I n s p i r a  T r a i n i n g  toteuttaa kokous-, koulutus- ja virkistystapahtumia yrityksille ja yhteisöille. Toimintamme tunnusmerkkejä ovat tunne, kannustavuus, inspiraatio, luovuus ja spontaanisuus, jotka liian usein hukkuvat arjen rutiineihin ja rooleihin. Tilauksesta voimme räätälöidä alustusaiheita myös omien tarpeittenne pohjalta. Tutustu alta kurssitarjontaamme ja ota yhteyttä!


Kurssitarjontaamme:

Ohjelmakokonaisuus A: Lyhytmoduuliohjelmat

 1. Luova prosessi ja luova ajattelu
 2. Asiakaskäyttäytyminen
 3. Asiakaspalvelu ja vuorovaikutustaidot
 4. Asiakkuudenhallinta/CRM
 5. Digimarkkinointi
 6. Esimiesviestintä
 7. Nonverbaali viestintä
 8. Markkinointiviestintä
 9. Keskinäis- ja organisaatioviestintä
 10. Myyjän strategiset työkalut
 11. Myyntitiimi – mitä parhaat tekevät toisin
 12. Pienyrityksen johtaminen
 13. Muuttuva työ ja sisäinen yrittäjyys
 14. Projektin hallinta ja johtaminen
 15. Organisaatiokäyttäytyminen ja ryhmädynamiikka
 16. Tiimit ja roolit
 17. Verkosto-osaaminen
 18. Henkilöstön voimavarojen hallintastrategiat ja henkilöstövoimavarojen suunnittelu
 19. Sosiaalisten tyylien tiedostaminen ja identifiointi
 20. Koulutus ja organisaation kehittäminen
 21. Tulosten kannustaminen
 22. Yrityksen ydinosaaminen ja strateginen ajattelu
 23. Ongelmanratkaisun käsitteet ja prosessit
 24. Ongelma-analyysi
 25. Päätösanalyysi
 26. Tilanneanalyysi ja potentiaalisten ongelmien analyysi ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä
 27. Potentiaalisten mahdollisuuksien analyysi - ongelmien muuntaminen mahdollisuuksiksi
 28. Verkkotyöskentelyn suunnittelu ja organisointi
 29. Enneagrammitypologiat tiimityöskentelyssä
 30. Tiimityöskentelyn voima ja tulokset
 31. Hyvän GOSBI-hengen (Good Spirit of Business) edellytykset ja luominen
 32. Motivoiva johtaja:
  1. Kannattavuuden, tehokkuuden, ja budjettitavoitteiden johtaminen
  2. Markkinoinnin, myynnin ja verkkokaupan johtaminen
  3. Kollegoiden johtaminen
  4. Arvojohtaminen
  5. Nykyaikainen tiimijohtaminen
  6. Strateginen johtaminen
  7. Sosiaaliset tyylit

