Artikkelisivut päivitetty;  04.10.2014 12:28
Kotisivun  asiasisältö

Suomalaisten ja suomensukuisten esihistoriaa  sekä Liukko- nimihistoria- tutkimus

Artikkelien kirjoittaja:
Seppo Liukko


Seppo Liukko1968-25v.


Seppo Liukko2011-68v.
Geenitutkimus

Henkilökohtaiset geenitutkimustiedot 
Family tree DNA kit 236032 ja YFull id YF01848 ilmoittavat N- Haplogroup on N-L550 ja Y4338*, joka on Fylogen. puussa Rurik-Clan. Ks. tarkemmin, linkki > https://sites.google.
com/site/liukkohistoria/
kirjoittajan-omat-
geenitiedot.

Julkaisut:
Sukututkimusta 

DNA- tutkimuksen avulla Esitelmä Liukko- sukukokous Kuopio 24.8.2013 Seppo Liukko, PowerPoint.

Suom. sukuisten väestöjen. jatkuvuusteoria  
Seppo Liukko +
FamilyTreeDNA
Kirjoittajan isälinjasta on nähtävissä geeniperusteet suomensukuisten geenijatkuvuudesta eli n.30.000-15.000 vuotta vanhasta (ks. linkki)  suurriistanmetsästäjien
yDNA haploryhmästä
alkaen
N > N1C > N1c1 sekä SNP L550+, L1025-, se on Rurikids linja.

Liukko isälinjan yDNA lähimmät N- haplogroup Rurik N-L550 (+STR tark.) Table 14.4.2013 yDNA111
(source- SMGRL): 
Liukko 236032 fatherlines continues 2200BC: Proto-Rurik > Rurikids > Rurikids-genetic and Gediminid-Jagello -genetic nowdays.

Uusin Fylogen.Tree, Yurgan 29.5.2013 Geno2 yDNA N-L550  Rurik ,josta >, L550 + L1025 Gediminid- Jagiello start. Fylogen.Tree alkaa Proto Rurik mm. Liukko kit 236032

Proto-Rurik listassa nyt 15 nimeä / N-L550(xL1025) liukko 236032, kits source: Molgen pages 3.9.2013
-lista+ määritelmä (SL) Pararurikids / Protorurik merkityksestä

Rurikids Dynasty DNA project: Rurikids, Rurikids Closest Cousins and Varangian Proto-Ruriks table  14.6.2013.  Liukko 236032 is Rurikids Closest Cousin.

National Genographic project GENO2
and Seppo Liukko 30.9.2013:
 
Geno2 results- liukko 236032- is Proto Rurikids, what results mean, when 2% is Native American Indian/Maya genetic.

Katso mm. MAYA- korkeakultuuri Mesoamerikassa: 
MAYA peoples+towns classical time AD200 -900and1600pdf

Seppo Liukko kit 236032  gEENIEN JAKAUMA VÄESTÖRYHMITTÄIN
National Genographic GENO 2 tulos, HUOM . iNTIAANI 2%

Liukko - nimitutkim. liittyvät matkat 2005-2013
Liukko- paikannimien matkakohde - luettelo +kuvat +kartat - täydennetään jtkvsti

Nimitutkimuksen
Tutk.raportti 374siv. 1.3.2012 
***********

Materia- elämä; alkuräjähdys- maapallon synty, Elämän- perusteet;
DNA- alkuaineet 

***********
Suomensukuisten väestöjen gen. jatkuvuusteoria - tässä Y- DNA N-haploryhmä tietojen perusteella LGM- ajoista alkaen
***********

Link to ->  HISTORY OF ANCIENT FINNISH NAME LIUKKO
**************
Suomalaisten -ja suomensukuisten väestöjen esihist. yDNA- haploryhmät
(myös- Rurik- Gedimidas/
Jagellot)
********
Suomalaisten esihistoriaa- geenit-
biologiaa- kieli-
Liukko- nimitutk.
yhteenveto
**********

