LIUKKO- NIMEN HISTORIAA, tutkimusyhteenveto Seppo Liukko 2005- 2007 (Seppo Liukko kotisivut)

 

 

Vesilahden Liukko- talo / rustholli                           Kirjoittanut ja koonnut Seppo Liukko 2007

 

Vesilahti rautakaudella ja keskiajan alussa Pirkkalaa


Ks.
Pirkkalalaisten maanviljelijöiden ikimuistoinen verotusoikeus /eräsijat sisämaan- ja pohjanmaan- pohjoisen metsästäjähämäläisten alueilla, joita myös lappalaisiksi on kutsuttu (lappalaiset ovat sisämaan varhaiskantasuomenkielisiä hämäläisiä)

Lyhyt selvitys hämäläisten vakinaisen maanviljytalojen ns. lappalaisten verotusoikeudesta Virroilla, Kyrössä ja muualla Hämeestä pohjoiseen.
Nämä rautakauden ja keskiajan alun lappalaiset ns. ei- maanviljeljät) eivät olleet saamelaisia, vaan alkuperäisiä suomensukuisia hämäläisiä, kuten  rannikolta alkaen n. 2500 eaa. alkaen maanviljelyammatin käyttöön ottaneet alkuperäiset suomalaisetkin, silloin kun näihin assimiloitui 2800- 2000 eaa. aikana vasarakirvesgermaaneja. Nuorakeraamisen kulttuurin vasarakirvesväestö oli (esi-) germaanikielisiä, jotka pieninä miesryhminä toivat maanviljelyn ja germaanikielen lainasanoja (pääasiassa maanviljelyn superstraatteja) Suomeen. Esigermaanikielen vaikutuksesta varhaiskantasuomen kieli muuttui kantasuomeksi.
Sisämaan alkuperäiset hämäläiset, jotka eivät olleet vaihtaneet metsästyselinkeinoaan, puhuivat vielä rautakaudella varhaiskantasuomea.
Siitä syystä ja varsinkin Olaus Magus Gothuksen 1500- luvun Roomassa kirjoittamasta kronikasta alkaen, on lappalainen nimitys sotkettu saamelaisiin. Sisämaan lappalaiset eivät olleet saamelaisia. Nämä hämäläiset lappalaisiksi (pohjoisemmmat ei maanviljelyväestöt Suomessa) kutsutut puhuivat vielä suomalaisen talonpoikaishallinnon ja keskiajan alussa vanhempaa suomenkieltä (varhaiskantasuomea).

Vesilahtelaiset kuuluivat 1300- luvulle saakka Pirkkalaan, siksi ko. verotusoikeus koski myös Vesilahtelaisia taloja, kuitenkin pääasiassa niin, että ko. vakinaisen maanviljelytalon (tässä Liukko- talo Järvenrannassa) osalta tehtiin eräsijavaltauksia Virroilla (Ruovedellä ja Keurulla) sekä pohjoisempana Kyrön suuralueella (mm. Merikaarto- Perho jne.). Näillä alueilla käytiin ensiksi metsästämässä ja kalastamasssa jo ns. turkiskauden aikana näitä alueita vallattiin talon omiksi eräsijoiksi (ks. tarkemmin Suomalaisten esihistoriaa ja historiaa Liukko- nimitutkimuksen kautta – PDF Seppo Liukko)
.

 

 

Muinaispitäjä Vesilahden kalevalaisen- rautakautisen - keskiaikaisen Liukko – talon / rusthollin väkeen kuuluvien sukuhistoriaa ja sukulaisuussuhteet muihin Vesilahtelaisiin sukuihin.
Historiatietoja alkaen turkiskaudelta -  1200 / 1400- luvuilta ja viralliset sukutiedot 1500 – luvun alusta alkaen.

 

 

Vesilahden Liukko - talon sukuselvityksiä:

Tässä artikkelissa on yhteenveto Järvenrannan Liukko – suvun yhteyksistä muihin Vesilahtelaisiin sukuihin.

Suvut, jotka liittyvät Vesilahden Liukko - sukuun: mm. Tanska, Jutila, Erkkilä, Lemola, Kokkola, Lohjelm, Yli- Kostiala, Hoppu, Kinnari, Kippari, Sjöstedt, Heikkilä, Villamo, Järvenrannan Heikkilä, Ala- Pöysäri, Outinen, Yli- Sisto ja ”Priiari - Kärki”

 

 Tässä on yhdistetty talonhaltijaluettelo ja käräjäoikeuksien pöytäkirjatiedot sekä täydennykset Vesilahden historiatiedoilla Seppo Liukko (SL).  Vesilahden talonhaltijaluettelon laatija on Lasse Iso- Iivari 2005 ja Ylä-Satakunnan kihlakunnan pöytäkirjat prof. Seppo Suvanto, joista Seppo Liukko koonnut yhteenvedot Liukko talon /suvun merkinnöistä 1500- luvun alusta alkaen sekä erikseen kommentit ko. yhteyksistä ja Vesilahden paikallishistoriasta, ja muista asioista jotka liittyvät Liukko - taloon /sukuun (SL)

 

 

 

Järvenrannan vanha  Liukko (Järvenranta 1540 - maakirjoista)

 

 

Järvenranta Tila I, Kantatalo nro 865, Liukko- taloja 1540 ja ennen.

(myöhemmin Lemola- ja uudelleen Liukko 1774 jälkeen) 

 

Liukko ja Järvenranta ovat samaa kylää /- jakokuntaa myös naapuritalo Suomela ja mahdollisesti myös läheinen Luikko, Kaltsila ovat olleet samaa jakokuntaa. Jakokunnat olivat vielä uudenajan alussa rinnakkain Lihmojärveltä – Urjalaan saakka n. 20 km. pitkiä ja 100- 200 m. leveitä lohkoja (tankojako- lohkojako) – myöh. sarkoja (sarkajako).
Lihmojärvi- ollut aikaisemmin todennäköisesti nimeltään Liukonjärvi (vrt. alla Lihmon kraatari ja Liukon kraatari). Liukko – nimen oikeinkirjoitus on ollut vaihtelevaa ruotsinvallan aikana, tästä tarkempi selvitys Liukko- nimipesyeen mm. Lihmo- Liuha – Liuhto- Liuka jne. nimivariaatioista, Liukko- nimitutkimus.

Paikannimistöperustelu; Alueen vanhimman talon nimi muuttuu kylännimeksi (Liukko) ja kylännimi senjälkeen helposti vesistönnimeksi, tässä Liukko> Lihmoranta ? >Järvenranta (Alanen).

 

 

Järvenranta Tila II, Kantatalo nro 863 on Liukko talo, 1540 ->

myöhemmin Liukko ratsutila / rustholli - manttaali 1,  jaettu ½  vuonna 1774 tyttären puolison eli vävyn nimen mukaan kantatilan 863 nimeksi tuli nyt Jutila, ja toinen puoli aikaisemmin kantatilana ollut Liukko- rustholli tilannumeroksi annettiin vanha Järvenrannan tila nro 1, numero 865, joka sekin on alun perin ollut Liukon - kantatilaa ns. 1540 Laurinpoikien toinen tila. (Se on ollut myös nimeltään myös Tanska.

 

Järvenranta 1 ja 2  (Liukkoja), olleet samaa kantataloa, patronyymisesti molempien isät ovat olleet Lauri- (Liukko)  nimisiä 1540 - luvulla ilmoitettuna, kun maakirjoja on ensimmäisen kerran Kustaa Vaasan tahdosta Suomessa tehty (1539 -1540).

 

Liukko eli Järvenranta talon 2 isäntänä on vuonna 1540 ollut MATTI Laurinpoika (Liukko)  ja Järvenranta Tila nro 1, on nyt nimeltään Tanska, isäntänä samaan aikaan 1540, on ollut  HEIKKI  Laurinpoika, molemmat olivat  patronyymisesti naapuritalojen isäntinä ja olivat saman isän Laurinpoikia  (Liukko), eli  molemmat ovat kuuluneet Liukko- sukuun (Arajärvi 1950). Heikki Laurinpojalla oli mm. suuret eräsijat Visuvedellä ja Morriniemessä (Ks.mm. Lempäälän Käo:n ptk:t). Mahdollisesti myös Savossa (ks. Varkauden historia /Suikkanen). Liukko on jaettu useaan otteeseen kahteen osaan, alueen alkuperäinen kantatalo on Liukko, joka on muuttunut kylännimeksi ja sitten vesistönimeksi; Järvenrannan kyläksi; kylässä Liukko - Luikko -  talot  ja Luikko sekä Suomelan talo (mahd. alussa samaa sukua/ samaa suurta mm. Puondilan saran - jakokuntaa), ennen 1540 ja myöhemmin uudella ajalla, jakamalla mm. Tanska, ja myöhemmin Lemola, Jutila ja Heikkilä. Puontilan sarka n. 12-15 km pitkä ja useita satoja mrtrejä leveä, kuului Liukkojen Järvenrannan metsä- viljelytiloihin (leveys tankojako), lisäksi lähempänä Järvenrantaa on vastapuolella paikka nimeltä Liukon vuori.  ks. Kartta Vesilahti 1996 kirjasta s.41, mm. Puondilan sarka, Järvenranta- Urjalan raja Kehro.

 

Kaikki jakokuntaan kuuluvat talot, Liukko, Luikko, Tanska, Suomela, ovat ns. Liukko – taloihin kuuluvia, jo ennen 1540 – luvun maakirjoja jaettuja Liukon-  / Järvenrannan taloja (esim. Järvenranta nro1 ja nro 2 tilat) tai nuorempia historiallisesti todettavia Liukon sukuun kuuluvia, 1700- luvulla tai jälkeen jaettuja tai Liukon - suvun taloista muodostettuja uusia tiloja / taloja (esim. kantatilasta tuli 1774  jaossa eli Liukon tyttären avioliiton kautta nimeltä,  Jutila).

 

 Liukko ja Luikko ja Lemola sekä Tanska ja ilmeisesti Suomela ovat olleet samaa kantatilaa, koska niillä oli yhteinen suuri Puontilan jakokunta vielä 1400- luvulla. Myöhemmin Jutila – Liukko suku kuuluvat myös yhteen avioliittojen kautta. Liukon rusthollitalon jako suoritettiin uudella ajalla ensimmäisen kerran vuonna 1774. Talojen ns. isäntäluetteloista selviävät tarkemmin1500- 1800 lukujen ja vanhan Liukko suvun yhteydet muihin Vesilahtelaisiin sukuihin. Tässä myös selvitys miksi mm. TANSKA nimi on tullut Suomeen; Tanskan sotien ja Tanskan vallan aikoina 1200 - luvulta - 1500 luvun alkuun.

 

Alla; ko. isäntäluettelot ja käräjäoikeuksien ptk:t merkinnät ja Seppo Liukon kirjoittamat täydennykset.

 

Luetteloissa: Talo kylä manttaali nro isännyys suk. etunimi patronyymi suku-/talonnimi syntynyt pitäjä vihitty pitäjä kuollut pitäjä

 

 

Vanha Liukko – talo, manttaali 1, kantatila nro 863 (451), asukkaat; isäntäluettelo ja historiaa.

 

Rustholli 1600- puolivälin jälkeen

Talo kylä manttaali nro isännyys suk. etunimi patronyymi suku-/talonnimi syntynyt pitäjä vihitty pitäjä kuollut pitäjä

 

Liukko, Järvenranta, 863

 

863 451  1540-65                   Matts (LAURINPOIKA) Liukko

863 452  1566-92                   Lars Mattss

Tavisalmessa- Kuopio / Varkaus on ilmestynyt paikannimistöön ja omistajina 1570-luvulla Kurki, Liukko ja Tanska, jotka ovat ilmeisesti Savossa Vesilahtelaisten yhtäaikaisia eräsija valtauksia. Liukko väki on voinut siirtyä myös eräsijojensa kautta.  Siirtyminen on voinut tapahtua Rautalammin Hämeenkyrö- Kulju, Virrat /Ruovesi/ Keuruu, Rutalammilla olevien eräsijojen kautta Savoon vrt. eräsijat Hannoilahdessa (Kulju- Hämeenkyrö), Visuvedellä ja Morrinniemessä (Tarjanne- Ruovesi), Keurulla Liukon- kylässä, sekä Perhossa. Näitä eräsijoja on kirjattu  lähtöpaikkojen Vesilahden ja Lempäälän käräjäoikeuksien pöytäkirjoissa 1550 -1560- luvuilla, mutta ovat olleet, ainakin osa näistä eräsijoista, Vesilahden – Pirkkalan aluen Liukkojen käytössä ilmeisesti jo keskiajan alkupuolella tai ennen rautakaudella.

 

863 453  1597-1611               Lars Larss

Värmlannin Lekvattnetin alueelle muuttanut Matss Larsson Liuko´inen on syntynyt n. 1620 olisi voinut olla joku Lars- Larss`in (Lauri Laurinpojan) nuoremmista pojista, jolle ei ole tullut isännyyttä Vesilahden talossa, ja joka olisi muuttanut Rautaklammille tai sitten suoraan Ruotsin suomalaismetsiin, sillä tämän nimiselle suomalaiselle on myönettu talon rakennuslupa Värmlannissa 1635 (tarkemmin Liukko- nimi Ruotsin suomalaismetsissä).

 

863 454  1611-34                   Lars Mattss

863 455  1635 - 46                 Olof Ericss

Tällöin joku Olof Erkinpojan nuoremmmista veljistä olisi muuttanut Savoon uudelleen 1570- luvun jälkeen, myös 1630- luvulla / Tässä on mahdollisesti yhteys

Savon Liukko – sukuun.  Ks. tarkemmin Liukko- nimen historiaa A-osa.

 

863 456                     Anna Rekola

863 457  1649-60     po  Eric Olofss Liukko

863 458                     Lisa

863 459  1663-93     Thomas Mattss                                                           1682                            

863 460                       1. Lastica                                                                     1682  Vesi

863 496                       2. Anna                                                                        1682                                     

863 461 1694-733  Henric Mårtenss Laatu 2.7.1708  Kylmäk   

863 462                     Anna Thomasd Liukko              1660                          1685  Vesi                      1703  Vesi

863 499                       Lisa Ericsd Vilppula                                                                                       2.7.1708 Kylmä   

863 463  1734 -71  po  Thomas Henricss Liukko    1703  Vesi     15.10.1775  Vesil            19.9.1776  Vesi

863 464                       1. Anna                                       1728                                                                   1751 Vesi

863 495                       2. Juliana Bertilsd (Jutila)       1701  Kylm    26.5.1751  Vesil                       1754  Vesi

863 494                       3. Maria Mattsd                       1712                         1760                         19.4.1774  Vesi

863 498                       4. Walborg Jöransd                 1733                                                         15.10.1775  Vesi

Liukko jako 1772, vävyksi Jöran Mattss Jutila s. 1727, joka on Juliana Bertilsd:n poika Julianan aikaisemmasta avioliitosta, Tottjärveltä. Jutilan pojan vaimo oli rusthollarin tytär Anna Tuomaksentytär Liukko s. 1730 , jonka isä Thomas Henricss. Liukko oli naimisissa Juliana Bertilsd. kanssa 3 vuotta (ei lapsia), vuoteen 1754. Rusthollari Tuomas Heikinpoika oli jo 69 vuotias jakoa tehtäessä ja 74 vuotias, mennessään neljännen kerran naimisiin (Yksi hänen lapsistaan (5.) oli kuuluista Kalevalainen Elinan surmarunon kertoja Matti Liukko 1775 syntynyt  ja  kraatarina nimi myöhemmin ruotsalaistettu > Matti Lindgren).  Tämän jälkeen 1774 Liukon vanha rustholli jaettiin, syntyi kaksi ½ manttaalin rusthollia ks. alla uusi Liukko ja Jutila.

 

 

Vanha Liukko - Historiaa

 

Liukko Järvenranta tilat 1 (863) ja 2 (865)

Ks. prof. Seppo Suvanto YLÄ-SATAKUNNAN KIHLAKUNTA Käräjäoikeuksien pöytäkirjat sekä Seppo Liukon kokoamat paikallishistoriatiedot;

 

 

1). Liukko – talon- Keskiaikaista historiaa, ennen rustholliaikaa.

