työnohjaus: potilastyön työnohjaus hoitosuhdetyötä tekeville

Työkokemus: aikuispsykiatrian erikoissairaanhoito ja avohoito,
nuorisopsykiatrian erikoissairaanhoito, kuntoutuspsykologin ja
työterveyspsykologin asiantuntijatehtävät sekä konsultaatiotyö.

Kognitiivinen psykoterapia
Kognitiivisessa psykoterapiassa tutkitaan hyvinvointia rajoittavia epätarkoituksenmukaisia ajatustapoja ja uskomuksia sekä niiden yhteyksiä ongelmallisiin tunteisiin, kokemuksiin ja toimintatapoihin. Perusajatus on näiden ajattelutottumusten tunnistaminen ja muuttaminen joustavammiksi. Samalla kognitiivisessa psykoterapiassa kehitetään ongelmanratkaisutaitoja ja selviytymiskeinoja. Terapiatyöskentely on usein käytännönläheistä ja uusia toiminta- ja suhtautumistapoja kokeilevaa.

Yhteystiedot
niina.kiiskinen(a)elisanet.fi
puhelin: 044 3626 157

Vastaanottotila Jyväskylän keskustassa
Tärkeitä linkkejä
Kela
Psykologiliitto
Kognitiivisen psykoterapian yhdistys
Keski-Suomen psykoterapeuttiyhdistys