Kettinen talo 49 Juho Venäläinen

N60-39277   E28-85764

k49_asukkaat
k49.001k49.002k49.004k56.011k49.006k49.007
K49.001 Juho VenäläinenK49.002 Eeva KettinenK49.004 Väinö VenäläinenK56.011 Lempi SirkiäK49.006 Aune VenäläinenK49.007 Heikki Venäläinen
k49.008k49.017
K49.008 Esko VenäläinenK49.017 Hilma Venäläinen

Talo K49
19.11.1936 Rannan Sanomat
65 vuotta täyttää ensi maanantaina maanviljelijä Juho Venäläinen Kuolemajärven pitäjässä Kolkkalan kylässä. Hän on syntynyt Kuopion pitäjässä, mutta asunut Kuolemajärvellä jo 40 vuotta. Venäläinen on ollut useissa kunnan luottamustehtävissä, mm. kunnanvaltuustossa, kunnallislautakunnassa, holhous-, tie- ja asutuslautakunnassa, Kolkkalan kansakoulun johtokunnassa y.m

Pentti Loukonen