Eurooppalaisten suomalainen alkuperä,
metsästäjä-
suomalaisten kieli on Euroopan alkuperäkieliä
-
Ks. Wikipedia Eurooppalaisten alkuperä, 18.04.2006 alkuperäisen artikkelin kirjoittaja on Seppo Liukko

**************
MUUT

Suomalaisuuteen liittyvät artikkelit;
 

Anjalan liitto- suomalaisuus

Kalevala- kulttuurin historiatutkimus 

Noitavainot-Suomessa-ja
-Puhdasoppisuuden-aika-
Seppo-Liukko.pdf

Seppo Liukko kotisivun sisältö ja Liukko - nimen historiaa lyhyesti 

Nimitutkimuksen perusteita -perimätieto

Muinais - suomalaisen Liukko - nimen -esihistoriaa
Tutkimus on yksinomaan nimitutkimus, ei sukututkimus.

Suomen Historiaa, oma kieli, oma historia, oma väestö valtion edellytykset: Anjalan liitto ja suomalaisuus artikkeli Seppo Liukko 2010

VALIKKO: 


1. Faktaa, kirj. Seppo Liukko:
Suom. esihistoriaa- Liukko historiaa (kartat lupa 317/MML/08 Seppo Liukko): 

c. Asialuettelot,
info artikkeleissa mainittujen sanojen ja määritelmien lyhyet selvitykset c1-c39

Suomalaisten alkuperä- jatkuvuusteoria Euroopassa

Ca1. Uutta tietoa suom. jatkuvuus- teoriasta

c1. Suomalaisten esihistoriaa lyhyt artikkeli 
c1a.Perimätiedon merk. nimi- tutkimuksessa.
c.2a. KARTTA:
Liukko- paikannimet laajuus, Lounais- Suomessa

c2b.KARTTA: Liukko- paikannimet koko Suomi 

c3. Jääkauden maksimi ja suomalaiskielien muodostuminen
 

c4. Suomalaisuuden perusteet ja-pohja
 
c5. Kielenvaihdot Euroopassa

c8. kivikauden ja pronssi- rautakauden ilmastonmuutos
c9 Volgan mutka- teoria on vanhentunut

c10. Liukko-nimi Suomen esihistorian tutkimuksessa
c11. Germ. kielisten vasarakirves- kulttuurien saapuminen Suomeen (Kaskiviljely)
c12. Liukko nimen historian tutkimusmetodit
 
c13a. Kalevala kulttuurin aika Suomessa
 

c13. Kalevala aika,
suomensukuisten laajat
alueet 

c15. Kantasuomi ja
Kalevalan aika
c20. Muinais- hämäläisten kieli
c20.1 Vanhat hämäläiset mitat
c.21. Lohko-sarkajako-
koukkuvero-
tankojako

*************
Alkuräjähdys, aine-mineraalit - maapallon synty,- elämän synty,
alkuaineet; jaksollinen järjestys - elämä;  DNA- RNA järjestelmä

 

2. Alkuperä ja esihistoria:
Lyhyt yhteenveto; Eurooppalaisten suomalainen alkuperä 
tutkimuksiin viitaten
,
sekä toinen
Uralic > Finnish Continuity Theory (Finnish Continuity theory from the Ice Age)

2.1 Eurooppalaisten suomalainen alkuperä 33s. artikkeli
 
2.2 Suomalaisten esihistoriaa Liukko- nimitutkimuksen kautta PDF)


Kampakeramiikan laaja- alue oli pohjoisin suomensukuisten väestöjen ja - kielisten metsästäjien aikaa vielä 4200 - 2000  eaa.  Preussista - Uralille. 

Jo aikaisemmin Euroopan laajalle suomensukuisten alueelle levisi n.  5000- 3000 eaa. aikana neoliittisen ajan vallankumous; maanviljely sekä saman aik. indo- eurooppalainen kieli.  
Aikaa sanotaan neoliittiseksi vallankumoukseksi.

