Eurooppalaisten väestöjen  suomalaiset juuret hypoteesi ja Liukko - nimen historiaa.

Maanviljelyn Suomeen tuoneiden germaanien alkuperän selvitys sekä germaanien ihmistä tarkoittavan 

Leute - nimipesyeen henkilönimien mm. Liuco - Liuko- Liukko siirtyminen kaskialueiden paikannimiksi Kiukaisten kulttuurin aikoihin, viimeistään pronssi -rautakaudella (Seppo Liukko; ks. tarkemmin Seppo Liukko historian kotisivuilta ), asiaa käsitellään myös 

Liukko- nimen historiaa Tutkimusyhteenveto 12/08 

n. 135 siv.                                                                                                                             

                                                                                                                                  

Kirjoittanut Seppo Liukko, vuoden 1996 kirjoitusta mukaellen 24.2.2005 ja tarkennettu 2007

 

                                                       

 

Eurooppalaisten väestöjen suomalaiset juuret 
(Suomensukuisten väestöjen jatkuvuusteoria jääkaudesta alkaen):

 

 

Avainsanat:

Jääkausi, jääkauden maksimi, Suomalaisten esihistoria, Eurooppalaisten alkuperä; Cro Magnon - / suomensukuiset - väestöt  ja baski- väestöt. Jääkauden jälkeen, suurriistan metsästäjät; suomensukuiset metsästäjäväestöt, villipeuran /poron metsästäjät/hoitajat; baskit/pohjois- saamelaiset. Migraatio / muutto, Indoeurooppalaiset väestöt (IE); Intia, Iran ja Anatolia alueilta (indo -,  tarkoittaa kaakkoon jostakin, tässä Euroopasta kaakkoon olevat alueet), Euroopan vanhimmat kielet, Euroopan alkuperäiskielet; suomalais - ugrilaiset kielet ja baski.  Prestiisiväestö, lingua - franca kieli, kielenvaihto, substraatti, superstraatti, indoeurooppalainen kieli. (Huom. BC on ennen ajanlaskun alkua, AD ajanlaskun jälkeen).

 

 

EUROOPPALAISTEN ALKUPERÄ (perimä/ genetiikka):

Euroopan alkuperäisväestöt; suomensukuiset väestöt (Cro Magnon / metsästäjä suomalaiset) ja baski väestöt

(ks. lyhyt yhteenveto; Suomensukuisten väestöjen - ja kielisten jatkuvuusteoria).

Alkuperäinen Eurooppalaisten geeniperimä on 70 - 75 % Cro Magnon - suomalais  ja baski sekä myöhemmin Vähä - Aasiasta / Indoeuroopasta tulleet väestöt n. 20 % ja muut skyytit - kimmerialaisetsarmaatit (slaaveja), turkkilaiset ja romanit yhteensä n. 5 %.

Nykyisten Alppien pohjoispuolisten alueiden vaaleaihoisten indoeurooppalaiskielisten (IE- kieli) väestöjen alkuperä eli geeniperimä on peräisin metsästäjien alkuperäväestöstä Cro Magnon - suomensukuiset ja myöhemmin Eurooppaan muuttaneista.

Indoeurooppalainen kieli (IE) on kieli, ei genetiikkaa, joten se ei ole perimää (vrt. kuten germaani on kieli, se ei ole rotu). Germaanikieliset väestöt koostuvat suomensukuisista ja Cro Magnonista n. 70 – 75 %  ja myöhemmän neoliittisen ajan muuton seurauksena 25 % Vähä- Aasian /Iran. Ks. Uralic > Finnish Continuity Theory

 

Euroopassa nykyisin puhutut kielet:

Euroopan alkuperäiskielistä jäljellä ovat suomensukuiset kielet 3 % ja baski alle 1 %.

Euroopan kielistä indoeurooppalaisia kieliä on nykyisin 96 % (alkuperäisiä ovat vain suom. ja baski).

Muut myöhemmät kielet Euroopan puoleinen turkki n.1300 AD ja indoeuroppalaisia kieliä on romanin kieli n. 1600.

 

Suomalaisten juuret Euroopassa ja Suomessa

 

1.              LYHYT YHTEENVETO;

ALKUPERÄ: Alppien pohjoispuolinen Eurooppa 36.000BC – 3000BC

 

Euroopassa ensiksi Neanderthlin ihminen n. 26.000 BC saakka.

JÄÄKAUSI  yleistä (ks. ilmastonmuutokset ennen):

 

Euroopassa oli 120.000BC- 110. 000 BC Eem - interstadiaali eli edellinen lämmin kausi (edellinen lämminkausi kesti vain n. 10- 15.000 vuotta*).

Sitä seurasi Veiksel- / Valdai -  jääkausi alkaen n. 110.000- 8000 BC Euroopassa (jääkausien pituus yleensä n. 100.000 vuotta, näitä ollut 7- 8 kertaa maapallolla).

Nyt on lämminkausi Holoseeni  8.000 BC- 2000 AD ja edelleen (ks. pikkujääkaudet lämpimän Holoseenin aikana / lämmintä vielä n. 5-10.000 vuotta*).

-         Veiksel jääkauden aikana oli Euroopassa lämmin aika, ns. ”Hengelo1 interstadiaali” 50 - 26.000BC, jäät väistyivät mm. Suomessa Pohjanlahdelta.

-          Jääkauden maksimi 22 -18.000 BC, jään paksuus 2-3 km, ulottui Saksa /Hampuri, Englanti /Lontoo, Valko-Venäjä alueille/Valdai (Siperia kuivaa aroa, ei jäätä).  

-         Meret n. 120 m alempana kuin nyt, mannerjalustat Pohjanmeren mannerlaatta mm. Bromme -  Star Carr / Englanti  asutusta.

-         Cro Magnon ihminen levittäytyi Aasiasta Ural vuorten yli suurriistaa (mammutti) metsästäen Eurooppaan interglasiaalikaudella 36- 22.000BC.

-         Neanderthalin ihminen hävisi, rinnakkain elo CroMagnon - ihmisen kanssa n. 10.000 vuotta.

-         Jääkaudella väestöjen evakkoliikettä lämpötilan noustessa etelästä - pohjoiseen ja kylmetessä pohjoisesta - etelään pakorefugeihin.

 

Cro Magnon ihminen Eurooppaan 36.000 BC alkaen.

 

-         Interstadiaali on jääkauden aikainen lämmin kausi n. 36.000- 22.000 BC, tundra-aroja laajeni pohjoisemmaksi ja paljon riistaa (suurin oli mammutti).

Tundra-arojen suurriistan metsästäjiä Eurooppaan Uralvuorten yli n. 36.000- 22.000 BC aikana, kieli Ural-kieliä (suomalaisugrilaisen kanta kieliä).

Mammutin metsästys oli mahdollista myös Pohjois- Euroopassa jääkauden aikana mm. Suomessa ko. Hengelo - interstadiaalin aikana 36 -22.000 BC (ks. luulöydöt mm. Suomesta, ks. Suomen alueen mammutti löydöt, ajoitettu 35.000- 22.000BC ja jääkauden maksimin jälkeen*). .

-         Nämä väestöt ovat arkeologisesti Aurignag - migraation 36.000 BC – 26.000 BC ja Gravette -  migraation 28.000 - 22.000 BC tundravaaleita väestöjä.

-         Geneettisesti 50 % on aurignac ja 25 % gravetteväestöjen geneettistä alkuperää, siksi 75 %:a nyky- eurooppalaisten geeneistä on cromagnon- / suomensukuisilta perittyä.

-         Vain 25 % Euroopan ulkopuolelta muuttaneilta, pääasiassa Indoeuroopasta n. 5500 BC (Intia- Persia-Iran- Aatolia/Turkki) muuttaneita, tummempaa väestöä, joiden indoeurooppalaisen kielen em. suomensukuiset metsästäjäväestöt omaksuivat 5500- 2000 BC (aluksi muodostuivat germaanikielet) ja sen jälkeenkin on ns. kielenvaihtoa tapahtunut Balttiassa ja Venäjällä (Venäjällä nykyisinkin). Maanviljelykulttuurin leviäminen ei ollut suurta kansainvaellusta, vaan uusi kulttuuri levisi pääasiassa ns. tiedon leviämisenä metsästäjäväestöille.

-          

Jääkauden maksimi, voimakas kylmeneminen tapahtui 22.000 - 16.000 BC aikoihin.

-         Mannerjää levisi Skandinavian vuoristosta Valdaille, Veikselin (Hampuri) linjalta Tanskaan ja Englantiin saakka

-         Metsästäjäväestö tiivistyi Euroopan pohjoisimmilta alueilta, jään leviämisen edessä etelämmäksi ns. pakoalueille evakkoon, Ukrainan ja Iberian (Pyreneiden)- refugeihin (tundra-aluetta).

-         Nämä refugit olivat ns. tundra-arojen keskittymä alueilla, joissa oli huomattavan paljon riistaa. Geneettisesti nämä refugien väestöt olivat hyvin samantyyppisiä ns. aurignag / gravette horisonttia. Gravette horisontti oli hyvin homogeeninen ja ulottui Pyreneiltä Keski-Euroopan yli Uralille (H- P. Schulz 1998:27 Tvärminne)

-         Suurien väestömäärien asuessa yhdessä näiden väestöjen lingua - franca (prestiisi kulttuurin-) kieleksi muodostui Ukrainan refugissa Ural-kielestä kehittynyt suomalaisugrilainen suurriistan metsästäjien (SU) -kieli ja Iberian refugissa baskin (BS) - kieli.

-         Jääkauden jälkeen nämä suomensukuiset väestöt jatkoivat suurriistan metsästystä laajoilla aluilla Alppien pohjoispuolella ja baskit villipeuran hoitoa ja metsästystä nykyisen Ranskan alueella ja siitä myöhemmin pohjoiseen.

-         Pohjan meri kuivaa asuttua seutua, koska meret olivat 120-150 m nykyistä alempana.

 

SU-väestöjen suurriistan metsästysalueet laajentuivat 16.000- 12.000 BC nopeasti jäänjättöalueelle Atlantilta Uralille.

-         Tämä on suomensukuisten (SU) –väestöjen ja suurriistan mmetsästäjien laaja – alue Euroopassa.

-         Suomalaisugrilaista SU- väestöä levisi jään reunan vetäytyessä pohjoiseen Ukrainan refugista laajalle alueelle Keski – Eurooppaan.

-         Atlantilta (Bromme- Hampuri/Star Carr-Englanti) –Uralille (Kostenki – Hampuri -SvidrySungir uudelleen).

-         Euroopan laajalle alueelle levinneet väestöt olivat 16.000- 55000 BC, kieleltään ja geneettisesti ns. tundravaaleaihoisia (Cro Mgnon- aurignac/ gravette) suomensukuista väestöä (kieli suomalais-ugrilaisten suurriistan metsästyskieliä).

-         Tätä kivikauden Euroopan laajan alueen väestöä voidaan kutsua geeneiltään vaaleaihoiseksi suomensukuisiksi (suomalais – ugrilainen on kielitermi vasta 1700 -luvulta alkaen).

-         Pääosa nykyisen Alppien pohjoispuolisen Keski- Pohjois-Euroopan laajan alueen väestöistä ovat CroMagnon - / suomalaisten perimää. (Eurooppalaisten geenit ovat edelleen suurriistan metsästäjien n. 70 -75 %:sti, Svantte Pääbo). Tämä geeniperimä on siis lähtöisin  Ukrainan refugin (Kostenkinin kulttuurista) väestöä, joten suomensukuisten perimää on edelleen em. alueiden nykyeurooppalaisissa germaani-, baltti-, slaavi- väestöissä n. 3/43.

 

Euroopan alkuperäiskansoja ovat metsästäjä tundra-alueiden suomalaisugrilaiset sekä baski, joiden geeniperimää ovat mm. pohjoissaamelaiset.

-         Etelässä / balkanin refugin alueella alkuperäiskansat mahdollisesti metsästäjä IE - kansoja , ennen maanviljelystä.

-         Ukrainan refugin SU- väestöt toimeentulo pääasiassa suurriistan metsästys ja Iberia refugin BS- väestöjen toimeentulo pääasiassa villipeuran metsästys.

-         Nämä laajalla alueella Euroopassa, suomalaisugrilaista kieltä puhuneet väestöt ovat myöhemmin suorittaneet ns. kielenvaihdon n. 5500 BC alkaen (ks. IE/maanviljelyn tulo, Collin Renfrew), alueilla, missä nyt puhutan germaani-, baltti- tai pohjoisslaavin- kieltä, paitsi Virossa ja Suomessa, jossa ei kielenvaihtoa tapahtunut.

-         Etelä-Euroopan väestö on tummempaa Iberian refugin baski- väestöä ja myöhemmin muuttanutta IE/ maanviljely kulttuurien väestöä.

-          

Euroopan kielistä vanhimpia kieliä ovat edelleen 16.000 – 5000 BC laajan alueen suomalaisugrilainen kieli ja nykyiset su - kielet ovat näiden kielien jatkumoa.

-         Länsi- Euroopan alkuperäiskieli baski ja Etelä – Euroopan /Balkanin vanhoja kieliä ei enää ole. Balkanin alueen vanhat kielet ovat vaihtuneet kokonaisuudessaan IE- kieliksi, kun maanviljelys saapui deemisenä diffuusiona (pääasiassa kulttuurin siirtymänä, määrällisesti alle 20 % migraatio) Anatolian –Lähi- Idän ns. hedelmällisen puolikuun alueelta Eurooppaan/ Kreikkaan n. 7000 BC, jossa tapahtui Balkanin vanhojen kielten  kielenvaihto IE- kieleen, kun maanviljelys saapui Eurooppaan.

 

Maanviljelyn leviäminen suomalaisugrilaisten metsästäjien alueelle n. 5000 BC alkaen, muutti Alppien pohjoispuolisten alueiden su- metsästäjä väestön kielen.

-         Maanviljely oli vahvempi ns. prestiiisi kulttuuri ja sen kieli alkuperäinen IE- kieli ja sen kulttuuri saavutti lingua- franca aseman suomalaisugrilaisilla metsästäjä alueilla.

-         Maaanviljelijöiden  muuttoa/ migraatiota eli kulttuurin ns. deeemistä diffuusiota oli vain 20-30%:a alueiden alkuperäisestä su- väestöstä.

-         Tosin sanoen vanhat su- metsästäjät opettelivat uuden kulttuurin (ns. kulttuurinen diffuusio) eli alueen vanha väestöpohja on n. keskimäärin 70- 80%:sti suomalaisugrilainen (kuten alueen geenistö on nykyisinkin).

-         Suomalaisugrilaisten (su- kielisten) metsästäjien kielenvaihto tapahtui (ligua - franca) IE- kieleksi alueittain, ns. huonosti murtaen, IE- kieleen jäi su - kielen substraatti (murre-jälki).

-         Maanviljelyn leviäminen 5500- 3000 BC, nykypäiviin asti pohjoisemmaksi, on aiheuttanut uusia murre alueita, joita nykyisin tiedetään olevan mm. germaani, baltti ja slaavinkielet, joissa on eritavoin kerroksittain vanhan su- kielen substraatti vaikutusta.

-          

Geneettisesti suurin osa indoeurooppalaisen maanviljely - kulttuurien alueesta on nyt kielenvaihdon suorittaneita suomalaisugrilaisia metsästäjiä.

Metsästäjien alueelle muuttaneiden IE /maanviljelijöiden määrä oli suhteellisen vähäinen n.15 -20 %, se toi uutta genetiikkaa Anatolia-Persia alueelta ja uuden kielen, indoeurooppalaisen kielen, joka muuttui suomalaiskielien vaikutuksesta, aluksi muinaisgermaani-, baltti-, slaavin kieliksi GBS).

-         Siis suurin osa germaanien, balttien ja slaavien geeneistä on edelleen tundravaaleaihoisten (iho- hiukset- silmät) suomalaisugrilaista geeniperimää.

-         Kielenvaihdon seurauksena alueiden asukkaat puhuvat IE- kielten murteita germaania, ja myöhemmin kielenvaihdot balttia ja slaavin kieltä.

-         Nykyisien  eurooppalaisten eli silloisen 5000 -3000 BC maanviljelyväestön geeniperimästä on ¾ osaa cromangnon - suomensukuista perimää (kieli, joka vaihtui oli suomalaisalaisugrilainen).

-         Suomalaiskielien vaihtumista slaaviin tapahtuu edelleen nykyisen Venäjän alueella (kielenvaihto on tosiasiaa ja on historiallisesti nähtävissä).

-         Geneettisesti pitäisi puhua ”suomensukuinen”, koska suomalais - ugrilainen (su) tarkoittaa vain kielitieteellistä suomi - unkari yhtenäisyyttä (Euroopan laajalla - alueella), mutta se ei tarkoita geneettistä samankaltaisuutta (ks. Cavalli -Forza geenimarkkerien taulukko alla*).

-         geneettisesti unkarilaiset eivät enää ole läheistä suomalaisten sukulaiskansaa, sillä itävaltalaiset ja germaanit ovat läheisempiä geenimittausten, arvioitujen markkereiden ja frekfenssien perusteella.

-         Siksi geneettisesti pitäisi puhua suomensukuisista alkuperäisväestöistä myös niillä alueilla, jossa nyt puhutaan germaani-, baltti- ja slaavin kieltä..

 

Suomen alueella on asuttu 10.500 vuotta yhtäjaksoisesti, väestön pohjalla on jatkuvuus nykyaikaan saakka

(ks. suomensukuisten suppean alkukodin ns. Volgan mutka, on teoriana vanhentunut).

-         Suomen alueelle väestö on saapunut Keski-Euroopan suomensukuisten laajalta alueelta, joka oli kieleltään ja geeneiltään aurignag /gravette suomensukuista ”tundra”vaaleaa europoidista väestöä, jotka puhuivat Ural- suomalais- ugrilaista kieltä.

-         Arkeologisina kulttuureina ovat seuranneet jatkumo; Ukrainasta Kostenkinin kulttuuri 16.000 BC - Hampuri 12.000 BC - Ahrensburg/  Svidry 10.000 BC ja Suomi /Viro Kunda /Orimattila, ja jäänjättö alueelle Suomeen 9.000- 8.500 BC (ks. Karjalan kalastusvälineet, Antrea n. 8500 BC ja Heinolan reenjalas).

-         Suomalaisgeeniset muinaisgermaanit ovat vasarakirveskulttuurien aikana n. 2500 BC tulleet Suomen alueelle (Kokemäenjoki-Paimio-Piikkiö), mutta ns. toisen kertaluokan kielenvaihtoa Suomen alueella ei ole tapahtunut, kuten Skandinavian alueella. Tässä yhteydessä Suomeen saapui Leute- nimipesyeen ihmisiä (väkeä), joiden henkilönimistä mm. Liuco - Liuko- Liukko nimet ovat vakiintuneet huomattavan laajalle - alueelle Lounais-Suomessa kaskiviljelyalueiden paikannimiksi viimeistään pronssi- rautakaudella ks. paikannimistö /maanmittaushallitus ja Liukko -nimen historiaa Seppo Liukko kotisivulta tai tästä Liukko- nimen etymologia ja -ikää selvittävät muut metodit.

-         Suomalais-ugrilainen kieli on muuttunut satojen vuosien kuluessa germaani/baltin superstraattien (lainasanojen) vaikutuksesta itämeren suomeksi.

-         Alkuperäinen eteläsaamelainen su - väestö Suomessa, erottui LBK- kulttuurin ja vasarakirves aikojen jälkeen ns. itämerensuomalaisista kieleltään ja vanhoilla elintavoillaan (metsästys ja kalastus), maanviljely- karjanhoito väestöstä, Varsinais-Suomesta alkaen Häme Pirkkala ja Pohjanmaa Kainuu ja Savo/Karjala alueista, jotka muuttuivat vaiheittain itämerensuomalaisiksi, vielä 1400 luvulla Savo/Kainuu. Näiden alueiden eteläsaamelaista /hämäläistä su – kielistä pyyntielinkeinon asukkaita sanottiin lappalaisiksi ja siksi paikannimiä on Lappi /Lapin-alkuisina edelleen. Asiaa sotketaan Lapin läänin nimityksen johdosta, kun nykyään lappalaisiksi sanotaan nimenomaan vain pohjoissaamelaisia poronhoitajia, vaikka nämä eivät ole koskaan olleet Etelä- Suomen ja ns. sydän Hämeen alueilla (Poronhoitoa ei ole harrastettu Suomen etelä osissa*). Lisäksi pohjois - saamelaisten geenit poikkeavat suuresti suomalaisista (baski-alkuperää), kieli on suomensukuinen saamen kieli.