Ohjelmakokonaisuus B: Laajat opinto-ohjelmat

 1. Messu - ja näyttelysuunnittelija/ Messuassistentti
 2. Matkailuopas
 3. Mainosgraafikko ja digitaalinen media
 4. Ikätyönhaun kurssi
 5. Mobiiliohjelmoija
 6. e-Learning
 7. Ulkomaankaupan asiantuntija (Saksa, Baltia, Venäjä)
 8. Informaatioteknologia asiantunitja
 9. Tietoverkkotukihenkilö
 10. Tekninen vientimyyjäasiantuntija
 11. EU-rahoitusasiantuntija
 12. Markkinointiviestintäassistentti
 13. Viestintäassistentti
 14. CRM-assistentti
 15. Verkkokoulutussuunnittelija
 16. Motivoiva Johtaja:
  1. Kuntajohtaja
  2. HRD-johtaja
  3. EU-projektijohtaja
  4. IT-projektijohtaja
  5. Uusmediajohtaja
 17. Musiikki- ja viihdemediatuottaja
 18. Verkkomainostoimittaja
 19. Mobiiliprojektijohtaja
 20. Verkkoetätyöprojektijohtaja
 21. Tietoverkko-ohjelmoija
 22. e-Etätyöajokortti:
  1. IT-etätyölinja
  2. Uusmediaetätyölinja
  3. Sosiaali- ja terveysetätyölinja
  4. Mainosgrafiikan etätyölinja
  5. Sisustus- ja näyttelysuunnittelijaetätyölinja
  6. Vaate- ja tekstiilisuunnitteluetätyölinja
  7. Projektinjohtamisen etätyölinja
  8. Myynninjohtamisen etätyölinja
  9. Ihmissuhdepalvelujen etätyölinja
 23. Verkkovientirengaspäällikkö
 24. Henkilöstöauditoija (kuntien, virastojen ja yritysten henkilöstökehitysvastaaville)
 25. Tietoturvasuunnittelija
 26. Somistaja
 27. e-Mainosgraafikko
 28. e-Näyttelysuunnittelija
 29. e-Matkailutiedottaja (Matkailualan verkkopalvelujen ylläpitäjä ja palvelusijen toimittaja)
 30. Verkkokauppaneuvoja
 31. Uusmedianeuvoja
 32. e-Tiedottaja
 33. Mobiiliohjelmoija
 34. IT-yrittäjä:
  1. IT-naisyrittäjyyden linja
  2. Riskirahoittamisen ja tiedottamisen linja
  3. Mobiili-innovaatioiden linja
 35. Mobiilimanageri
 36. IT-idean riskirahoitus
 37. High Tech -alihankintaforum
 38. Uusinta uutta mobiiliteknologiasta
 39. Mobile teacher
 40. Mobiilietätyöajokortti
 41. Auditointineuvojan kurssi (vain GONLAn järjestämänä)
 42. EU -projektin rahastovaihtoehdot
 43. Mobiilimainonnan uudet suuntaukset
 44. Kunnan e-palveluyhteyshenkilökurssi
 45. Uusi tavaraliikennelaki
 46. Uuden työlainsäädännön tulkinnat
 47. Elokuva- ja TV -assistentin työ
 48. Audiovisuaalinen portaalitoimittaja
 49. Auditoimalla toteutetun MBA-ohjelman neuvontapäivä
 50. Älyvaatemestari
 51. Motivoiva johtaja
 52. Strateginen johtaja
 53. Ongelmanratkaisun asiantuntija
 54. Mainosgrafiikan uudet virtaukset
 55. Ulkoistamisen strategiat
 56. Teollisen muotoilun ja imagojohtamisen strategiat
 57. Eettinen johtaja
 58. Tilinpäättäjän nykypäivä
 59. Rekrytointi ja perehdyttäminen
 60. Call Centerin asiakasvastuuhenkilö
 61. Musiikki- ja viihde KE&KO
 62. Verkkokauppatuottaja
 63. Executive MBA
 64. Uusmedian sisältötuotanto- ja ohjelmistoasiantuntija
 65. Radiomainosasistentti
 66. Radiomainossuunnittelija
 67. Radioviestintäkonsaultti
 68. Musiikkimedia-assistentti
 69. Musiikkimediasuunnittelija
 70. Musiikkimediakonsultti
 71. Mobiili-verkkomainosassistentti
 72. Mobiili-verkkomainosgraafikko
 73. Mobiili-verkkomainosmaster
 74. Musiikkimediayrittäjän ajokortti
 75. IT-alihankintasuunnittelija
 76. Mainosgrafiikan assistentti
 77. Mainosgraafikko
 78. Verkkomainostoimittaja
 79. Muotikuvaaja
 80. Muotitoimittaja
 81. Elokuva- ja TV-assistentti
 82. Audiovisuaalinen mediatoimittaja
 83. Tietograafikko
 84. CRM-asiantuntijaohjelma
 85. Verkkoetätyön ajokortti

Yritysdynamiikan kartoitus:

 1. Alkava Yritys
  • Yritysidean kehittäminen
  • Toimintapohjan hahmotus
 2. Toimintaympäristön analyysi
  • markkinoiden lähtökohtatilanteen ja kehitysnäkymien arviointi
  • kysyntä, asiakkaat
  • kilpailu
  • toimialan kehitys
  • uhkien ja mahdollisuuksien kartoitus
 3. Toiminta/kehityssuunnitelmien laatiminen
  • markkinointi
  • tuotteen/palvelun kehitys
  • tuotanto
  • henkilöstö, organisointi
  • talous
 4. Toimivan yrityksen yritysanalyysi
  • yrityksen tilanteen hahmottaminen
  • vahvuuksien, heikkouksien ja kehittämiskohteiden kartoitus
  • markkinointi
  • tuotteen/palvelun kehitys
  • tuotanto
  • henkilöstö, organisointi
  • talous
 5. Yrityksen tavoitteiden ja strategian valinta
 6. Liiketoimintasuunnitelma
  • Tiivistelmä
  • Lähtökohtatilanne
  • Markkinatilanne ja sen kehitys
  • Yrityksen päätavoitteet
  • Liikeidea ja strategia
  • Markkinointisuunnitelma
  • Tuotekehityssuunnitelma (Palvelutuotteiden kehittäminen)
  • Tuotantosuunnitelma (Palvelujen tuottaminen)
  • Henkilöstösuunnitelma
  • Taloussuunnitelma
  • Riskien arviointi


TIEDUSTELUT