Tämä maanviljelyn leviäminen ja saman aikainen indoeurooppalaisten kielten ekspansiivinen leviäminen- Eurooppaan aiheutti alkuperäisen metsästäjäväestöjen vallankumouksellisen kielenvaihto- tapahtuman

Maanviljelyn leviäminen oli vallankumouksellista sen vuoksi, koska se oli elinkeinona metsästykseen verrattuna n. 100 -kertainen. maanviljely ja ie- kieli levisi metsästäjien käyttöön hämmästyttävän nopeasti. Syynä tähän pidetään sitä, että  Euroopan sen aikaisen lämpötila oli erittäin sopiva maanviljelyyn n. 5000 eaa. alkaen n. 3000 eaa. saakka. 

Korkeimmillaan Pohjois- Euroopan keski-lämpötila oli n. 4900 eaa., jolloin Euroopan vuotuinen keskilämpötila oli n. 3
astetta nykyistä korkeammalla. 

Koska  lämpötila oli erittäin otollinen maanviljelylle,  indoeurooppalaisen levittämä maanviljely ja ie- kieli levisi vain n. 15- 35%:n väestömigraation (muuton) voimalla Alppien  ja Mustanmeren kannaksen välistä Eurooppaan. Se levisi Weikselin alueelle eli  Itämeren altaan läheisyyteen saakka n. 3000 eaa. mennessä.
Vasarakirveskulttuurin
maanviljelyn ja ie- esigermaanikielen
leviäminen pääasiassa diffuusiona (maks. 5-15% väestö migraatioalla) mutta leviäminen tapahtui saman - aikaisena tapahtumana Baltiaan ja Suomeen / Ruotsiin tapahtui  miesryhmien välityksellä (ks. tarkemmin Liukko- nimitutkimus). 

5000- 3000 eaa. aikana Keski-Euroopan alueelle syntyi ensin voimakas  nuorakeraaminen kulttuuri, joka oli vasarakirves- germaanikielistä maanviljelyväestöä. Tämä väestö koostui indoeurooppalaisista, jotka  assimiloituivat alkuperäisen väestön enemmistönä oleviin suomensukuisiin metsästäjiin em:n n. 1000- 2000 vuoden aikana. Näiden suomensukuisten N1c >N1c1 -haploryhmän alkuperäisväestöä on edelleen Baltian - Ruotsin ja Venäjän alueilla.

Maanviljelyn leviäminen oli  kuitenkin niin vahvaa (vallankumouksellista),  että ko. alueen aikaisemmat suomensukuiset metsästäjät vaihtoivat  assimiloitumisen aikana  puhumansa kielen uuden elinkeinon mv- kieleen (
vaikka suomensukuisia metsästäjiä (-yDNA N1c>N1c1ja R1a) oli  kivikauden aikana mv- migraatioon verrattuna ko. assimiloituneesta väestöstä n. 65-85%). Tapahtui suomensukuisten väestöjen kielenvaihtuminen indoeurooppalaiseen kieleen (= kielenvaihto).

Koska maanviljely kieli oli ns. prestiisi kieli (vahvimman elinkeinon kieli),
silloin mv-  väestöjen kielistä syntyivät ensiksi em. esigermaani- kielet ja  tätä huomattavasti myöhemmistä kielikontakteista ja assimiloitumisista - ja migraatioista syntyivät slaavin kielet Eurooppaan.

Suomen ja Baltian alueelle maanviljely siirtyi vasarakirves- germaanien välityksellä, n. 2800- 2000 eaa. aikana. 

Baltin- ja suomen yhteiset sanat. 
Mikä oli alkuperäinen kieli Baltiassa. Lainasanojen suunta on varhaiskanta- itämerensuomesta balttiin.
Tutkimuksessa on selvitetty baltin kielen syntyminen vasta n. 400- 1800 luvuilla ja alkuperäisen suomensukuisten väestöjen  kielenvaihto
(SL)

Koska ilmasto oli huomattavasti kylmennyt aikaisemmasta, maanviljelyn leviäminen hidastui. Sen levittäminen tapahtui  pienten  vasarakirves- esigermaanisten mies - "ryhmien"  (liuti) välityksellä. 