 

Ruotsin/Norjan alueen väestöpohja on ”samaa”5 laajan alueen suomensukuista ja kieli on ollut suomalaisugrilaista pohjaa, josta siirtyi su - väestöä Ruotsin alueelle n. 8.000 BC jään sulamisen jäljessä. Norjan ja Ruotsin alueen vuoristoissa pohjoissaamelainen väestö on todennäköisempää kuin Suomessa.

-         Ruotsin alueella suomalaisugrilaiset n. 8.000 BC alkaen.

-         N. 3000 BC suomalaisalueille Skooneen saapui maanviljely kulttuuri, pääosa siitä oli ns. deemistä diffuusiota. Eli pääasiassa maanviljelykulttuurin siirtymistä, ei suurta väestön siirtymää (maks. 20 %). Paikallisväestön suomalaisugrilainen kieli vaihtui IE/mv-kulttuurin kieleksi (tässä jo germaani) suomalaisella toisen (pohjoisgermaani)ja myöhemmin kolmannen kertaluvun su - substraatilla (ruotsi), josta myöhemmin ruotsinkieli

-         Osa alueelle suomalaisalueille siirtyneistä oli ns. suomalaisgeenisiä maanviljelijä germaaneja, siksi geeniperimä on edelleen lähes sama kuin nykyisillä ruotsalaisilla.

-         Kielessä on myös vaikutteita megaliitti kulttuurin kielen lainasanoja sekä baskinkielen substraattia.

-         Väestöpohja on 2/3 suomalaisilta saatua geeniperimää (H.R. Nevanlinna, ks. tarkemmin hypoteesi s. 28 -30). 

 

Fennoskandian pohjoisosiin siirtyneet su-kieliset pohjoissaamelaiset ovat lähtöisin Iberian refugin baskilaista väestöä, jotka lämpötilan noustessa siirtyivät pohjoisemmaksi villipeuran metsästys elinkeinonaan ja vaihtoivat baskilaisen kielensä suomalais- ugrilaiseen kieleen, joka oli prestiisiasemassa olevien suurriistan metsästäjien lingua - francakieli laajalla alueella Euroopassa Hampuri- Bromme kulttuurien aikana.

-         Peuranmetsästäjien siirtyminen alkoi Iberian refugista, ensin Magdalen – kulttuurien 16.000 BC, ja sitten suomalaisugrilaisten suuriistanmetsästäjien lingua - franca laajalle alueelle, Hampuri 12.000 BC, Bromme/ Ahrensburg 10.000 BC (Englanti- Star Carr- kulttuuri)

-         Laajalla alueella baskinkieli vaihtui suomalaisugrilaiseksi kieleksi baskilaisella substraatilla lausuttuna.

-         Lämpötilan edelleen noustessa nämä villipeuran metsästäjät siirtyivät pohjoisemmaksi Hensbaca (Oslo)/ Fosna 9500 BC ja Komsa 8.500 BC.

-         Tässä selviää, miksi pohjoissaamelaiset puhuvat suomalaisugrilaista kieltä, mutta geenit6 ovat baskilaista alkuperää.

 

Samojedit; Siperiaan siirtyi mongoli- väestöä, jotka jatkoivat suuriistan metsästystä (mammutti Siperiassa) ja ottivat puhe kielekseen ko. metsästyksen lingua -franca SU - kielen. Myöhemmin nomadi kulttuurit (– metsästys ja arktinen pyyntikulttuuri).

 

Unkarilaiset; Paleoliittisen laajan su - alueen itäisimmillä alueilla, Uralin itä/keskiosissa asusti n. 10.000 BC - 500 AD hansien ja mansien sukulaiskansa unkarilaiset (ns. ratsastajakansa), jotka vasta siirtyivät Hunnien jäljessä tai niiden vaikutuksesta Eurooppaan Mustanmeren alueen pohjoispuolitse nykyiselle alueelleen Karpaattien laaksoon v. 876. Unkarilaiset ovat ainoa ns. kansainvaelluskansa su - kielialueen väestöistä, muut ovat olleet paikoillaan, puhuvat edelleen su - kieltä tai ovat suorittaneet kielenvaihdon.

 

Suomalaisugrilaiset väestöt Venäjän alueeella; Vanhat Euroopan laajan alueen suomensukuisten geenit ovat nykyisten pohjoisslaavin kieltä puhuvien perimää, toiseksi Venäjän alueella on edelleen 2000 AD paljon su - väestöjä (ns. tilkkutäkki väestöt).

SU-väestöt ovat asuttaneet  nykyistä Venäjän aluetta Mustanmeren alueilta Jäämereen Ukrainan refugista alkaen n, 16.000BC

Pohjoisimpien osien linjalla Liettua-Uralin etuosat kielenvaihto on tapahtunut vasta 1000 AD -1500 AD, SU- kielen vaikutuksesta IE- kielistä ovat syntyneet pohjoisslaavin kielet (substraatti). SU- alueiden tiivistymisiä on tapahtunut kansainvaelluksista (v.374) alkaen, nykyisin komit, marit, mordva, permiläiset, jne. Venäjän väestöstä n. 3.7 milj. puhuu edelleen SU- kieltä (vähenee edelleen*).

 

Tilanne Euroopassa 4500 BC; Ks. suomensukuisten  laaja alue on ollut Euroopassa vielä 4500 BC ( Mc Evedy 1964 ) karttak1 Penguin Atlas 4500 BC Finn-alueet Uralilta Tanskaan

 

 

 

3000 BC -  2000 AD VÄESTÖJEN MUUTOKSET EUROOPASSA

(ks. hypoteesin sivut 5-30)

 

Nykytilanteen yhteenveto:

 

Suomalaiset, Virolaiset ovat veljeskansa geneettisesti ja kielellisesti. Lähimmät geenisukulaiset ovat baltit, Germaanit, vaikka näillä on eri kieli (ks. metsästäjien kielenvaihto*).

Geneettinen sukulaisuus johtuu su - väestön kielenvaihdosta, siksi germaanien, balttien ja pohjoisslaavien geenit ovat 70- 75 %:sti samat kuin suomalaisten.

Nykyisistä (valtio) väestöistä suomalaisia geneettisesti lähinnä ovat germaanikieltä puhuvat; belgialaiset, itävaltalaiset ja saksalaiset, sitten ns. toisen kertaluvun pohjoisgermaanit ruotsi - tanska (joilla enemmän baskiperimää), sen jälkeen Venäjän alueen pohjoisslaavit.

Suomalaisilla on suomalaisugrilainen kieli kuten unkarilaisilla, pohjoissaamelaisilla ja samojideilla, mutta geneettisesti emme ole läheistä sukua (ks.  laajempi teksti ja uusi SU- väestö teoria 30 siv. 24.2.2005/SL).

 

 

2.              MIKSI UUSI VÄESTÖTEORIA?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

A.              Tieteellisen tutkimuksen lähtökohta on ongelma, johon halutaan ratkaisu, tai hypoteesi, joka halutaan todentaa (todisteet).

Teoreema on väittämä ja Teoria on tieteellinen selitys tutkimuksista. Ongelma; su - kielitieteilijöiden trad. perusteluissa on ongelma, se ei täsmää tiedossa olevan historian / esihistorian, eikä nykytilanteen tiedossa olevien tosiasioiden kanssa (SL 1990).

Trad. kieliteoria ei pysty perustelemaan suomalaisten ja saamelaisten väestöjen juuria (geneettisesti/ arkeologiseti, eikä edes kieliteoriana)

Trad. teorian olettamukset ovat jatkuvasti ristiriidassa muiden tieteenalojen kanssa. Trad. teoriassa suomalaisten/saamelaisten/ unkarilaisten/samojedien juuria on yritetty selittää vain kielitieteen avulla.

Tästä johtuu myös aikaisemmat virheelliset olettamukset, että suomalaiset ovat mongoleja (vielä 1930-luvulla on näin esitetty)

Volgan mutka teoria on perusteiltaan kestämätön.

Traditionaalinen historiallis-vertailevan kielitieteen uralilais- /suomenkielen teoria (Volgan mutka) ei täsmää nykyisen suomalaisen väestön tilanteeseen.

 

VOIMASSAOLEVAN TRAD. TEORIAN ONGELMA:

Onko metodina käytetty historiallis-komparatiivisen lingvistiikan eli vertailevan kielitieteen, metodeja oikein, koska teorian ongelmana on se, ettei trad. teoria kielen siirtymisestä etnisesti (vanhemmilta lapselle geneettisesti) ei ole mahdollista, mm. teorian alkukodista Volgalta Suomeen.

Trad. lingvistinen malli edellyttää, että kaikilla uralilaista kieltä puhuvilla on yhteinen geneettinen perimä.

Kuten tunnettua tämä ei ole totta (A. Marcantonio Kaltio 4/2004).

 

UUSI HYPOTEESI JA – TEORIA: Trad. teorian virheet voidaan todentaa mm. arkeologian sekä genetiikan /antropologian tieteenalojen  tutkimustuloksilla.

Samaa su- pohjaista kieltä puhuvat suomalaiset, unkarilaiset, saamelaiset ja samojedit eivät ole geneettisiä sukulaisia.

Eri kieltä puhuvat suomalaiset ja germaanit, baltit ja pohjoisslaavien valkoihoisin väestö ovat läheisiä geneettisesti, mutta onko kielessä tai  kivikauden muuttuneissa toimeentulo-olosuhteissa syitä, miksi genetiikka on lähes sama. Tämä on selvitettävissä, siksi tarvitaan uusi hypoteesi ja –teoria suomalaisten juurista.

Hypoteesin lähtökohta on SU- väestö, jossa SU- tarkoittaa, suomalaisugrilaista metsästäjien väestöä, joka on arkeologisten todisteiden perusteella ollut 16 - 6000 BC laajalla alueella Euroopassa, ennen indoeurooppalaisien maanviljelijöiden saapumista.

Uusi hypoteesi /uusi su- teoria antaa  tieteellisesti pätevän vastauksen myös suomalaisten ja saamelaisten juurille, kieli- ja geeniteorian lähtökohtana on väestöjen kielenvaihto (Kalevi Wiik), lingua - franca tilanteessa, arkeologiset kulttuurit ja kulttuurien leviämisen (migraatiot vähäisempiä) ja geneettinen ns. molekyyliantropologinen tutkimus.

HUOM! Trad. kielitieteen edustajat väittävät, ettei kielenvaihto uuden su- teorian mukaan ole mahdollista.

VASTAUS: Mitä on tapahtunut esim. Etelä- ja Väli-Amerikan alkuperäisille väestöille, intiaaneille, lähes poikkeuksetta ko. intiaani kulttuurit ovat vaihtaneet puhumansa kielen alueen lingua-franca-kieleksi espanjaksi/ portugaliksi.

Tai Afrikan alueen alkuperäinen ”neekeri väestö”, jotka nyt puhuvat englantia, saksaa, hollantia tai jotain muuta IE- kieltä, joiden alkuperäinen kieli ei varmasti ole ollut nykyinen kieli. Muita esimerkkejä; Irlanti/keltti englanniksi jne

Kyseisille väestöille on siis tapahtunut varmuudella KIELENVAIHTO.

 

TUTKIMUSTULOKSIA:

 

1.              Suomalaisten geeniperimä on  (Svante Pääbo1995)  ns.  balttilais-germaanista 65 -75 % ja itäistä (Cro Magnon) 25 -35 %

 

2.              Etäisyys cromagnoneista Euroopassa (53;kraniometrinen mitan arvo) Suomi 305,Ruotsi 351, Skotlanti 353, Saame 354, Saksa 354, Irlanti 373, Venäjä 400, Ranska 428 (Markku Niskanen Twärminne 2½ Muinaistutkija 4/1998:14)

 

3.              Gravette-horisontti oli laaja Eurooppalainen monilta piirteiltään homogeeninen alue, joka ulottui Pyreneiltä Keski-Euroopan yli Moskovan seuduille asti. Silloinen asutus oli jo varsin lähellä Suomea (Hans-Peter Schulz Muinaistutkija 4/1998/Twärminne 2½)

 

GEENITAULUKKO:

 

Vaikka kieli tekee kansan, väestön juuret ovat geneettisiä (ns. kielisukulaiset/verisukulaiset, ja niiden erot).

Geneettistä perimää ihminen ei voi vaihtaa, mutta puhumansa kielen voi vaihtaa.

Kielenvaihtoa tapahtuu jatkuvasti, eri tilanteista johtuen (ks. uusi hypoteesi kohta KIELET).

Geneettiset frekvenssit, taulukon 1-100 on markkereina merkittävä, CavalliSforza - Piazza 1994 (ks. antropologia lähes samat tulokset*)

Huom. tutkimuksissa ei ole aikaisemmat väestöt, vaan nykyiset valtiot, joissa sekoittumaa)

 

Geneettiset(ko. markkerin)  etäisyydet suomalaisista

(suomalaiset CroMagnon suurriistanmetsästäjiä, nimitys tulee jääkauden maksimin aikaisesta yhteisestä suomensukuiseta kielestä

ja CroMagnon suomensukuisesta väestöstä Euroopan Alppien pohjoispuolella):

 

suomen- ruots.          1                alkuperältään suomalaisia ja osa toisenkertaluvun. suom. germaaneja, joilla baski vaikutetta                

virolaiset                   2               geneettisesti suomalaisten todellinen sisar/veljeskansakieli/geenit, mutta enemmän baski/slaavi vaikutetta

Latvia/Liettua             x                (lask. itämeren suomalaisiksi, baltit ovat kielen vaihtaneita suomensukuisia - x  ei lukemaa  taulukossa)

Belgia /gr                 63             (germaaneja- ns. ensimmäisen kertaluvun suom.germ.)

itävaltalaiset            77             (germaaneja- ens. kertal. suom.germ.)

saksalaiset               77             (germaaneja- ens. kertaluvun suom.germ.)

ruotsalaiset               82             (toisen kertaluvun suom. germ.- baski vaikutusta)

norjalaiset                94             (toisen kertal. suom. germ-baski vaikutusta)

tanskalaiset              96             (toisen kertaluvun germ. baski vaik.)

englantilaiset          115           (ens. ja toisen suom. germ. kertaluv.ja myöh. baski/keltti/galli vaikutusta)

unkarilaiset            115           (suomensukuista alkua, skyytti, sarmaatti, kimmerialais-slaavi-turkkivaikutetta)

puolalaiset              139           (ks. brommesta  itään t- ens. kertaluvun suom. germaani- slaavi-baltti slaavi-germaanit)

kreikkalaiset            150           (indoeurooppalaista, baski vaikutetta

venäläiset                153           (su-  väestö/gr, kurgan, skyytti, hunni, ”kaanit” /sekoittumaa)

saamelaiset            210           (hypoteesi; baski alkuperää, sekoittuminen suomensukuisiin Hampurin kulttuurissa ja kielen vaihto pohjoissaamelaiset)

irlantilaiset              223            (ks. baski/keltti/germaani)

baskit                      236           (CroMagnon Aurignac ja Gravette ennen jääkauden maksimia, nämä eivät olleet laajan alueen suurriistan metsästäjiä)

 

 

Uuden teoria merkittävin kysymys on;

Miksi suomalaisten väestöjen juuret/geenit ovat lähes samat kuin germaaneilla ja balteilla.

Eikö väestön pitäisi olla Volgan alueen genetiikkaa, jos su - kielisten alkukoti on ollut Volgan alue, josta suomalaisten olisi pitänyt tulla Suomeen (kuten trad. kieliteoria väittää)?

 

Arkeologisesti ei myöskään ole näyttöä muutosta Volgalta Suomeen (prof. A. Siiriäinen).

Suomeen tulleen väestön määrä ei ole ollut merkittävä vasarakirveskaudella 2500 BC (Arkeologia/ Ari Siiriäinen 2002).

Miksi suomalaisilla on germaani/baltti perimää (75 %), jos Volgan alue oli ”puhtaasti” su -  suomalainen. Miten voi olla mahdollista, että Suomeen vasarakirvesajoista aikana saapuneiden germaanien perimä on siirtynyt Suomen ”volgalaisiin”, vaikka tulijoiden määrä on ollut vähäinen. Kieli ei ole vaihtunut Suomessa.

Jos nämä (vähäisen määrän n. 10 %) germ. -/baltit olisivat sekoittuneet suomalaisiin, joilla ei olisi ollut em. kielenvaihdon mukaista yhteistä SU- geeniperimää jo tullessaan n, ¾ , olisi sekoittuman tulos pitänyt olla n. 10 -15 % germaaninen osuus koko suomalaisten geenistössä. Tässä teoriassa on virhe, miksi?

 

Teorian lähtökohdaksi on otettava (SL 2005) se, että vasarakirvesgermaanit (nuorakeraamisen kulttuurin eli maanviljelyn levittäjät) ovatkin jo tullessaan Baltian kautta Suomen alueelle, olleet suomalaisilla geeneillä olevia väestöjä.

Vain yllä mainitun hypoteesin/teorian pohjalta voidaan selkeästi osoittaa ja päätellä (laskea), miksi Suomessa asuvien suomalaisten geenit voivat olla lähes samoja, kuin germaanien/ balttien. Baltit ovat geenitutkimusten perusteella suomensukuisen kielensä vaihtaneita väestöjä (mm. Savontaus ks. tarkemmin Liukko- nimen historiaa, Seppo Liukko kotisivuilta).

 

Suomeen muuttajilla on täytynyt olla su-geeni perimä.

1)                             Tämä samalla todistaa, että Suomessa on asutuksellinen jatkumo ollut ennen vuotta 2500 BC. Arkeologisten tosiasioiden perusteella SU- suomalaisten väestön jatkuvuus Suomessa jo 8.500 BC alkaen, jota toht. Takala 2005 väitöksessään, sanoo Kundan SU - kulttuurin suoraksi jatkumoksi.

2)                             Tämä samalla todistaa uuden SU - teorian, koska tulevilla germaanikielisillä on 75 %:sti suomensukuiset - geenit, on ns. laajan alueen SU- väestö suorittanut teorian mukaisen kielenvaihdon  mv - kulttuurin saapuessa (vähäisen IE / mv –migraation  saapuessa) n. 5500- 4200 BC su – kieli /geeni alueelle Euroopassa.

Renfrew premissi (1992- 1999): Indoeurooppalaisten kielten ratkaisevimman leviämisen Euroopassa aiheutti maanviljely.

Pääosa on deemistä siirtymistä eli kulttuurin siirtymisestä, jossa väestön siirtymistä tapahtuu vain osittain.

 

Kielenvaihto on tapahtunut myös germaani/baltti alueilla.

Kun nämä germaani/baltti- väestöt ovat vasarakirves aikoina ja myöhemmin tulleet Suomen alueelle, yhteinen geeniperimän pohja on ollut olemassa jo ennen muuttoa Suomeen.

Kun Suomalaisten geeniperimä on balttilais-germaanista 65- 75 % (Svante Pääbo1995).

Uuden suomensukuisten jatkuvuusteorian perusteella vanha teoria on esitettävä toisinpäin;

Alueelle tulevilla germaaneilla (balteilla) on ollut jo tullessaan lähes samanlaiset, ko. Suomen alueen väestöä vastaavat ns. alkuperäiset suomensukuisten geenit.

 

Germaani/balteilla on su -geenit (teoriassa myös pohjoisslaaveilla on su-geenit),

 

Varsinaista slaavien migraatiota Suomen alueelle ei ole tapahtunut slaavialueilta.

 

 

TRAD. KIELITIETEEN ONGELMA, virheelliset lähtökohdat SU- väestön esihistoriasta on käytetty historiallis-vertailevan (komparatiivisen) kielitieteen kantasuomen rekonstruoinnissa. Ongelma on lähteä tutkimaan kielen syntyä tai ko. tilannetta 6000- 12.000 vuotta nykyajasta taaksepäin edellä mainitulla menetelmällä, se ei onnistu kuin korkeintaan muutaman tuhannen vuoden taakse. Ko. menetelmä ei tunne mm. kielenvaihdon mahdollisuutta, vaikka sellaien on täysin tapahtunut tosiasia (esimerkkejä kielenvaihdosta on ns. historialliseltakin ajalta mm. suomensukuisten - ja kielisten väestöjen kielenvaihtuminen slaavin kautta venäjään vielä 1200- 1900- luvula (ja vieläkin). Väestö on  etnisesti suomensukuisia, mutta kieli näillä on nykyisin venäjä. Kielenvaihdossa ei geenit vaihdu, vain puhuttu kieli vaihtuu). Sellainen tosdiasia ei näy historialli - veratailevassa (komparatiivvisessa) rekonstruonti menetelmässä. 

 

Kun lähtökohta on virheellinen, on tietenkin lopputulos virheellinen.