 

 Vesilahden hallintopitäjä, jossa mm. 1438 Nils Järfeenranda (Liukko) ollut Davidin kapinassa ja vastuullisena allekirjoittajana 1439.
Kapinan johtajana oli David, ison Heikkilän talon isäntä. Kapina kohdistui Nokian Viikin kartanoon 1348, mukana myös Järvenrannan Liukkoja (Arajärvi 1950).
Nokian Viikin – kartanoon tehdyn kapinan Tuomiossa mm. 12 talonpoikaa Vesilahdelta takasivat erityisellä ALISTUSASIAKIRJALLA, etteivät kapinat Ruotsinvaltaa- tai sen edustajia (aatelisia /kirkonmiehiä) vastaan enää ikinä toistu. HUOM. samanaikainen talonpoikaiskapina myös Lammin Porkkalan kartanoon (Jonka omistaja piispa/kirkkoruhtinas Maunu Tavastin kasvattipoika Olavi Tavast,  myöh. myös piispa) sekä Viipurissa Filippuksen johtamat joukot. Kaikki yllämainitut tapahtumat olivat vuonna 1438, toisin sanoen suomalaisen talonpojan kapinoita levisi ajoittain lähes koko maahan, joihin osallistui talonpoikaisväestöä laajalti 1300 -1400-luvuilla, joissa vastustettiin vieraskielisen vallan ja kulttuurin leviämistä SUOMEEN. Ne eivät olleet vain yhden ”hullun” kapinoitsijan Davidin tai Lallin tai Nuijasodassa Jaakko Ilkan yksittäisiä kapinoita, vaikka niin ns. sen aikainen ” vanha ruotsalainen” historiankirjoitus on antanut olettaa. Talonpoikien kapinat olivat järjestäytyneempiä kuin on kerrottu. Historiakirjojen mukaan Liukko - nimisiä talonpoikia tai Liukko nimisten talojen väkeä on ollut ko. talonpoikaiskapinoissa osallisena (mahdollisesti Köyliössä ja varmasti Davidin kapinassa 1438).

Davidin kapinaa edelsi jo aikaisemmin 1300-luvulla, laaja Sääksmäen (Sääksmäki – Rapolan- Ritvalan – Vesilahden jne.) talonpoikien ”kapinointi”. Silloin on annettu myös tunnettu Paavin Bulla, jolla Sääksmäen talonpojat julistettiin Paavin pannaan, so. omassa maassaan Lainsuojattomiksi. Sääksmäki piiriin kuuluivat aluksi myös Vesilahti ja mm. Tammela – Somero Paimiojoen pohjoispuoli jne.. Syynä oli mainittu talonpoikien kieltäytyminen kirkon kymmenysten maksuista.

 

Ensimmäisissä 1540 maakirjoissa ja isäntäluetteloissa on mainittu Liukon - talon vanhimmat tiedossa olevat isännät:  (Koonti Seppo Liukko)
Lainauksia isäntäluettelot, maakirjat sekä kirjasta; Suku lähtöisin Järvenrannasta, Marja - Liisa Lehtovuori 2002.

 

Vesilahden Liukon väki on asunut Järvenrannassa historia- arviointien perusteella jo rautakaudelta, mahdollisesti 500- 800- luvulta alkaen. Vanhin maakirjoihin merkitty isäntä on Matti Laurinpoika (Liukko), joka oli isäntänä vuoteen - 1565, sen jälkeen Lauri Matinpoika, Lauri Laurinpoika ja Olavi Erkinpoika. Liukkojen vanhimmat patronyymit ovat Matti, Lauri, Heikki, Olavi ja Erkki sen jälkeen Tuomas ja mm. Adam. Nämä nimet toistuvat näissä vanhan Liukon - sukutauluissa 1800- luvulle saakka.

 

 

2). Eräsijat mm. Visuvedellä ja Hauhuussa Morri - Morrinniemi

 

Eräsijoja on ollut jo aikaisemmin, kuin mitä on kirjattu 1500- luvun tietojen perusteella isäntäluetteloissa ja maakirjoissa. Maakirjoissa ja Käräjäoikeuksien pöytäkirjoissa Vesilahti /Lempäälä on kirjattu. 1500- luvun eräsijoja mainitaan olleen (Liukon) Lassen ja Heikki Laurinpojan omistuksessa ainakin Ruovedellä, Visuvesi, Lemminniemi ja Morrinniemi alueilla. Myöhemmin sanotaan Vesilahden historiassa (1950:63 / Kirsti Arajärvi), että kihlakunnan tuomioissa Visuveden omistajana on Heikki Laurinpoika, joka on Vesilahden Liukkoja.

 

 

3) Vesilahden Kalevalainen perinne on peräisin pääosin Liukon - rusthollista       

 

Liukko – ratsutila / rusholli puolitettiin 1774, vanhaisäntä Tuomas Heikinpoika Liukon toimesta, kun hän oli ollut  jo 37- vuotta Liukon suuren talon isäntänä, uudet tilat Jutila ja Liukko. Liukko rustholli jaettiin, puolikas nimettiin vävy Jutilan nimiin, josta tuli nyt uusi kantatila nimeltään JUTILA .
Tässä jaossa Jutilan pojan ja Liukon Annan yhteiseksi kantatilan nimeksi tuli  Jutila,  tämä sotkee joitakin tutkijoita,  sillä alkuperäisen kantatilan nimi oli LIUKKO nro 863, vuoden 1540 maakirjoista  lähtien. Vanhan Liukko – rusthollinpuolikas kirjattiin vävyn nimiin 1774 ja kantatilan nimeksi muutettiin silloin Jutila.

Myös aikaisemmin oli Jutila sukua ollut Liukoilla, vanhan Liukon pitkäaikaisen isännän Tuomas Heikinpojan toinen vaimo oli ollut jo Jutiloita (Tottijärveltä). Nyt Liukko - Jutilan talon emäntänä oli siis Liukko talon vanhgin lapsi - tytär (Anna Tuomaksentytär) ja vävy nimeltään Jöran Mats oli Jutila. Liukko- rusthollin toinen puoli jäi vanhaisäntä Tuomas Liukon vanhimmalle pojalle Matti Tuomaanpojalle. Matti Tuomaanpojalla oli kuusi lasta, joista viidentenä syntyi vuonna 1775 Matti Matinpoika Liukko, josta tuli talon kraatari Lindgren (käsityöläisenä sukunimi ruotsalaistettu). Hän oli vanhojen juttujen kertoja Matti Lindgren – Liukko (s. 1775), joka eleli Liukon rusthollitaloissa pääasiassa "vapaaherrana" ja siksi häntä kutsuttiin myös "joutilasmatiksi". Vanhaisäntä rusthollari Tuomas Heikinpoika välitti tietonsa mm. pojalleen Matti Tuomaanpojalle, joka vuorostaan lapsilleen. Matti Tuomanpojan viides lapsi on kuuluisa kalevalainen kertoja Matti Liukko (Lindgren), joka oli siis perinyt tietonsa, vanhan talonpoikaistalon Liukon - pojan- pojan - pojan poikana, aina tunnetusta 1540- luvun Liukko - kantatilan maakirjoista alkaen ja oli saanut sukuperimänä Kalevalaisen tietovarastonsa ilmeisesti jo rautakaudelta saakka.

Kalevalainen perinne siirtyi Liukko - suvun sisällä 1700- 1800- luvulle saakka. Liukon - taloissa asuneet tai syntyneet ovat näitä Vesilahtelaisia muinaisperinteen kertojia tai laulajia. Miltei kaikki Vesilahdella tunnetut Elinan surmarunon laulajat ja kertojat ovat, ainakin suurin osa, Liukko – sukua tai saaneet tietonsa eritavoilla Liukon ratsutila / rusthollin ”sisältä”. 

 

Tunnettuja Kalevala perinteen taitajia olivat seuraavat Liukon – rusthollissa syntyneet tai asuneet henkilöt

(Liukon sukuun kuuluvat rustholli- ratsutilojen talot Liukko, Jutila. Lemola):  mm. Liukon eli Lihmon kraatari, ”joutilasmatti ” Matti Liukko,  myöhemmin kraatarina Lindgren, myös vanha seppä Lundberg (alunperin Liukko), Liisa Priiari (Lisa Yli- Sisto) ja hänen sukuunsa kuuluva pojantyttären poika oli rovasti Frans Kärki ja monet muut Vesilahtelaiset suvut, jotka ovat olleet yhteydessä  Liukko - sukuun avioliiton, esim. Kostialan Kipparin suku tai muista Liukon – rustholliin liittyvistä asutushistoriallisista syistä.

 

 Elinan surmaruno- Laukon laulu:       

Liukko talon väen muistissa säilytettyä on sen naapuritalon (etäisyys Liukolta n.300m) Suomelan Elinasta kertova kalevalamittainen Laukon Laulu eli Elinan surma - runo,    joka kertoo vuosien n. 1455 - 1478 tapahtumista. Suomelan Elinasta kertova kalevalamittainen tarina tai tosi on säilynyt nykyajalle 1400- luvun tapahtumista, jossa Laukon herra Klaus Kurki hakee Suomelan (Liukon naapuritalon tyttären) Elinan vaimokseen (1455), joka ” joutuu” valheellisten tietojen vuoksi poltetuksi Laukon kartanossa syntymättömän lapsensa kanssa (1478).

 

Tämä tapahtuma on vaikuttanut voimakkaasti naapuritalon Liukon – väkeä, mahdollisen 1200- 1400- luvun sukulaissuhteen vuoksi todella syvällisesti ja siksi kalevalamittaista Elinan Surmarunoa / balladia on säilytetty Liukon – taloissa (Liukko, Jutila, Tanska, Lemola, Luikko) lähes  400 - vuotta, jopa puhdasoppisuuden ankaran ajan yli, jolloin kaikki Kalevalainen toiminta, eli kalevalainen kansanusko oli kiellettyä (mm. Olavi Luikko mestattu Vesilahdella Kalevalaisena noitana 1650).

 

 

4 ) Liukon rustholli- ratsastila Vesilahdella oli Kalevalaisen perinteen siirtäjä 1800 – luvulle

Sen tärkein lenkki oli 1700- 1800- luvulla Liuhmon- eli Liukon kraatari Matti Lindgren (synt. Liukko) Lihmon – kraatari Matti Lindgren  (ent. Liukko) kertoi mm. Elinan surmarunon eli Laukon Lauluun liittyvän tarinan J.F. Granlundille* 1800- luvun alussa, joka sai tallennuksen jopa ennen Lönnrotia. J.F. Granlund tallensi ko. Laukon laulun toisen tai ensimmäisenversion* Liukon  - talosta saaduilla aineksilla, kertojana / laulajana oli silloin Lihmon kraatari alias Joutilas- Matti, oikealta nimeltään Matti Lindgren (Liukko) synt. 1775. (Lihmojärvi- Järvenrannan entinen ko. järven nimi).

 

Kalevalaista perimätietoa ovat kertoneet 1700- 1800- luvulla mm. Liukon - talon seppä Lundberg (joka oli alkuperältään Liukkoja)
Vanhan Liukon puolikkaan vanhaisännän  Matti Tuomaanpojan lapsista viidentenä syntyi vuonna 1775 Matti Matinpoika Liukko (Lindgren), josta tuli kraatari, mutta pääasiassa Liukon rusthollitaloissa "vapaaherrana" elänyt ja "joutilasmatiksi" sanottu, armoitettu tarinoiden kertoja Matti Lindgren - Liukko  (s. 1775). 
Nimi oli käsityöläisenä ruotsalaistettu, mutta oli alunperin nimeltään  Matti Matinpoika Lindgren eli Liukko – sukua.

 

Alla lyhyt Liukko - sukuselvitys, joka liittyy Kalevalaisen perimätiedon säilyttäjiin mm. Matti Liukko - Lidgreniin ja Liisa Priiariin, ks. tarkemmin Liukko- nimen historiaa tutkimus, Seppo Liukko kotisivut).

 

Vanhaisäntä Tuomaksen lapsista

1) Anna Tuomaantytär Liukko (s.1730) sai miehensä (Liukon vävy) Yrjö

 (Jöran)  Matinpoika Jutilan  kanssa toisen puolen Liukon- talosta 1774, josta tuli nyt Jutila niminen kantatila. Sitten Jutilan /Liukon tyttären poika nimeltään Matti Jöraninpoika Jutila (s. 1763) meni naimisiin 1809 Liisa Yli- Siston  (myöh. Priiari) äidin Maria Stolstenin (s. 1763) kanssa.

 

2) Toinen puoli vanhasta Liukon ratsutilasta jäi Matti Tuomaanpojalle (1739- 1787) ja hän oli Vanhan ½  Liukko rusthollin isäntänä 1774- 1782. Heidän poikansa Adam meni naimisiin 1808 Erkkilän tyttären Margareta Caisan kanssa, jonka äiti oli Yli- Sistoja (alla).

 

5) Liisa Priiari sai Kalevalaisen runonlaulun perusteet ja lähteet Liukon - talosta.

 

Myös Vesilahden kuuluisimman runolaulajan Hintsalan Liisa Priiarin (1794- 1868) tausta liittyy Vesilahden Liukkoon. Liukon- talossa oli säilytetty n. 400- vuotta vanhaa kalevalamittaista Elinan Surmarunon perinnettä. Sen taitajiin kuului em.  Matti Liukko – Lindgren (s. 15.3.1775) ,  jonka "opissa"  Liukon rusthollissa  n. 6-vuotta ollut Liisa Priiari sai pääasiassa kalevalaiset laulutietonsa. Myös Elinan surmarunon sisältötiedot hän sai Matti Lindgren – Liukolta vuosien 1809 - 1815 aikana, asuessaan Järvenrannassa Liukko suvun taloissa.

Liukon tyttären Annan ja Yrjö Martinpoika Jutilan poika eli Matti Jöraninpoika Jutilan meni avioliittoon 1809 Maria Stålstenin kanssa. Silloin  myös Liisa  Ylisisto (myöh  Priiari) muutti  äitinsä Maria Stålsten (1763- 1823) kanssa Liukko/Jutilan taloon.

Toisaalta Liisaa 4 - vuotta vanhempi siskontyttö Margareta Caisa Liukko (s. 1790, os. Erkkilä / äiti Yli- Sistoja) oli naimisissa naapuritalon Liukon - rusthollitalon isännän Adamin kanssa 1808 alkaen 1815 saakka.

Edellä mainittujen, äitinsä ja siskon tyttären asumisen vuoksi Liisa  ( Yli- Sisto / Priiari)  asui kuusi vuotta Järvenrannan Liukon rusthollin "Kalevala perinteen" taloissa, joihin myös Jutila jaettuna Liukkona vanhastaan kuului.

Liisa Yli - Sistosta tuli Hintsalan Priiarin emäntä 1815 eli Liisa Priiari. Myöhemmin Suomen Kirjallisuuden Seuran (SKS) arkistoihin vanhaa kansanperinne- aineistoa n. 60 - vuotta kerännyt Rovasti (kappalainen) Frans Kärki, oli myös Hintsalan Priiarin sukua äidin puolelta ja siten välittämässä myös Liukko suvun perimätietoa suomalaisten SKS:n kansallisarkistoihin. Elinan surmaruno tallennettiin Kantelettaren sivuille Elias Lönnrotin ja toisaalta JF. Granlundin toimesta. Perimätietoa välittivät osaltaan Matti Liukko- Lindgren kertomalla ja Liisa Priiari (Yli-Sisto) laulamalla, joiden ansiosta ko. aineisto saatiin talteen Kalevala kansalliseepoksen sisarteoksen Kantelettaren sivuille vuonna 1840. 

 

Voisi väittää, että pääosa Vesilahden vanhasta Kalevalaisesta kerronnasta on peräisin nimenomaan Järvenrannan Liukko – taloista. (Ks. yhteenveto Seppo Liukko kotisivut).

 

Lihmon kraatari Matti Lindgren (Liukko) on se, joka on välittänyt vanhaa rautakautista / 1400- luvun kalevalaista perinnettä mm. Liisa Priiarille, kun hän asui samaan aikaan, 1800- luvun alussa, Liukon – sukuun kuuluvissa taloissa Järvenrannassa. Matti Lindgren (Liukon) välityksellä ko. vanhat perimätiedot siirtyivät myös Liisa Priiarille. Sen jälkeen kalevalamittaisen Elinan surmarunon tietoa siirtyi Järvenrannasta myös Hintsalaan, Liisan muuttaessa Priiarin taloon emännäksi 1815.