Migraation ollessa alle 10%:n ei kieli Suomen, Ruotsin ja Baltian alueella  aluksi muuttunut.
Esimerkiksi Suomeen ja tulleen migraation määrä oli n. 5% koko silloisen Suomen väestöstä. 

Suomalaisten kieleen tuli vasara-  kirvesgermaanien mv- kielestä (esigermaanista)
paljon pääasiassa maanviljelyyn liittyviä lainasanoja (mm. kaski- tuhka -liuti> liuta jne.). 
Silloin  suomensukuisten kieli muuttui hiljalleen  varhaiskantasuomesta kantasuomeen. 

Suomessa ja Virossa kieli ei koskaan vaihtunut, 
Baltiassa suomensukuisten kieli vaihtui myöhemmin, vasta  ajanlaskun jälkeen, sillä myös Baltian suomensukuisten alueelle siirtyi slaaveja n. 500 - 800- luvulla, silloin näiden väestöjen kieli muuttui baltin kieleksi (latvia-liettua).

Ks. arkeologiset kulttuurit mm.:

kampakeramiikka Museovirasto
.  

3.Eurooppalaisten suomalainen perimä ja  kieliteoria:

3.1 Eurooppalaisten juuret teoria 6s.
   

   

4 . Liukko - nimen esi- historiaa tutkim.; 
Suomalainen nimitutkimus; Liukko - nimen esihistoriaa

Tutkimus- yhteenveto 
Seppo Liukko 2005-2008
Paikallishistoriaa -kysely:
1. Liukko - talot/ kartanot Suomessa
2.Liukon courtyard in Lithuania eli Liukon kartanon historiaa 

3. Pakanallisen Liukko - nimen tutkimusmetodeja
 sekä loppu
yhteenveto(7)

4.1 a.Liukko - nimen historian tiivistelmä
4.1 b. In English:
Link to -> Contents of Seppo Liukko`s homepage; HISTORY OF ANCIENT FINNISH NAME LIUKKO
4.2 Liukko - nimen etymologia ja - ikää selvittävät muut metodit
4.3
A. OSA, lyhyt 13s. -Liukko - paikannimenä ja sukunimenä sekä Kalevalaisessa kansanrunoudessa
Liukko - nimen muodostuminen ja synty Suomessa (etymologiaa). 

4.4 Vesilahden Liukko- suku rautakaudelta ja kantatilan isännät ja emännät, muita asiakirjatietoja Liukko-
Rusthollista


4.5
Liukko - nimen historian kronologinen aikajana n. 5000 vuotta, se liittyy myös suomalaisten esihistoriaan: 

3200- 2000 eaa.
Liuti > liuta >liuko on lainasana, joka on tullut Euroopan suomalaiskielien alueille Nuoraker./
Vasarakirveskultt. esigermaani- kielisten miesryhmien levittämän kaski- maanviljelyn ohessa. Kaskeamisen aloitus on siirtymää Baltiasta -  Lounais- Suomeen, josta se on siirtynyt myös  Keski-Ruotsiin.

2000 - 500 eaa.
Kiukaistenk. Pronssikausi 
Kaskiviljely- paikkojen nimet käyttöön Liuti > liuta > Liuko- Liukola - aluksi länsi osissa Suomea. Se on
Liuko- Liukko- paikannimistön leviämisen ensimmäinen aalto, kaskiviljely- paikkoja on nimetty kaskiviljelyn perusteella. Paikannimi on levinnyt sisä- Suomeen Liukko - Liukkola nimellä.

Liukko on Kalevalainen nimi:

Liukko - nimipesyeen nimet n. 40:ssä Kalevalaisessa loitsussa ja 
Kalevala- mittaisessa kansanrunoudessa (SKVR), 

Muinaisrunot
peräisin Itämeren allas - Lounais - Suomi/ Häme alueelta, n.1000 eaa. alkaen

(kalevalamitta).

Nimipari liukko- laukko tai luokon - laukon esiintyvät erittäin usein yhdessä Kalevalaisissa loitsuissa. 