Historiaa;

Vielä 1987 Suomen historia tietona kerrottiin esim. 1931/Tallgren, että suomalaiset tulleet Suomen alueelle 100- 400 jKr. ja vielä vuonna 1961 / Ella Kivikoski virheellisesti, että suomalaiset tulleet suomeen (etnisesti Volgalta) ajanlaskun alussa. 
Tästä Volgan mutkateoriasta seurasi myös, se että suomalaisia on pidetty geeneiltään mongoleina 1800-luvulta 1930-luvulle, vaikka suomalaisten geenit ovat euripidisia ja nimenomaan Euroopan alkuperäväestöjen geenejillä varustettuja. Suomelaiset ovat ns. vaaleaihoisten väestöjen alkuperää vaaleat hiukset ja siniset silmät (ks. Seppo Liukko lyhyt artikkeli; tutkimuksia mm. prof. Rees).

 

Uuden hypoteesin lähtökohta: (Arkeologia ja geenitiedot)

Uutta tietoa ja tieteellisiä tutkimustuloksia mm. 2005

 

  1. JATKUMO: Suomalais-ugrilaiset (su) laajalla alueella Euroopassa ja SU- kielisten asuminen Suomessa on jatkunut yhtäjaksoisesti 10.500 vuotta

Tämä todistaa jo sinänsä laajan su- alueen olemassa olosta Euroopassa, johon Volga ja Orimattila kuulivat, mutta väestön siirtymää ei ole arkeologisesti ollut Volgalta Suomeen.

Uusin väitös; (H. Takala 2005) Orimattilassa asuttu 8500 BC, eli jo 10.500 vuotta sitten, väestön jatkumo nykypäiviin Kundan (su -) kulttuurista.

  1. Nyt vasta 2003 - 2004 tietokirjallisuudessa Suomessa; Jouko Vahtola Oulun yo historian prof. uusin Suomen Historia opiskelijoille, prof. Ari Siiriäinen/arkeologia mm. uusin Suomen Historian Pikkujättiläinen 2003;  Suomen alueella on väestön (su) jatkumo (gradientti) jääkaudesta saakka nykypäiviin.
  2.  Uusin kirja/tutkimus Angela Marcantonio Rooma / su - kielen ja yleisen kielitieteen tutkija; vanha traditionaalinen su - kantakielen rekonstruointi ei ole tieteellisesti pätevä (su - kielentutkijoiden kivijalka on ollut virheellinen 200 vuotta).

 

PERUSTEITA UUDEN HYPOTEESIN PERUSTEIKSI:

Kielen muuttumiset selvitys/ perusteet:

  

  Prestiisi toimeentulo systeemi, lingua -  franca, kielenvaihto, muutoksia kieleen;

1)  Substraatti  2) superstraatti

-         prestiisi kulttuuri on vahvempi, tämän kulttuurin kieli saavuttaa lingua - franca aseman, alueen alkuperäiseen kieleen lainasanoja eli superstraattia ”alempaan kieleen”, mutta lingua - franca kieleen jää alkuperäisväestön kielestä ns. substraattia, koska alkuperäisväestö lausuu uutta kieltä huonosti murtaen, syntyy uusi murre ja myöhemmin ko. kieli, on tapahtunut kielenvaihto.

 

-         Geneettisesti alkuperäisväestön määrä jää suuremmaksi kuin muuttajien.

-         yli 30 %:n muuttoa alueelle eli migraatiota tapahtuu harvoin.

-         Vain ns. deemisessä diffuusiossa muuttajien määrä voi olla enemmän, kuin 10 - 30 %, yleensä uusi kulttuuri opitaan.

-         Uuden kulttuurin oppiminen (esim. maanviljely metsästäjille) ja kielenvaihto ko. kulttuurin kieleksi ”kannattaa” uuden toimeentulosysteemin oppimiseksi.

 

TODISTE, KIELENVAIHTO ON, JA ON OLLUT HYVIN YLEISTÄ:

-         Esim. tosiasia (historiallinen tieto) kielenvaihdosta mm. Etelä- Amerikan alueet, ennen intiaaniväestöän kielenä mm. cehua, kielenvaihto 1500 AD jälkeen, nyt espanjaa, portugalia jne. , geneettisesti kuitenkin alueelle on intiaanien geenipohja olemassa. Etelä-Amerikassa n. 50 -80 %:sti on intiaanien perimää nykyväestössä (vrt. Eurooppa vaaleaihoiset suomensukuiset).

-         Esim. 2. Tosiasia 1500- 1600 luvulla Suomesta Savosta metsäsuomalaiset ovat asuneet Länsi- Ruotsin Taalainmaa -Värmlanti - Norja alueilla, nyt itämerensuomen puhujia ei enää ole. On tapahtunut kielenvaihto suomesta ruotsiin.

-         Esim. 3. Tosiasia savolaiset muuttivat 1500-1600–luvulla Inkerin alueille (1617), kun luterilainen uskonto oli ”liian” vaativa (mm. noitavainot jne. alkuperäväestön ”shamaaneille”), alkuperäiset inkeriläiset (suomalaiskarjalaiset) ortodoksit muuttivat Valdaille ja Tveriin. Nykyisistä ”savolais-” inkeriläisistä vain harva osaa suomenkieltä. On tapahtunut siis todistettavasti historiallisena aikana kielenvaihto, su - kielestä slaaviin.

Jos koko väestölle tapahtuu kielenvaihto, jää alueen väestön uuteen (IE) kieleen vanhan kielen (su) substraatti, samalla vanhaan kieleen syntyy uusi murre ja myöhemmin se vakiintuu uudeksi kieleksi. Vrt. Germaani-, pohjoisgermaanikielet tai baltti-, slaavi - kielen muodostumiset, hypoteesin mukaisesti on tapahtunut su - kielisten väestöjen alueella n. 7000- 5000 vuotta sitten. Vanhan metsästyskielisen väestön suomalais - ugrilainen substraatti vaikutus ko. germaani-baltti-slaavi kielien syntyyn Euroopassa on olemassa, vaikka se on nyt vaikeasti todennettavissa. Vaikka arkeologiset tosiasiat sen vahvistavat, niin osalle kielitieteijöitä se ennenkuulumatonta ja tosiasioita jää näkemättä, koska yli 5000 vuotta vanhat tapahtumat eivät näy esim. trad. fennougristiikan tutkimuksessa, koska metodi on nykyajasta taaksepäin. Se sotkee koko tutkimuksen luotettavuuden. Viimeisen 5000:n vuoden aikana on tapahtunut suuria kulttuuri muutoksia ja  massiivisia kielenvaihtoja Euroopassa, joita ei todellakaan kielitieteen metodein voi ymmärtää saatikka kirjoittaa tieteellisesti luotettavaa loogista tapahtumaketjua jääkaudesta nykyaikaan. Siksi ei kielitieteilijä löydä suomalais-ugrilaista substraattia esim. germaanien kielistä. Kuitenkin vastaavat myöhemmin tapahtuneet kielenvaihdot suomalais-ugrilaisten väestöjen osalta, mm. baltti - ja slaavinkieliin, voidaan historiallisesti osoittaa ja näistä su - kielien substraatti on löydettävissä.

 

 

 

 

Onko SU-kieli ollut lingua franca kieli?

 

-         su-kielen vanha lainasana eli superstraatti sana ”sauna” on IE-kielissä   (Kaisa Häkkinen 1996 TL147:129)

SU- kieli on siis ollut joskus prestiisikieli ja lingua franca kieli, koska myöhemmissä IE- kielissä on su - kielestä olevia lainasanoja (superstraattia).

Muitakin su - kielen sanoja muuttuneena; tundra, taiga, terva, kala / whale, vesi / vater jne. ovat mahdollisesti nykyisissä IE- kielissä vanhaa suomensukuisten kielestä jääneitä lainasanoja.

             

 

Hypoteesi suomensukuisten kielien yhteydestä indoeurooppalaisiin kieliin, (Seppo Liukko)  

Kosketukset ovat tapahtuneet jo Mesopotanian alueella Sumerin kielen välityksellä 

 

Mielenkiintoinen hypoteesi sumerilaisten ja suomenkielen kuuluminen samaan kieliryhmään. Suomessa ja sumerissa on hyvin paljon samanlaisia, samaan vanhaan merkitykseen viittaavia sanoja. 

Hypoteesi on sellainen, että indoeurooppalaiskieliin on jäänyt  suuri suomalaiskielien lainasanojen määrä ja kieleen substraatti, jota ns. indoeuropaeistit eivä huomaa tai eivät halua löytää.. Yleensä asia esitetään toisinpäin, että suuri määrä indoeurooppalaista sanastoa olisi suomensukuisten kieliin tullut lainasanoina Todellisuudessa vanhemmasta Eurooppalaisesta kieliryhmästä, suomensukuisten kielistä on siitynyt lainasanoja ie- kieliin. On myös mahdollista, että suomensukuisen kielen suuri määrä vanhoja lainasanoja siirtynyt Lähi-  Idän indoeurooppalaisille väestöille jo suomalaiskielien sukulaiskielen sumerinkielen välityksellä (HUOM. sumeri ei ole indoeurooppalainen kieli). 

Lähi-idässähän vaikutti n. 3500 eaa. alkaen sumerilainen korkeakulttuuri (mm. Kalevalaa himan nuorempi Gilgames-  eepos on sumerilainen ), joka ei ollut indoeurooppalainen kieleltään vaan ilmeisesti suomensukuisten yksi kielimuoto (vrt. sadat yhteiset sanat suomen ja sumerin välillä). Sumerilainen kulttuuri oli lähi - idän ensimmäinen ja saman aikainen kuin Egyptin kulttuurit.

 

 

Miksi suomessukuinen ja - kielinen, ja silloinen ei indoeurooppalainen väestö olisi ollut keskellä  Intian, Persian, Mesopotanian jne. vaikka ne ovat indoeuroopan kielisiä suurten kulttuurien alueita? Kieli Persia/ iran - Intian alueilla  on indoeurooppalainen, joka on nykyisen Euroopan valtakieli n. 96%, joka on tullut suomensukuisten kielien päälle /vaihtunut indoeurooppalaisiin kieliin maanviljelyn tulon aikana n. 5000 eaa. alkaen. 

 

On mahdollista, että Euroopan alueiden laajan -alueen kaakkoisimmista mm. Ukrainan ja Volgan mutkan alajuoksun suomensukuisten alueilta, jokin osa suomalaiskielisistä väestöistä olisi siirtynyt etelään Sumerilaisten alueelle, suurempana ryhmänä ja vieneet mennessään Kalevalaista eeposrunoutta ja suomensukuisten kielen, jonka vaikutuksesta indoeurooppalaisten  kielissä on suomensukuisten kielien substraatti, vaikka sitä nykyisin vielä sanotaan toisinpäin, että ne olisivat suomensukuisten kieliin tulleita lainasanoja eli superstraatteja. Suomensukuisten kieli on Euroopan alkuperäiskieli jääkauden refugin aikana muodostunut Alppien pohjoispuolisten alueiden yhteinen kieli,  indoeurooppalaisen maanviljelyn ja sen  kielen saapumiseen saakka. Vain joitakin alueita on edelleen vanhan suomensukuisten kielten aluetta Euroopassa mm. Suomi, Viro, ja Unkari sekä osia mm. Venäjällä, Ruotsissa, Norjassa ja mm. Romaniassa on suuri unkarinkielen vähemmistö jne.

 

Ensimmäiset kosketukset ennen eurooppalaisten metsästäjien kielenvaihtoa tai lähes saman aikaisesti on suomensukuisten kielten ja indoeurooppalaisen kielen väillä on tapahtunut jo Lähi- Idässä, sumerilaisten vaikutuksesta. Sumerilaisten kulttuurin jälkeen Lähi- Idästä on siirtynyt indoeurooppalaiskielistä väestöä kuten kurgan paimentolaiset n. 3000 eaa., sarmaatit, skyytit  n. 1000 eaa. alkaen jne. Mustanmeren rannoille, siksi näillä on varmaankin ollut em. sumerilainen suomalaiskielien lainasanoja ja suomalaiskielien substraattia sanastossaan. Toisaalta indoeurooppalaisen maanviljelyn leviäminen jo 5000 eaa. ns. kulttuurisena leviämisenä Eurooppaan (muuttaja väestöä vain n. 15-20% alkuperäisistä metsästäjistä) ja samalla maanviljelynkieli indoeurooppalainen kieli tuli Eurooppaan. Tämän kielimuodon saapuminen suomensukuisten alueelle aiheutti kielenvaihdon, ensiksi erilaisten murteiden kautta, vanhin maanviljelykieli Euroopassa oli germaani, ja myöhemmin baltti-slaavi ja näihin kieliin jäi suomensukuisten substraattia ja myös lainasanoja kuten sauna jne...

 

 

   Vanha  traditionaalinen kieliteoria vuodelta 1849 

   (Ongelmat ja seuraukset- suomalaiset eivät olekaan Suomen alkuperä väestöä ks. alla)

-         Volgan mutka, vertaileva kielitiede, kantakielen rekonstruointi, alkukoti, ensimmäiset 200 vuotta vanhat perusteet nyt todettu vanhentuneiksi ja ovat nyt virheellisiä, aikanaan uutta ja niiden tietojen valossa tehtyjä teorioita su- kielitieteeseen; mm. Rasmus Rask 1816, sekä  aikansa vertailevan kielitieteen uranuurtaja ja arvostettu tutkija / professori M.A.Castren  1849 on määritellyt; ” kieli- ja verisukulaisuus sama asia (etnolingvistiikka)”,  ja suomalaisten sukupuut; Aminoff  1800 - luku, AN Setälä 1900-luku.

-         Virheellisistä tiedoista lopullisia malleja, jotka eivät muutu, vaikka tieto on muuttunut? Kaikissa muissa tieteissä tiedon muuttuminen ja kehitys otettava huomioon.

 

Muutostietoa; Kielentutkija M. Korhonen 1981, on todennut että ei ole määriteltävissä mitään alkukotia (Volgan mutka tms.) ja tieto, että suomalaiset olleet Suomessa jo ainakin 4000 BC (k-keramiikka/ Twärminne 1981).

-         Nyt viimeisintä tietoa eli 2004 -2005 vakiintunut tieto; suomensukuisten väestöjen Suomessa olo on ainakin 8500- 8700 BC alkaen jatkumo (Orimattilasta -Lahti)  nykyaikaan samaa su- väestöä n. 10.500 - 19.700 vuotta Suomessa, tämä Suomeen  jo n. 8700 BC  tullut Kundan kulttuurin suomenskukuinen väestö on Euroopan alkuperäiskansaa (myös suomensukuisten kieli on alkuperä kieöliä Euroopassa. 

 

Siis suomalaiset ovat oman maansa alkuperäväestöä, vaikka sellaista ei ole kirjattukaan mihinkään lakiin alkuperäisväestöistä tai - kansasta (- mutta esimerkiksi Virossa sama suomensukuinen väestö on Viron alkuperäväestöä?). 
Suomessa alkuperäisväestöksi on jostakin syystä kirjattu ainoastaan saamelaiset???

 

 

3.              LAAJAN SU-ALUEEN UUSI HYPOTEESI / kieli ja geenit;

 

Hypoteesi on oletus, oletettu syy epätyydyttävästi ymmärrettyjen ilmiöiden selittämiseksi;

Trad. suomalai-ugrilaisten  vertaileva kielitiedo on nyt n. 200 vuotta vanhaa, joka perustuu Volgan mutkateoriaan. Se on nyt vanhentunut kieliteoria ja perustuu virheellisiin tietoihin mm. suppeasta alkukodista (esim. suurriistanmetsästäjillä ei voi olla suppeaa) ja virheellisiin tietoihin kielen kehityksestä, kielen muutoksista ja esim. kielenvaihdosta ei puhuta mitään, jonka vuoksi niistä tehdyt teoreemat / väittämät on tarkistettava ja muutettava nykytietoja vastaavaksi (siksi UUSI HYPOTEESI/SL).

 

Uusi hypoteesi, KIELITEORIA, joka perustuu arkeologiseen jatkuvuusteoriaan;

 

Kielet jääkauden maksimin jälkeem:

Alkuperäiskielet (/geenit); Cro Magnon Ural /Aurignac / Gravette  ja sitten väestöjen tiivistyminen refugeihin, jääkauden kylmimpinä aikoina.

-Jääkauden maksimin aikoihin 22 - 16.000 BC - tapahtui väestöjen  ”kasaantuminen” yhteen ja kielien homogenisoituminen.

- Ukrainan refugissa, Kostenkinin kulttuurissa lingua - franca asemaan nousi sen ajan prestiisiväestön kieli,

Jääkauden jälkeen /Kostenkinin kulttuurista Hampurin kulttuuriin jne. muutos seuraavasti 16.000 - 8500 BC:

- suurriistan metsästäjien uralilainen suom. - ugrilainen SU - kieli, joka kehittyi Ukrainan - refugissa n. 4000 vuoden aikana Ural-kielestä.

- Iberiassa (Pyreneiden vuoristo) vastaava oli villipeuran metsästäjien kieli  baski.

- suomensukuisten kieli suomalais- ugrilainen  kieli ja Baski ovat Euroopan alkuperäiskielet.

 

SU- ja baski- kielet saavuttivat linguafranca aseman omissa refugeissaan ja levisivät ”käyttöön jääkauden sulamisvaiheen tundra-alueiden” laajentuessa pohjoiseen.

Jään sulamisen jäljessä osa cromagnon- suomensukuisista Ukrainan refugin väestöstä nousi jäänjättömaata seuraten pohjoiseen Ukrainan – Hampuri- Svidry - Ahrensburg- Bromme / Starr Carr (Englanti) hyvin laajalle alueelle, suurin osa väestöstä jäi edelleen alueilleen etelään ja itään Ural vuorille.

Laajan  su - alueen itäisiä kulttuureita ovat Sungir / Kostenki ja väestöä, Ural-vuorille > Siperia, suurriistan metsästystä (mammutti Siperian tundra-aroille n. 10.000 BC)

 

Tämä alue on SU-kielen ja su-geenisten laaja-alue,

joka jään sulaessa laajeni Ahrensburgin kulttuurista Ruotsiin ja Suomeen Kundan - kulttuurista ORIMATTILAAN 8500 BC.

 

Tämä Hampurin- Svidryn alueen kulttuurit levisivät vain muutamassa sadassa vuodessa Puolasta –Englantiin. Kulttuurin metsästäjien alueellinen dynamiikka oli hämmästyttävä. Hampurin arkeologisessa aineistossa on myös itäistä Gravettien (Ukrainan- refugi) elementtejä, levisi Puolaan / Svidry ja länteen Etelä- Englantiin,  Bromme - Pohjanmeren mantereen kautta  ( H-P. Schulz  Twärminne 2½ seminaari esitelmä 1999:32).

Koska kivikaudella ei ole havaittavissa huomattavaa väestömigraatiota muualta, voidaan olettaa, että  Kundan- kulttuuri muodostaa Suomen väestön peruselementin (H-P. Schulz 1999/Twärminne 2½)

 

Baskit / villipeuran metsästäjät vastaavasti nousivat 12.000 - 8.500 BC aikana Magdalen / Hampuri ja Svidry / Bromme / Ahrensburglaajan SU- alueen  arkeologisten kulttuurien alueelle.  

Baskikieliset  levisivät SU- kielten lingua franca alueelle, nämä ”baskit ”vaihtoivat puhumansa kielen SU- kieleksi baski substraatilla.

Nämä tulevat pohjoissaamelaiset, villi-/tunturipeuran metsästäjät jatkoivat edelleen pohjoiseen (Fosna - Komsa 8.500BC) toimeentulosysteeminsä säilyttääkseen. Pohjoissaamelaisilla on su - kieli ja alkuperäiset Iberia refugin su - kansoista eroavat (pääasiassa) baski geenit.

 

Tutkimuksissa on todettu, että suomalaisugrilaista kieltä puhuneen laajan -alueen itäisissä osissa oli lähes sama geneettinen pohja kuin lännessä Ahrensburg - Svidry 12.- 10.000 BC, joka on pääasiassa Ukrainan refugin su - perimää.

On myös todettu, että läntistä baski (Bromme) genetiikkaa on siirtynyt laajan alueen itäisiin osiin Dnjepr - Ural alueille ja sieltä pohjoiseen.

HUOM!  geenitutkimus; todettuna, että mm. mareilla on lännestä  itään n. 11.500 BCk2 siirtynyttä läntistä SU- geeniperimää/ su – ja baskiperimää (R.Willems ja Torroni et al. 2001).

 

Suurin osa SU- kielisistä väestöistä jäi paikoilleen laajalle alueelle Euroopassa, mutta osa

SU- kielisistä ns. etelä- saamelaisista (tulevat itämerensuomalaiset), siirtyi jäänsulamisen jäljessä Skandinaviaan 8000 BC (Ruotsi) ja Balttian kautta (Kunda) Suomeen n. 8.500 BC (mm. Orimattila).

