OPPIMINEN, TIETO & ONGELMANRATKAISU
• PROGRESSIIVINEN TEOS OPETUKSEN

  KEHITTÄMISEKSI JA TOTEUTTAMISEKSI
  AJANMUKAISEN TIETO- JA OPPIMIS-
  KÄSITYKSEN HENGESSÄ!

Tekijä: Lenni Haapasalo, FT, KL professori
•  Kustantaja: MEDUSA-Software
  8. pävitetty painos syyskuussa 2011.

Uudistettu 8. painos analysoi entistäkin syvällisemmin ongelman-
ratkaisua tiedonmuodostuksen perustana. Kirja havainnollistaa,
miten minimaalisen ohjeistuksen ideologia, teknologian synnyttämä
instrumentalisaatio sekä neuroverkko­teoria muuntavat suhtautu-
mistamme tietoon, oppimiseen ja opiskeluprosessien ­arvioimiseen.
Teos on laadittu sopimaan moneen koulutus­tarkoitukseen.
Joustavan moduulirakenteen ansiosta opintojaksoihin sopivat
sisällöt voidaan valita ongelmanratkaisun, oppimisen ja tietämisen, ­
opetuksen kehittämisen tai didaktisen tutkimuksen alueelta mistä
tahansa seuraavista moduuleista:

USKOMUKSET - luulo ei ole tiedon "väärti"  -> esimerkki
1. Ongelmanratkaisuun liittyvät uskomukset
2. Oppimiseen ja opettamiseen liittyvät uskomukset
3. Opetuksen kehittämiseen liittyvät uskomukset
4. Opettajankoulutukseen ja didaktiikkaan liittyvät uskomukset

• RESURSSIT - tietämys luo toimintaedellytyksiä
1. Ongelmanratkaisuprosesseihin liittyvä tietämys
2. Oppimiseen ja opettamiseen liittyvä tietämys   -> esimerkki
3. Opetuksen kehittämiseen  liittyvä tietämys
4. Opettajankoulutukseen ja didaktiikkaan liittyvä tietämys
5. Uskomuksiin liittyvä tietämys

• STRATEGIAT - mahdollistavat toiminnan
1. Yleisiä ongelmanratkaisustrategioita
2. Oppimis- ja opettamisstrategioita
3. Strategioita opetuksen kehittämiseksi
4. Opettajankoulutuksen ja didaktisen tutkimuksen kehittämisstrategioita
5. Strategioita uskomuksiin vaikuttamiseksi

• KONTROLLI - toiminta tarvitsee säätelyä
1. Ongelmanratkaisuprosessin kontrolli
2. Oppimisen ja opettamisen kontrolli (assessment)  ->  esimerkki
3. Opetuksen kehittämiseen liittyvä kontrolli (evaluation)

Sisällysluettelo Demoversio (draft) Internetissä.

Hinnat, mikäli tilaukset suoraan kustantajalta:  Oppilaitokset 48 €. Opiskelijakortilla 30 €. Isommista eristä tuntuva alennus.

Tilaukset ja myynti:     MEDUSA-Software, Purolanraitti 2, 80140 Joensuu ..........................Teosta myyvät  myös Akateeminen Kirjakauppa, Kirjavälitys, Kirjastopalvelu 
                                    puh. 013 220616, 040 3564280
                                    e-mail:  lenni.haapasalo@uef.fi...................................................................................................................

.Suurenna ikkunaa nähdäksesi takakannen -->

MEDUSA index     Opetusohjelmat     Oppikirjat