Etusivu             

Eräkeskus

Varauslomake

Kalenteri

Historiaa

Toiminta

Tapahtumat

Yhteystiedot

Ajo-ohje

Kuvat

Linkit

Päivitetty 01.01.2019

 

 

Leppälahden Paukkupeikot ry.

Paukkupeikkojen kokoukset ja metsästystoiminta

Yhdistys on perustettu 20.11.1977. Jäseniä yhdistyksessä oli toimintavuoden 2006 päättyessä 40 henkilöä. Yhdistys on Suomen Metsästäjäliiton ja Suomen Kennelliiton jäsen. Yhdistyksen päätavoitteena on edistää ja kehittää yhdistyksen jäsenten metsästysmahdollisuuksia.

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidetään vähintään kaksi kertaa: vuosikokous ja syyskokous. Lisäksi johtokunta kokoontuu tarvittaessa.  Yhdistyksen jäsenistö osallistuu itse tai edustajansa välityksellä metsästysjärjestöjen kokouksiin ja muihin tapahtumiin ja jäsenistölle tiedotetaan koulutustapahtumista.

Riistanhoitoa harjoitetaan pääasiassa nuolukivien avulla. Peuroja ruokitaan heinäpaaleilla. Metsästysalueita yhdistyksellä on pienriistalle n. 2200 ha ja hirvialueita n. 4100 ha. Maita vuokranneille järjestetään perinteiseen tapaan vuosittain hirvipeijaiset. Metsästyksen lisäksi Paukkupeikot osallistuu kolarihirvitoimintaan. Vuoden 2006 aikana tuli alueella yhteensä 11 hälytystehtävää.

Talkootoiminta on vilkasta, josta osoituksena v. 2005 valmistunut Leppälahden Eräkeskus Leppälahden Eräkeskukselta lähtevät ladut hoidetaan  talkoovoimin. Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja ja suorittaa talkootöitä pientä korvausta vastaan. Eräkeskusta vuokrataan  yhdistyksille ja tapahtumiin kulujen kattamiseksi. Maanomistajille on tarjoiltu tavan mukaan hirvikeittoa Eräkeskuksen tiloissa jahtikauden tuottaessa tulosta.

Paukkupeikot  järjestää myös yleisötapahtumia. Laskiaistapahtuma on järjestetty Eräkeskuksella 2006 ja 2007. Yhdistys toimii yhteistyössä mm. Pönttövuoren peikkojen kanssa. Vuonna 2008 järjestettiin Leppälahden mestaruushiihdot ja Peikkopatikka-retket elokuussa 2007-2008.

© Web Design AMS-design www.stubb.fi www.stubb.fi