 

Suurriistan metsästys vaihtui mammutin kuollessa sukupuuttoon Euroopassa (n. 11.000 BC), alkoi hirven, karhun ja majavan metsästys jaa hylkeen pyynti sekä kalastus.

 

SU- kielisten/geenisten väestöjen asuma- alueiden eteläraja oli Mustanmeren – Tonava alueella n 5500 BC, Ukrainan / Dnjepr – Tanska alueella n. 4000 BC.

Ks. laaja alue Euroopassa vielä 4500 BC ( Mc Evedy 1964 ) kartta Penguin Atlas 4500 BC Finn-alueet Uralilta Tanskaan .

SU- kielenvaihtoalueet Finn ja tilanne 4500BC, tässä kartassa germaanit, baltit ja slaavit 4500 BC aikana arvioituna, sen jälkeen kieli alueiden siirtymää pohjoiseen, ko. väestöille kielenvaihto.

 

Balttia /Liettua- Skoone n. 3000 BC ja vielä 1000 BC SU- kielisten asuma- alueita olivat Ruotsin isoille järville asti, 1000 AD limes norrdica / Tukholma – Oslo.

ks. Venäjän alueen vanhat väestökartat 1000  AD / kronikat / Ruotsin alueen vanhat arkeologiset kartat 1000 BC – 1000 AD.

 

Venäjällä Liettuasta - Ural vuorten eteläosiin 1500 AD. Venäjän alueen pohjoisosissa suomalaisugrilainen väestö vaihtoi kielen IE- kieliksi vasta 15000 AD:n jälkeen (tästä muotoutui pohjoisslaavin kieli), paitsi ns. tilkkutäkkialueiden nykyiset suomalaisugrilaiset kansat marit, komit, permit jne. (n. 17 kansaa / 3,7 milj.).

 

SUOMALAISET*  SUOMESSA 10.500 vuotta

 

SUOMALAISTEN JUURET kieli/geenit

Suomalaiset (su)/ baskit (pohjoissaamelaiset) ovat eurooppalaisten alkuperäiskansoja 

 

Metsästäjäkulttuurit / jatkumo Suomeen; SU - väestöjen laajan alueen kulttuurit  Bromme/ Ahrensburg / Svidri / Maglemose / Nemen / KUNDA / ORIMATTILA 13.000 - 5500 BC sekä ns. suomalaisgermaanien migraatiot mm Suomeen 2500 BC alkaen.

 

Jääkauden jälkeisen tundra-aron mammutin metsästyksestä on, tundra-alueen muuttuessa metsäiseksi, taiga- alueella siirrytty myös Suomessa hirven, karhun, majavan metsästykseen ja hylkeen pyyntiin ja kalastukseen.

Suomalaisten jatkumo on Hampuri - Ahrensburg / postSvidri - Kunda – Orimattila. Väitöksen mukaan on todennäköistä, että n.  8500 – 8900  BC /Ristola Lahti, kuuluivat Kundan kulttuuriin (H. Takala väitös 2005).

 

SUOMEN ALUEELLA: 8500BC ensimmäiset SU - väestöt Kundan kulttuurista

 

HUOM! Asutuksen on todettu jatkuneen Suomen alueella 8500 BC alkaen. Orimatilan ja Lahden arkeologiset löydöt ovat n. 10.900 vuotta vanhoja.

Kundan (Viro) kulttuurista suomensukuinen / -kielinen väestö on siirtynyt, sulavan jään perässä, Suomenlahden yli ja Karjalan kannaksen kautta Suomeen.

Suomessa väestö on ollut su - kielinen ja suomalaisgeeninen (jatkuvuusteoria). Väestön on ollut toimeentulosysteemiltään metsästys/kalastus eteläsaamelainen (ei peuran metsästystä- ero pohjoissaamelaisiin Komsan kulttuurissa).

 

Suomen väestö on ollut 8500- 5000BC suomalaisugrilaista etelä- saamelaisia.

Pohjoisessa Norjan tunturialueilla Komsassa on asunut su - kielisiä pohjoissaamelaisia. 


Pohjoissaamelaiset eivät ole Suomen alkuperäisväestöä.

Pohjois- saamelaiset väestöt ovat olleet eristyksissä Suomen SU- väestöistä / Suomen alueen etelä- saamelaisista n. 3 -5000 vuotta.

Pohjoissaamelaiset ovat väestöjä, jotka puhuvat su - kieltä baskilaisella substraatilla ja väestö on pääasiassa baski geenisiä.

Etelä- saamelaisten ja pohjoissaamelaisten mm. kielen eroavaisuus osoittaa, että pohjois -saamelaisten kielten eristyksissä oloa on ollut kauan.

Hypoteesin mukaan n. 10.000 BC /Bromme alkaen - n. 5000 BC / Komsa saakka.

Jään sulamisen jälkeen koko Suomen alueen asuttaminen on tapahtunut arkeologisesti Suomessa Kundan – kulttuurin (su - väestön) suunnasta, etelästä.

Pohjoissaamelaisten asuinalueet ovat Ruotsin/ Norjan vuoristossa. Ns. poronhoito on vasta myöhemmin levinnyt su - väestöjen eteläsaamelaisten alueille Suomessa nykyisen Lapin läänin pohjois- ja itä alueille. Pohjoissaamelaisia on Suomessa n. 5000.

PS. Suomessa kampakeraamisen ajan (5000 - 2500 BC) kaivauksista ei ole löytynyt yhtään peuran metsästykseen viittaavaa löytöä (H-P Schouz).

Pohjoissaamelaiset erottuvat geneettisesti muista eurooppalaisista (SU- väestöstä) hyvin paljon. Se osoittaa, että SU- väestöt ovat olleet välissä, kun myöhempiä IE/mv ja Kurgan migraatioita on tullut Eurooppaan, eikä näiden geneettistä vaikutusta ole pohjoissaamelaisissa.

 

 

Viimeiset tutkimustulokset ihmisfossiileista ovat osoittaneet, että Pohjois-Euroopan kansojen piirteet ovat pitkälti samoja kuin alkuperäisten europoidisen Cro-Magnon ihmisen piirteet (Markku Niskanen Kaltio 5/ 2003 ja Studia Generalia 2003)

Y-kromosomin ja mt Dna:n osalta 20 % Richards, Torroni 1998 et al. Sukes 1999, Semino et al. 2000).

Pohjois - ja Läns i- Eurooppaan vaikutus on vähäinen (ainakin y- krom. osalta) korkeintaan 4 -5 %, tämä seikka osaltaan tukee väitettä, jonka mukaan maanviljelys levisi Pohjois - Länsi- Eurooppaan todennäköisemmin kulttuurisena kuin deemisenä diffuusiona (eli SU - väestöt ovat suorittaneet kielenvaihtoja).

 

                 Miksi suomalaisilla on 75 %:sti germaani/baltti geenit, mutta väestö puhuu su - kieltä, itämerensuomea?

Tämä on kielentutkijoilta selvittämättä, mikä teoria toteuttaisi tämän yhtälön esim. 10.000 BC >  nykyaika? Suomen alueella asuttu jatkuvasti. Su - kielisten /geenisten väestöjen ei ole todettu tulleen esim. Volgalta, täällä ei ole asunut ”joku tuntematon” IE- väestö, jonka su - väestö olisi pois karkoittanut saapuessaan vuonna 0 tai jopa sen jälkeen Suomeen (Suomen Historia 1987 saakka). Taikka SU - väestö olisi saapunut tyhjään mahan ajanlaskun alussa, josta on vielä 1961 maininta Suomen Historiassa.

Vuonna 1981 Twärminnen symposiumissa todettiin, että suomalaiset ovat olleet Suomessa ainakin kampakeramiikan ajoista asti.

Nyt vuoden 2005 tutkimus Orimattilan, Lahden jne. arkeologisten kaivauksien perusteella verrattuna kivikauden kulttuureita esim. vuoteen 0 asti on sama SU -väestö asuttanut jatkuvasti Suomea 10.500 vuotta eli niin kauan kuin jäänjättöalueelle oli mahdollista Kundan kulttuurista (su) siirtyä (jään sulamisnopeus n. 180m/vsi)

Asuinalueita Suomessa; Orimattila 8500 BC (toht. H. Takala 2005), maailman vanhin kalanverkko Antrea  8000 BC, maailman vanhin reenjalas Heinola 7500 BC.

Tikkurilan ns. tyypillisen kampakeramiikan 3000 BC kaivauksissa löydettiin mm. Fennoskandian vanhin ihmistä kuvaava idoli (tutkija Jan Fast).

 

Hämäläiset /eteläsaamelaiset/lappalaiset 8500 - 2500 BC, ovat alkuperäisen laajan alueen hämäläistä su – väestöä, ei saamelaista poronhoitokulttuuria (su- kieli, ei bs –substraattia, ei baski geeniä), joilla toimeentulosysteemi oli metsästys, kalastus ja pyynti. Näitä hämäläisiä sanottiin vielä 500- 1400- luvuilla lappalaisiksi, mutta näitä ei saa sekoittaa porosaamelaisiin, vaan ne olivat niitä vanhoja hämäläisiä, jotka eivät harjoittaneet vakiintunutta maanviljelyä.

 

SU- kielien muutos ITÄMERENSUOMEKSI

Ensimmäiset su - kieliset / geeniset saapuivat jo 8500 BC Suomen alueelle, sen jälkeen asutus on ollut jatkuvaa, väestö on lähes samaa kieleltään ja geeneiltään, kuin Ahrensburg- Svidry - Kunda- Orimattila SU- asukkaat, kunnes 2500 BC aikana maanviljelijä germaaneja tuli Suomen alueelle, kielen muutos alkoi itämeren suomeen ja kantasuomeen näiden lainasanojen vaikutuksesta.

 

Vasarakirves germaani muuttajia mm. Suomeen n. 2500 BC alkaen oli n. 5 %, korkeintaan 10 % (kieli ei vaihtunut).

 

Vasarakirveskulttuurien germaaninen muuttajaväestö Suomeen on peräisin laajan alueen vanhasta suomensukuisesta väestöstä Saksan, Puolan ja Balttian alueilta. Kaskiviljelyn ja karjanhoidon aloitus Suomessa n. 2500 BC.

Suomeen muuttajat olivat IE- germaaanikieltä puhuvia Leute –ihmisiä eli pääosin (75%) suomalaisgeenistä maanviljelyväestöä (huom. alkuperäinen ie- kieli muuttui germaanikieleksi suomensukuisten kielenvaihdon vuoksi).

Siksi vanha hämäläinen/ eteläsaamelainen eli su - kieli muuttui vähitellen itämerensuomeksi, mutta kieli ei vaihtunut Suomen alueella, vähäisen muuton vuoksi.

Genetiikka ei muuttunut suuresti, koska Suomeen muuttajilla oli jo ennestään suomalaisväestöjen - geenit (ks. selvitys* ).

Germaanien muutto 2500 BC tapahtui nimenomaan Saksasta / Balttiasta, koska Ruotsissa oli vielä 2500 BC pääosin SU- väestöä Skoonesta Pohjois-Ruotsiin saakka.

Suomen alueen lingua - franca kieli oli metsästäjien su – kieli.

Syyt siihen, ettei Suomen alueella kielenvaihtoa tapahtunut germaaniksi, kuten aikaisemmin pohjoisessa Keski- Euroopassa oli tapahtunut, olivat siinä, että germaani muuttajia oli vain n. 5– 10 % alkuperäisistä jatkuvuusteorian mukaisista ”hämäläisistä” ja toisaalta kylmien pikkujääkausien vuoksi maanviljelyn käyttöönotto (ohran viljely- kaskeamalla) oli edelleen hidasta ja maanviljelyn kielen  leviäminen oli myös hidasta. Kielenvaihtoa ei koskaan (v. 2000- 2500 eaa. jälkeenkään) tapahtunut Virossa tai Suomessa mutta, muualla Keski- Euroopassa, Ruotsissa ja Venäjän eteläosissa suomensukuisten alueilla tapahtui kielenvaihto kampakeramiikan aikoina 5000 eaa.- 2000 eaa. pääasiallisesti, jolloin suomensukuisten kieliraja oli siirtymässä Weikselin (germaanien) alueelta Liettuan paikkeille ks. Harri Moora. Em. kielenvaihto jatkui Venäjällä ja Ruotsissa vielä tämän jälkeenkin. 

 

Suomen alueen maanviljelyn aloitus on tapahtunut n. 2000- 2500 eaa. alkaen. 
Tämä kaskiviljelyaika liittyy myös 
Liukko - historiaan. Kaskiviljelyalueita on nimitetty Liuko- Liukko - paikannimillä, näitä Liukko - nimipesyeen nimiä on Suomen nykyisissä kartoissa yli 300. 
Ks. Liukko -nimen historiaan liittyvät artikkelit 
tarkemmin, mm. miten Liukko - nimi liittyy pronssi-rautakauden aikana Suomeen saapuneisiin germaanikielisten Liuti-  (pl. merkitys; kansa/ väestö/ joukko) - joukon  tuomaan maanviljelyyn ja sen maanviljelysanastoon. 
Liuti - nimi kuului muinaisgermaanisille (mg. / mys.)  kaskiviljelijöille, joiden nimen perusteella muinaissuomalainen Liuko- Liukko- nimet ovat muodostuneet.
Seppo Liukko artikkelit ja tutkimus ko. aiheeen liittyen:

Ks. Tutkimusyhteenveto( n. 135 siv. /12.2008) Kuinka jokin nimi Suomessa voi olla ns. pakanallisen ajan nimi?

4.1 Liukko - nimen historian tiivistelmä
4.2
Liukko - nimen etymologia ja - ikää selvittävät muut metodit

Artikkeli; Liukko- nimen historiaa

 

 

 

Ruotsin alueella tapahtui su-väestön kielenvaihto pohjoisgermaanimurteeksi 4:ssä vaiheessa, alkaen n. 3000 BC, 2300 -1000 BC, 1000 AD -1800 AD isojen järvien alueilta pohjoiseen Kalix - joelle. Uusi kieli oli pohjoisgermaani su - (bs/mg) substraatilla, jota nyt kutsutaan ruotsinkieleksi. Kalix - joelta pohjoiseen nykyisin meänkieliset Ruotsissa.

 

 

Suomen alueen väestön suom. - ugrilainen jatkuvuuteen on tullut muutosta vasta n. 2500 BC aikoihin, kun ns. su- germaanit ovat tulleet Suomen länsi-rannikolle. 

Nämä ovat aluksi puhuneet germaanikieliä Suomessa (Varsinaissuomi/Kokemäki), mutta myöhemmin omaksuneet alueen lingua - franca  kielen eli su - kielen, joka  germaanin superstraatti / lainojen vuoksi on alkanut muuttua itämeren suomeksi.

Kulttuurit lyhyesti;       

- 2.500 BC germaanien/balttien muuttoa Suomeen, vasarakirveskulttuuria, eniten Kokemäenjoen vesistöalueelle, hämäläisten alueet edelleen eteläsaamelaista SU- väestöä Pohjanlahdesta - Bjarmiaaan saakka (Jäämit /  jem).

                 - 2000 BC Kiukaisten kulttuuri, karjanhoitoa jakson lopulla maanviljelyä, länsirannikon- suomalaiset (eteläsaamelaiset/ hämäläiset) vaihtaneet metsästys kulttuurinsa osittain maanviljelyyn (kaskeaminen) pronssikauden alussa n. 1600 BC.

                 - Rautakausi 500 BC, kansainvaellusaika 375-500 AD, Merovingiaika 500-800, viikinki aika 800-1000.

                 - 862 AD suomalaiset ja venäläiset Russian maan perustaminen, vanhin pääkaupunki on Vanhan Laatokan kauppapaikka eli Staraja Ladoga, Laatokan rannalla Olhavan –joki (aik. Velhojoki), Nowgorod, Kiev. Nuorin Venäjän pääkaupungeista on Moskova, joka sekin on suomensukuisten alueelle perustettu.

                 - Viikinkiaika suomensukuisille alueille Ilmajärven ympäristössä 800 -1100 AD, Novgorod – Kiova. Ja Novgorodin aika n. 900 - 1323 AD Karjalaan - pohjanmaalle asti, munkki Nestorin kronikat (tältä ajalta itä – Roomasta / Novgorodin vaikutuksesta suomenkieleen: risti ja pappi))

- 1150-1250 AD ruotsalaiset Suomen alueelle / uskonto länsi - Rooma. Suomen rannikkoalueille pohjoisgermaani väestöä n. 1100- 1250 AD alkaen,   itämerensuomi + ruotsi = varsinaissuomen murteet.

1500-luvulla luterilaisuus otettiin Ruotsin kuninkaan vallan välikappaleeksi, joka vaikutti suomalaisen kalevalaisen kansanuskon lähes häviämiseen Varsinais- Suomesta ja Hämeestä. Ruotsin vallan kiristäessä otettaan Nuijasodan jälkeen ja puhdasoppisuuden aikana 1600-luvulla, oli monien Hämäläisten ja Pojanmaan talonpoikien muutettava ”pakoon” Ruotsinvallan kiristyneitä otteita Savo-Karjalaan. Luterilaisuuden puhdasoppisuus aiheuttivat savolaisten ja hämäläisten muuttoa myös Karjalaan ja Inkeriin 1614 AD jälkeen, kun alkuperäiset ortodoksi karjalaiset ja inkeriläiset lähtivät luterilaisuutta pakoon Tverin Karjalaan Moskovan lähelle. Nykyiset Karjalaiset Suomen puolella ovatkin pääosin savolaisia ja hämäläisiä, myös ne, jotka joutuivat lähtemään Suomeen Neuvostoliiton rajan siirryttyä 1945 nykyiselle paikalleen..

 

YHTEENVETO (2000 AD) SU-KIELISISTÄ VÄESTÖISTÄ EUROOPASSA

 

Kielisukulaiset; (ei välttämättä läheisiä geenisukulaisia)

 

POHJOIS-SAAMELAISET (=lappalaiset Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa);

Pääasiassa Iberia- Magdalen- Bromme kulttuurin väestöä KOMSAAN. Baskinkielisen Peuran metsästäjät vaihtoivat kielensä Brommen/ Ahrensburgin 12.500 BC-10.000BC kulttuureissa, jossa oli suurriistan metsästäjien Ukraina/ su - kielisten metsästyskieli lingua - franca- kielenä.

Villipeuran/tunturipeuran (myöh. poro) metsästäjät seurasivat lämpötila käyrää toimeentulon säilyttämiseksi jatkuvasti pohjoiseen nousten KOMSA 8500 BC.

Siirtyminen oli mahdollista Norjan rannikon sulaa mannerjalustaa pitkin

Iberia / Magdalen kulttuurista pohjoiseen, baskilaiset villipeuranmetsästäjät / kielenvaihto su - alueilla Bromme, sen jälkeen baski geeniset/su - kieliset ”tunturipeuran” metsästäjät Fosna - Komsa 8500BC.

Pohjoissaamelaiset eli nykyiset Norjan, Ruotsin ja Suomen alueen saamelaiset, joita myös lappalaisiksi virheellisesti sanotaan (ks. esim. 1400-luvun  lappalaisuus Hämeessä, nykyinen nimitys on eri asia, ja johtuu Lappi nimisestä Suomen läänistä).

Tämän hypoteesin pohjoissaamelaiset. toteuttaa yhtälön miksi saamelaisten geenit eroavat suomalaisten geeneistä, mutta kielen pohja on sama Euroopan laajan su - alueen kieli n 12.000- 10.000 BC:

 

SAMOJEDIT

Siperiaan siirtyi mongoli- väestöä, jotka jatkoivat suuriistan metsästystä (mammutti Siperiassa) ja ottivat puhe kielekseen ko. metsästyksen lingua - franca SU- kielen. Nomadikulttuurit ( metsästys ja arktinen pyyntikulttuuri).

Kielen vaihdossa jäi alueen asukkaiden aikaisemmasta kielestä (paleosiperialainen kieli) substraattia alueen väestöjen SU- kieleen, näitä väestöjä ovat mm. samojedit. (Viimeiset mammutit n. 4500 BC Pohjoisen- Jäämeren saarilla – Frangelin saarella).

 

UNKARILAISET

Paleoliittisen laajan SU- alueen itäisimmillä alueilla, Uralin itä/keskiosissa asusti n. 10.000 BC - 500 AD hansien ja mansien sukulaiskansa unkarilaiset (ns. ratsastajakansa), jotka vasta siirtyivät Hunnien jäljessä tai niiden vaikutuksesta Eurooppaan Mustanmeren alueen pohjoispuolitse nykyiselle alueelleen Karpaattien laaksoon v. 876.

Geneettisesti nykyiset unkarilaiset eivät ole SU - kielisten läheisiä sukulaisia.