 

 

Liukko - kantatilasta > Jutila - kantatila, nro 863

(Nyt ko. kantatila jatkuu seuraavasti alla: Liukkoja äidin puolelta, alla tarkemmin) 

 

                                                                                              synt.                 vihitty(k=kuulutettu)            kuollut

 

1772-81   Liukon vä  Jöran Mattss  (Jutila)                                  1727                  k 5.1.1752  Vesilahti             1788  Vesi

863 466    Anna Thomasd Liukko                               1.3.1730  Vesi         k 5.1.1752 Vesilahti     31.3.1822 Vesi

863 467  1782 -1820  po   Matts Jöranss Jutila       12.7.1763  Vesil                1809  Vesi         21.10.1820 Vesi

863 468                   1.   Maria Johansd Yli-Laurila    19.2.1768  Vesil      i  1.7.1791  Vesil                   1808   Vesi

870  49   1820 -1825  2.  Maria Jöransd Stålsten     26.2.1763  Vesil               1809   Vesi         16.11.1833    Vesi                                    

 

 3.  Yllämainittu Maria Stolstenilla oli tytär nimeltä Liisa Yli- Sisto (eli Liisa Priiari), joka kasvoi 6- vuotta Järvenrannan Liukko – rusthollin ja sen suvun talojen (mm. Jutilan) kalevalaisen perinteen piirissä. 

 

 

Frans Kärjen tallennus (alla- lainaukset), Liukko suvun seppä Lundbergista (–Hintsalan sepät..),
koonnut ja kirj. Seppo Liukko:

Liukon talon emäntänä oli 1800- luvun alussa Maria Stolsten ja hänen mukanaan Liukon rusthollissa (Jutila) oli myös  hänen tyttärensä Liisa Priiari, joka on tämän aineiston kerääjän Frans Kärjen esiäitejä. 
Tässä tallennuksessa on Rovasti Frans Kärejen keräämää alkuperäistä aineistoa Liukon sukuun kuuluvasta Järvenrannan Liukon talon pojan poika seppä Taavetti Antinpoika Järvi > Lundbergista s.  s.1822 k. 1892 . Hän oli Liukon Matti Tuomaanpojan (6. lapsen) pojan Antti Matinpojan (siis Matti Matinpojan veli- jonka nimeksi tuli Matti Lingren) Liukko > Järvi  s. 1778 k. 1835 poika. Antti isän sukunimi oli alun perin Liukko, joka muuttui Järvin torpannimen mukaan Järviksi. Antin poika Taavetti oli sukunimeltään aluksi myös Järvi, mutta käsityöläisenä Taavetti otti seppänimekseen oppimestarinsa sukunimen Lundberg (joka oli nimeltään Hintsalan vanha seppä Lundberg)

Ks. em. sukuselvitys myös kirjasta s. 9 ja 15 sekä s.49; Suku lähtöisin Järvenrannasta (Marja - Liisa Lehtovuori 2002). 

Alla olevassa muistelussa kerrotaan Taavetti Lunbergin tulevasta vaimosta Eeva Kaisa Lundbergista s. 1825- k.1892 (os. Bergvist  aik. Laukko?), joka otettiin 15 vuotiaana siis 1840 Laukon kartanon professori ja rva Eva Törngrenin kasvatiksi. Lääkäri- eeposkirjailija Elias Lönnrot on tavannut myös Eva Kaisan Laukossa, koska asui siellä 1940 -1847. Elias Lönnrot toimi kotiopettajana Laukossa 1824- 28 ja oli sen jälkeen jatkuvasti Kantelettaren 1940 ja ainakin Kalevala – eepoksen valmistumiseen saakka yhteydessä Laukkoon, sillä Kalevala on päivätty Laukkossa 17.4.1849, ja nimenomaan Eva Törngrenin kunniaksi.

Vesilahden aikanaan Lönnrot keräsi myös Kantelettareen Vesilahdelta peräisin olevan Elinan Surmarunon ainekset, joka on pääosin Liukon rusthollissa asuneiden henkilöiden välittämää tietoa. Välittäjinä ovat toimineet mm. Matti Matinpoika Liukko > Lindgren,  Liisa
Stolsten> Priiari (äiti Maria Stolsten Liukon emäntä),sekä mahdollisesti Antti Matinpoika Liukko > Järvi:n suku. Sillä Antin poika Taavetti Järvi > Lundberg meni avioliittoon vuonna 1849 Laukon kartanon Törngrenien kasvattityttären Eva Bergvist > Lundbergin  kanssa, joka taas asui Laukossa 7- vuotta vuosien 1840-1847 aikana ja tiesi myös em. kytkennän kautta Liukon –talosta lähtöisin olevaa Kalevalaisia perinnetietoa.

Tässä alla vas. olevassa Frans Kärjen alkuperäisessä vuoden 1947 muistiinpanossa, joka tallennettu myös numerolla 2690 SKS:n arkistoihin, on Liukko - Lundberg sukuselvityksen lisäksi mainintoja mm. Laukon laulusta eli Elinan surmarunosta. 

Oik. alla toinen lainaus Frans Kärjen kokoelmista TK 52:127 on Liukon rusthollin pojasta Matti Liukko> Lindgrenin veljen Antti Matinpojan (Liukko>Järvi) pojan > seppä Taavetti Järvi > Lundberigista (1822- 1892) ja hänen vaimostaan Evasta sekä heidän pojastaan Seppä-Kallesta tässä tarina heidän parantavasta veitsestään (tekstit nähtävissä Seppo Liukko kotisivulla Liukko- nimitutkimus, kohdassa Vesilahden Liukko).

Seppa TaavettiLundberg- Liukon rusthollin poika ja vaimo Laukon kasvtytar.jpgHintsalan seppa Taavetti Lundberg -Liukkoja - Liukon rusthollin poika.jpg

Ks. tarkemmin mm. näillä sivuilla esitettyjä Liukko- (Jutila) rushollitalojen sukuselvityksiä, ja miten ko. Liukko- suku liittyyy em:n seppä Taavettti Lundbegiin (Liukon pojanpoika) ja kraatari Matti Lindgreniin (Liukon poika) tai Liisa Priiarin äidin Maria Stolstenin (aviossa Liukko-Jutilan isännän kanssa) kautta Frans Kärkeen

 

 

6).     Vesilahden muut suvut, jotka liittyvä Vesilahden Liukkoon:

 

Liukko - sukua on -, tai Liukko- sukuun on ollut kytkentä monilla Vesilahtelaisilla suvuilla avioliittojen kautta kuten; Jutila, Erkkilä, Lemola /Klemola, Yli- Kostiala, Kippari, Hoppu, Kinnari, Villamo, Järvenrannan Heikkilä, Ala – Pöysäri, Yli- Sisto  (Priiari) ja Outinen sekä Lohjelm (Liukko isäntäluettelossa nimellä Kokkola).
Lohjelm oli aikaisemmin vuonna 1697  introdusoitu Tukholmaan Lohjelmin aatelissukuna, suvun jälkeläisiä muutti Vesilahdelle Rautialan rusthollin torppaan ja sieltä vävyksi Kaakilan Kokkolan taloon. Talon vävyksi tullu Otto Erik Lohjelm otti nimekseen talon nimen Kokkola. Otto Erikin  poika Gustaf Ottoss eli Kustaa Kokkola (Lohjelm) tuli vuorostaan Vesilahden Liukon vävyksi ja oli isäntänä vuosien 1867- 1869 aikana, aviopuolisonaan Johanna Adolfina Carlsd Liukko.

 

Liukko- sukuun ovat mahdollisesti kuuluneet jo ennen vuoden 1540- isäntäluetteloita, vanhimmat naapurit, kuten Luikko, Suomela ja Tanska (Jutila), jotka ovat olleet joko Liukon kantataloon kuuluvia tai ovat olleet mm. samaan jakokuntaan kuuluvia 1300- 1400- luvuilla.

Ks. ”Priiarin yhteydet Liukkoon: ks. alla isäntä /emäntäluettelo.

 

Historiatietoa: Torpparitietoja vuosilta 1861- 1879, (lainaus) Minna Valkama, 2000, Talot kylittäin ja talojen yhteydessä mahdollisesti olevat torpat torppareineen.

Kylä-  JÄRVENRANTA: Liukko verorustholli, - Abram Kiviniemi 1870, David Kiviniemi 1879

 

 

Isännät ja emännät, Vesilahtelaisia tiloja ja vanhoja sukuja 1700- luvulta eteenpäin

(yhteenvedot Seppo Liukko)

 

 

 

Vanha Järvenranta Liukko, oli kantatila nro 863, ja rustholli- ratsutila.

 

 

 

Liukko jaettiin 1774, vanha puolikas sai numeron 865 (301-), Liukosta nyt jäljellä ½, koska tyttärelle ja hänen miehelleen Jutilalle jaettiin ½ Liukkoa. Vanhan Liukko- rusthollin jatko oli suoritettu 1774, vanhan Liukko – nimisen kantatilan numeroksi tuli 863 (465-)  ja uudeksi nimeksi tuli nyt Jutila. Toinen puoli vanhasta Liukosta nimettiin uudella numerolla 865. HUOM. Tämä Liukon rek nro 865  on sama kuin alkuperäinen 1540- ollut

Järvenranta kantatila nro 1 (Tanska oli nro 865 ja ks. myös Lemola Järvenranta myöhemmin nro 865 näissä vain seuraavat- /lisänro ero).

 

            

 

1.                   LIUKKO Järvenranta, nro 865

– rusthollin vanha osa 1774 jälkeen, sai uuden tila-numeron nro 865

         

                                                                                                synt.                            aviol.                        kuollut

 

865 301  1774 - 82 po  Matts Thomass Liukko                  1734 Vesi         3.12.1760 Viiala             1787   Vesil.

865 302               Margareta Jöransd Mutonen*       13.3.1737  Viia         3.12.1760 Viiala             1819   Vesi

865 303  1783 -1807   po  Thomas Mattss Liukko  12.12.1761 Vesil      30.5.1787 Vesil           6.7.1807  Vesi

865 304               Lisa Johansd Kippari*                    18.12.1761 Vesil       30.5.1787 Vesil      16.10.1807  Vesi

865 305  1808-30   po  Adam Thomass Liukko          8.12.1788 Vesil       3.11.1808 Vesil        13.9.1830  Vesi

865 306  30-38 Margareta Caisa Gustafsd Erkkilä*14.5.1790 Vesil       3.11.1808 Vesil        23.4.1867 Vesi

Margareta (1790 -1867) on Gustaf Erkkilän ja Anna Mikotytär Yli- Siston tytär Anna oli vanhan Mikko Yli- Siston tytär

865 307  1839-66 po Carl Gustaf Adamss Liukko    11.1.1810 Vesi           4.9.1841Nokia       11.5.1868  Vesi

865 308         Johanna Carolina Henricsd Ylinen*    18.8.1823 Nokia        4.9.1841Nokia       18.1.1905  Vesi

865 309  1867-69 vä  Gustaf Ottoss Kokkola*         1.12.1837 Vesil        29.7.1866 Vesi        1.10.1896  Vesi

865 310                  Johanna Adolfina Carlsd Liukko 20.1.1846 Vesil        29.7.1866 Vesi          

865 311  1870-78        Carl Jutila* (naapuri, entinen ½ Liukkoa) 

                1878-1899 toisista lähteissä on todettu, että Antti Jokipii tuli rusthollariksi 1878? , ja otti nimen Liukko- sukunimekseen (ks. Liukko- sukuseuran sivut, Vesilahden Liukot)                                               

865 313  1899-1908     Constantin Salonen                                                                                  

865 315  1909-10        Carl Ahlgren                                                                                                

865 317  1911-15        Lauri Piironen osti Liukon talon ja otti sukunimekseen Liukko- nimen, Tyrväälle muuttaessaan osti Sipin tilan, nimeksi tällöin Liukko – Sipi (Tyrvääà)-   ks.Tarkemmin Seppo Liukko kotisivut                                                                                         

 

 

2.  Jutila Järvenranta nro 863, 1774 jälkeen:

Liukon vävyksi 1772  tullut Yrjö Jutila  sai Anna Liukon kanssa puolet kantatilasta. Talo nro 863 on vanhaa jaettua Liukkoa Järvenrannassa. Jutila tullut isännäksi Liukon rustholliin jo 1772, mutta vanhan Liukon toinen puoli 1774 nimettiin nro 865 Liukon Tuomaan pojalle Matille (yllä).

 

 JUTILA, Järvenranta nro 863 –

Liukko rusthollin  toinen puoli >Jöran Jutila s. 1727, äiti Liukon rustholarska s. 1701

 

                                                                                             synt.                                    vihitty                      kuollut

863 465  1774 -81      Jöran Mattss (Jutila)               1727                   k 5.1.1752  Vesil                  1788  Vesi

863 466           Anna Thomasd Liukko                      1.3.1730  Vesi          k 5.1.1752 Vesil          31.3.1822 Vesi

863 467  1782-1820  po  Matts Jöranss Jutila   12.7.1763  Vesil                    1809  Vesi        21.10.1820 Vesi

863 468                   1.Maria Johansd Yli-Laurila  19.2.1768  Vesil             1.7.1791  Vesil                  1808 Vesi

870  49  20-25          2.Maria Jöransd Stålsten    26.2.1763  Vesil                   1809   Vesi       16.11.1833  Vesi

863 469  1826-45    po  David Mattss Jutila       27.10.1802  Vesil          30.8.1846 Vesil              

863 470                   Maria Eliasd Keso                    8.10.1801 Suoniemi   27.6.1822 Suoniemi            1844 Vesil

863 497                   Anna Henricsd Uotila              27.1.1784  Urjala       30.8.1846  Vesilahti                

411  21  1846-49    po  Gustaf Davidss Jutila     10.10.1823  Vesi         21.10.1847  Vesilahti                    

411  22             Emma Lovisa Isacsd Högander  13.11.1823 Vesi          21.10.1847 Vesilahti                   

855 531  1850  ^v  Matts Mattss Nurkkila           30.5.1820 Lempäälä     9.4.1846 Vesil                   1850  Vesil

855 532  50-52    Maria Caisa Davidsd Jutila      20.8.1826 Vesi              13.6.1852    Vesilahti                   

863 471  1853-89    II  David Michelss                 10.5.1829  Tottijärvi    13.6.1852    Vesilahti  

863 473  1890-1917  po  David Davidss Jutila                                                                                           1917 Vesi

 

 

 

Priiari Hinsala  ¾

 

Vesilahden Kalevala tieto oli kulkeutunut 1400- luvulta alkaen Liukon taloista ja säilynyt lähes 400- vuotta, joka sitten kirjattiin Lönnrotin Kantelettareen ja mm. Granlundin ja Gottlundin toimesta muihin arkistoihin 1820- 1840. Tällaisen keräyksen mahdollistivat 1700- 1800 luvun vaihteessa Liukon - talossa asuneet 1794 syntyneen Liisa Priiari (os. Yli- Sisto) ja Liisaa vielä vanhemman, 1774 Liukon talossa syntyneen Lihmon kraatarin Matti Lindgrenin (Liukko) tiedot ja taidot, vanhojen tarinoiden laulamisesta ja kertomisesta.

Elias Lönnrotin Kantelettaressa tallennetut Kalevalaisen runouden lähteet löytyvät Liukon rusthollista, ilmeisesti jo rautakaudelta tai 1400 – luvulta.  Elinan surmarunon tapahtumat ovat asiakirjojen perusteella tapahtuneet 1455 – 1478 välisenä aikana (ks. Laukko- kurjen suku, isännät /emännät tämän artikkelin lopussa).
Kalevalamittaiseksi tapahtuma on runoeltu tapahtumien jälkeen ja säilytetty ankaran puhdasoppisuuden ajan Liukon- rusthollissa (Ruotsin lakien mukaan Kalevalaisuus oli kiellettyä toimintaa kuolemantuomioon saakka olevilla määräyksillä), kunnes Granlund (Gottlund) ko. tarinat mm. Laukon Laulun, ensimmäisinä tallensivat jälkipoville em:n Elias Lönnrotin lisäksi.

Liisa Priiari oli asunut Järvenrannan Liukoilla pikkuserkkunsa Margareta Caisa Liukon (os. Erkkilän) luona lapsuudessaan n. 14- 21 vuotiaana. Matti Liukon (Lindgrenin)  tietojen laajuus oli peräisin Järvenrannan ympäristön tapahtumista ja mm. Liukon naapuritalon, Suomelan Elinan  kohtalo on kiinnostanut erityisesti Liukon – talon väkeä, on arveltu Liukon – ja Suomelan olleen sukulaisia jo 1400- luvulta tai aikaisemmin.

