Vaskiteokset (CKE1c2)

- op. 28/1	Vuorella (1913)
		* Seitsikkoversio/alkuper. soitinnus
		* Seitsikkoversio/nykyaik. soittimille
		* Puh.ork.versio/alkuper. soitinnus
		* Puh.ork.versio/nykyaik. soittimille
		* äänilehdet (stemmat)
- op. 28/2	Soitto (1914)
		* alkuper. soitinnus
		* nykyaik. soittimille
		* äänilehdet (stemmat)

Alkujaan nämä sävellykset on soitinnettu seuraavasti:
- 2 Es-kornettia (septettiversiossa 1)
- 3 B-kornettia (sept.vers. 2)
- 2 Es-alttoa (sept.vers. 1)
- 2 B-tenoria (sept.vers. 1)
- 1 B-barytoni (sept.vers. samoin)
- 1 Es-basso (sept.vers. samoin)
- 1 B-(kontra)basso (sept.versiossa ei ollenkaan !)
Koska nykyisin enää varsin harvoin tavataan e.m. puhaltimia, on ne modernissa partituurissa korvattu seuraavasti: - kornetit vastaavalla trumpetilla (C-trumpetin äänilehdet toimitetaan pyynnöstä) - altot käyrätorvella (in F) - tenorit pasuunalla (in C) - bassot tuuballa (in C) barytonin pysyessä edelleen barytonina Format: partituurit pysty-A3, stemmat pysty-A4 (portrait)