Unkarilaiset ovat siirtyneet nykyiselle alueelleen ns. prestiisi yläluokkana ja vanha SU - kieli / geenit ovat muuttuneet unkarilaisten siirtymisen aikana.

Geneettisesti unkarilaiset ovat pääosin nyk. ympäristöalueiden tyyppisiä, unkarilaiset eivät ole enää varsinaisesti alkuperäistä SU - etnistä väestöä.

Nyk. Unkarissa alueen väestö on perimältään Keski-Euroopan IE/su - germaaneja, - slaaveja, eteläslaaveja, skyyttejä ja ko. väestö on suorittanut kielenvaihdon (alkuperäisiä unkarilaisia vähän Karpaattien laaksossa, mutta alueen väestö suorittanut kielenvaihdon valloittajien kieleksi unkariin), joten unkarin su - kieleen on tullut paljon erilaista substraattia, josta on muodostunut unkarin kieli

Unkarilaiset ovat ainoa ns. kansainvaelluskansa su - kielialueen väestöistä, muut ovat olleet paikoillaan, puhuvat edelleen su - kieltä tai ovat suorittaneet kielenvaihdon.

 

SUOMALAISUGRILAISET VÄESTÖT VENÄJÄN ALUEELLA

 

SU- väestöt ovat asuttaneet  nykyistä Venäjän aluetta Mustanmeren alueilta Jäämereen Ukrainan refugista alkaen n, 16.000 BC

Vanhat Euroopan laajan alueen suomalaiset  ja suomensukuisen suomalais-ugrilaiskielisen väestön geenit ovat nykyisten pohjoisslaavin kieltä puhuvien perimää, toiseksi Venäjän alueella on edelleen 2000 AD paljon su - väestöjä (ns. tilkkutäkki väestöt).

Venäjän alueen eteläosien su - väestöt ovat suorittaneet kielenvaihdon myöhemmin kuin lännessä germaani alueilla (Ukrainasta –Tonavalle - Itämerelle).

Osa Venäjän alueen väestöstä on edelleen (v. 2000) SU- kielisiä. 

Mutta lähes kaikki ihmiset (su - kansoista) osaavat jo alueen lingua - franca kieltä, venäjää.  Joten on oletettavaa, että loputkin vaihtavat kielensä venäjäksi (ks. KIELENVAIHTO).

Pohjoisimpien osien linjalla Liettua-Uralin etuosat kielenvaihto on tapahtunut vasta 1000 AD -1500 AD, ja joitakin SU- alueiden tiivistymisiä on edelleen komit/ permiläiset, marit, mordva, jne.

Venäjän väestöstä n. 3.7 milj. puhuu edelleen SU- kieltä, Euroopan puolella ja osa hanti, mansi, samojedi (nomadeja) jne. kansat Uralin Aasian puolella. 

Venäjän alueen vanhat paikannimet, joet ja järvet ovat suomalaisperäisiä. Mm. Moskova on su - suomalaisten moksa heimon aluetta, Pietari on Karjalaisten/ inkeriläisten maille rakennettu. Nestorin kronikan mukaan suomalaiset heimot ovat olleet perustamassa Venäjän maata.

 

Venäjän/ Kaspianmeren alueelle on tullut SU- suomalaisten laajan alueelle geneettisesti erilaista väestöjä, jotka ovat antropologisesti tummempi ihoista, alkaen Kurgan migraatiosta 3500 BC näille SU - alueille (tällä itäisimmällä alueella ei IE/mv-kulttuurin väestö ollut vielä vaihtanut kieltään 3.500 BC), ja edelleen todennäköisiä slaavien esi- isiä ovat kimmeriläiset, skyytit, sarmaatit 1200BC- 100 BC ja hunnit 372 ja turkkilaiset (polovetsialaiset ).

Mongoli -heimot hallitsivat Venäjää 1223 /1240 -1480 AD eli noin 250 vuotta, lukuun ottamatta Novgorodin aluetta.

Nykyinen venäjän kieli on ns. pohjoisslaavia, joka syntyi SU - kielisten / geenisten su - suomalaisten kielenvaihdossa 900 - 1900 välisenä aikan, uutta väestöä Venäjän eteläosiin tuli 1200 – 100 BC ja sitten 400 – 1600 – luvulla, Euroopan ulkopuolisista turkkilaisia, bolgareja, mongoleja jne. joiden vaikutus väestöön ja kieleen on otettava huomioon, ja myös germaanien kansainvaellukset 400- 600 –luvulla, mutta alkuperäinen ja tärkein muutos kielen muodostumiseen oli em. kielenvaihto. Ainoa suomensukuinen väestö, joka on osallistunut  kansainvaelluksiin on Unkarilaiset, jotka saapuivat aikaisemmin slaavien ”valloittamaanKarpaattien laaksoon 800-luvun lopulla, samalla unkarilaiset tulivat jakaneeksi slaavit kahtia, etäläslaaveihin (slovenit) ja pohjoisslaaveihin.

Geneettisesti Venäjän väestö periytyy pääasiassa vaaleaihoisista suomensukuisista väestöistä (sekä su - germaaneista/ balteista) ja etelän tummaihoisista Kurgan-, skyytti-, sarmaatti- ja kimmerialaisista, turkki-, bolgarialaisista - heimoista.

 

 

 

PERIMÄ; Euroopan alkuperä väestöjen geenit/ migraatiot Eurooppaan

(vain muutto Eurooppaan eli migraatio, muuttaa Euroopan väestöjen perimää):

 

1.              Cromagnon (aurignac/ gravette) > SU-väestö >  nykyiset Alppien pohjoispuolisten väestöjen vaaleimmat (tundravalkoihoiset) perimät sekä baski perimä, joka on tummempi;  

 

Alkuperä / perimä:

Alkuperäisväestöt ovat CRO MAGNON/ SU- väestöt ja baski (nykyeurooppalaisilla näiden perimää n. 75 %, muita yhteensä n. 25 %).

 

Cromagnon ihminen Aasiasta Eurooppaan 36.000 BC alkaen (metsästys- suuriista, mammutti arot)

1)  - Aurignac: Perimästä 50 % (näissä mahd. Neanderthal 10 - 15 %, tämä olisi ns. sekoittumaton DNA, joka ei näy y- tai x- kromosomissa)

2)  - Gravette; Perimästä 25 %

Refugi Ukraina- SU- suurriistan metsästäjät/ y-kromosomi ja

Refugi Iberia- äitilinjat, peuran metsästäjät mtDNA;

Eurooppalaisten perimästä suomensukuisten ja baski väestöjen alkuperäistä perimää on yhteensä 75 %

(Pohjoisessa suomensukuisten ja etelässä baskiperimää, molempien alkuperä pohjautuu Cromagnon ihmiseen).

 

3)  - Maanviljelyn  IE- saapuminen Keski-Eurooppaan 5500 BC alkaen Karpaatit- Mustameri; Nykyisten eurooppalaisten perimästä n. 20 % .

 

4)  - Kurgan, iranilaista kieltä puhuvia saapui nykyisen Persia / Iran suunnasta  n. 3000 BC -1500 BC Eurooppaan, näiden perimää nykyeurooppalaisilla n. 4%

Venäjän eteläosan asukkailla enemmän. Slaaviheimoihin on luettava myös em. Kimmeriläiset, skyytit, sarmaatit 100 BC - 0  ja  myöhemmin saapuneita on myös vähäisessä määrin samojedit / aasialaista perimää Eurooppaan ja saamelaisiin)

 

HUOM! Edellä olevan perusteella voidaan laskea, että myös Euroopan indoeurooppalaisten kielten puhujilla on vain n. 25% ns. indoeurooppalaista geeniperimää, pääosa Alppien pohjoispuolisten alueiden väestöjen perimästä on edelleen cromagnon - suomensukuisten väestöjen perimää.

 

5) - Ajanlaskun jälkeiset muuttoliikkeet /  migraatiot (Euroopan ulkoiset muuttoliikkeet), merkitsevät nykyeurooppalaisten perimässä alle 1 %.

Ajanlaskun jälkeisen ajan Euroopan  ulkoisia ja sisäisiä migraatioita; v.372 AD- Hunnit, Itägootit, Slaavit, kansain-vaellukset, 896 AD Unkarilaiset, 1200 -1400 AD mongolit/ tsingiskaanit Venäjällä, 1100 AD ottomaanit /Espanja, 1300 AD  turkkilaiset, mm. Romanit Eurooppaan 1300, Suomeen 1600. Ulkoinen muutto vaikuttaa Eurooppalaisten perimää muuttavasti, mutta Euroopan sisäinen ei muutto ei muuta perimää, ainoastaan aiheuttaa sekoittumista Euroopan kansojen välillä (kuten kansainvaellukset*).

 

Eurooppalaisten alkuperän / geenien sekoittuminen:

1a)             Neanderthalin ihminen ja Euroopan Cro Magnon

Nykyihmisellä saattaa olla ns. sekoittuvat geenit (Cro Magnoneilla olisi ollut 35 - 24.000 BC  vuosien välissä) osalta yhteisiä geenejä Euroopan (vaaleaihoisen-)  mahdollisesti Neanderthalin - ihmisen kanssa, joista perimänä vaalea iho, siniset silmät  ja kallonmuoto, tohtori Markku Niskanen (studia generalia 2003).

1b)            Saame- suomalaisilla geenit ovat lähimpänä alkuperäisen Cro Magnonin geenejä Euroopassa (M. Niskanen)

Germaaneilla /balteilla on n. 75 %:sti samat geenit suomalaisten kanssa.

Alkuperäisen Cro Magnonin  (ja / tai Neanderthalin) ihmisen geeniperimän osuus nykyihmisessä on n. ¾ edelleen. Euroopan  cromagnonilainen alkuperä on säilynyt parhaiten pohjoisten alueiden asukkailla, eli alueen varhaisilla laajan alueen SU- väestöllä Suomessa, Ruotsissa (Markku Niskanen 2003 Studia Generalia): Lisäksi Markku Niskanen arvelee, että jopa 15 % sekoittuvista geeneistä voi olla Neaderthalin – ihmiseltä. Silloin Jääkauden alusta saakka n. 110.000 BC alkaen Euroopassa majailleesta Neaderthalin ihmiseltä olisi saatu Eurooppalaiseen perimään valkoihoisuus. Todennäköisemmin tundravaaleaihoisuus on kuitenkin perua jääkauden aikaiselta cromagnon ihmiseltä, joka suomensukuisten välityksellä on periytynyt nykyisille vaaleaihoisille Eurooppalaisille.

Huomattava on tutkijoiden määritelmä, että Y- kormosomi ja mtDNA  tutkimuksissa ei ole löytynyt yhtään yhteistä äiti / isälinjaa Cro Magnonin ja Nenderthalin ihmisen kanssa. Siis ns. sekoittumattomien geenien (y- krom. ja mtDNA) mukaan nykyihmisellä on suora linja n. 160.000 BC Afrikan Homo Sapien Sapiens ihmiseen (Euroopassa cromagnon), kanta isään/äitiin eli n. 8000 sukupolvea.

 

1c)             Toisaalta germaaneilla /balteilla ja slaaveilla on osa geeniperimästä migraation mukanaan tuomaa Indo - Eurooppaan kuuluvasta Lähi- Idästä, koska uutta väestöä on tullut suomensukuisten alueelle maanviljelyn saapumisesta alkaen n. 5000 BC.

1d)            mtDNA ja  DNA:n y-kromosomi, merkitys molekyyliantropologiassa, sekoittumattomien geenien merkitsevien markkereiden perusteella tutkitaan nykyisin arkeologisten kulttuurien genetiikkaa ja arvioidaan, miten väestön sukulaisuus ja kielet ovat voineet muuttua nykyajasta taaksepäin, mm. mitä  esim. äitilinjaa pohjoissaamelaiset edustavat ja mitä isälinjaa suomalaiset edustavat.

Nykyaikainen antropologia ja geenitutkimus (molekyyli antropologia- DNA:n perimä tutkimukset) ovat päätyneet sukulaissuhteissa hämmästyttävän samoille linjoille.

Nyt tiedetään, että väestön (nyk. ko. valtion alueen )  kieli ja geenit eivät ole ns. sama asia.

 

1e)             Ukrainan refugin väestöt ovat olleet vaaleimpia, se näkyy geneettisenä leviämisenä nykyisen Euroopan alueella. Vaaleaihoiset ihmiset asuttavat Eurooppaa lähes samalla alueella missä on ollut jääkauden aikaista jäätä eli jään jättömaan alueet Uralin pohjoisosista - Englantiin. Eniten valkoihoisia/ ”tundra”- tyyppisiä ihmisiä on Suomessa ja Ruotsissa. Vaaleus: iho/hiukset/silmät ovat perimää SU- väestöjen välittämänä Euroopan Alppien pohjoisosien nykyisille asukkaille. Vaalein Ukrainan refugi.

Tummempi iho/hiukset/silmät ovat alun perin Aasian Anatolian ja Persian alueiden migraatiosta 7000 BC IE/ mv ja Kurgan 3500 BC Eurooppaan.  Iberia / baski väestön on arveltu olevan tummempaa kuin su - väestöjen (perimää Afrikasta Pyreneiden niemimaalle). Pohjoissaamelaiset ovat suomalaisia (eteläsaamelaisia) tummempia.

Vaaleat ”tundra” geenit jääkauden aikana ja sen jälkeen, muodostumiseen aikaa n. 40.000 vuotta. Jääkauden kylmimmillä alueilla metsästäneet Cro Magnon (Aurignac/ Gravette) -  ihmisellä oli tai muodostui vaalea iho, hiukset, silmät.  (ks. Neandertahl - ihminen  Euroopassa Veiksel jääkauden alusta alkaen ainakin 115.000BC- 24.000BC, ja eli  n. 10.000 vuotta yhdessä Cromagnon - ihmisen kanssa, mahdollista sekoittuvien geenien perimää voi olla jopa 15 % - M. Niskanen 2003)

 

3-4)           IE- maanviljelijät (Kreikka) ja myöhemmin Kurgan paimentolaiset (Iran/arjalaiset) ovat saapuneet Eurooppaan paljon jääkauden maksimin 18.000 BC päättymisen jälkeen eli n. 7.500- 5.500 BC, ihon-hiusten väri tummempi.

IE/mv-kulttuurien levitessä pääasiassa kulttuurisena diffuusiona SU- väestön laajalle alueelle, ensiksi Mustanmeren Tonavan pohjoispuolelle, tapahtui metsästäjä/kalastaja väestöjen toimeentulosysteemin muutos maanviljelyyn. Sekä muutaman sukupolven aikana alkuperäisväestö vaihtoi puhumansa kielen uuteen lingua -  franca kieleen, tämä tapahtui huonosti IE- kieltä murtaen/ puhuen, syntyi IE- kielen murre, jonka syynä oli su - kielen substraatti.

(Uudet kielet, jotka syntyivät McEvedy 1967 Brittiläisen kartan IE ja SU - kielten väliselle väestöjen murros alueelle 4500 BC).

Suomalaisugrilaisen väestön murrosalueille syntyi su - kielen substraatista johtuen germaani- baltti- ja slaavin kielet (Kalevi Wiik). SU- väestö vaihtoi puhumansa kielen, kielenvaihto.

Tämä tarkoittaa, että germaanien, balttien ja slaavien väestöt polveutuvat suomensukuisten perimästä n. 75 %, ja IE/mv- ja Kurgan migraatioista on 25 %.

 

Uusi SU- väestön teoria (SL 2005); Germaanit/baltit (myös slaavit) ovatkin alun perin suomalaisilla geeneillä olevia väestöjä. SU- väestöt ovat vaihtaneet puhumansa su - kielen IE- maanviljelijöiden lingua - franca kieleksi n.3500BC, ja siten alkuperäinen SU- suomalainen väestö on pääasiassa germaanien-, balttien- ja pohjois- slaavien kantaväestö.

 

ARKEOLOGISET MIGRAATIOT JA ARKEOLOGISET KULTTUURIT

 

A.              Metsästyskulttuurit;

 

1.               35 -23.000 BC Aurignac, Asiassa ja Lähi- Idässä kuivaa (jääkauden lämpimästä jaksosta johtuen - sama kuin Saharassa ja Egyptissä jääkauden päättymisen jälkeen 8000 BC -3900 BC lämpimänä jaksona ja nyt) ja huonommat metsästys alueet, kuin tundra-aroilla, suurriistaa riittävästi.

2.               26-22.000 BC Gravette, Ranska / Baski – Solutreen kulttuuriLascaux - TAIDE; Cave Art Site (the river Vezere), vrt. saman aikainen Ukraina/ Ural.

Jääkauden kylmin aika 22- 17.000 BC lämpeneminen -11.500 BC asti, sitten kaksi dryas - kautta / Salapauselät, Bromme Pohjanmeren mantere kuivaa mannerjalustaa 22.000-9500 BC asuminen mahdollista, dryas - kausien vuoksi, kun merenpinnat edelleen alhaalla (+ maannousema vrt. Hollanti, nyt laskee).

 

3.               16 -10.000 BC  Iberia > Magdalen (Niaux) on baskilainen,

 

Suomalaisugrilaiset Ukraina - Kostenkinin kulttuuri  >  Hampuri - Star Carr, Svidry– Ural suomalaisugrilaisten väestöjen laaja alue.

4.               Ukrainan refugista 16.000 BC -5500 BC jatkumo /Hampuri- Svidry  Atlantilta Uralille laajat alueet, BROMME (KOMSA) JA AHRENSBURG, MAGLEMOSE, NEMEN, KUNDA –ORIMATTILA /SUOMI- peuran ja suurriistan (myöh. hirvi, karhu) metsästys, su - suomenkielistä aluetta

 

B.              Maanvilely- ja paimentolaisuus kulttuurit;

1.               7000 BC   5500 BC Maanviljely kulttuuri Eurooppaan ja SU - alueille,  ns. Alppien pohjoispuolelle (germaani).

2.               3000 BC iranilainen/arjalainen Kurgan paimentolaisuus Eurooppaan Mustanmeren pohjoispuolelle

3.               1000 BC -100 BC Kimmeriläiset, skyytit ja sarmaatit Eurooppaan Mustanmeren rannoille (slaavin kieli)

 

 

Uusi kulttuuri Eurooppaan n. 7000 BC alkaen ja suomensukuisten alueelle n. 5000 BC.

 

Kivikauden ajan vallankumouksellinen uusi kulttuuri saapui Eurooppaan. Ns. pienriistan metsästäjät ja pyyntikulttuurien väestöt vaihtoivat maanviljelyyn ja kielensä indoeurooppalaiseksi maanviljelykieleksi. Muutoksella alkuperäisten metsästäjien toimeentulosysteemi parani  n. 100  kertaiseksi, aikaisempien metsästäjä väestöjen kannatti vaihtaa uuteen kulttuuriin ja vähitellen tapahtui myös kielenvaihto. Tässä on huomattava, että lämpötilan noustessa, metsien kasvaessa suurriistan metsästyksen riistaa ei enää ollut aikaisemman tundra-arojen määriä (mammutti kuollut sukupuuttoon). Metsien kasvaessa suurriista hävisi ja tilalle tuli ”tavanomainen” metsästys. Maanviljelylle olivat otolliset olosuhteet maanviljelyn aloittamiselle Euroopassa ns. Mustanmeren ja Karpaattien välisellä ”mustan mullan” alueilla. Siellä olivat jääkauden liejujärvien kuivuessa syntyneet parhaat maanviljelyalueet ja lisäksi silloin sattui olemaan korkeat keskilämpötilat, ne olivat n. 2 astetta nykyistä korkeammalla (5000 -4000 BC aikana).

Maanviljelykulttuuri levisi pääasiassa kulttuurisena diffuusiona suomalaisugrilaiselle kielialueelle, siellä tapahtui n. 2000 vuoden aikana suomensukuisten väestöjen kielenvaihto. Alueiden eteneminen kohti itämerta otti aikaa ja hitaasta muutoksesta johtuen syntyi uusia murteita ja uusia erilaisia kieliä syntyi kronologisine vaiheineen Ukrainasta Länsi- ja Itä Eurooppaan ja sieltä pohjoiseen nykypäiviin mennessä, myös baskin kielen vaikutuksesta. (ie-kieliksi; germaaani, keltti, baltti, slaavi jne* ).

 

IE-MAANVILJELY EUROOPPAAN  SU - ALUEILLE n.5000 BC, ensin Karpaattien - Mustanmeren alueelle ja toisaalta Iberian alueelle (Euroopan lämpötilat olivat suotuisia 7000 - 3900BC maanviljelylle).

 

Mikä on indo-eurooppalainen (IE) kieli?  