Liukon talon väen toimesta on säilytetty mm. Elinan surmarunoa näissä Järvenrannan Liukon - taloissa suusanallisesti lähes 400- vuotta, sekä myös muuta kalevalamittaisena ylläpidettyä perimätietoa, kunnes autonomian aikana aika oli kypsä niiden tallentamiseen Suomessa. Toisaalta oli sattumaa, että Laukon kartanon väki oli 1800- luvulla, Törngrenien aikana, erityisen suosiollista suomalaisuuden- kansallisaarteiden säilyttämiseksi ja ehkä myös siksi arkkiatri ja rouva Törngren kutsuivat Elias Lönnrotin kasvattilastensa kotiopettajaksi. Sen jälkeen Elias Lönnrot perehtyi Vesilahtelaiseen Kalevalaiseen maailmaan hyvin läheltä.

Kuten tiedetään, Elinan Surmaruno on tallennettu Kantelettareen 1840 ja Kalevalan nykyinen painos - uusi Kalevala on päivätty Vesilahden Laukon kartanossa 28.2.1849. Päivämäärä on nimetty Suomen kulttuurin päiväksi ja on nimeltään Kalevalan päivä.

 

Liukon talon Kalevalainen perintö siirtyi myös Liukon rusthollin taloissa (Jutila) asuneen Liisa Yli- Siston välityksellä Hintsalan Priiarin talloon ja mm. sieltä Elias Lönnrotille sekä rovasti Frans Kärjen tietoon, joka on Priiarin sukua äidin puolelta. Frans Kärki on yksi eniten vanhaa perimätietoa Hämeestä kerännyt henkilö Suomen Kirjallisuuden Seuran historiassa (ks. ko. SKS- arkisto).

Voidaan sanoa, että Liukon – taloista on lähtöisin Vesilahden Kalevalamittaisen runous

 

 

 

Liukon talojen Kalevalaista kulttuuria:

Kalevalamittaisen tiedon tallennusta Järvenrannan Liukoilta -> Priiari- > Kärki.

 

Miksi Lisa Yli - Sisto  (myöh. Liisa Priiari) asui Liukko –Jutila  rusthollitaloissa vuosina 1809 – 1815?

 

 

 

1.                     Liukon talon pojan Adam Tohmass. vaimo ja toisaalta jaettu Liukon vävylle Jöran Mattss Jutilalle.

 Jöran Jutila ja Liukon tytär Anna Thomasd menivät naimisiin vuonna 1772. Liukon talo jaettiin 1774. Myöhemmin tämän Matti Jöranin poika meni naimisiin Liisa Priiarin äidin kanssa 180)  (Maria Joransd. Stålsten (26.2.1763 - 16.11.1833). Liisa Priiarin äiti Maria Stolsten  oli mennyt ensiksi naimisiin 63 –vuotiaan  rusthollarin Mikko Erkinpoika  Yli- Siston kanssa. Mikko Erkinpoika oli kuollut 1806 n. 75 vuoden iässä. Sitten Maria (Yli – Sisto) meni 1809 naimisiin Liukkoihin äidin puolelta kuuluvan Jutilan Matti Jöranssinpojan kanssa, silloin myös Liisa Yli- Sisto (Priiari)  muutti n. 15 - vuotiaana Liukon rusthollin taloihin eli Jutilaan.  Tämä avioliitto Maria Stålstenin kanssa oli Matti Jöraninpoika Jutilan toinen, edellisen (Maria) vaimon kuoltua 1808 (ks. lainaus sukutaulusta – alla, k= kuulutettu). 

 

2.                     Toisaalta Liisa (Priiarin) Yli- Siston ja Erkkilän suku liittyy Liukon – sukuun seuraavasti:

Ks. alla olevat Hintsalan Priiarin ja Vakkalan Yli- Siston  ja Erkkilän sukutauluista, jotka liittyvät Liukko- Jutilaan. Liisa Priiarin serkusta Margareta Caisa Erkkilästä  (1790- 1830)  tuli 1808 alkaen. Naapuritalojen, entiset Liukon (Jutilan) ratsutilojen, emännät olivat näin Liisa Priiarin sukua. Toisaalla äiti tuli Jutilaan emännäksi ja myös varsinaisen Liukon rusthollin emännäksi tuli hänen serkkunsa Margareta Kaisa Liukko (Yli-Sisto) > os. Erkkilä, joka oli Liukon rusthollin Adamin vaimo ja rushollin uusi emäntä.

Liisa Priiari oli laulajana Elinan surmarunossa, kun Elias Lönnrot tallensi sen 1835, sen jälkeen Laukon Laulu ilmestyi Kantelettaressa 1840. Myöhemmin kalevalaisia runoja  Vesilahdella ja ympäristössä kiersi tallentamassa (SKS- arkistoihin) rovasti Frans Kärki, joka oli myös Priiarin sukua ja siten myös tiesi kalevalamittaisen Laukon Laulun tarinat, jotka näyttävät usein olevan peräisin Järvenrannan Liukko- talosta.

 

 

 

Priiari ¾ (isäntä/ emäntäluettelo), nro 867

Talo kylä manttaali nro isännyys suk. etunimi patronyymi suku-/talonnimi syntynyt pitäjä vihitty pitäjä kuollut pitäjä 

 

867   1  1540-43       Johan                                                                                                               

867   2  1552-1606   Jöran Johanss                                                                                                         

867   3  1607-34       Per Henricss                                                                                                           

867   5  1635-57       po  Johan Perss Priiari                                                                                                   

867   6                      Brita                                                                                                               

867   7  1658-67       po  Per Johanss Priiari                                                                                                    

867   9  1688-94       Matts Simonss                                                                                                         

867  10                     Anna                                                                                                                 

867  11  1696-1722  II  Sigfrid Mårtenss                                                                                                      

867  13  1722-39      Michel Perss                                                                                                           

867  14                     Anna                                                                                                                

867  15  1740           Carl                                                                                                                   

217  45  1746-78      Johan Johanss Böckelman         1713                               1748                            1778 Vesi

867  18   1744-45      Maria Johansd Hasso        15.6.1713  Lemp.      26.12.1734 Lempäälä

217  46                      Brita Jöransd                                  1726                               1748                            1799 Vesi

217  23  -1814          po  Johan Johanss Priiari 24.11.1751 Vesi              5.10.1780  Vesil            5.3.1840  Vesil

217  24                     Sara Jöransd Äijälä                 8.1.1760  Vesil            5.10.1780   Vesil           9.7.1817 Vesi

867  19  1815-51    po  Adam Johanss Priiari     21.1.1787  Vesilahti   aviol. 1815  Vesil                        

867  20            Lisa Michelsd Yli-Sisto            s. 31.12.1794 Vesilahti   aviol. 1815  Vesil  (asui aikaisemmin Liukon rusthollin Jutila talossa)

Tämä Lisa on sama kuin myöhemmin mainittu, kuuluisa runolaulaja Liisa Priiari ja oli asunut Liukko rusthollissa / Jutilassa n. kuusi- seitsemän vuotta (1809 – 1815) ennen avioliittoa Priiarin kanssa. Hän on alun perin Vakkalan Yli- Sistoja (ks. yhteys Liukkoon- yllä)

867  21  1852-90  po  Johan David Adamss Priiari  21.9.1824     Vesi                                          

867  23  1891-1936    Oscar Kiehelä                                                                                                         

 

 

(Alanen Arpiainen  3/8)

 

 

Yli- Sisto, Vakkala  3/8

 

Michelin (Mikon s. 1727) Yli- Siston tytär 1787 tytär Anna Mikontytär meni naimisiin Erkkilän isännän Kustaan kanssa.
Näiden tytär Margareta Caisa
s. 1790 meni myöhemmin naimisiin Liukon isännän Adamin kanssa vuonna 1808 (autonomian alussa).
Mishelin (Mikko s. 1727) Yli- Siston poika Mikko s. 1774 sai tyttären 1794, em:n nuoren Maria Stolstenin kanssa, tytär oli Lisa Mikontytär Yli- Sisto eli myöhemmin  Liisa Priiari.

Margareta Caisa (s.1790) oli siis vanhaisäntä Mikko Yli-  Siston tyttären tytär tuli vanhan Liukko rusthollin emännäksi ja saman vanhan Mikko Yli- Siston pojan Mikko Mikonpojan tytär Liisa  s. 1794, Liisa oli Caisan täti.
Nämä nuoret naiset (Margareta Caisa 19 vuotta, Liisa Mikontytär  14 vuotta)  tulivat samaan aikaan 1808/1809  Liukko - Jutilaan. Liukon rusthollin emäntä Kaisa oli Liisan siskon tytär, joka oli tätiään Liisaa neljä vuotta vanhempi.
Kun  Liisan isä kuoli 78 vuotiaana 1806,  Liisan äiti Maria Stolsten meni 1809 naimisiin Liukko /Jutila isännän kanssa, ja Liisa tuli myös1808 Liukon Rusthollitalojen hoiviin. Siksi Liisa Priiarin sanotaan olleen kotoisin Liukko - Jutilasta. Sen jälkeen Liisasta tuli Priiarin emäntä 1815.

 

Liukon rusthollissa aikanaan ollut Liisa Priari oli oppinut mm. kalevalamittaisia tarinoita, varsinaiselta Vesilahtelaiselta ”tarinaniskijältä”, 1775 syntyneeltä  Lihmon kraatarilta Matti Lindgreniltä  (Matti Liukolta), joista yksi oli Elinan Surmaruno.

 

 

Yli - Sisto    (ks. Liisa Priiarin kaksinkertaiset yhteydet Liukko rustholliin):

 

233 337  1727-55    ^p  Eric Olofss Sisto                       1704    Vesi         27.3.1726  Tottijärvi           1794 Vesi

233 338                   Gertrud Larsd Pajukanta       18.7.1702  Tottijärvi  27.3.1726  Tottijärvi    25.3.1781 Vesi

233 119  1756 - 84  po  Michel Ericss Yli-Sisto  16.8.1727  Vesi                                                        1806  Vesi 

233 120      Christina Andersd Kataisto                23.7.1733  Pirkkala        6.10.1751 Pirkkala           1784  Vesi

1.      Liisa Priiarin siskontytär oli Margareta Caisa: Michel Ercss Yli-Siston ensimmäisen avioliiton Christina Andersd Kataiston  tyttärestä Anna Mikontyttärestä s. 1766, tuli Erkkilän isännän vaimo 1787, sen jälkeen näiden tyttärestä vuonna 1790 syntyneestä Margareta Caisa Gustafd Erkkilästä tuli sitten Liukon talon

pojan Adamin vaimo ja Liukko – rusholli- talon emäntä vuonna 1808.

2.      Lisa Michelsdottir (myöh. Liisa Priiari – sukuselvitys alla**) muutti äitinsä muuton mukana Liukko/Jutilaan ja saman aikaisesti siskontyttärensä Caisan ollessa Liukko- rustohollin emäntä. Näiden sukulaissuhteidensa perusteella hän asui 1808 – 1815 Liukko - Jutiloiden taloissa ja meni sieltä sitten myöhemmin Hintsalan Priiariin emännäksi 1815.

870  49                  Maria Jöransd Stålsten             26.2.1763 Vesilahti        1790  Vesi       16.11.1833  Vesi 

(Liisa Priiarin äiti, joka myöhemmin avioitui Liukkoon 1809)

870   1  1785-90 po Michel Michelss Yli- Sisto     10.7.1762 Vesil       17.6.1788 Vesil                      1793   Vesi

867 774                   Lena Michelsd Jaakola                     1769  Vesil        18.6.1793 Vesil           19.8.1850  Vesil

870   3  1791-1825  ve  Matts Michelss Yli-Sisto  31.8.1774 Vesil     14.6.1796 Vesil              13.8.1857 Vesil

870   4                   Maria Johansd Heikkilä               8.5.1776  Vesil      14.6.1796  Vesil          29.11.1847 Vesil

870   5  1826-57    ^^p Michel Mattss Yli-Sisto     25.8.1803 Vesil     13.6.1826  Vesil           29.11.1857 Vesil

870   6  57-68            Anna Michelsd                       10.11.1811             13.6.1826  Vesi      

870   7  1869-73        Carl Komonen                                                                                                           

870   9  1874-82        Michel Michels                                                                                                        

 

Liisa Priiari s. 1794 (os. Yli- Sisto) : Isä ja äiti **:

Isä on Mikko Eerkinpoika (1727-1806) ja äiti sotilaan tytär Maria Stålsten (1763-1833) menivät naimisiin 1790. Vanhaisäntä oli 63 vuotias ja Maria Stålsten 27 vuotias.  (Mikko ei enää ollut isäntänä naimisiin mennessä, siksi Maria on ”jälkikäteen” merkitty  isäntäluetteloon ennen talon seuraavia isäntiä. Mikko Erkinpoika ja Maria Stolsten saivat Liisa tyttären vuonna 1794 (= liisa Priiari myöhemmin).

Mikko Erkinpojan  kuoleman 1806 jälkeen Maria meni naimisiin Jutila /Liukon talon pojan Jöranin kanssa 1809 ja Liisa tytär (myöhemmin Priiari) siirtyi 15- vuotiaana äidin mukana Liukon taloihin (Jutilaan) Järvenrannan kylään. Mikko  Erkinpoika  oli Yli-  Siston isäntänä 1756 -1784, sen jälkeen ensimmäisen avioliiton pojat Mikko ja Matti olivat isäntinä.

Ja milloin Maria Stolsten sai Lisa tyttären, koska hänen isänsä kuolinaika on ollut joissakin luetteloissa virheellinen. Mikko Erkinpojan kuolinaika on ollut  1786 sijasta-> vuosi 1806. Korjatut tiedot antoi 2009 Pekka Kärki, jonka isä on säveltäjä Toivo Kärki, ja hänen isän isä eli vaari on Rovasti Frans Kärki. Frans Kärjen äidin isän isä Adam Priiari oli naimisissa Liisa Priiarin kanssa. 

  

 

Luikon naapuritalo kaakkoon:

Erkkilä Kaltsila ratsutila 1, nro 862

 

Kirkkoherra Walleniuksen omistamia taloja 1628- 1722 ja Caisa Stenius 1722- 1750. Sitten … Lundanus -   Erkkilä Erkkilän isännän tytär Margareta Caisa Gustavsd Erkkilä naitu Liukon rusthollin isännälle Adam Thomass`ille 3.11.1808. Caisa Gustafsd. Liukko (os. Erkkilä ) oli Liisa Yli- Siston eli Liisa Priiarin isän sisko.

 

Talo kylä manttaali nro isännyys suk. etunimi patronyymi suku-/talonnimi syntynyt pitäjä vihitty pitäjä kuollut pitäjä

 

862  51  1505-43        Per Kaltsi                                                                                                        

862  52  1544-52        Fredric Perss                                                                                                         

862  53  1553-84        Per Fredricss                                                                                                          

862  54  1585-1618    Eric Perss                                                                                                            

862  55  1619-26        Olof Ericss                                                                                                            

862  56  1627-28        Eric Perss                                                                                                            

253 591  1628-43   Josef Michelss Vallenius          10.3.1596  Naan        10.2.1622   Uske        28.5.1643 Vesi

253 588  1693-1707  po Josef Josefss Vallenius    17.8.1630  Vesi          23.5.1665    Lemp      3.6.1707  Vesi

882 327  1707-12    po  Carl Josefss Wallenius      18.11.1673 Akaa      13.6.1737  Huittinen   26.5.1742  Vesi

862  57  1722-50        Jacob Grelss

862  58                   Caisa Stenius

862  59  1752-59      Johan Michelss Heikkilä    22.2.1706 Vesilahti   16.7.1758 Vesilahti    7.12.1764  Vesi

862  60                   Maria Jacobsd Erkkilä                        1715          Vesi            1732         Vesi           1756    Vesi

862  99                   Caisa Benjaminsd Lundanus  15.3.1757 Urjala                 1757          Vesi

862  98                   Justina Pettersd Collin             17.12.1719  Karkku     16.7.1758  Vesilahti           1783    Vesi

862  61  1760-80    po  Carl Johanss Erkkilä         20.9.1742   Vesi         20.10.1789   Vesil          7.1.1805   Vesi

862  62                   Ester Simonsd Lundanus         21.9.1735   Urjala        7.10.1760    Vesil               1789    Vesi

862  97                   Anna Jöransd                                      1751                    20.10.1789   Vesil               1809     Vesi

862  63  1781-1805  po  Carl Carlss Erkkilä        30.5.1768  Vesil           26.12.1806   Vesil        23.12.1849 Vesil

862  64              Caisa Johanna Johansd Ansten  22.6.1785  Vesil          26.12.1806   Vesil         15.2.1860    Vesil

862  65  1806-13 ve Gustaf Carlss Erkkilä           20.7.1761 Vesil               12.6.1787 Vesil            0.2.1814    Vesi

862  66                   Anna Michelsd Yli- Sisto s.   8.12.1766 Vesil               12.6.1787 Vesil          15.3.1838 Vesil

Gustaf Erkkilän ja Anna Michelsd. Yli- Siston tytär Margareta Caisa synt. 1790,

naitu Liukkon rustholliin emännäksi 1808.

