Improvisaation lähteillä


Tällä sivulla hahmottelen joitakin improvisaatioon liittyviä ajatuksiani joita olen kehittänyt vuosien varrella. Lähestymistavasta riippumatta on tiettyjä asioita, jotka on ymmärrettävä hallitakseen improvisoinnin taidon musiikissa. Nämä pitävät sisällään kaikki tutut musiikin toimivat elementit -rytmi, melodia ja harmonia- sekä muutamia muita musiikkikappaleen muotoon ja rakenteeseen liittyviä asioita. Niiden hallitseminen mahdollistaa taiteilijan ilmaista itseään sävyrikkaalla ja vaihtelevalla tavalla.
Lienee syytä sanoa pari sanaa oppimisen ja ymmärtämisen luonteesta: mielestäni perinteinen länsimainen kuva oppimisesta on vain yksi monista, eikä kenties edes asiaankuuluvin kun on kyse improvisoinnista. Kuten edellä mainitsin, tietyt asiat on ymmärrettävä -ja kaikki loistavat improvisoijat musiikin historian varrella ovat ymmärtäneet ne (tavalla tai toisella). Ei ole olennaista, onko tuo ymmärtäminen sattunut tapahtumaan kognitiivisesti (tietoisen ajattelun kautta) vai intuitiivisesti; ymmärtämistapa on joka tapauksessa enemmänkin sidoksissa taiteilijaa ympäröineeseen kulttuuriseen ympäristöön. Tärkeintä on kehittää henkilökohtainen suhde musiikkiin -määrittää itsensä ja tehdä oma sisäinen minänsä näkyväksi muille musiikin kautta.


Oppitunteja


Sointuotteet jazzmusiikissa

Oppitunnin aiheena tyypillisten jazzmusiikissa käytettävien sointujen muodostaminen. Tämä ensimmäinen osa keskittyy sointujen peruskuorien eli "luurankojen" periaatteeseen.

Dominanttisävyt ja peruskadenssit

Tämä oppitunti laajentaa sointuluurankoja yhdellä väriäänellä ja esittelee samalla perus-II-V-I-sointukulut duurissa ja mollissa.

Giant Steps-linjojen rakentaminen

Kehittyneemmille soittajille. Esimerkkejä erilaisista melodisista ratkaisuista tähän tunnettuun harmoniseen haasteeseen.