Määritelmä kuvaa IE -  kielien lähtöalueita, Euroopasta kaakkoon (indo), näitä ovat mm. iranilaiset / arjalaiset - kielet, myös anatolialaiset (nyk. Turkin alue) - kielet ja edustavat IE - kieliä, huom. maanviljelys tältä alueelta n. 7000 BC Eurooppaan.

 

Sitten uusi kulttuuri IE- maanviljelys levittäytyi (muuttoa vain 15 -  20  %) n. 5000 BC alkaen suomensukuisten väestöjen ja metsästäjä suomalaista -kieltä puhuvien alueelle.

Mv- kulttuurin prestiisi luonteesta johtuen oli määräävä. Sen elinkeinon kieli ja sanasto ja lopulta muuttunut IE- kieli tuli myös uusien maanviljely alueiden lingua - franca kieleksi.

SU- väestö vaihtoi kielensä IE- kieleen huonosti murtaen ja tästä syntyivät germaani- , baltti ja myöhemmin slaavin kielet (Kalevi Wiik, Eurooppalaiset juuret 2002).

(Maanviljely aiheutti IE - kielen leviämisen -metsästyskielten alueille, sitä sanotaan Refrenw premissiksi 1991-1999 ja maanviljelyn siirtyminen oli pääasiassa kulttuuri siirtymää,  Zvelebil 1995:110)

 

Iranilaiset Kurgan paimentolaisheimot tulivat migraationa vaunusanastollaan n. 3500 BC alkaen Eurooppaan myös SU- kieltä puhuneen väestön alueille Mustanmeren pohjois- /itäalueille. Tästä jatkui iranilaisen Kurgan / arjalaisen lainasanaston lisääntyminen IE / GBS (germaani-baltti-slaavi) - kieliin ja levisi myös pohjoisempiin suomensukuisten kieliin.

                

Maanviljelyn leviäminen ja IE -kieli

 

Maanviljely kulttuurin leviäminen Indoeuroopasta 7000 BC - Balkanin refugista (Kreikka)  5000 – 4200 BC alkaen Alppien pohjoispuolelle:

Renfrew premissi (1992- 1999): Indoeurooppalainen kielten ratkaisevimman leviämisen Euroopassa aiheutti maanviljely.

 

Paimentolaisuus (Kurgan - paimentolaiset/ arjal. kieli 3000 - 2000 BC) vaikutti osaltaan myöhemmin Euroopan Mustanmeren alueen alueiden kieliin, mutta vaikutus toimentulosysteemiin eikä kieleen ollut maanviljelykulttuurin ”vallankumous” luokkaa.  

 

1.               9-7000 BC Hedelmällinen puolikuun alue Lähi- Itä /Anatolia > Kreikka/ Balkan,

2.               5000 BC Ukrainan – Karpaattien alueelle (mv - lämpötilat, maa jyvitys 100 )

3.               5000-4200 BC alkaen IE- kielinen lingua- fraca ja maanviljely siirtyi pääasiassa kulttuurisena tietona su - kielisten metsästäjien alueille, jotka opettelivat maanviljelyn ja vaihtoivat puhumansa kielen.

4.               3000 BC Kurgan paimentolaiset (hevonen/vaunut sanastoa IE- kieliin ja su - kieliin) /  700 -800 BC kimmeriläiset, 400 BC skyytit, sarmaatit (ja keltit 600 BC ja gootit v.280 AD)

5.               Suomeen 2500 BC vasarakirvesajalla saapuneet su - germaanit tulivat kaskiviljelyn tuoden, ns. suomalaisugrilaiselle jatkuvuusteorian mukaiselle eteläsaamelaisen kulttuurin  (Kalevalaisen kulttuurin) - alueille.

                 Suomessa maanviljelyn hidas aloittaminen n.2500 - 1500 BC alkaen (säätila oli jo kylmentymässä) kaskeamisella, ohran viljely, liuti - germaanikieliset miesjoukot saapuivat Lounais- Suomen alueille Balttian kautta. lähtöalueena Veikselin vakiintuneen maanviljelyn ympäristöt.

 

 

A.              MAANVILJELYN LEVIÄMINEN / 1-3 diffuusiota;

 

1.              -deeminen diffuusio , kielen vaihto ja n. 25- 50  % uutta IE/mv- geenistöä.

Migraatio 50 % SU – väestön alueelle Mustanmeren – Tonavan alueella. Kielen vaihto murtaen, kieleen su- substraatti, josta GBS- murre/kieli.  

Esim. Kieli vaihtui ja alkuperäistä su -  geenistö jäi alueelle maks. n. 50% , koska myöhemmät n. 1000 BC jälkeen mm. kimmerialaiset sarmaatit, skyytit -> aikaansaivat slaavi kielen syntymisen ja kun väestö jopa 50% uutta em. migraatiosta johtuen Mustanmeren rannoille.

2.               - kulttuuridiffuusio + kielenvaihto 3500 BC alkaen, pääosin kulttuurin tiedon siirtymistä, muutto/migraatio korkeintaan 15- 25 % alueen asukkaista, alueelle jääneet oppineet mv-kulttuurin ja murtaen (murre) uuden kielen (vanhin suomensukuisten kielenvaihto -> germaanit lähimpänä suomensukuisten geenejä Euroopassa).

Vaikutus kieleen, uusi lingua - franca ja geeneihin lievempi 15- 20 % lisäys, asiat opitaan ja parempi toimeentulo systeemi valitaan, väestön kieli vaihtuu (su > IE), vanhan kielen substraattia jää uuteen kieleen.

Esim. pohjoinen Keski-Eurooppa nyk. Saksa-Tanska 3500 BC alk., Etelä/Länsi Ruotsi n.  2800 BC alkaen, kylmä aika alkanut mv- levisi kulttuuri diffuusiona su - alueille, joista kielenvaihdon jälkeen germaani- (baltto- slaavi-) kielisiä, geenit 75- 85 %:sti SU- väestön.

3.               - kulttuuri diffuusio, ei kielenvaihtoa, pieni osa uutta väestöä, alle 10 % väestöstä, muuttaa alueelle ja alueen vanha väestö oppii uuden mv-kulttuurin, muuttajien kieli muuttaa alueen vanhaa kielipohjaa (superstraattti / uudet lainasanat - eliitti puhuu ko. kieltä).

Lopulta muuttajat sekoittuvat alkuperäisiin ja uusi murre on syntynyt, ilman kielenvaihtoa,

mutta vanhaan kieleen tulee uusia lainasanoja (superstraattia). Geenit 90 %:sti SU- geenejä.

Esim.  Suomen ja Viron alueet, ensimmäinen ns. vieraan kieliryhmän migraatio alueelle n. muinaisgermaanikielisten  2500 BC -2000 BC aikana superstraattia/ lainasanoja suomen kieleen Suomessa ko. eteläsaamelaiseen su - kieleen, joka muuttui superstraatista johtuen kantasuomeksi / itämerensuomeksi.

 

B.              MAANVILJELY KULTTUURI SUOMENSUKUISTEN  ALUEILLE JA KIELENVAIHTO:

 

B 1.      IE/mv- saapuminen 5500 BC -4200 BC.

SU- väestön (kielisten /geenisten) asuttaman Mustanmeren – Tonavan  (Ukrainan) alueelle , siirtyi IE- maanviljelijöitä  ns. deemisenä diffuusiona (mahdollisesti 25-50 %), jolloin alueen su - kieliset väestöt vaihtoivat puhumansa kielen, mutta niiden alkuperäinen tundravaalea euripidinen genetiikka jäi  50-75 %:sti alueen ”uudelle” väestölle.  Mv- kulttuurien antropologisesti tummempaa geenistöä sekoittui su - väestöön  25 /75 tai maksimissaan 50 /50 suhteessa. Kieli; syntyi GBS- murre.

 

B 2       GERMAANIT

             Ahrenburgin - Brommen kulttuurin metsästäjien alueella oli 10.000 BC- 4000 BC  SU- väestöä (SU- kielinen, jossa bs substraatti ja su - geenit, osalla bs - geenit )

Itämeren altaan eteläosiin Ellerbeck - kulttuurin/ Maglemose alueelle, maanviljely saapui n. 3500- 4200 BC (IE- maanviljely väestöä ei saapunut suurena muuttona, ehkä 10- 20 %), koska alueen kylmenevät olot estivät varsinaista mv- migraatiota ja maanviljelyn leviämisnopeus hidastuu kylmille alueille tultaessa. Siksi alueen SU - väestö omaksui (ehti omaksua) uuden paremman toimeentulo systeemin pääasiassa ns. kulttuurisen diffuusiona. Maanviljely kielen lingua - franca asema aiheutti sen, että SU - kielinen väestö (jolla Aensburgin kulttuurin 10.000 BC ajoista lähtien oli ollut su - kieli baski substraattilla) vaihtoi puhumansa kielen, huonosti IE /  GBS - kieltä murtaen, siksi syntyi uusi GBS- murre, aluksi GERMAANI- kielen murre (G). Germaani kieliin jäi su - kielen substraatti, ja SU- väestön geenit 75 %:sti.

 

HUOM! SU-alueille ns. laajalle alueelle ei täydellistä migraatiota IE- tulijoista.

Kylmenevä aika 3900 -900 BC jarrutti mv:n etenemistä, Saksan ja Puolan SU- kielisten metsästäjäväestöjen alueilla ja siksi alueen su - väestön toimentulo systeemi opittiin muuttaneilta (migraatio korkeintaan 5 - 10 % alueen väestöstä) kulttuurisena taitona ensin maanviljely. Lämpötilojen laskiessa edelleen se muuttui maataloudeksi (karjanhoito/maitotuotteet jne.).

 

HYPOTEESIN HAVAINTO: Tutkimuksien perusteella suomalaiset ovat germaanien lähimpiä sukulaisia.

Sama asia toisinpäin tai tarkemmin sanottuna;

Vaaleaihoiset germaanit, baltit ja slaavit ovat pääosin cromagnon- suomensukuisten geeneillä olevia ihmisiä,

koska germaani-, slaavin- ja baltinkieltä nykyisin puhuvat väestöt tai kansat ovat alkuperältään suomensukuista metsästäjä väestöjä.

Avainsana on kielenvaihto, perimä ei muutu, kuin korkeintaan muualta Eurooppaan muuttaneiden määrällä. Tässä maks. 25 %.

 

B 3.      POHJOIS GERMAANIT / RUOTSIN ALUE

Ruotsin alueen SU - väestöjen kielenvaihto tapahtui pääosin kulttuurisena diffuusiona IE/germaanien maanviljelyksen Ruotsiin saapumisen aikoihin n. 3000BC.

Ruotsin alueen väestö on pääosin SU - kielisen/ geenisten suomalaisten geeniperimää (70  %), joka on tehnyt kielenvaihdon, sekä  meän-  kielen puhujat, jotka ovat SU - geenisiä pääosin, myös baski-geenistöä, koska SU - kieliset pohjoissaamelaiset ovat naapureita.

HUOM! ks. Harri Nevanlinna 1985, ruotsalaisten maaseudun väestön geeniperimä on 2/3 su - suomalaisten, A.Kemiläinen / Mongoleja vai germaaneja SKS s.481.

 

             1)              Alussa jäänjättöalueella geenit; suomensukuiset, kunnes alueelle suom.- germaaneja ja sitten baski /megaliitti kulttuurin väestöjä. jäivät alueilleen. Alkuperäisten Ruotsin alueiden asukkaiden eli suomensukuisten ja  - kielisten väestöjen alueelle saapui n. 3000 BC, ensin germaani murteiden väestöä (siis aikaisemmin kielen vaihdon tehneitä suomensukuisia)  ja n. 2300 BC jälkeen Euroopan rannikkoalueita pohjoiseen nousseet megaliittikulttuurien ”esikristillinen aalto” saavutti Ruotsin Hallandin  Göötanmaan alueen, nämä saapuivat  länteen - eteläisen Ruotsin alueille. Muu Ruotsi oli edelleen SU- kielisten väestöjen alueita. Germaani murre muuttui  etelästä alkaen pohjoisgermaaniksi, kun uudelleen Ruotsin alueella tapahtui suomalaiskielien kielenvaihto alkuperäasukkaiden vaihtaessa puhumansa kielen. Siitä muodostui pohjoisgermaanin murre, jossa oli su - kielen substraatin lisäksi vielä megaliitti kulttuurin superstraattia. Kielenvaihto Ruotsin alueella oli neliportainen,  ns. toisen kertaluvun kielenvaihto suom.germaanit ja alkuperäiset suomensukuiset  (Halland) ja siitä pohjoiseen. Siirtymä vaiheita on pääasiassa neljä; Skoone, isot järvet, Tukholma-Oslo linja ja Kalix- joki näiden tuloksena oli syntynyt Ruotsin kieli, suomalaiskielien neliportaisen ja baski/megaliitti kulttuurien yhteisvaikutuksen seurauksena.

Suomalaisten vanhaa vaikutetta Ruotsissa on nähtävissä paikannimistössä. Ruotsin alueella on edelleen paljon suomalaiskielisiä paikannimiä, joissa on mm. lampi-alkuisia järven nimiä. Suomalaiset asuivat Ruotsissa ennen ruotsalaisten tuloa. Tukholmalainen asutushistorian professori Henrik O. Andersson on tutkinut asiaa kirjassaan Finska element i svenska ortnamn (Suomalaiset vaikutteet ruotsalaisissa paikannimissä), jossa hän esittelee 500 Ruotsin paikannimeä, esimerkiksi Laxö < suomen laakso (Örebron ja Mariestadin välissä).

2)              RUOTSALAISET ovat su - väestöjen ns. toimentulosysteemin mukaan määriteltynä, suomalaiskielisiä etelä- saamelaisia, jotka ovat vaihtaneet aikaisemmin puhumansa kielen germaaniksi huonosti murtaen, josta pohjoisgermaanin murre ja megaliitti yms. kontaktien kautta nykyinen ruotsin kieli. SU - kielisten alueet ovat siirtyneet Ruotsissa aina vain pohjoisemmaksi, nykyisin itämerensuomalaista kieltä edustavat meänkieliset Kalix -joelta pohjoiseen.

 

B 4. NYKYISET BALTIT JA SLAAVIT 

 

C 1.           Baltit/Pohjois slaavit;  

Balttia, Venäjä, Puola, Tsekki… täällä muutos n. 3500-1500 BC alkaen, SU- väestöt ovat olleet alueella n. 16.000 BC- 3500BC ja Balttian alueella n. 1000BC -1500AD sekä Venäjän alueella nykyaikaan saakka.

Kurgan arjalaiset paimentolaiset tulivat migraationa Mustanmeren ja Kaspian väliin SU- alueille 3500 BC?- 2500 BC, sen jälkeen kimmeriläiset 700 BC, skyyttalaiset 400 BC ja sarmaatit 100 BC, lännestä gootteja (germ.) Keski-Venäjälle, hunnit 375 aiheuttivat kansainvaellukset Euroopassa.

Kansainvaellusaikojen jälkeen 600 luvulla slaavit su -alueelle, Unkarilaiset Uralilta, turkkilaisia heimoja jne.

SU- väestö pysyi paikoillaan, su - suomalaiset eivät ole kansainvaelluskansoja, poikkeus; unkarilaiset.

 

Nyt pohjoisslaavien (venäläisten, puolalaisten, tsekki jne.) esi- isät / -äidit ovat 75 %:sti  SU-väestöä.

Lisäksi em. migraatiot ovat vaikuttaneet monimuotoisesti alueen kielen ja geenistön muutoksiin, varsinkin eteläosissa.

SU- geenisten väestöjen perimää venäjällä ovat ”tundra” vaaleaihoiset ihmiset

(-silmät/- hiukset). 

Euripidinen Cro Magnon tyyppi on SU - väestön geeniperintöä Ukrainan refugista (ks. M..Niskanen ja Carelia 4/2002).

Liettua-Uralin eteläosat ovat olleet 1500 luvulla (AD) SU- kielisten alueita, tämän alueen pohjoispuoliset väestöt ovat suomensukuisia.

Nämä ovat vaihtaneet kielensä ja ottaneet toimeentulo- systeemikseen metsästyksen sijasta maanviljelyn, koska lämmin kausi 800 - 1300 AD antoi siihen hyvät mahdollisuudet. SU - väestö suorittivat kielenvaihdon n. 1500 AD - nykyaika mennessä (su- alueiden ”tilkkutäkki alueita” lukuun ottamatta) kielensä pohjoisslaaviksi eli venäjäksi.

ks. Venäjän perustaminen (pääkaupungit) Straja Ladoga - Novgorod suomensukuisten alueilla 795 - 800 AD –  sen jälkeen Kiew - Moskova (myös suomensukuisten aleilla).

 

 

YHTEENVETO KIELISTÄ (Kalevi Wiikin teoriasta mukaillen Seppo Liukko)

 

Euroopan alkuperäiskielet ovat SU- suomen kieli ja baski, ovat olleet Ukrainan ja Iberian refugien kielet n. 16.000 - 12.000 BC.

SU- kieli levisi Hampurin-, Brommen- ja Ahrensburg-, Svidri - kulttuureihin Atlantilta (Englanti) – Uralille. Tämän laajan alueen lingua - franca oli SU - kieli.

Tälle alueelle saapuivat etelästä, Iberia - la Madelaine- Bromme baskikielisiä villipeuran metsästäjiä, jotka vaihtoivat kielensä SU - kieleksi, baski kielestä jäi bs - substraatti.

Nykyisin näiden pohjoissaamelaisten kieli on SU- kieli baskimurteella.

 

IE-kielet ovat Euroopan yleisin kieli (96%),  kaikki muut paitsi su - kielet (23 milj) ja baskinkieli  sekä myöhemmin 1300AD laajentunut  Turkki, turkinkieli.

 

IE-kieli/ maanviljelys 7500 -5500 BC alkaen Euroopaan (Kalevi Wiikin teoriaa mukaellen).

 

1)  Kielenvaihto GBS- murre, ensimmäinen vaihe  SU >IE +su on GBS- kielen murre,

jossa IE – on indoeurooppalainen kieli, SU- on suomalaisugrilainen kieli.

SU - on aikaisempi lingua  - franca (aluksi Ural), kaavassa: su = suomalais- ugrilainen substraatti, joka jäänyt IE- kieleen, joka syntyi ääntämisvirheiden/-vaikeuksien vuoksi, aluksi yhteinen IE - murre GBS on germano - baltto- slaavi, jossa aluksi vain su - kielen substraatti.

Eriytyminen n. 4000BC alk. LBK- kulttuurissa, yhteisestä GBS > G-germaani, B- baltti, S- slaavi - kieliksi seuraavasti:

 

2.1 )  G1  Germaani, läntisin väestö, Bromme Ahrensburg, jossa su - kielessä oli jo baski-substraatti  ( Iberian refugin baskilaiskielistä peuranmetsästäjiltä) GBS murre muuttui seuraavasti:  GBS > G1 varhaisgermaani  IE+ subs , jossa baski bs, on su - kieleen jäänyt vanha baskilainen substraatti n. 12.000 BC ajoilta (pohjoissaamelaisten kielenvaihdossa).

 

2.2) G2     myöhäisgermaani, jossa varhais germaani jakautui vielä megaliittikulttuurin

n. 2500 BC ja samalla baskilaiskielten vaikutuksesta (haamilais- seemiläiskieli - hs), kielten vaikutuksesta. G1 > G2 myöhäisgermaani on (IE + subs) + bshs

Myöhäisgermaanista myöhemmin vielä kerroksia keltistä ja latinasta, josta superstraattia > länsigermaani 0-600 AD. Sen jälkeen länsi germaani jakaantui n.3-600 AD aikana Pohjanmeren germaaniksi, Wesser - Reinin germaaniksi, Elben germaaniksi, alasaksan kieleksi.

Länsi germaanien alue laajentui voimakkaasti (ekspansio) 200- 900 AD etelään ja länteen anglosaksit ja gootit itään.

 

2.3) PMG, Pohjois- germaani Skandinaaviset, Tanska, Ruotsi, Norja. Myöhäis- germaanista uusia murteita, jotka eriytyivät omiksi kielikseen, ks. Euroopan laajan alueen su-väestöjen kielenvaihtoja eri alueilla uuden kertaluvun su - subsrtraatilla.

Laajan alueen muuttuessa useita kronologisesti perättäisiä su - väestöjen kielenvaihtoja, uusia su - substraatteja, vastaavasti IE- kielen muutoksia.

 

2.4) Englannin kieli /germaanikielei 400 AD jälkeen eli kelttikielisten kielenvaihto;

Aluksi baski /su, megaliitti, IE- keltti, latina, länsi germaani (anglo - saksit), viikinki 800 AD (pohjoisgermaani), ranska 1066 AD (normannit); muinaisenglanti 1100 asti,

keski -  1100 -1600, nykyinen 1600- englanti,  on anglogermaanikielen jako.