862  67  1814-16    po  Carl Gustafss Erkkilä s. 13.1.1792 Vesil   20.10.1814 Hattula  19.6.1855  Hatt

Erkkilän isäntä ja Liukon talon emäntä Margareta Caisa Liukko (os. Erkkilä) on Erkkilän talon isännän  sisko.

HUOM. Liisan Priiarin siskon tytär Margaret Caisa Liukon (os. Erkkilän) äiti oli myös Yli- Sistoja eli Anna Mikontytär s. 1766

862  68                   Maria Christina Carlsd Kupila  25.8.1793  Hattula  20.10.1814  Hattula 7.10.1852    Hatt

862  69  1817-34    ^v  Johan Josefss Leppälahti    3.8.1781  Teisko         1816    Vesi       25.6.1834    Vesi

862  70  1835     Anna Lisa Gustafsd Erkkilä  21.11.1793 Vesil    1835    Vesi       4.12.1853   Toijala

(Liukon emännän sisko, tässä oman talon isännäksi merkittynä Anna Lisa).

862  71  1836-42    II  Matts Mattss Laccenius       25.1.1788 Kylmäk    1835    Vesi                        

851 607  1843-46 vä  Matts Gustaf Mattss Lemberg 14.11.1811  Lempääl 19.1.1841 Lemp  1846 Merimasku 

851 608                   Johanna Lisa Adolfina Johansd Erkkilä10.3.1824   Vesi 19.1.1841 Lemp                

862  75  1847-49        Henric Wilhelm Abrahamss Toorikka 11.1.1816   Viia                Sääksmäki     1849

862  77  1850-67        Axel Johanss Hakkila           2.3.1824  Vesi   11.10.1849   Nokia        1867          Vesi

862  78  67-77      Eufrosyne Wilhelmina Johansd Vikkula  10.3.1833     Nokia          11.10.1849   Nokia      

852 773  1907-17        Johan Oscar Johanss Hakkila  24.3.1857     Vesi  14.7.1908   Sääk   5.1.1917   Vesi

852 774                   Edla Gustafa Johansd Pietola  6.4.1861  Sääk   18.6.1879    Sääk    10.7.1907     Vesi

852 795                   Augusta Alice Johansd Pietola                 4.1.1865      Sääk           14.7.1908    Sääk 

 

 

 

Liukon nimipesyeen taloja (Erkkilän naapurissa):

Luikko (Kaltsi Koski)  ½, tilan nro 863

YLÄ-SATAKUNNAN KIHLAKUNNAN Vesilahden hallintopitäjä pöytäkirjassa lukee talonnimenä TALO II, LUIKKO, (ei Kaltsi Koski). Liukko ja Luikko ovat samaa perua Jouko Vahtola.

Ks. KALSILA ERKKILÄ TALO I. ks. isäntäluettelosta puuttuvat vuodet 1638- 1655, oliko isäntänä Olavi Luikko, joka oli mestattu kalevalaisena noitana 1650.

 

 Luikko manttaali ½

 

863 701  1505-09        Anders Kaltsi                                                                                                         

863 702  1540-56        Lars                                                                                                                   

863 703  1557-65        Michel Larss                                                                                                          

863 704  1566-84        Escil Larss                                                                                                            

863 705  1585-1629    Jacob Michelss                                                                                                        

863 706  1630              Nils Jacobss                                                                                                          

863 707  1635-36        Jacob                                                                                                          1636          Vesi

863 708  1637-38            Brita Bengtsd  

                                       Olavi Luikko????

 

1639 - 1656 puuttuu tietoja??? Tässä on talonhaltijaluettelossa / maakirjoista on poistettu vuodet 1638- 1655, myös Iso-Iivarilla AUKKO. Miksi tieto on poistettu?

 Olavi Luikko tuomittu 1649 Kalevalaisena noitana kuolemaan 1600- luvulla, tuomio toteutettu 1649, mestauksen kuitti pyövelille 13.1.1650. Vesilahden kirkon virkamiehiä olivat tuolloin kirkkoherrat Wallenius kh.1628 / Stenius kh.1645. 
Luikko oli Erkkilän (näiden) augmentti 1500 - 1600-luvulla!
Suvut Liukko / Luikko ovat ilmeisesti samaa, ks. myös kantatilan nro, alk. 1300- 1400-luvulta.

Ja kuka on poistanut mm. Olavi Luikon tiedot 1638- 1650 pois? Onko tässä Olavi Luikon mestaus noitana 1650 syynä? Talonhaltijaluettelossa on vielä selvittämätöntä vuodet 1650-56. Sitten 1656 tulee Michel Eerikinpoika, kenen sujua on Eerik? talon isännäksi. Onko talo edelleen Erkkilän augmentti? Erkkilän omistajana oli 1628 alkaen -1700-luvulle saakka Walleniukset.  

 

Luikko – talo, nro 863  (1656 eteenpäin, puuttuu 1638 - 1656)                                       

 

863 709  1656 - 59        Michel Escilss                                                                                                        

863 711  1663-77        Michel Clemetss                                                  

863 712                       Elin                                                                                                                

863 713  1693-97        Eric Henricss                                                                                                            1697   Vesi

863 715  1722-50        Per Henricss                                                                                                          

863 716                       Brita                                                                                                               

863 717  1752-67      Johan Johanss Maijala           1719   Vesi          3.12.1749  Vesilahti    17.9.1798     Tott

863 718                   Brita Persd Kaltsi                              1726   Vesi          3.12.1749  Vesilahti     6.11.1812   Tott

862 565  1768-69        Magnus Birger Högberg                                       28.12.1753   Nokia 

862 566    Hedvig Elisabet Christofersd Hartman 27.6.1728  Rauma 28.12.1753   Nokia 

803 367             la  Petter Anderss Bergius             17.3.1700  Taivassalo        1749                    28.1.1764   Pirk

803 368         Sigrid Margareta Davidsd Petrejus   12.8.1683   Pori                 1730                           1748    Pirk

803 399    Maria Catarina Christofersd Hartman 17.5.1724  Suoniemi         1749                           1805    Vesi

863 719  1774-          Jacob Bertilss                                     Mess                                                    

863 721  -1810          Michel Michelss                      10.4.1745              23.5.1773    Vesil         29.8.1820     Vesi

863 722                   Anna Mattsd                               17.4.1749               23.5.1773    Vesil         17.5.1815     Vesi

863 723  1811-16    po  Adam Michelss Kaltsi        20.5.1785  Vesil          26.3.1816 Vesi        29.8.1859     Vesil

863 724                Lena Adamsd Seppälä                  1.11.1789  Vesil           1811    Vesi             27.8.1815     Vesi

863 749             Ester Johansd Parpola                  26.12.1793 Lempäälä   26.3.1816    Vesi      5.8.1858  Vesilahti

863 725  1817-19        Anders Mattss Uotila       15.10.1778 Vesilahti                                        12.2.1819     Vesi

863 727  1820-36        Michel Ericss                        12.3.1784  Akaa          1817    Vesi               28.8.1846     Vesil

863 728                   Maria Mattsd Uotila                   1.7.1783  Vesilahti   1817    Vesi                 9.11.1857   Vesilahti

863 729  1837-47    po  Gabriel Michelss Kaltsi     31.7.1817  Vesi           20.6.1837    Punkalaidun                 

863 730                   Anna Christina Mattsd Moisio 14.2.1817 Punkal       20.6.1837    Punkalaidun                 

413 359  1848           David Ericss                             15.11.1819  Hämeenk    27.1.1855    Vesilahti                   

413 360                   Wilhelmina Gustafsd Jarva      14.2.1831  Vesilahti       27.1.1855    Vesilahti                   

863 731  1849-72 Carl Gustaf Abrahamss Ahlgren 8.9.1821 Tamp              1848            

863 732                   Anna Mattsd Uotila                     8.10.1814 Messukylä   1848  

 

 

 

Jaettu Luikko 1728 eteenpäin, toinen puoli

 

Luikko Kaltsila  1/2

 

Liukko ja Luikko samaa perua Jouko Vahtola. Liukko Kaltsila – Olavi Luikko, k. 1650 – puuttuu yllä olevasta

aineistosta 1628 - 1650???? Selvitys puuttuu.

 

871 225   n. 1750  Matts Henricss (Luikko)             1728                        6.1.1755  Tottijärvi                 1807 Vesi

871 226              Anna Henricsd Tuomala      12.11.1732  Tottijärvi     6.1.1755  Tottijärvi                 1789  Vesi

871 227  -1808  po  Adam Mattss Luikko       15.6.1769  Vesilahti    30.6.1795  Vesilahti                  1808  Vesi

871 228                   Maria Mattsd                              1767                                                                            1794  Vesi

871 230              Maria Johansd Hakkila            6.9.1771  Vesilahti            1809   Vesi                 27.10.1833  Vesi

871 229  1809-36    II  Isac Mattss Heikkilä   18.4.1784   Vesilahti            1835   Vesi                           1836  Vesi

871 249                   Ester Jacobsd Lustig         1.10.1800   Vesilahti            1835   Vesi                        

871 231  1836-      po  Carl Isacss Luikko        15.3.1811   Vesi             8.4.1851  Punkalaidun           

871 232             Anna Caisa Andersd Nissi       23.4.1818   Urjala          7.7.1836   Urjala             28.4.1874 Vesi

871 248 Maria Wilhelmina Johansd Yli-Parri 18.5.1824   Kalanti         8.4.1851   Punkalaidun                 

 

 

Lemola Järvenranta  ½, tässä tilan nro 865  (1731 eteenpäin- )

Jaettua vanhaa Järvenrannan Liukkoa 1731, naapuritaloja. 1764 syntynyt Lena Mattsd Liukko naitu Lemolaan 24.11.1791.

 

865 201  1731-54        Jacob Jöranss                                                                                                     1754    Vesi

865 202  55-59            Brita                                                                                                               

865 203  1760-85      Thomas Anderss                         1729                 25.1.1760    Vesil              1796  Vesi

865 204                   Maria Jacobsd Lemola             20.5.1743              25.1.1760    Vesil          5.8.1822  Vesi

865 205  1786-      po  Thomas Thomass Lemola 7.12.1764  Vesil    24.11.1791   Vesil         4.8.1836 Vesi

865 206              Lena Mattsd Liukko                      1.11.1764  Vesil    24.11.1791   Vesil       12.8.1829 Vesi
(Äidin puolelta Liukkoja 1791 alkaen)

865 207  -1826      po  Michel Thomass Lemola   1.10.1793  Vesili      1825         Vesi            16.7.1827  Vesi

865 208                   Eva Mattsd                                 17.6.1805  Vesil       1829         Vesi               

865 209  1827-68    ve  Gustaf Thomass Lemola 27.7.1797  Vesil       1827         Vesi                    

865 210                   Anna Christina Jacobsd Vilo   12.8.1803  Vesil        1827         Vesi                        

865 211  1869-85 po  Carl Constantin Gustafss Lemola 2.8.1845  Vesil  5.7.1870 Vesil        21.1.1926 Kylm

865 212            Josefina Axelsd Sjöstedt              20.3.1852  Vesi         5.7.1870 Vesilahti         0.3.1927 Kylm

865 213  1886-1909      Johan Koivula                                                                                                          

865 215  1910-34    po  August Johanss Koivula                                                             1934          Vesi

865 216  34-49            Fanny                                                                                                                

 

 

Suomela Suomela -  ratsutila 1

 

o   Liukon talon naapuri, ratsutila; ja olivat ilmeisesti Liukko - sukua 1200 -1400- luvulta,
ks. Elina Suomela- Elinan surmaruno. Elina oli todellisuudessakin olemassa nimellä Elina Stenbock:
Genealogy Index for surnames beginning with S   
Stenbock, Elina (1446 Vesilahti - 1489) Stenbock
 (Suomela- sukulaisuus 1300-1400- luvuilta Liukkoon hist. kirj. mukaan mahdollista?)

 

868 251  1540-84        Olof Nilss Suomalainen                                                                                                

868 252  1585-1603      Eric Olofss                                                                                                            

868 253  1604-27        Arvid Jacobss Finckenberg                                                                                             

868 255  1627-54    po  Jacob Arvidss Finckenberg                                                                                       20.5.1654    

868 256  54-64            Margareta Jöransd Speitz                                                                 Sääk           1664     

868 257  1665-77    II  Jacob Schou                                                              Turk 1664                                     

868 259  1678-1708  po  Gustaf Adolf Jacobss Finckenberg                         1698                                    1709         

868 260                   Brita Catarina Johansd Göös        1674                 1698                      h 15.2.1756 Nauvo

868 261  1709-10        Henric Ernst Gustafss Blåfield                                                                      15.2.1710    

868 262                   Margareta Arvidsd Jägerhorn                                                                                          

882 327  1733-42   Carl Josefss Wallenius      18.11.1673  Akaa   13.6.1737    Huittinen    26.5.1742  Vesi

882 328                   Maria Johansd Hacks                         1695  Häme       8.6.1736      Vesi

621 462                   Hebla Bäck                                       13.6.1737  Huittinen  0.2.1754      Vesi

872 559  1743-63 po  Jeremias Carlss Wallenius      21.12.1717  Vesi   9.12.1746   Urjala    21.4.1787 Pirk

872 560               Carlotta Ernstsd Wrangel                   24.1.1740  Vesi      27.12.1745    Vesi

872 599            Elisabet Jonasd Mennander    31.12.1723  Nokia       9.12.1746  Urjala    23.3.1801 Pirkkala

868 263  1764-81     Carl Christofer Silfversvärd   1718 Mecklenburg 30.5.1749 Tottij 1.10.1781 Vesi

868 264  81-04      Maria Josefsd Wallenius             15.12.1723                30.5.1749 Tottijärvi            1804  Vesi

603 989  1805-24 vä  Magnus Fredric Gustafss von Crautlein 28.2.1771Juva 6.1.832  Vesi 1835 Vesi

603 990          Carolina Agata Carlsd Silfverswärd     28.1.1769  Vesilahti   12.4.1803   Vesilahti   1804         

603 991      Lovisa Ulrica Carlsd Silfverswärd             25.8.1765  Vesilahti   31.10.1809 Vesi   14.10.1824 Vesi

609 255      Margareta Magdalena Ernstsd von Pfaler 16.9.1786 Tampere 6.1.1832  Vesi   2.5.1873 Hatt

866 427  1825-44  Anders Ulric Petterss Bergius    19.4.1786 Vesilahti     1809           27.5.1857  Vesilahti

866 428       Hedvig Christina Hedvigsd Rudberg  5.5.1787  Hämeenl   1809  Häme   24.8.1867     Vesi

868 265  1845-1904  po  Ernst Fredric Constantin Anderss Bergius 21.3.1820 Vesi1848 Rauma 1904  Vesi

868 266      Amalia Wilhelmina Johansd Bredlund 18.9.1825 Rauma mlk   3.10.1848 Rauma  1898    Vesi

868 267  1905-30   po  Paul Johan Agapetus Ernstss Bergius 18.8.1858 Vesi 18.8.1889 Lemp   1938 Tamp

868 268                   Anna Elisabet Gustafsd af Hällström  15.7.1861 Lemp  18.8.1889  Lemp     1934  Tamp

 

 

 

Tanska Järvenranta  ratsutila 1 , nro 868

 

 Tanska on vanha Järvenranta Liukon naapuri – mahdollisesti Liukko- sukua 1200 - 1300- 1400-luvulta, mutta ainakin 1845 alkaen, kun Lemolan poika tuli isännäksi, joka on äidinpuolelta Liukkoja. Tanska olisi vanhoja tanskalaisia, jotka tulivat Suomeen,  Liukko- Järvenrannan alueelle, …Tanskan vallan aikana, tanskalaista tarkoittavasta danska – nimestä.