Nämä Liukko- Laukko nimet esiintyvät yhdessä jo Baltian Liettuasta alkaen vanhimmalla historiallisella alueella Vilna- Trakai - Kernave alueella. 

Paikanniminä Liukon- ja Laukon kylät sijaitsevat Turun- Rusko- Vahdon alueilla lähes rinnakkain, 

Lisäksi myös ns. nimipari- siirryynnäisinä mm. Vesilahden on kaksi suurta taloa, kartano ja rusthollia ovat samalla alueella. 

Myös Somerolla jne.. ko. Liukko- Laukko nimipari esiintyy lähekkäin.


500 eaa. 500 jaa. (-rautakausi) 
Liuko - Liukko - Lauko - Laukko kylät Suomessa ja Baltiassa. 
Ensimmäisiä vakinaisen maanviljelyn taloja - Salo- Kokemäenjoki väliselle alueelle

Rautakauden loppu- keskiaika 500 - 1500
(alla). Muinai- suomalaisen
Liukontalojen- talonpoikais- yhteisöjen- kylien  muodostuminen mm. Liukolan- ja Laukolan kylät Turun lähistöllä jo mahdollisesti pronssikaudella.
Liukola -ja  Liukko  kyliä sekä Liukko -talojen eräsija valtauksia on Ruovedellä- Pohjanmaalla ja Savossa (paikannimistön toinen leviämisaalto)

Liukko - nimen etymologiaa ja samalla suomalaisten esihistoriaa
Suomi - Baltia:
  Alkuperäiselle varhaiskanta - suomenkieliselle
suomensukuisten Baltian- Suomen alueelle saapui
n. 3200- 2800 eaa. alkaen ensimmäinen vieraskielinen migraatio ja samalla esigermaanien maanviljely- kulttuuri. 
Ks.  uutta tietoa jatkuvuusteoriasta: Ensimmäiset
muuttajat  olivat vasarakirves-
kulttuurin (nuorakeram.)
indoeurooppalais- kielisiä
(jotka osasivat myös suomalaiskieliä)
esi- germaaneja,
jotka
toivat tullessaan maanviljelyn 
(kaskiviljelyn
) ja uusia indoeurooppalaisia lainasanoja, samalla myös suomenkieleen silloin vielä kuulumattoman 
iu- diftongin. 

Vasarakirves- kulttuurin maanviljelyryhmien saapumisen vaikutus suomensukuisiin:

Suomenkieli muuttui hiljalleen em. vaikutuksesta varhaiskanta- suomesta -> kantasuomeksi ja samalla suomensukuisten metsästäjä- kulttuurin tilalle alkoi levitä maanviljelyä kaskiviljelynä. 

Metsästäjä- väestöt (pää- osin yDNA- suomensukuisten N- ryhmää)
vaihtoivat puhumansa kielen ja elinkeinon, paitsi Suomessa ja Virossa. 

Maanviljely levisi kaskiviljelynä 3000 eaa. 1500 eaa. aikana Baltiasta Suomeen ja Ruotsiin.

Liukko - nimen
etymologisesti varhaisin sanamerkitys  Suomessa juontuu muinais- esi- germaaniväestön joukkoa - ryhmää (liutaa -)   merkitsevään sanaan
Liuti  (Leute) > liuta.
Germaanikielinen
kaskiviljely
n (mies-) joukko antoi nimensä kaskipaloalueille, jotka Suomessa nimettiin pronssi- rautakaudella suomalais-
hämäläis- murteilla äännettynä
Liuko - Liukko- paikannimiksi.
 

Myös Liettuassa mm. Liukonys-
Liukonkylä


Liukko - nimisiä (proprisoituneita) paikannimiä on Suomessa vieläkin yli 300 (ks. kartta) paikannimeä.


Liukko - nimi on levinnyt laajalti ympäri Suomen,
(ks. Kartta)  

Arkeologiset kulttuurit Suomessa, Museovirasto

Ajanlaskun vaihde:

Rautakausi 500eaa.- 500jaa.
Kylien myodostumisen aikaa Suomessa
Liuko- Lauko kyliä Turun ympäristössä vakiintuneen maanviljelyn alueilla jo pronssikaudella 


500- 800 jaa.
  