 

ENGLANTI        (kaava/selitys miten muuttui GERMAANIKIELEKSI);

 

1) saarikeltti IE + elbk+ bs+ pi/su + hs (adstraatti) , (SU, k ja l aika)

 

2) muinais-englanti saarikeltti + latina + anglosaksi (pohjois germaani PMG + k , pohjoisgermaani, jossa mm. su - substraatti /bs- substraatti) tuli alueella asuneiden saarikeltin substraatti, alueen asukkaat vaihtoivat kelttiläisen kielensä germaanikieliksi kelttiläisellä substraatilla.

Huom. muuttaja anglosakseja v. 450- 865 (angleja, sakseja ja juutteja) korkeintaan 10 % alueen asukkaista, mutta pohjoisgermaani- kielestä tuli alueen lingua franca (valta roomalaisilta- kelteiltä- germaaneille) ja keltit vaihtoivat puhumansa kielen em. kaavan mukaiseksi (Nykyiset keltit reuna-alueilla Wales/ylämaat ja Irlanti). 

 

3) 865-1066 lingua francaksi tuli viikinkien pohjoisgermaani  kohta 2) lisättynä uudella pg- superstraatilla, kaava PMG + k+pg

4)  1066 ranskalainen superstraatti (ra) normanni valloitusten (normandia) aikana, kaava: PMG + k + pg + ra

Ranskankielellä oli korkeampi status, josta superstraattia mm. ruokien nimet ranskaa ja vastaava karja kuvaavat nimet pohjois- germaanisia esim. sanaparit; oxe (härkä) - beef (häränliha), sheep (lammas)- mutton (lampaanliha) ja calf (vasikka) – veal (vasikanliha).

5)  n. 1300 AD ranskan valloituksen päätyttyä , uusi latinan käytön lisäys eli lisää l - superstraattia.

6)  v.1600 jälkeen alkaen lähes nykyinen englannin kieli on PMG + k + pg + l   (kaava yksinkertaistettu alku kaavan osalta ks. kohta 1).

 

B)              Baltto -Saavi:

Svidryn paleoliittinen 11 - 9000 BC kulttuuri oli yhteydessä myös su - kieltä puhuvien Bromme/ Ahrensburg alueisiin. IE- maanviljelijät saapuivat viimeistään 4200 BC Keski-Euroopan pohjoisalueille Puola- Balttia, Venäjän alueet linjan Liettua – Etelä Ural eteläpuolella. Kurgan paimentolaiset n.3500 BC.

Myöhempiä kielenvaihtoja  salaavi alueella on tapahtunut  vielä 1600 AD jälkeen.

 

Nykyisillä pohjois-slaavin kielten alueella on tapahtunut su - kielen puhujien kielenvaihtoa useaan kertaan slaavi alueen laajentuessa. Slaavinkielissä suurin ero germaanikieliin on se, ettei slaavissa ole baski eli bs- substraattia.

 

Etelässä Kurgan - migraation arjalaiskielen superstraattia sekoittui 3500 BC jälkeisenä aikana IE- kieleen ja naapuri väestöjen su - kieliin. Ja 800BC- 100BC kimmeriläiset, skyytit ja sarmaatit ko. eteläisille alueille. sen jälkeen 350- 400 kansainvaelluksissa mm. itägootit, Ukrainan alueelle vaikutus pääasiassa eteläslaavin kieliin.

 

Baltto  B

4000-3000 GBS muodostui: SU > IE + su (IE- kielen murre)

1) GBS >  B-kieliksi IE+ su1 +subs +su 2  + sudn  varhaislätti (liettua)im+ > Baltin kieli =B

Bakltinkieli on vanhaa suomen-sumerin  vanhaa kivikauden aikaista kieltä, joka on muuttunut ensiksi germaanikielien vaikutuksesta ja sen jälkeen slaavilaisilla alueilla slaavin - vaikutuksesta, muodostui baltinkieli, joka siirtyi Itämeren suomensukuisten alueille/ rannikolle vasta n. ajanlaskun aikoina  nykyisen Liettuan alueilta alkaen.

 

Preussi  Pr

B + ig, s   > Pr  eli Baltti + itägermaani /slaavi substr.

Slaavi  S (useita tässä vain venäjä ja valkovenäjä)

Slaavi perus IE + su1 + su2  + su dd > S (dd on don/dnepr su-al)

 

Venäjä V ,  S+ su3

Valkovenäjä Vv ,  S+ bsu

Näiden ero on se, että slaavin ”kanta” kieli on saanut kolmannen kertaluvun su – substraatin kun alueen väestö on tehnyt kielenvaihdon ja vastaavasti valkovenäjän kieli perustuu siihen, että alkuperäinen su - väestö on ensin puhunut su - kieltä, sen jälkeen kielenvaihto balttiaan ja siihen on jäänyt su - substraatti ja tämä väestö on vaihtanut kielen slaaviin johon on jäänyt aikaisemmat substraati eli viimeksi baltti.

 

 

SUOMALAISTEN KIELI / GEENISUKULAISET

 

SUOMALAISUGRILAISIA kielisukulaisia 23 milj., mutta SU -laajan alueen 16.000 BC – 5500 BC väestö ns. tundravaaleaihoisin perimä on nyky eurooppalaisilla n. 75 %:sti.

Metsästäjä tudra - alueiden asukkaiden SU -SUOMALAISTEN ALKUPERÄISTÄ perimää ovat germaanit, (joista osa engl./ amer.), baltit ja suurin osa pohjois-slaaveista (venäjä, puolal.- valkovenäläiset  -ukraina - tsekki)- ko. väestöjen vaaleaihoiset ja vaaleat (sini-) silmät / -hiukset.

 

Ukrainan refugin Svidry - AhrensburgMaglemose- Nemen- Kunda- Orimattila ovat alkuperäistä CroMagnon /Aurignac/ Gravette/ su - kielisten vaaleaihoista kulttuureja ja laajan SU- alueen suoraa euripidistä jatkumoa (gradientti).

SU- suomalaista geeniperimää, ja siten geenisukulaisia on n. 200- 350 milj. Euroopassa, Amerikassa, jne.

 

 

 

MIELIPIDE: Historiaa kirjoitetaan voittajien ehdoilla… Seppo Liukko

 

1.               Suomi ja suomalaiset eivät ole koskaan olleet ”voittajia” sodissa tai maa-alueidensa tai kielialueidensa laajentamisessa, siksi suomalaisten (saamelaisten) esihistoriaa ja historiaa on kirjoitettu ruotsalaisten ja venäläisten, jopa germaanien kannalta katsottuna.

Esihistoria ja kielen tutkimus on edelleen venäjän/ruotsin vallan ajoilta.

2.               Euroopassa IE- kielien ns. Lähi- Idän arjalaiskielien valta-asema (96 %) on tarkoittanut sitä, että mielipiteitä mm. esihistoriasta on vaikea esittää ”alkuperäiskansojen” suomi/ baski/saame ja myöh. keltti näkökulmasta.

Suomessa olisi huomattava myös, ettei esihistoriaa esitetä laisinkaan Ruotsin ja Venäjän kouluissa, saatikka aikuiskoulutuksessa /asiaa ei ilmeisesti saa edes tutkia (vrt. Ruotsin alueen paikannimet tutkimus).  Ruotsin historia alkaa Viikingeistä ja Venäjän historia Pietari Suuresta 1703.

Todellisuudessa: Esihistoriaan liittyvät väestöt Ruotsin ja Venäjän alueella ovat olleet SU -kielisten/geenisten väestöjen historiaa, paljon ennen IE- maanviljelijöiden tuloa Keski-/ Pohjois - Euroopan alueille 4200-5500BC

3.               SU- geeniset/ kieliset suomalaiset ja SU - kieliset/baski-geeniset /pohjoissaamelaiset ovat Keski- /Pohjois-Euroopan alkuperäinen väestö, joka on kielellisesti supistunut jatkuvasti POHJOISEEN, syrjäkulmille (vrt. keltit)

Tosiasiassa vaikka suomalaisten kielialue on supistunut, on su - suomalaisten ”geenit” lisääntyneet mv-alueiden väestön lisääntymisen tahdissa, tämä johtuu suomalaisten paikoilleen jäämisestä, ja omaksuessaan mv-kulttuurin, ja puhuvat nyt germaania, balttia ja pohjoisslaavia. Germaanien, balttien ja slaavien pääasiallinen perimä on SU- geenejä.

4.               Todellinen tilanne

SU- geenistö on kielenvaihtojen ja mv-kulttuurin vuoksi lisääntynyt nykyaikaan tultaessa niin, että germaani, slaavi ja baltti väestöstä Euroopassa voidaan katsoa olevan jopa 75 % Cro Magnon / SU - kielisten geeneistä peräisin.

Se tarkoittaa, että alkuperäistä su - suomalaista ”geeni” perimää on n. 200miljoonassa Eurooppalaisessa (SL arvio).

 

 

Uuden hypoteesin todisteet:

 

1.  Arkeologia ja genetiikka (antropologia)

Cro Mgnon ensimmäiset tundra-alueiden asukkaita (väestö kylmien alueiden asukkaat ural/esi saame- suomi) Aurignac mammutinmetsästäjät Aasiasta Uralin yli Eurooppaan Aurignac/Gravette Anatoliasta,  lämpötilat Veichel -jääkaudella/jään massa, mammutinmetsästäjät ja villipeuran (poron) metsästäjät, tunbra -alueen asukkaat (vain metsästys –taide, ei mv IE- kansoja) Ukraina /Iberia kieli/geenit su/bs.

 

2.  15/ geneettinen todiste: miesten y- krom. kartta isälinjat Cro Magnon  5/mammutinmetsästäjiä, 12/arkeologia; Venus- figurit (Taide- Lascaux), 6/Refugit/kielet Ukraina/Iberia su ja baski, 13 Svidri- Bromme/ Ahrensburg

 

3.  14/ geneettinen todiste; äitilinjat mtDNA pohj—itään Iberia, Ukraina; vaalea iho/hiukset/ silmät jne,

 

4.  YLEENSÄ geneettinen todiste selittää, miksi germaanit itävaltalaiset, saksalaiset ja belgialaiset ovat suomalaisten geeneillä varustettuina lähimpänä suomalaisia, ruotsalaisilla hieman enemmän baski/megaliitti geenejä, kuin germaaneilla, (suomal. verrattuna).

 

5.  16/kielitodiste selittää mm. pohjois- saamelaiset kieli sama su - kieli, kuin suomalaisilla, geenit eri verrattuna esim. germaaneihin ja germ. /baltti/slaavi kielien su - substraatti ja kielen muut merkit viittaavat laajan alueen olemassaoloon ja IE/mv-kulttuurien aiheuttama kielenvaihto SU- väestöille, - josta seuraa geenitodiste 1-3 jne

 

6.  arkeol.todiste,  Eurooppa Jatkuvuusteoria: Kostenkin /Solutreen,  Magdalen / Hampuri / Bromme/ Ahrensburg/ Svidri/ Maglemosen/ Nemen/ Kunda / Orimattila kulttuurit = Jäänjättömaan asuttaminen Euroopasta eli SU- väestön jatkumo on jääkaudesta nykyaikaan arkeologisesti ja kronologisesti.

 

7.  kartta 4500 BC tilanne;

Engl. Mc Evedy C/1967; The Penguin Atlas of ancient history, 4500BC kartta Finn-alueet, sekä kielenvaihdos alueet laajalla alueella Keski-Euroopasta.

 

8.  nykytilanne todiste; kielien ja geneettisten erojen nykytilanne todistettavissa loogisesti em. kieli sama, mutta geeneettiset erot; esim. saame/ samojedi/unkari vrs. suomalaiset, ja kieli erot, mutta samat geeenit; baltti/germaani/slaavi vrs. suomalaiset

 

9.  Venäjän historia todiste, väestö, paikannimistö, kartat, kronikat, ks. Carelia - lehden kirjoitus/tutkimus 4/2002

 

10.  Ruotsin alueen todisteet; väestö, kartat, H.R. Nevanlinna 2/3 ruots. on suomalaista alkuperää, paikannimet, kieli ja meänkielen alueet

 

20.  Yleisesti; alkuperäiskansat reunoille - saame- suomi, ks. kartat 1000BC ja 1000AD ja nykytilanne, vrt. mm. keltti.

 

21.  kielitieteellinen todiste ; suomen trad. teoria kantakielen rekonstruointi on virheellisin premissein tehty, 3/2004 (Kaltio) Angela Marcantonio/Rooma

 

22. Volgan mutkateorian virheet,  160 vuotta virheellisin lähtöasetelmin, teoriaan kuuluvana on väitetty, että suomalaiset ovat tulleet n. ajanlaskun alussa Volgalta (Castren 1849, A. Hakman lukitsi tilanteen 1905, Tallgren 1931 ja vielä Suomen Historian kirjoituksessa 1961 Ella Kivikoski.

 

Lähdeaineisto/Kirjoitukset:

Tutkija: Liebniz 1710; Suomenkieli Euroopan vanhimpia kieliä.

Tacitus Rooma  v. 98 Fenneistä, Ptolemaios v.170 jkr. phinnoista,

kreikkalainen Jordanes 551 jkr. finnit, merja, mordva,

Widsith - muinaisenglantilainen (Anglosaksinen) runo - 600 luvulta - Kalevala -finnit/ scridefinnit (hämäläiset hiihtosuomalaiset),

Novgorodilainen tuohikirjoitus v.1250 ”suomalainen loitsu”, karjalan kielinen, kyrillisin aakkosin.

Nestorin kronikka 1000-luku, jäämit/ hämäläiset, Staraja Ladoga/Novgorod: su - heimojen ja slaavien (huom! kielenvaihto su - väestöjä); venäjän perustaminen.

 

 

Lähdeaineisto/kirjallisuutta:

Matti Huurre;  9000 vuotta esihistoriaa, painos 2004

Kalevi Wiik; Eurooppalaiset Juuret 2002

Kalevi Wiik; Suomalaiset Juuret 2004

prof. Jouko Vahtola Otava; Jääkaudesta… Suomen Historia 2003

prof. Heikki Kirkinen päätoim. Otava; Venäjän historia

CARELIA - lehden kirjoitus 4/2002, venäläiset suomalaisilla geeneillä

Miten menneisyyttämme tutkitaan /Tietolipas 180/SKS, mm. Kaisa Häkkinen, M-L Savontaus, U-M Kulonen, Kalevi Wiik, A. Parpola, Matti Huurre et al.

Kaisa Häkkinen; Suomalaisten esihistoria kielitieteen valossa Tietolipas 147/SKS

Suomen Historian Pikkujättiläinen WSOY, esihistoria, prof. Ari Siiriäinen painokset 1987-2002 virhe/ korjaus 2003- painokseen.

Dos. Kimmo Katajala /2002 SKS; Suomalainen kapina

Poikkitieteellinen symposiumi; SU- kielen ja genet. sekä arkeol. Tvärminne 1980 ja 2” 1997…

Angela Marcantonio Kaltio 4/2004, Trad. historiallis-vertailevan kielitieteen suomalais-ugrilaisten kielten teoriasta on vanhentunut.

Seppo Liukko- hypoteesit -/teoria tekstit ; 1996-1998 ja 2005

Seppo Liukko kirjoitukset ja johtopäätelmät lähdeaineistosta ja esihistoria esitelmistä (1991), 1996, 1998, 2000, 2002, 2005, Vantaan Sanomat 2003.

 

SUOMALAISTEN JUURET YHTEENVETO/ - esitelmä Seppo Liukko

Yleistä:       Geeni/kielet:

Ukrainan refugi, kieli su - kieli ja Iberian refugi baski

Em. alueiden geenit  euripidiset, Cro Magnon Aurignac ja Gravette migraatioista, su - väestö vaalea/ Iberia tummempi (afr.)

Balkanin refugissa  IE- kieli, IE- geenit (tummempi),

IE- maanviljelijöiden 10-50%:n migraatio Keski-/ Pohjois- Eurooppaan

 

1.               Euroopan väestöllä/ myöh. kansoilla mm. germaaneilla, ruotsalaisilla ja venäläisillä on lähes samat ”su -kielisen” väestön vaaleat euripidiset geenit.

                 PS. Germaaneilla, balteilla ja slaaveilla (pohj) on SU- laajan alueen väestön geenit, kuten suomalaisilla.

Miksi mm. alueella, jossa puhutaan nykyisin IE - kieliä, on sama geneettinen perimä, kuin suomalaisilla?

Vastaus yleisestä ajattelusta kääntäen; germaani/baltti -  slaaveilla on suomalaiset geenit.

2.               Suomalaisten esi-isät ovat jääneet Euroopassa hypoteesin mukaisille aluilleen ja vaihtaneet puhumansa kielen; KIELENVAIHTO paitsi Suomessa (ja Virossa)

3.               Suomalaiset Suomessa niin suomenkieliset, kuin suomen ruotsinkieliset ovat samaa su - geneettistä / euripidistä väestöä, kuten virolaisetkin.

Virolaiset ovat todellinen veljeskansa suomalaisille kielen ja geenien kannalta. Germaanit ja baltit ovat läheisimmät geneettisesti (Viron jälkeen).

Euroopassa pohjoissaame ja unkarin kieli, ovat venäjän alueen su - kielten ”tilkkutäkki” alueiden lisäksi, suomensukuisia kieliä.

Suomalaisten alkukoti ei ole  Volgan mutkasta.  

4.               Euroopan laajan alueen-  ja Ukrainan refugin hypoteesin mukaisesti  su -kieliset ovat Cro Mgnon tyypin euripidinen (tundravalkoihoinen gradientti) jatkumo Euroopan laajalta alueelta  nykypäiviin asti (myös Suomessa ja Volgan alueella).

 

KIELEN MERKITYS,  SUUREMPI KUIN GEENIEN MERKITYS?

Nykyajan suomalaisille SU - kielen ja oman maa-alueen säilyttäminen itsenäisenä on ollut ratkaisevan merkittävää, ”suomalaisuuden” säilymiseksi Euroopassa.

Ilman suomenkieltä ei olisi  suomalaista identiteettiä, ilman omaa maata (valtiota) ei olisi itsenäistä kansaa.

EU:ssa v. 2005 AD on nyt kolme su - kieliväestöjen valtiota Suomi, Viro ja Unkari.

 

 

Suomen historiassa on monia ongelmallisia ajankohtia, pullonkauloja,  

joista selviäminen on ollut sattumaa*, että yleensä su - kielisiä valtioita (kansoja) on vielä olemassa.

Suomalaisen  su - väestön nykyinen olemassaolo on ollut monesti ”hiuskarvan” varassa.

 

Suomensukuisten säilyminen Euroopassa on  edellyttänyt suomensukuisten laaja - aluetta Euroopassa 16.000 -5500 BC (ks. hypoteesi):

 

a)              5500BC -, jos koko Eurooppa olisi ollut soveliasta aluetta maanviljelylle*

 IE- kielet olisivat saaneet lingua- franca aseman koko Euroopassa, su - kieli olisi kokonaan hävinnyt.

b)              2500BC kieli Suomessa germaani tai su - kieli, su - kieli jäi .

c)              1042/1250 AD Novgorodin ja Ruotsin hyökkäykset Suomeen.

d)              1596-97 Nuijasota talonpojat/ Fleming, Suomen aateli 1599 Klaus Kurki

(K. Katajala 2002) ruotsalaistaminen alkoi.  

e)               1700–luvun pikku- ja isoviha, Ruotsin heikkous, ja pohjoisen su- alueen Finnmark 1730 Tanska/Norjalle ja 1810 meänkielen alueet raja Kalix - joen sijasta Tornionjokeen.

f)               1809, autonomian merkitys Suomen itsenäisyydelle, ruotsi edelleen hallintokieli, 1809 suomalaisista 20 % ruotsinkielisiä ja 80 % suomenkielisiä (väitetty syy; suomi ei sopiva hallintokieleksi).

1835 Kalevala, 1856 (1865 virallisesti) suomenkielinen koululaitos (1860 suomenkielisten kirjojen painattamiskielto kumottiin). Virastokielenä suomi, ruotsin rinnalle 1883, vasta v.1902 suomenkieli tuli asetuksella tasa-arvoiseksi ruotsin kanssa Suomessa.

                 1894 Väinö Wallin teos:” jossa väittää suomalaisten asuneen Suomessa kivikaudesta lähtien”, teos herättää pahennusta yliopistopiireissä. (yli 110v. sitten)

g)              1899 helmikuun manifesti, venäläistäminen alkoi.

h)              1917 (1914-17  I- maailmansota)  itsenäisyys valtiona (1918)

i)               1939 talvi- ja 41-44  jatkosota, II - itsenäisyys,

joiden aikana ratkaistiin samalla myös se jatkuiko suomalaisuus* - Euroopassa.