 

868 451  1540-52        Henric                                                                                                                 

868 452  1553-1606      Lars Thomass                                                                                                          

868 453  1607-10        Matts Michelss                                                                                                         

868 454  1611-18        Eric Henricss                                                                                                         

868 455  1619-25        Matts                                                                                                                 

868 456  1626           Michel Mattss                                                                                                          

868 457  1627-34        Matts Michelss                                                                                                        

868 459  1635-39    po  Eric Mattss Tanska                                                                                                     

868 461  1643-56    II  Carl Sigfridss                                                                                                        

868 463  1659-92    po  Michel Ericss Tanska                                                                                                   

868 464                   Caisa                                                                                                               

868 465  1693       po  Matts Michelss Tanska                                                                                                 

868 466              Juliana Thomasd Markkula                                            19.3.1689  Kylmäk

868 499                   Brita                                                                                                                

868 467  1694-1745      Eric Hanss Gode            1661  Harj                                                                   1745 Vesi

868 468           Catarina Christofersd Vesilaxius                                                                                    

868 469  1746-50    po  Johan Ericss Gode         1694  Vesi                                                                   1777 Vesi

868 470              Maria Johansd Aurelius                                               k. 24.4.1695  Eura              14.11.1779  Vesi

868 471  1751-52      Bengt Pihl                       1720                           k 29.9.1754  Vesil                    1782 Vesi

868 472                   Caisa Johansd Gode

868 473  1753-82    la  Eric Johanss Gode         1733   Vesi                    5.11.1765 Tamp        12.10.1783 Tamp

868 474                   Maria Carlsd Tuomarla       8.3.1731  Sääksm          5.6.1753 Sääksmäki                   

868 476            Christina Claesd Essbjörn         29.6.1741 Tamp            7.12.1786  Tampere            1799 Tamp

868 475             II  Petter Ericss                                             Mess              7.12.1786  Tampere                     

955 887              Hans Johan Hanss Floor         3.11.1707  Lemp           25.9.1739  Lempäälä           1767  Kalv

955 888  89               Justina Catarina Henricsd

812 321  1838-66  Carl Gustaf Carlss Tanska             1817 Karkku         30.6.1840  Nokia             1866  Noki

812 322                   Maria Lisa Mattsd Kohma 24.10.1819  Nokia          30.6.1840  Nokia            1892  Noki

865 211  1878-93 Carl Constantin Gustafss Lemola 2.8.1845 Vesil       5.7.1870  Vesil               1926   Kylm

865 212          Josefina Axelsd Sjöstedt                  20.3.1852     Vesi          5.7.1870  Vesil      10.3.1927  Kylm

 

 

Hoppu Hinsala  1/2

1820 Eva Lovisa Adamsdottir Liukko.

 

862 701  1540-1608      Johan                                                                                                                 

862 702  1611-18        Paul Silvo                                                                                                             

862 703  1619-21        Paul                                                                                                                  

862 705  1622-43        Matts Jöranss                                                                                                          

862 706                   Caisa                                                                                                               

862 707  1644-52    po  Anders Mattss Hoppu                                                                                                    

862 709  1656-64        Matts Hanss                                                                                                           

862 711  1691-1712      Mårten Michelss                                                                                                       

862 712                   Caisa                                                                                                                

862 713  1719-25        Jacob Henricss                                                                                                        

862 715  1726-44        Jacob Thomass                                                 7.9.1746 Lempäälä 

862 716                   Margareta                                                                                                         1725      Vesi

862 747                   Brita                                                                              1725                             1739      Vesi

862 749                   Brita Johansd Seppälä                                            7.9.1746 Lempäälä

862 717  1745-73    po  Jacob Jacobss Hoppu         1712                    5.8.1744                         1792       Vesi

862 718                   Walborg Andersd                         1715 Vesi           5.8.1744                            1792    Vesi

862 719  1773-97    po  Matts Jacobss Hoppu      6.9.1746  Vesi    4.10.1778    Vesil       17.10.1823  Vesi

862 720                   Anna Mattsd Ärölä                  4.12.1756  Vesil   4.10.1778   Vesil         15.5.1818   Vesi

862 721  1798-1824  po  Abraham Mattss Hoppu   14.8.1779  Vesil   18.2.1802   Vesil      4.3.1824   Vesi

862 722  24-25     Margareta Mattsd Kylä-Kärki         3.1.1782  Vesil     5.7.1825   Vesi     16.4.1853  Vesil

862 723  1825-38    II  Matts Mattss Yli-Penttilä        8.7.1787  Vesil     5.7.1825   Vesi                        

862 725  1839-52    po  Adam Abrahamss Hoppu   14.12.1815   Vesi  28.12.1848  Vesi                   

862 726       Eva Lovisa Adamsd Liukko                   18.12.1812 Vesi   7.9.1836  Vesi         13.1.1848   Vesil

862 748           Anna Christina Abrahamsd Hara       20.4.1818 Vesi   28.12.1848  Vesil                   

862 727  1853-86        Axel Hulppo                                                                                                           

862 729  1887-1929  po  Carl Oscar Axelss Hoppu                                                                                                

862 730                   Wilhelmina                                                                                                          

 

 

Yli- Kostiala, Kostiala  3/8

 

Useita kytkentöjö Yli-Kostialan sukuun  1769 miniä- ja 1839 vävyksi Liukko ja pojat.. jne.                      

Talo nro isännyys suk. etunimi patronyymi suku-/talonnimi syntynyt pitäjä vihitty pitäjä kuollut pitäjä

 

 

869 651  1764-67    Jöran Ericss Ali-Sisto   11.3.1722 Vesilahti     30.11.1763 Vesilahti      1767  Vesi

869 652                   Walborg Henricsd Kostiala                                             k 8.4.1753 Vesilahti

869 654  68-69            Anna Mårtensd Kippari    29.10.1744 Vesi            5.3.1769 Vesil     25.5.1822  Vesi

869 653  1769-89   II  Anders Henricss Teinilä  16.10.1739  Punkal       5.3.1769 Vesilahti       1791   Vesi

869 655  1790-1819  po  Johan Jöranss Yli-Mäkelä   1.3.1765      Vesilahti                         9.6.1820      Vesi

869 657  1820-28        Johan Anderss Ala-Kostiala          20.8.1776     Vesilahti             Punkalaidu      1830

861 775  1830-37    ^^v Herman Carlss Erkkilä      22.9.1791     Vesilahti                              5.4.1837      Vesi

861 774                   Caisa Johansd Äijälä            19.12.1779    Vesilahti      1813 Vesi        13.4.1828     Vesi

869 699  37-38     Eva Andersd Yli-Kostiala          18.1.1787     Vesilahti      1828  Vesi       31.8.1857     Vesil

869 659  1839-59    Wilhelm Adamss Liukko 9.10.1815  Vesi      1839 Vesi      18.11.1868    Vesi

869 660             Eva Christina Hermansd Yli-Mäkelä   25.11.1820  Vesi       1839  Vesi       31.5.1870     Vesi

865 307  1860-63 ve Carl Gustaf Adamss Liukko 11.1.1810 Vesi4.9.1841 Nokia  11.5.1868  Ves  

 865 308       Johanna Carolina Henricsd Ylinen      18.8.1823     Nokia     4.9.1841 Nokia     18.1.1905  Vesi

869 661  1860-63  po Carl August Carlss Liukko 30.3.1843     Vesi                   

 

 

Kinnari Hinsala  1/2 

Liukko rusthollista vävy Kinnarin sukuun 1803

Talo kylä manttaali nro isännyys suk. etunimi patronyymi suku-/talonnimi syntynyt pitäjä vihitty pitäjä kuollut pitäjä

 

864 101  1501           Lars Imeläinen                                                                                                         

864 102  1540-65        Olof Imeläinen                                                                                                        

864 103  1566-1606      Sigfrid Olofss Imeläinen                                                                                               

864 105  1607-34        Michel Sigfridss                                                                                                       

864 107  1656-64        Paul Escilss                                                                                                           1664     Vesi

864 108  65               Brita                                                                                                                

864 109  1668-1712      Henric Henricss                                                                                                       

864 110                   Maria                                                                                                                

864 111  1722-54        Eric Henricss                    1747                                                                           1769   Vesi

864 112                   Walborg                                                                                                                      1741   Vesi

864 149                   Caisa                                                                               1741                                    1747    Vesi

864 148                   Brita                                                                                1747

864 113  1755-85    po  Henric Ericss Kinnari             1729   Vesi         k 9.3.1755   Vesilahti           1800  Vesi

864 114                   Walborg Mattsd                   11.3.1730                    k 9.3.1755   Vesilahti  12.8.1813 Vesi

864 115  1786-1802  po  Eric Henricss Kinnari 20.3.1756 Vesil        24.10.1776   Vesilahti     0.5.1813 Vesi

864 116                   Anna Ericsd Vesto              21.10.1751    Vesi      24.10.1776   Vesilahti           1809  Vesi

864 117  1803-27   Jöran Mattss Liukko      18.5.1769  Vesil          1.11.1797  Vesil          27.3.1833 Vesi

864 118                   Maria Ericsd Kinnari               9.10.1777 Vesilahti  1.11.1797 Vesil           17.7.1867 Vesi

864 119  1827-48    po  Adam Jöranss Kinnari    4.12.1797 Vesil           30.6.1829  Vesi         13.4.1848 Vesil

864 120  48-68            Lovisa Johansd Ryönä     14.12.1805    Vesil       30.6.1829 Vesi          16.4.1880 Vesi

864 121  1869-1905 Fabian Constantin Adamss Kinnari 12.5.1839 Vesil19.3.1874 Vesil              1903 Vesi

864 122            Wilhelmina Carlsd Yli-Poukka    16.3.1848   Vesilahti    19.3.1874 Vesil          29.4.1919  Vesi

864 123  1905-39    po  Carl Fabianss Kinnari    1.11.1874  Vesi              2.4.1908  Vesi             6.7.1938  Vesi

864 124  40-              Emma Josefina Annala      1. 10.1882     Lemp        2.4.1908  Vesi              7.6.1947 Vesi

 

 

 

Heikkilä Järvenranta  1 1/6

Järvenrannan Liukkoja, alkuperäistä jaettua Liukko.

Talo kylä manttaali nro isännyys suk. etunimi patronyymi suku-/talonnimi syntynyt pitäjä vihitty pitäjä kuollut pitäjä

 

870 621  1675-86    Henric Franss                                                                                                          

870 622                   Brita                                                                                                               

870 623  1687-1730  po  Clemet Henricss Heikkilä                                                                                              

870 624                   Brita                                                                                                                

 

 

Heikkilä Järvenranta  ½, nro 870

(Em.- Jaettu Liukko)

 

 

870 625             po  Michel Clemetss Heikkilä  1702  Vesi                 28.12.1728   Tottijärvi            1774   Vesi

870 626                   Maria Bertilsd                      1701  Kylm                28.12.1728   Tottijärvi      9.1.1774   Vesi

870 627        po  Henric Michelss Heikkilä        1731  Vesi                  22.12.1765   Vesilahti             1794   Vesi

870 628                   Christina Ericsd Seiväs                                             24.10.1758   Vesilahti

870 649                   Anna Henricsd Kristeri          3.8.1743   Urja         22.12.1765   Vesilahti              1813  Vesi

870 629       po  Eric Henricss Heikkilä                7.4.1763   Vesilahti   16.10.1787   Kalvola    20.12.1837  Vesi

870 630                   Maria Johansd Eerola        15.2.1766 Kalvola       16.10.1787   Kalvola    19.10.1842 Vesil

870 631             po  Henric Ericss Heikkilä        25.10.1792 Vesil                 1813          Suon          6.1.1850  Vesil

870 632                   Anna Johansd Pelttari          17.8.1792  Suoniemi        1813          Suon                        

870 633             ve  Michel Ericss Heikkilä           27.9.1795  Vesilahti        1827          Vesi                        

870 634                   Caisa Henricsd Pynnä          22.12.1792  Vesilahti        1827 Vesi                   16.4.1853  Vesil

870 635             ^p  Henric Henricss Heikkilä     21.12.1823  Vesi        24.6.1845    Karkku                      

870 636                   Lena Lovisa Andersd               1.3.1818  Karkku     24.6.1845    Karkku                      

 

 

 

Villamo Vännilä  11/24

(Emännäksi 1772 Sara Liukko)

 

871 917  1718-39      Wilhelm Johanss                                                                                                       

871 918                   Anna                                                                                                                 

871 948                   Margareta Mattsd

871 919             po  Matts Wilhelmss Villamo        1712          Vesi             1744                                 1790   Vesi

871 920                   Walborg Ericsd Hyvätti            1710          Vesi             1744                      29.11.1778    Vesi

871 921  1772-      po  Johan Mattss Villamo        1744 Vesi           29.10.1772   Vesilahti                   

871 922                   Sara Thomasd Liukko             1744 Vesi           29.10.1772   Vesilahti   

Tuomas Liukon tytär eli Matti Liukko - Lidgrenin- Lihmon kraatarin isoisän tytär               

871 923             po  Johan Johanss Villamo        5.8.1773    Vesil      18.10.1798   Kalvola                     

871 924                   Beata Henricsd                    15.8.1780     Kalv     18 .10.1798   Kalvola       5.9.1858 Vesilahti

871 925                 Carl Johanss                           22.3.1772                              1804        Urja                1812     Vesi

608 504                   Margareta Henricsd Nissi    1.8.1781  Urjala                  1813        Vesi        8.2.1834   Huittinen

608 503           II  Abraham Ericss Rassa          31.10.1786 Vesil            2.10.1834   Punkal          3.3.1861   Huittinen

871 927                 Matts Mattss Sahlbom                   1785                        5.7.1801    Vesilahti                   

871 928                   Lisa Mattsd Höllilä                17.9.1773  Vesil             5.7.1801    Vesilahti                   

871 929             ^^p Samuel Johanss Villamo    25.1.1800  Vesil                     1822    Vesi                        

871 930                   Anna Caisa Carlsd Laurila    15.9.1801 Vesili                    1822     Vesi                         

871 179  1829-          Matts Michelss Littunen   12.1.1771  Lemp         14.6.1801    Viiala        

871 933  -1836        Matts Mattss                      8.6.1798      Akaa               1831        

 

Kippari Kostiala  1/2

(Lisa Johansd Kippari naitu Liukkoon vaimoksi 1787?)

