Tarvetta graafikolle?

Lumiini on kok­kola­lai­nen graafi­sen alan toi­mi­nimi. To­teu­tan verk­ko­si­vut ja ha­vain­ne­kuvat, teen ku­van­kä­sit­te­lyä ja tar­peen mu­kaan myös mui­ta graa­fi­sen alan töi­tä. Lu­mii­nil­ta saat 3D-mal­lin ja ha­vain­ne­ku­vat ta­loon, auto­tal­liin tai ke­sä­mök­kiin, pie­net ja hie­man laa­jem­mat­kin net­ti­si­vut se­kä kaik­ki ku­van­kä­sit­te­ly­pal­ve­lut.

Täl­lä si­vus­tol­la näet esi­merk­ke­jä se­kä to­teu­tu­nei­ta töi­tä. Ota yh­teyt­tä niin mie­ti­tään si­nul­le so­pi­va rat­kai­su.

Kuvankäsittely

Vanhojen valokuvien entisöinnissä yleisiä toimenpiteitä ovat töhryjen ja naarmujen poisto sekä repeämien paikkaus. Uudemmissa kuvissa yleisiä ongelmia ovat värivirheet ja kuvien haalistuminen. Retusointi tarkoittaa kuvan siistimistä ja parantelua, tai muokkausta jotain tiettyä tarkoitusta varten. Yleisiä toimenpiteitä ovat esimerkiksi taustan siistiminen ja kuvan värien säätö. Retusointia tehdään myös malli- ja muotokuviin. Tilaussivulta löydät tarkemmat tiedot ja hinta-arviot yleisimmistä töistä.

Kuvankäsittelyn tilaaminenGalleria

Nettisivut

Nettisivun suunnittelu ja toteutus alkaen 250 euroa. Suunnittelen ja toteutan yksilölliset ja asiakkaan toiveiden mukaiset nettisivut yrityksille, yhdistyksille tai yksityishenkilöille. Sivusto voi olla yhden sivun käyntikorttisivu tai laajempi sivusto. Tilaukseen on mahdollista yhdistää myös logon suunnittelu. Jos tarvitset vanhalle sivustollesi uuden ilmeen, sekin onnistuu. Lumiinilla on kiinteät hinnat, joten tiedät etukäteen paljonko uusi sivustosi maksaa.

Nettisivun tilaaminen

Havainnekuvat

Havainnekuvat eli visualisoinnit ovat rakennusten 3D-malleista tietokoneella luotuja fotorealistisia kuvia. Niiden tarkoituksena on toimia suunnittelun apuna. Havainnekuvien avulla suunniteltava rakennus voidaan esittää eri valaistusolosuhteissa ja eri kuvakulmista. Visualisointi luodaan renderöimällä kolmiulotteisesta mallista, joka on luotu suunnitteluohjelmalla. Lumiinilta saat sekä 3D-mallit että visualisoinnit. Teen mallin asiakkaan antamien tietojen tai piirretyn hahmotelman perusteella, ja kuvia voit tilata niin paljon kuin tarvitset.

Havainnekuvien tilaaminen

Kuvagalleriat

Lisää uusia ja entisöityjä valokuvia, mainoksia, logoja ja muuta tekemääni grafiikkaa löytyy Flickristä!

Kuvankäsittely, logot, mainoksetValokuvat