Vakinaisen maanviljelyn aikana, laajat eräsijat mm. 
Vesilahden
Liukko - talo,
 
Turkiskauppaa, Hansakauppaa

1100 -1500 jaa. 

Hämäläisten/
suomalaisen talonpoikien yhteistä vieraskielisen vallan vastustusta, esim. Köyliö Lalli, David ja - Nuijasotaan saakka (kaikilla alueilla Liukon talon väkeä mukana).

1400 jaa.

Davidin kapina. Vesilahden Järvenrannan Liukko- talon väkeä mukana 1438.

1600 - 1700 jaa.  Uudenajan alku:
Puhdasoppisuuden aika-noitavainot.   Elinan surma runon säilytystä vv. 1467 tapahtumista 1800- luvulle Liukon- talossa, josta ne tallennettiin Granlundin / Lönnrotin toimesta (Kanteletar). Kertojana Liukko- Rusthollin poika Matti Liukko- Lindgren ja Liukko - taloissa asunut Liisa Priiari. Tarkennettuna Liukko- Jutila talojen emäntinä olivat mm. Liisa Priiarin äiti ja sisko.  Ks. Vesilahti Liukko sukututkimusta. 

Käsityöläisten ja pappien ja oppineiden oli muutettava suomalaiset nimensä ruotsinkielisiksi. Esim. Vesilahden Liukko- talon 5. lapsi- poika  kraatari Matti Liukko > Lindgren oli kalevalaisen muistitiedon säilyttäjä ja levittäjä (mm. Elinan surma- >
Kanteletar
).

Itsenäisyysliike:
Suomessa syntyneiden aatelisten
Anjalan liitto 1788, suomalaisten aatelisten itsenäisyysliike; eroon Ruotsista. Tärkeimmät itsenäisyysmiehet olivat hankkeen taustavoimat
Spregtporten ja Jägerhorn.  Liittokirjan allekirjoittajia oli yhteensä 113 suomalaista aatelisten edustajaa,  jotka liittokirjan allekirjoittajina sitoutuivat ajamaan Suomen irrottautumista Ruotsista, 
mm. kenraali Armfelt ja lisäksi myös muut tavoitteen tunteneet suomalaiset mm. amiraali C.O. Cronstedt, jotka kaikki pitäisi merkitä Suomen itsenäisyysmiehiksi, jo 1788 alkaen - ks. artikkeli Anjalan-liitto ja suomalaisuus, 34 siv. kirj. Seppo Liukko, tai AL-suomalaisuus PDF- jossa kuvat OK
(
AL:n liittokirjan allekirjoittajista on luettelo, alkuperäinen asiakirja Uppsalan yliopistossa  - ks. Seppo Liukon artikkeli)

1800 jaa.
Autonomia, suomenkieli opetukseen, SKVR, Kalevala ja Kanteletar ja suomalaisuus palautettu

1900 jaa.
Liukko nimi suojattu 1934

2005-2011 
Liukko - nimen nimitutkimus ja- historiaa
kirj. Seppo Liukko (ks. kotisivulta)
Liukko-
Sukuvaakuna ja symbolien perusteet 

 
5.0 
Kalevala- aika Suomessa ja itämerensuomen alueella, Kalevalaisuus; suomalaisuuden pohja. 

Kalevalainen historia on olemassa, ks. alla oleva artikkeli A
(kirj. Seppo Liukko lähdeaineistoon perustuen)

A. Kalevala- kulttuurin historiatutkimus 

B. Lyhyt artikkeli Noitavainot Suomessa ja Puhdasoppisuuden aika

5.1
Kalevala artikkelin tiivistelmä
5.2 Kalevalan aika ja ikä tutkijoiden mielip. 
5.3 Kalevala ja Liukko

PALUU 
Seppo Liukko 
kotisivuille 

Laskuri,käynnit 26.1.2008 alk.krt.