 

864 151  1540-43        Anders                                                                                                                

864 152  1544-65        Nils                                                                                                                   

864 153  1566-84        Lars Nilss                                                                                                            

864 154  1585-92        Mårten Seppä                                                                                                          

864 155  1597-1602      Jacob                                                                                                                  

864 156  1604-19        Mårten                                                                                                                

864 157  1621-22        Marcus Larss                                                                                                           

864 159  1624-49        Jöran Jacobss                                                                                                         

864 161  1651-61    po  Johan Jöranss Kippari                                                                                                  

864 163  1663-78        Paul Ericss                                              1678   Vesi

864 164  79-90            Brita                                                                                                                

864 165  1691-1714    Johan Thomass                                                                                                         

864 166                   Christina Paulsd Kippari                                                                                             

864 167  1722-47    po  Mårten Johanss Kippari  1698    Vesi                                             0.2.1778      Vesi

864 168                   Maria                                                                    1726

864 199                   Brita Mattsd                                   1712                                                           1786   Vesi

864 169  1748-87    po  Johan Mårtenss Kippari 1727  Vesi       k 8.12.1754  Vesil           1787  Vesi

(ks. Liukko- rusthollin emäntä, Kipparin tytär Liukkoon 1787)

864 170                   Walborg Michelsd Kouvo            2.2.1737     Vesi        k 8.12.1754  Vesil        1808   Vesi

864 171  1790-1817  po  Johan Johanss Kippari   20.10.1764    Vesil  i 14.6.1789  Kylmäk   20.6.1837   Vesi

864 172              Anna Mattsd Hannula             22.9.1765 Kylmäki   14.6.1789  Kylmäkoski   1.11.1835  Vesi

864 173  1818-46    ve  Henric Johanss Kippari 14.12.1776 Vesilahti   3.7.1810Hattula        13.5.1855Vesil

864 174                   Margareta Henricsd Ventola                    3.3.1792    Hattula   3.7.1810     Hattula                     

864 175  1847-81    po  Emanuel Henricss Kippari               25.12.1823    Vesi     1.7.1851     Vesilahti                   

864 176           Johanna Matilda Mattsd Päykkä        23.11.1833Vesili      1.7.1851Vesil    24.4.1911 Vesi

864 177  1882-1937  po  Henric Alexis Emanuelss Kippari  1854   Vesi           1882        Vesi          1937  Vesi

864 178  37-43            Eva Caisa Mattsd Laaja                  1858   Vesi      11.7.1882    Vesilahti     1943  Vesi

 

 

 

Ala- Pöysäri Kurala  1/3

(1820- Anna-Liisa Liukko)

 

 

 867 261  1744-50    sa  Eric Johanss Pöysäri                                                  1748                        1750  Vesi

867 262                   Maria Henricsd Knuuti                  21.2.1712     Tyrvää              16.12.1744   Tyrvää

870 424                   Christina                                                                     1751                        1759          Vesi

870 425  1752-      II  Johan Johanss                      1724                             1759                        1799          Vesi

870 426                   Maria Jöransd                           1728                             1759                        1800          Vesi

870 427  -1792          Petter Johanss Dahl       16.6.1748     Orivesi                                        1792          Vesi

870 428                   Christina Jöransd Nisula                            21.7.1750     Eräjärvi       19.5.1777    Eräjärvi                    

870 430          Christina Johansd Ala-Pöysäri  23.12.1749 Kang     17.6.1794    Vesil   14.10.1808    Vesi

870 429  1794-      II  Michel Jöranss                1767                       17.6.1794    Vesilahti    5.12.1808     Vesi

870 431  -1825      po  Johan Petterss Ala-Pöysäri 8.12.1778   Kangasala 1811Vesi    23.11.1825    Vesi

870 432                   Lisa Mattsd                                    2.12.1789     Vesi                  1827         Vesi                        

870 433  1827-      II  Gustaf Mattss Mikkola                 27.3.1803     Lempäälä          1827         Vesi                         

870 435             po  Axel Johanss Ala-Pöysäri             24.4.1816     Vesi         17.10.1843   Vesilahti                   

870 436   Anna Lisa Adamsd Liukko                          19.3.1820     Vesi          17.10.1843   Vesilahti           

 

 

Kurki Suomela  ¾, nro 864

 

(Liukon naapuritaloja – yhteisiä eräsijoja 1500 -luvulla)

 

 

864 701  1540-52        Nils                                                                                                                  

864 702  1553-1606      Henric Nilss Suomalainen                                                                                              

864 703  1607-34        Olof Thomass                                                                                                           

864 705  1637           Nils Bertilss                                                                                                         

864 707  1649           Jacob Arvidss                                                                                                          

864 709  1661-79        Henric Olofss                                                                                                         

864 711  1680-97      Sigfrid Mattss                                                                                                           1697    Vesi

864 712                   Lisa Henricsd Kurki                                                                                                 

864 713  1700-02        Jöran                                                                                                                 

864 715  1738-40        Eric Ericss                                                                                                            

864 717  1741-57        Magnus Gabriel Perss Gadd   1715                    6.3.1739     Teisko              1757         

864 718              Maria Elisabet Gustafsd Montan 9.8.1722   Urjala      6.3.1739     Teisko                       

864 719  1777           Johan                                                                                                                 

864 721  1779-95        Eric Anderss                 1737     Kalv      28.12.1765   Hattula               1800          Vesi

864 722                   Beata Emanuelsd       3.8.1743    Hattula   28.12.1765   Hattula               1811          Vesi

864 723  1796-1832    Adam Johanss         1757  Kalv           2.1.1800   Hattula         10.11.1833    Vesi

864 724                   Maria Ericsd Kurki   2.4.1771     Kalvola   27.12.1784   Vesilahti            1799          Vesi

864 749                   Beata Mattsd Jaakola  25.12.1776    Hatt        2.1.1800     Hattula         8.9.1846    Vesil

864 725  1833-48      Matts Jacobss Nikkilä        11.2.1802    Vesilahti          1837         Vesi                        

864 726                   Maria Adamsd Kurki        30.11.1811    Vesi                1832         Vesi      24.4.1836 Vesi

864 748                   Anna Lisa Michelsd Prål                              1.9.1812     Vesi               1837  Vesi                        

 

 

Outinen Ania  ¾

Yhteisiä eräsijoja Visuvedellä. Liukko –sukua , Järvenrannan Liukkoja  Jutila, sukua  Yli- Sisto /Erkkilä, eräsijat yhdessä Pouru, Outinen.

Talo kylä manttaali nro isännyys suk. etunimi patronyymi suku-/talonnimi syntynyt pitäjä vihitty pitäjä kuollut pitäjä

 

866 451  1537-63        Simon                                                                                                                  

866 452  1564-1605      Eric Simonss                                                                                                          

866 453  1607-34        Simon Ericss                                                                                                           

866 455  1637-49        Mårten Jacobss                                                                                                        

866 457  1651-79        Simon Mattss                                                                                                           

866 458                   Brita                                                                                                               

866 459  1680-1704  po  Henric Simonss Outinen                                                                                                

866 460                   Walborg                                                                                                              

866 461  1709-12      Sigfrid Sigfridss Anttila                                                                                             

866 462                   Maria Henricsd Outinen                                                                                               

866 463  1722-50    ^v  Nils Nilss                                                                                                            

866 464                   Margareta Henricsd Outinen                                                                                           

866 465  1752-71    po  Michel Nilss Outinen 26.9.1719     Vesilahti  28.12.1747   Pirkkala        1795     Vesi

866 466            Maria Carlsd Isotalo           25.12.1726    Pirkkala       28.12.1747   Pirkkala          1786     Vesi

866 467  1772-1811  po  Carl Michelss Outinen10.12.1750    Vesi     3.6.1787     Pirkkala         1811     Vesi

866 468                   Lena Johansd              14.8.1770     Pirk                3.6.1787     Pirkkala         1809      Vesi

866 469  1814-28    po  Carl Carlss Outinen  14.11.1793    Vesilahti   1813         Vesi    14.8.1828     Vesi

866 470  28-42            Caisa Johanss Heikkilä              14.3.1786     Vesilahti               1813         Vesi                        

866 471  1843-48      Johan Samuelss Klemola  16.2.1819Sääks   24.6.1843Vesil     13.1.1848  Vesil

866 472  48-49            Anna Christina Carlsd Outinen           1.7.1820      Vesi    3.4.1849     Vesilahti                   

866 473  1849-70    II  Anders Christian Mattss Yli-Sisto   26.5.1818     Vesi    3.4.1849     Vesil    
(Yli-Sistoja isännän sisaruksia  Liisa Yli- Sisto - Liukkoon? tark…

866 475  1871-85    po  Johan Johanss Outinen15.11.1845    Vesilahti                                  1885       Vesi

866 476     Maria Wilhelmina Mattsd Jutila       29.7.1848     Lempäälä    22.2.1869    Vesil
(Liukon sukua Järvenrannan Liukko /Jutila)

866 499  85-97            Elin                                                                                                                 

866 477  1898-1915      Johan Johanss Outinen                                                                                                 

866 479  1916-          Carl Larss                                                                                                            

 

 

Parpola Valkkinen 1/2

Talo kylä pitäjä luonne manttaali ryhmä nro isännyys suk. etunimi patronyymi suku-/talonnimi syntynyt pitäjä vihitty pitäjä kuollut pitäjä

 

866 551  1540-54        Henric                                                                                                                

866 552  1555           Eric Henricss                                                                                                          

866 553  1556           Henric Pöllö                                                                                                          

866 554  1557-68        Jacob Pöllö                                                                                                            

866 555  1569-1606      Lars Jacobss                                                                                                          

866 557  1607-34    po  Mårten Larss                                                                                                          

866 559  1635-39    ve  Eric Larss                                                                                                             

866 561  1643-64    po  Eric Ericss Parpola                                                                                                   

866 562                   Beata                                                                                                                

866 563  1667-1704  po  Michel Ericss Parpola                                                                                                 

866 564                   Sofia                                                                                                                

866 565  1709-31      Simon

866 566                   Lisa Michelsd Parpola

866 567  1733-      po  Anders Simonss Parpola  1710  Vesi     k 10.6.1753  Vesilahti  1786          Vesi

866 599                   Wilhelmina Gustafsd                                                                                                 

866 579  1899-1935  po  Johan Mattss Parpola                                                                                         

 

 

 

Heikkilä Ania  ratsutila 1 1/4

 

(Sjöstedin kautta Liukon- Jutilan sukua)

 

Heikkilän David oli kapinapäällikkö hyökkäyksessä Wiikin kartanoon 1438, jota muut talonpojat kannattivat, mm. Järvenrannan Liukko oli ollut osallisena

joulukuun kapinaan ja allekirjoitukset tammikuussa 9.1.1439.  Erityiset Alistumisasiakirjat tehtiin ja allekirjoitettiin  ”rauhanneuvottelija” Maunu Tawastin esityksestä

Tawastin kasvattipoika Lammin Porkkalan herra, jonka kartanoon myös hyökättiin 1438. (PS.- poika Tvast myös Turun piispaksi myöhemmin).

 

Talo kylä manttaali nro isännyys suk. etunimi patronyymi suku-/talonnimi syntynyt pitäjä vihitty pitäjä kuollut pitäjä

 

862 301  1438           David  (- vuoden 1438 kapinapäällikkö David Heikkilä)                                                                                                               

862 302  1537-58        Sigfrid                                                                                                                

862 303  1559-85        Nils Sigfridss                                                                                                        

862 304  1586-1605      David Nilss                                                                                                            

862 305  1607-21        Sigfrid Davidss                                                                                                       

862 306  1622-30        Anders Sigfridss                                                                                                       

275 257  1630-51      Matts Mattss                        1588                                                      1662          Vesi

275 258                   Christina Andersd Heikkilä                                                                      1646          Vesi

275 129  1652-91    po  Michel Mattss Heikkilä        1634   Vesi                                             1695          Vesi

275 130                   Dorotea Pajukanta                     1635  Tott                                               1690          Vesi

275  65  1692-1709  po  Gabriel Michelss Heikkilä     1660   Vesi                                             1730          Vesi

275  66                   Elisabet Joacimsd Birkman                                                                        1709          Vesi

275  33  1710-34    po  Michel Gabrielss Heikkilä       1678   Vesi         25.3.1724    Pälkäne       1739    Vesi

275  34                   Maria Jacobsd Leistenius                                       k 8.1.1682    Aura        1722          Vesi

862 349                   Maria Henricsd Hartman                                                 25.3.1724    Pälkäne                     

275  17  1735-86    po  Gabriel Michelss Heikkilä   1703   Vesi         14.9.1734    Rauma          1788      Vesi

275  18                   Elisabet Gustafsd Tocklin  7.11.1708   Rauma     14.9.1734    Rauma          1796       Vesi

275   9  1786-95    po  Carl Gabrielss Heikkilä   9.8.1735   Vesi                                               1811          Vesi

275  10              Maria Christina Jonasd Spoof  20.2.1733  Lempäälä 15.10.1761Lempäälä   1795     Vesi

853 948                   Elisabet Henricsd Gustén       1738                                                               1807       Vesi

275   5  1796-1832  poCarl Carlss Sjöstedt (Liukon sukua-Jutila)16.1.1765 Vesil 1829 Vesi 7.3.1832 Vesi

275   6           Eva Elisabet Josefsd Forsman  8.11.1766  Hattula     14.10.1788   Vesil       17.10.1828    Vesi

862 348              Maria Christina Ahlberg       16.1.1789     Por(i)              1829   Vesi         18.9.1849     Vesil

275   3  1832-63 po  Axel Carlss Sjöstedt      25.12.1789    Vesilahti   26.1.1813  Kokemäki    3.3.1863   Vesi

275   1          Eva Christina Carlsd Vitikkala       25.9.1792  Kokemäki 26.1.1813    Kokemäki   7.9.1859 Vesil

862 307  1863-68 po Johan Arvid Axelss Sjöstedt 24.8.1829Vesi        8.7.1856     Kiikka        4.5.1868  Vesi

862 308          Emma Maria Henricsd Ritala     26.2.1840     Kiikka      8.7.1856     Kiikka     21.6.1867     Vesi

956 209  1868-97 poJohan Oscar Johanss Sjöstedt  28.4.1858 Vesi       1880         Urja      10.2.1915 Sauv

956 210           Maria Gustafa Mattsd Tanhuanpää 30.3.1859     Urja       1880         Urja        4.4.1917 Sauv

853 923  1898-1909  Ernst Gustaf W.Gustafss af Hällström  4.4.1863 Lemp 22.6.1919Huit  4.6.1931    Lemp

853 924                 Suoma Helena Wilhelmsd Loimaranta    10.3.1881 Kuop             22.6.1919    Huit                        

862 309  1910           Evert Kauppinen                                                                                                       

862 311  1911           Hugo Kauppinen                                                                                                         

862 313  1912-17      Armas Ahonen                                                                                                          

 

 

 

Heikkilä Hinsala  1

Talo kylä pitäjä luonne manttaali ryhmä nro isännyys suk. etunimi patronyymi suku-/talonnimi syntynyt pitäjä vihitty pitäjä kuollut pitäjä

 

862 351  1540-43        Olof                                                                                                                   

862 352  1544-1607      Johan Michelss                                                                                                        

862 353  1608-18        Simon Michelss                                                                                                         

862 355  1619-34        Henric Davidss                                                                                                        

862 356                   Walborg Johansd                                                                                                     

862 357  1635-38      Olof Simonss                                                                                                          

862 358                   Anna Henricsd Heikkilä                                                                                              

862 359  1657-67        Matts Michelss                                                                                                         

862 360                   Dorotea                                                                                                             

862 361  1668-1708      Escil Bertilss                                                                                                         

862 362                   Sofia                                                                                                               

862 363  1709       po  Thomas Escilss Heikkilä                                                                                                

862 365  1711           Johan                                                                                                                 

862 366                   Walborg                                                                                                             

862 367  1717-39        Henric Mattss                                                                                                          

862 368                   Beata                                                                                                               

862 369  1740-63    po  Johan Henricss Heikkilä     1710                                                     1784          Vesi

862 398                   Lisa Ericsd                                   1740                                                     1759          Vesi

862 370                   Brita Ericsd                              1728                                                                   

 

 

 

Pispa Unajala  3/4

(ks. JF Granlund – Pispa?…)

 

866 851  1540-92        Olof                                                                                                                   

866 852  1597-1605      Olof Lucass                                                                                                           

866 853  1606-34        Escil Lucass                                                                                                           

866 855  1635-39    po  Brusius Escilss Pispa                                                                                                 

866 857  1640-42    po  Lucas Brusiuss Pispa                                                                                                   

866 859  1643-45    po  Brusius Lucass Pispa                                                                                                  

866 861  1646-83    ve  Simon Lucass Pispa                                                                                                    

866 862                   Lisa                                                                                                                

866 899                   Caisa                                                                                                               

866 863  1684-1712  po  Matts Simonss Pispa                                                                                                    

866 865  1722-59        Eric                                                                                                                  

866 867  1760-63      Anders                                                                                                                 

866 868                   Maria Ericsd Pispa            1718                                                            9.6.1784      Vesi

866 869  1764-74      Johan Johanss             1735                         6.12.1761  Vesilahti                   

866 870                   Maria Andersd Pispa         1737      Vesi            6.12.1761   Vesilahti       1786          Vesi

866 871  1775-1803  ^p  Adam Anderss Pispa 1.9.1748      Vesi    17.12.1771   Urjala           1816          Vesi

866 872                   Caisa Mattsd Uotila     23.9.1748     Urjala      17.12.1771   Urjala        28.5.1809     Vesi

866 873  1804-37      Gustaf Anderss      4.3.1775 Sääksmäki   15.1.1804   Vesilahti    31.8.1852   Vesil

866 874               Anna Adamsd Pispa    30.12.1777    Vesilahti    15.1.1804   Vesilahti    11.4.1861     Vesil

866 875  1838-40        Matts Johanss       11.12.1815    Teis                 1838   Tampere            1841

 

                                                                  

Poukka Narva  11/12

 