 

Vielä 1961 virallista Suomen Historiaa kirjoitettu ”suomalaiset tulleet tyhjään maahan n. ajanlaskun alkamisen aikoihin 0-100jkr. (Ella Kivikoski).

Esimerkki virheellisistä uutisista on HS 1.3.2005 Marien asemasta Venäjällä; ” Suomalaisugrilaisten kansojen syntysijoilla…”, vaikka mitään näyttöä (kansojen/väestön) siirtymästä Volgan mutkasta esim. Suomeen ei ole arkeologiassa, (prof. Ari Siiriäinen).

Miksi Marit ovat suomensukuisia, vaikka volgalaisia ei ole muuttanut Suomeen?

Vastauksen perustelut ovat tämän hypoteesin selvityksissä.

Lyhyesti; ”suomalaisugrilaisia väestöjä oli 16.000- 4200 BC laajalla alueella Euroopassa, sillä suurin osa nykyisistä germaani-, baltti -, slaavi- kielisistä väestöistä ovat alueiden alkuperäiskansojen suomalaisugrilaisten väestöjen geneettistä jatkumoa tähän päivään saakka, niin myös Volgalla, Virossa ja Suomessa.

Selityksenä on kielenvaihto, paitsi Suomessa ja Virossa ja Unkarissa sekä vielä hetken aikaa Venäjän suomensukuisilla- ja suomalaiskielisillä (suom.- ugrilaisilla) ”tilkkutäkkialueilla”.

 

 

 

****************************************************************************

 

 

HYPOTEESIN YHTEENVETO JA SUOMALAINEN KIELI/GEENI TEORIA:

 

 

 

 

 

Suomalaisten juuret

4.              SU- VÄESTÖN TEORIA (SU - väestön kieli- ja geeniteoria):

24.2.2005 / Seppo Liukko

 

Teoria ottaa tieteellisesti huomioon väestöjen geenit ja -kielen sekä arkeologiset kulttuurit ja migraatiot sekä toimeentulosysteemit esihistoriasta nykypäivään Euroopassa ja Suomessa.

 

Euroopassa CROMAGNON ja myöhemmin IE- kulttuurien perimä/ kieli:

Cro Magnon  suurriistan metsästys (mammutti) Aasiasta Uralin yli Eurooppaan, Aurignac- ja Gravette -  perimä / URAL kieli >  suomalaisugrilainen -perimä /-kieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Cro Magnon ihmisen saapuminen Eurooppaan. Aurignac 36- 26.000 BC ja Gravette 26 - 20.000 BC migraatiot koko Euroopan alueelle.

Jääkauden maksimin aikana 22- 16.000 BC, pohjoinen metsästäjäväestö siirtyi evakkoon etelän tundra-arojen refugeihin, myös Suomen alueelta; näitä ovat Ukrainan refugi ja Iberian refugi.

 

REFUGIEN KIELET: Ukrainan refugin  (Kostenkinin kulttuurin)  linguafraca kieleksi  muotoutui suurriistan metsästäjien suomensukuisten kieli (SU- kieli)  n. 22.000- 16.000 BC ja  Iberian refugin kieleksi baski.

 

LAAJA ALUEEN SU - väestöjen leviäminen refugeista Atlantilta – Uralille.

Jäänreunan jälkeen jäänjättömaalle pohjoiseen Ukrainan refugista siirtyi SU- väestöä laajalle alueelle Euroopassa n. 16.000- 12.000 BC,  Ukrainasta Hampuri/ Svidri  ja Iberiasta (baskikielistä) la Magdalen – kulttuurista.  SU- väestöjen metsästysalueet laajentuivat 14.000 - 8.500 BC nopeasti jäänjättöalueelle Atlantilta Uralille.

Gravette horisontti oli geneettisesti yhtenäinen, jääkauden maksimin jälkeinen leviämisnopeus oli hämmästyttävän suuri ( H-P. Schulz 1998 Tvärminne2½:31).

 

Tämä on SU - väestön laaja – alue.

HUOM* !  Iberia - La Magdalen kulttuurista tulleet villipeuran metsästäjät (baski geenit), laajalle alueelle (Bromme), jossa SU - kieli  oli lingua- franca asemassa, baskin kielisten kielenvaihto su -kieleen baskilaisella substraattilla, tämä selittää miksi pohjoissaamelaisilla sama kieli, mutta eri geenit suomalaisten kanssa. Nämä pohjoissaamelaiset eivät ole Suomen/Ruotsin alkuperäisväestöä (ovat Norja/ Komsa).

                                                                                                                                                                    

SU-väestöä laajalta – alueelta 12.000 BC - 8000 BC alkaen

1)    Suomen alueelle Kunda > Orimattila Suomi 8500 BC alk. jatkuvuus nykyaikaan

2)     Ruotsin alueelle Ahrensburg > Ruotsi  n. 8000 BC alkaen SU- väestöä laajalta alueelta.

3)    Laajalta-alueelta – itään;  Bromme/Ahrensburg / Svidri > Ural-vuoret 9.000 BC;

marit (bs-g)/hantit, unkarilaiset (SU- kielistä väestöä, myös geenistöä lännestä su/bs)

4)     Laajalta -alueelta - pohjoiseen; Bromme > Hensbaca - Fosna- Komsa, muutto 8500 BC ;

pohjoissaamelaiset  nyk. Norjan alue (SU- kieli bs - substraatilla ja väestö Iberia/bs)

5)    Samojedit; Siperiaan siirtyi laajalle su- alueelle mongoli- väestöä, jotka ottivat kielekseen ko. metsästyksen lingua- franca SU- kielen. 

Kielenvaihdossa jäi alueen asukkaiden aikaisemmasta kielestä (paleosiperialainen kieli) substraattia SU- kieleen (samjedikielet).

 

LAAJAN ALUEEN SU - KIELI/GEENIT MUUTOS n. 4.200 BC ALKAEN:

SU- kielen linguafranca aika kesti ko. Euroopan alueilla n. 16.000 BC- 5500 / 4200 BC asti eli 10-  12.000 vuotta paleoliittiseltaneoliittiseeen kivikauteen asti Alppien pohjoispuolella. Geneettisesti laajan SU- alueen väestö oli pääasiassa SU- geenisiä (jonkin verran baski), joten SU- perimää on nykyisissä n. germaaneissa, balteissa ja slaavilaisissa n. 75 % .

 

IE- KIELEN JA MAANVILJELYN saapuminen Eurooppaan 7000 – 5500 BC aluksi Kreikan alueelle, ja Mustanmeren alueille n. 5000 BC alkaen.

Metsästäjäkulttuurien SU- kielen aika jatkui, kunnes IE- maanviljely-kulttuuri saapui SU- kielten laajalle alueelle n. 5500 -4200 BC Mustanmeren- Tonavan alueilla.

Alueen asukkaat opettelivat maanviljelyn ja uuden toimeentulosysteemin maanviljelysanastoon perustuvan kielen, -uusi lingua - franca  SU - kielen tilalle.

Maanviljely oli ylivoimainen metsästyskulttuureihin verrattuna:

a) prestiisi asema paremmasta toimeentulosysteemistä johtuen

b) ravintoa ja väestöä 50 - 100 krt. enemmän (= syyt vaihtaa kieli).

SU- geeniset väestöt, kielenvaihto IE- kieleen syntyi GBS- kieli/murre.

SU- väestö, mutta kieli on IE – germaani-, baltti, slaavi

(ks. hypoteesin perustelut s.22 / teoria kohta D. GBS- kielet).

 

GEENIT EUROOPASSA 40.000BC – 2000AD:

 

1.              ALKUPERÄINEN CROMAGNON n. 40- 22.000 BC ja JATKAJAN SU - GEENIT 16.000 BC alkaen;

SU- geeniperimä on cromagnon perimää Aurignac- n. 50 % ja Gravette – migraatiosta n. 25 %.

Yhteensä nyky- eurooppalaisten geeneistä (=  suomalaisten kautta perittynä) n. 75 % on cromagnon/su - geeniperimää.

 

2.              IE/MAANVILJELIJÖIDEN MIGRAATIO n. 7000BC;

Jäljelle jäävä perimä osuus n. 20 % perustuu pääasiassa maanviljelijöiden neoliittiseen migraatioon IE /maanviljelijät n. 7000BC Kreikkaan /Balkanin  alueelle ja myöhemmin Kurgan -paimentolaismigraatiot  4-5 %, n. 3500BC.

3.               Loput Persiasta/Anatoliasta Mustanmeren alueille 700 BC- 100 BC tulleet kimmeriläiset, skyytit, sarmaatit Aasiasta 375AD hunnit, 1300AD turkkilaiset, 1200-1480 AD mongolit sekä berberit/arabit jne.(alle 1 %).

 

FENNOSSKANDIA = SU- suomalaiset alkuperäisväestöt 8500 BC – nyt eli 10.500 vuotta:

 

A.              SUOMI:

A 1.           Suomalaisten jatkumo on su - laajalta alueelta > Ahrensburg / Nemen, postSvidri-Kunda > Orimattila 8500BC ajasta alkaen jatkuvasti (su) väestöä Suomessa, nämä tulijat kuuluivat Kundan su - väestöjen kulttuuriin (H. Takala väitös 2005 /  su - määritelmä kirjoittajan).

SU- kielten / geenien jatkumo laajalta alueelta Ruotsiin n. 8000BC, perimä AhrensburgMaglemose - SU- väestön kulttuureista.

 

A 2.           Geenit Suomen alueella:

Suomessa su – kielinen /geeninen väestö on jatkuvasti asuttanut Suomen aluetta jäänsulamisen jälkeen eli 10.500 vuotta, siis jo huomattavasti ennen ensimmäisten IE- maanviljelijöiden saapumista Eurooppaan.

Suomalaisilla yhteisiä geenejä su- germaanien ja -balttien kanssa, germaanien migraatio n. 2.500 BC (huom! aikaisemmat SU- väestön kielenvaihdot Euroopassa). Suomessa kieli ei vaihtunut, pääosa maanviljely tiedosta tuli ns. kulttuurisena diffuusiona.

Vasarakirves su - germaanien muutto oli suhteellisen vähäistä. Lisäksi pääosa suomalaisista sai toimeentulonsa metsästyksestä, kalastuksesta ja hylkeen pyynnillä vielä pronssi ja rautakaudella.

Suomalaisten geeniperimä on (Svante Pääbo 1995) balttilais-germaanista 75 % ja itäistä (Cro Magnon?) 25 % (molekyyliantropologia- DNA-tutkimus eli genetiikka).

 

Tämä toteutuu vain yhdellä olettamuksella, tulijoilla on pitänyt olla SU- geeni perimää tullessaan lähes sama määrä.  Suomeen muuttaneet germaanit ovat su - väestöjä, jotka ovat vaihtaneet puhumansa kielen.

Kun suomalaisilla on nyt n. 75 % yhteisiä geenejä germaanien/ balttien kanssa, on saman geenistä väestöä voinut tulla myös myöhemmin, eli baltti muuttoa 1500- 500 AD pronssi ja rautakaudella sekä viikinkiajan jälkeen ruotsalaista muuttoa on tapahtunut 1150AD jälkeen.

Ruotsalaista muuttoa on tapahtunut suhteellisen vähän.

Suomalaisten kielenvaihtoa suomesta ruotsinkieleen on tapahtunut rannikkoalueilla. Suurin osa suomen- ruotsalaisista on alkuperältään suomalaisia.

 

A 3.           Kieli Suomen alueella:

Suomen alueella väestö on 8.500 BC alkuperäistä SU- kulttuurien laajan alueen; Ukraina / Svidry/ Ahrensburg/ Maglemose / Kunda/ Orimattila, jatkumoa 2500BC:n saakka.

Vasarakirveskulttuurin alku aikoina alkuperäisen su- kielensä vaihtanut, edelleen 75 %:sti SU -geenistä ja (su-) germaanikieltä puhuvaa väestöä saapui n. 2500BC Suomen alueelle.  Suomen (Viron) alueella kieli ei ole vaihtunut, kieli vain muuttui.

Kieli ei vaihtunut, koska migraation määrä oli pieni (alle 10 %*).

Nämä Suomeen muuttaneet germaanit vaihtoivat kielensä Suomessa olevaan fingua - franca  SU - kieleen, jolloin SU- kieleen jäi superstraatti / lainasanoja IE/ germaanikielestä, jossa oli jo ennestään (ks. hypoteesi) vanhaa su –substraattia. Kieli siis muuttui lainasanojen ja germaanisten nimien käyttöönoton seurauksena;

 

SU +grsu > itämerensuomi. Kaavassa gr on germaani su - substraatilla.

Myöhemmin suhteellisen vähäistä migraatiota, mutta huomattavan paljon myös (baltti-) ruotsinkielen lingua - franca vaikutuksesta superstraatti  / lainasanoja SU- kieleen.

Suomessa on lingua - franca kielenä ollut 8500 BC alkaen SU- kieli, 2500BC- 1800AD germaaani / baltti ja ruotsinkielen vaikutuksesta SU- kieli muuttui itämerensuomeksi.

Ruotsin kieli oli lingua - franca asemassa 1600- 1800 luvulla (ei koko väestöllä, suomenkieli aiottiin lopettaa).

Suomen alueen lingua - franca kieli on uudelleen 1900 luvulta alkaen suomen kieli, myös hallinnolliseksi kieleksi Suomessa.

 

B.              RUOTSI:

 

B 1)           SU- geenit ja kielet Ruotsin aluella: Ruotsin alueelle SU- väestöt tulivat Ahrensburgin / Maglemose – kulttuurista 8000 BC (jossa vähän baski geeniä) ja nämä SU- väestöt asuttivat koko Ruotsin jäänjättöaluetta etelästä alkaen n.  8000 BC - vielä 2000 AD Kalix - joen pohjoispuolella.

 

B 2)           Ruotsiin 3000 BC germaanien maanviljely levisi pääasiassa kulttuurisena diffuusiona Ruotsiin SU- väestöjen alueelle (Skoone), jonka alueella SU- väestö suoritti kielen vaihdon, josta jäi pohjoisgermaaniin (PGR) su - kielen substraatti.

Josta > pohjoisgermaanin uusi murre > ruotsin murre. 2300 BC Hallandin alueelle/länsirannikolle, tuli (vrt. Stonehenge) megaliittikulttuurien (mg) esikristillisiä uskontoja/ väestöä > mg- superstraattia + uusia 3-5 kohdan siirtymä su 2 + su3 jne. on 5:n  kertaluvun su - substraattia,  PGR+ subs + mg  + su… > ruotsin kieli. 

Germaanit olivat geneettisesti jo tullessaan Ruotsin-alueelle 70- 75 %:sti su- germaaneja (vai vähän megalith - geenejä vähäisestä migraatioista, mutta eliittiasemasta johtuen superstraattia).

 

Muu pohjoisempi osa Ruotsin alueen SU- väestöstä suoritti kielenvaihdon seuraavin siirtymävaihein 3-5:

 

B 3)           Skoonesta n. 1000 BC isojen järvien alueelle ja

B 4)           sieltä 1000 AD Tukholman  Oslon  linjalle (limes norrdica)

B 5)           ns. limes norrdicalta 1000 AD- 1810 AD Kalix - joelle.

Meän kieli; Suomen raja keskelle meän - kielten puhujien aluetta Tornionjokeen 1810. Kieli on itämerensuomea.

Nykyisin meänkielen alueet ovat Kalix - joelta pohjoiseen.

HUOM! Norjassa Finnmark, suomenkielistä aluetta pohjoissaamelaisten lisäksi, alueen keveeni / ruijansuomi (alue liitettiin Norjaan 1730-luvulla)

SU- väestöt ovat myös nykyisten Suomen ja Ruotsin alueiden alkuperäistä väestöä.

Pohjoissaamelaiset ovat saapuneet Norjan alueelle Hensbaca - Fosna- Komsa samoihin aikoihin, kuin su - väestö Ruotsin ja Suomen alueelle n. 8500 BC.

 

C.              UNKARI

Uralin itä/keskiosissa asusti n. 10.000 BC- 500 AD hansien ja mansien SU- kielinen sukulaiskansa unkarilaiset (ns. ratsastajakansa), siirtyivät Hunnien (375AD) jäljessä tai niiden vaikutuksesta Eurooppaan Mustanmeren alueen pohjoispuolitse nykyiselle alueelleen Karpaattien laaksoon v. 876. Geneettisesti nykyiset unkarilaiset eivät ole SU- kielisten läheisiä sukulaisia.

Unkarilaiset (ja pohjoissaamelaiset*) on ainoa ns. kansainvaelluskansa su - kielialueen väestöistä, muut ovat olleet paikoillaan, puhuvat edelleen su - kieltä tai ovat suorittaneet kielenvaihdon (germ - blt- slaavit).

 

D.              GBS - kieli (ks. maanviljelyn saapuminen/SU- väestön kielenvaihto)

GBS- germaano - baltto- slaavi- kielien murre.

SU- väestön kielenvaihto n. 4.000 BC lähellä Itämeren etelä alueita (Saksa, Tanska).

Alueen SU- väestö opetteli 4- 3000 BC aikana maanviljelyn ja kielenvaihto GBS - kieleen ns. huonosti murtaen, syntyi varhaisgermaani G1 (ks. kohta 4 kieli).

Myöhemmin baltti ja slaavin kieli ovat näiden alueiden SU- väestöjen kielenvaihdon tuloksia.

Muutoksia eri kielialueiden kosketuksista mm. uudelleen SU- kielien kanssa baski-, Kurgan arjalaiset, keltti-, megaliitti- ja mm. latinankielen substraatti ja superstraatti vaikutuksista

Kurgan 3500 BC (IE-) paimentolaiskulttuurien vaunusanastoa ja uutta IE-/arjalaiskielten sanastoa (supertraattia) GBS- ja SU- kieliin. SU- väestö on pääasiassa germaani/baltti alueiden alkuperäisväestöä.

 

E.              VENÄJÄN ALUEELLA (yhteenveto)

SU- väestö on asuttanut nykyistä Venäjän aluetta Mustanmeren alueilta Jäämereen Ukrainan refugista (Kostenkinin kulttuurista) alkaen n. 16.000 BC nykypäiviin saakka.

Osa Venäjän alueen väestöstä on edelleen (v. 2000 AD) suomensukusia väestöjä, jotka puhuvat suomalaiskieliä (SU – kieliä). 

Mutta lähes kaikki ihmiset suomalaisväestöistä osaavat nyt alueen lingua - franca kieltä venäjää, siitä ei ole kuin muutama sukupovi täydelliseen slaavin kielisyyteen. 

Joten on oletettavaa, että loputkin vaihtavat kielensä venäjäksi (ks. artikkelin kielenvaihto osuus*).

Pohjoisimpien osien linjan, Liettua-Uralin eteläosat, kielenvaihto on tapahtunut vasta 1000 AD -1500 AD. SU- alueiden tiivistymisiä on edelleen tapahtunut komit, marit, mordva,  permi/ komi  jne. Nykyinen venäjän kieli on ns. pohjoisslaavia, joka syntyi SU- kielisten /geenisten su-suomalaisten kielenvaihdossa IE / kielen saavuttaessa ko. alueilla lingua- fraca aseman.

Geneettisesti Venäjän väestö periytyy pääasiassa ns. tundravaaleaihoisista SU- suomalaisista (n. 65 – 75 % pohjoisessa enemmän, sekä neoliittisen ajan suom. germaaneista/- balteista) sekä myöhemmin etelän tummemmista geeneistä, joita ovat  kurgan, kimmerialaiset, skyytti, sarmaatti, hunni-, mongoli- ja turkin- sekä romaniheimoista jne., jotka ovat entisen tsaarin Venäjän ja N-liiton (väestösiirrot) aikana sekoittuneet kaikkialle Venäjän alueille.

 

 

 

 

24.2.2005 Seppo Liukko, puh / fax 09- 875 29 74 tai 0400-428 722, sähköposti: seppo.liukko@liukkohistoria.fi

 

PS. Tämä on uusi teoria Alppien pohjoispuolisten Eurooppalaisten suomalaisista juurista. Suomalaisväestön jatkuvuusteoriaan pohjautuva uusi teoria ottaa huomioon suomensukuisten väestöjen arkeologiset, geneettiset ja kielitieteelliset muutokset Euroopan esihistoriassa sekä siihen liittyvät teoriat ja tutkimukset, joiden on oltava verrannollisia (toteuttaa yhtälön) toisen sisartieteen tutkimustuloksien kanssa (poikkitieteellisyys, ks. myös netti; Eurooppalaisten alkuperä).

 

Tämä kirjoitus on päivitetty 4.12.2007

© Teksti ja kuvat Seppo Liukko

 

 

 

 

PALUU Seppo Liukko KOTISIVULLE => http://www.elisanet.fi/liukkohistoria/