Eräsijoja Visuvedellä yhhdessä Liukon kanssa 1500- luvulla

Talo kylä manttaali nro isännyys suk. etunimi patronyymi suku-/talonnimi syntynyt pitäjä vihitty pitäjä kuollut pitäjä

 

 

866 901  1540-52        Johan Pouru                                                                                                           

866 902  1553-1601      Lars Johanss                                                                                                           

866 903  1602-19        Johan Pouru                                                                                                           

866 905  1621-34    po  Lars Johanss                                                                                                           

866 907  1645-46        Nils Bengtss                                                                                                          

866 909  1657-61        Jacob Simonss                                                                                                          

866 911  1663-83        Clemet Johanss                                                                                                        

866 913  1697           Jöran Jöranss                                                                                                     1697          Vesi

866 915  1723-33        Henric Kauppila                                                                                                        

866 916  25-27            Brita                                                                                                               

866 917  1734-60      Thomas Mårtenss                                                                                                        

866 918                   Agneta Henricsd Poukka                        1714          Vesi                                       1789          Vesi

 

 

Pouru Narva  2/3

Yhteisiä eräsijoja Pouru/Liukko Visuvedellä /Ruovesi /Morrinniemi myöh. Virrat, Tavisalmi; Kuopio /Varkaus

 

 

866 951  1553-84        Nils                                                                                                                  

866 952  1685-1605      Matts                                                                                                                  

866 953  1606           Henric                                                                                                                

866 955  1607-43        Eric Mattss                                                                                                           

866 957  1644-48      Marcus Michelss                                                                                                    1648          Vesi

866 958  49-50            Walborg Ericsd Pouru                                                                                              1650         Vesi                        

866 959  1651-80    II  Lars Bertilss                                                  1650   Vesi                        

866 961  1681-84    po  Jacob Larss Pouru                                                                                                     

866 963  1685-97    ve  Johan Larss Pouru                                                                                                     

866 964                   Brita                                                                                                                

866 965  1698-1700  ^p  Simon Jacobss Pouru                                                                     1700          Vesi

866 966  01-02            Margareta                                                                                                            

866 967  1704-15    po  Jöran Simonss Pouru                                                                                               

866 969  1719-45    po  Henric Jöranss Pouru                                                       29.9.1719    Urjala                      

866 970                   Maria Ericsd Pakkanen                                                         29.9.1719    Urjala                      

866 971  1746-73    po  Johan Henricss Pouru    1726        Vesi    6.12.1747    Suoniemi     27.8.1777   Vesi

866 972                   Christina Mårtensd Uotila    1724        Suon    6.12.1747    Suoniemi            1803     Vesi

866 973  1774-1805  po  Johan Johanss Pouru  26.4.1751Vesi                                                    1815     Vesi

866 975  1806-10    ^v  Henric Mattss Ärölä    5.7.1778  Vesilahti 19.6.1804  Vesilahti         3.10.1810  Vesi

866 976  10-19            Walborg Johansd Pouru       14.4.1760     Vesilahti       19.6.1804    Vesilahti                   

862 923  1820           Alexander Grönholm              1784                                                                        1825      

862 924                   Lena Ericsd                       10.7.1791                                                                       1825       

866 977  1821-25        Johan Mattss Ärölä       7.5.1769Vesilahti     16.6.1791  Vesilahti     23.11.1848  Vesil

866 978                   Anna Mattsd Sievari        15.1.1768 Vesilahti      16.6.1791Vesilahti     5.4.1828      Vesi

866 979  1826           Jöran Jacobss Yli-Öyrä          22.2.1784     Vesilahti          1812         Vesi                        

866 980                   Anna Mårtensd Annala          12.10.1790    Vesilahti            1812         Vesi                        

861 827  1827-35    la  Tobias Mårtenss Annala   23.7.1784 Vesilahti      1814         Vesi        4.6.1837  Vesi

861 828                   Maria Ericsd Kupari       17.12.1797    Vesilahti           1814         Vesi       25.7.1867  Vesi

866 981  1836-83    po  Mårten Tobiass Pouru 8.10.1817   Vesi               1838         Vesi         9.3.1894  Vesi

866 982                   Ulrica Carolina Carlsd Tarkka   9.4.1820 Vesi          1838         Vesi        27.2.1892  Vesi

866 983  1884-1915      Albert Mattss                                                                                                         

 

 

Silvo Hinsala  ½

Liisa  Yli-Siston veli isännäksi, Liisa

 

868  51  1540-52        Olof                                                                                                                  

868  52  1553-68        Olof Rassa                                                                                                             

868  53  1569-1605      Olof Henricss                                                                                                         

868  54  1607-18        Lars Olofss Rassa                                                                                                      

868  55  1622-24        Lars Brusiuss                                                                                                         

868  56  1625-26        Matts Tohka                                                                                                            

868  57  1629-39        Lars Rassa

868  59  1646-51        Escil Franss

868  60                   Margareta

868  98                   Anna

868  61  1657-61     Lars Marcuss

868  62                   Magdalena

868  63  1663       po  Henric Larss Silvo                                                                                     1663          Vesi

868  64  64-66            Agneta

868  65  1696-98        Henric Simonss

868  66                   Margareta

868  67  1737-39        Johan

868  69  1740           Anders

868  71  1745-56        Johan Hanss Rautiala     1715          Vesi

868  72                   Maria Johansd                    1717                                                                16.8.1784     Vesi

868  73  1757-80    po  Henric Johanss Silvo    1737                  18.12.1759   Vesilahti          1796          Vesi

868  74                   Brita Michelsd Typpy         1737    Vesi           18.12.1759   Vesilahti          1809          Vesi

868  75  1781-1821  po  Henric Henricss Silvo  20.4.1762Vesil           1819         Vesi     6.1.1838      Vesilahti

868  76                   Lena Jacobsd                     1760                    13.10.1790   Lempäälä         1811         Vesi

868  77                   Anna Mattsd                       1774                               1812                     4.7.1817      Vesi

868  78                   Caisa Jöransd           3.12.1756   Vesilahti            1819   Vesi           4.5.1851      Vesilahti

868  79  1822-    Matts Mattss Yli-Sisto 24.8.1799 Vesil     21.7.1842 Vesil        19.2.1871 Vesi
(Liisa- Siston veli?) 

868  80               Hedvig Henricsd Silvo       4.2.1797  Vesilahti     1817   Vesi            3.5.1841   Vesilahti

868  99                   Eva Ericsd                            30.11.1794   Vesi             21.7.1842    Vesilahti                   

868  81  -1865        Matts Ericss                31.5.1811   Kangasala  17.6.1834    Vesi              1865      Vesi

868  82                   Anna Lisa Mattsd Silvo                  1.2.1819   Vesi                17.6.1834    Vesi                        

868  83  1869-1905  po  Carl Constantin Mattss Silvo 22.1.1845 Vesil   11.4.1871Vesil  20.1.1915  Vesi

868  84         Maria Caisa Michelsd Annala        23.8.1848 Vesilahti     11.4.1871 Vesilahti      29.7.1909 Vesi

868  85  1906-45    po  August Anselm Carlss Silvo      13.6.1874     Vesi                                                     

 

 

Pappila Kirkonkylä  1 2/3

 

Vesilahden kirkkoherrat Stenus ja ”- emeritius kh.” Wallenius todistivat 1649 oikeudessa, että Olavi Luikko oli noitamies.

 

872 501  1551           Olof                                                                                                                   

872 502  1558           Johan                                                                                                                 

872 503  1587-1610   Magnus Olofss                                                                                                          

872 505  1610-26      Jacob Mattss                                                                                                          

872 506                   Magdalena                                                                                                           

253 591  1626-43 Josef Michelss Vallenius 10.3.1596Naan   10.2.1622Uske 28.5.1643 Vesi

253 592                   Sara Zacariasd                                1606             10.2.1622  Uske      12.10.1655    Vesi

253 595  1645-93  Mårten Thomass Stenius           1610               ?????                14.6.1693     Vesi

253 622                   Anna Ericsd                                                                                  ????? 

253 588  1693-1707    Josef Josefss Vallenius   17.8.1630   Vesi     23.5.1665  Lemp       3.6.1707     Vesi

253 589                   Anna Ericsd Ilius                                        26.9.1652              10.3.1664  Aka

253 590                   Maria Mårtensd Stenius                                 23.5.1665  Lemp     26.12.1698    Vesi

882 327  1707-42    po  Carl Josefss Wallenius 18.11.1673  Akaa    13.6.1737  Huittinen  26.5.1742     Vesi

882 328                   Maria Johansd Hacks                                        1695  Häme     8.6.1736  Vesi

621 462                   Hebla Bäck                       13.6.1737  Huittinen                                0.2.1754      Vesi

872 509  1744-67        Johan Carlss Hacks          1710   Häme                                        1767       Vesi

872 510                   Sara Catarina Nilsd Tolpo  27.9.1725   Mynämäki                     h 13.4.1791  Lempäälä

709 761  1769-1806      David Davidss Wegelius18.5.1726  Forssa   29.10.1751 Tyrvää  22.10.1806    Vesi

709 762                Margareta Johansd Hornborg 18.2.1734  Tyrvää    29.10.1751 Tyrvää     9.2.1799    Vesi

872 511  1807-09 po Carl Fredric Davidss Wegelius17.7.1759  Hämeenk   22.6.1790  Tyrvää   5.7.1809 Vesi

872 512              Catarina Sofia Johansd Sanmark  2.12.1771 Tyrvää        22.6.1790 Tyrvää    7.2.1857 Alas

872 513  1813-22   Carl Constantin Mattss Hildén 14.1.1764 Kem            30.6.1806  Vöyr   21.10.1822 Vesi

872 514                   Maria Helena Ericsd Castrén   2.1.1767 Puda           1.10.1789    Kem     7.5.1803 Temm

872 549              Sofia Helena Jacobsd Estlander 27.10.1772  Lapv            30.6.1806 Vöyr    29.5.1856 Vesil

872 515  1823-25   Fredric Johan Berndtss Colerus15.6.1764  Nousiainen                            20.4.1825  Vesi

872 516                   Helena Renata Ahllöf                   27.3.1765     Nous                                15.3.1792 Nousi 

872 548                   Johanna Maria Gabrielsd Grönelius      11.10.1783    Pöytyä                                                  

872 517  1826-37        Eric Johanss Roos        18.4.1768     Lapp           1810                 28.3.1837     Vesi

872 518           Anna Maria Carlsd Grundström   11.8.1782     Tammi          1810               20.1.1837     Vesi

872 519  1839-57        Benjamin Lilljestrand       16.1.1781     Uusi         6.10.1814  Urjala  14.12.1857 Vesil

872 520                   Johanna Fredricsd Elers   14.1.1798     Urjala      6.10.1814   Urjala   26.9.1864     Vesi

872 521  1859-82        Gustaf Perss Ticklén    14.5.1807     Pyhä           5.7.1836     Vesi   6.4.1882      Vesi

872 522                   Catarina Elisabet Andersd Bergius 6.1.1811 Vesi    5.7.1836     Vesi    28.5.1909     Vesi

872 523  1884-93   Gustaf Fredric Johanss Pohjala 20.7.1844 Nakkila   10.8.1869    Isok     25.5.1893  Vesi

872 524                   Ida Josefina Fredricsd Malmstedt          3.8.1842      Espo        10.8.1869    Isok                         

872 525  1895-1917  ^p  Johan Saladin Gustafss Ticklén  21.10.1843    Vesilahti                                               

 

 

 

Laukko Laukko  säteri - ratsutila

Samanaikaisia eräsijoja Kurki- Liukko- Tanska 1500- luvun lopulla- paikannimiä mm. Virroilla, Kyrössä-Keuruulla ja Tavisalmessa Varkaus- Kuopio (Ks. Varakauden historia)

 

 

Liukon naapuritalon (14000 –luvun sukulais- talon- samaa jakokuntaa) Suomelan Elina Laukon emännäksi n. 1460- luvulla, kuoli n. 1477(78), Klaus Kurki poltti talonsa, vaimonsa ja syntymättömän lapsensa, jonka perusteella kansanballadi ”Elinan Surmanruno Kanteletar 1840 / Elias Lönnrot Myöhemmin Törngrenien kasvattitytär oli Liukon- talosta kotoisin olleen vanha seppä Lunbergin (Liukko) tytär (-erillinen selvitys- SL kotisivut, alla linkki) . Sukunimi Liukko muutettu käsityöläiselle ruotsinkieliseksi sukunimeksi (laki) Lundberg.

Suomela ratsutila /rustholli on Liukon rusthollin naapuritalo, näillä aikaisemmin yhteinen jakokunta. HUOM. Stenbockit Kurki- Suomela, epäselvää?

Laukko                              nimi                         synt./p.            aviol./p          kuollut /paikka

 

872 801  -1416          Johannes Anundi                                                                                                       

267 591                 Claus Lydekesson Djäkn                                                                                                1435         

267 592                   Christina Johansd Garp                                                                                               

872 803  -1455        Johan Kurki                                                                                                           

872 804                   Caisa Clausd Djäkn                                                                                                   

872 805  -1477 po  Claus Johanss Kurki (Klaus Kurki ja Elina Suomelan mies) kuollut itsem.   1478 

872 806                   Elin Johansd Stenbock  (= Elina Suomela kuollut 1477-78, Liukon naapurin tytär)              

872 807  -1522      po  Arvid Clauss Kurki   (Elinan poika - piispa)  1460                               23.5.1522 Öregrund

992 603  1522-37    la  Cnud Ericss  (lanko?)                         1537         

992 604                   Elin Clausd Kurki (Elinan tytär Elina)                                                                 

992 605  1538-78    po  Johan Cnudss Kurki                        1502                        1536  Vesi                1578         

992 606                   Elin Nilsd Grabbe (tyttären tytär Elina) 1531   Vesi                        

992 648  79-84            Ingeborg Tönnesd Tott                       1536   Vesi                        

872 809  1585-98    po  Cnud Johanss Kurki                           1588                                                          1598         

872 810  99-20            Brita Gylta                                              1588                                     

872 811  1621-52    po  Johan Cnudss Kurck                           1590                        1649                21.5.1652     Turk

872 812                   Märta Oxenstjerna                                     1616                        1631         

872 849                   Sofia de la Gardie                                        1634                        1647         

872 848                   Christina Horn                                              1649                                     

872 813  -1712      po  Gabriel Johanss Kurck                          1630                                                         1712         

872 814                   Christina Stenbock                                    1640                        1661                         1671          

872 847  13-46            Beata Kagg                                                                                                 

872 815             po  Axel Gustaf Gabrielss Kurck                      1668                                                        1704         

872 816                   Agneta Sofia von Lützow                                                                                            1745    Vesi

872 817             po  Cnud Carl Axelss Kurck                               1700                                                        1729         

872 818                   Sofia Juliana Clausd Bars                            1730     Vesi

872 819  1746-1800  po  Axel Gustaf Cnudss Kurck                1728                                              22.11.1800  Tott

872 821  1800-10    ser Arvid Fredric Axelss Kurck                   1735                                                 6.4.1810     

872 822                   Hedvig Ulrica von Nolcken                                                                                            

872 823  1810-17        Claes Arvid Axelss Kurck                        1769                                                       1834         

872 824                   Hedvig Eleonora Ottiliana Liljencrantz                                                                              

602 174  1817-59 Johan Agapetus Jacobss Törngren   17.8.1772 Porvoo   24.6.1810Lait     17.5.1859 Vesil

602 175            Eva Agata Johansd Helsingberg              17.4.1782  Laitila     24.6.1810 Lait     8.5.1849 Vesil
(Elias Lönnrot Vesilahdella)

954 567  1859-66    po  Adolf Johanss Törngren            27.4.1824  Åbo         9.9.1849 Tyrv        3.3.1895  Tamp

954 568                   Charlotta Gustafsd Idestam             17.4.1830  Hels         9.9.1849 Tyrvän  6.10.1913  Hels

872 825  1869-72        Herman Hallonblad                                                                                                     

872 827  1872-85        Carl August Standertskjöld                                                                                            

872 829  1886-1923  po  Herman Sigfrid Carlss Standertskjöld-Nordenstam                                                                        

872 831  1923-25    po  Gustaf Hermanss Standertskjöld-Nordenstam                                                                             

872 833  1923-29    ve  Rolf Hermanss Standertskjöld-Nordenstam                                                                                

872 835  1929-37        Rafael Haarla                                                                                                         

872 837  1968-      Juhani Lagerstam      

 

 

 

Paluu Seppo Liukko kotisivulle