L. Madetojan virsisovitukset & niiden alkusoitot

Teoksessa "Suomalaisen koraalikirjan vanhat sävelmät" (WSOY 1940) on H. Klemetin ja Madetojan virsisovituksia
satamäärin. He myös sävelsivät näihin kaikkiin alkusoitot. Työnjako oli sellainen, että Madetoja sovitti 163 kpl,
Klemetin hoitaessa loput urakasta.
Neliäänisestä koraalisatsista seuraa, että useimmat sovitukset sellaisenaan sopivat sekakuorolla laulettavaksi. 
Mahdoll. esityksiä varten ne on kuitenkin syytä transponoida ylemmäs koska esipuheen mukaan sovitukset liikkuvat
aiemmasta linjasta poiketen ja vanhempaan koraalikirjaan verrattuna keskimäärin n. pienen terssin alempana.
Syynä tähän on ollut se, että laulamiseen tottumattomankin seurakuntalaisen on helpompi päästä mukaan.

Madetojan sovittamista koraaleista tuntematonta alkuperää ovat seuraavat 56 kpl (PC = Piae Cantiones 1582,
numerointi G. Woodward'in edition 1910 mukaan):

No		Melodia	
	
12		anon.		Jeesus Kristus meille nyt (suomal. toisinto, mukaelma & yhdistelmä useamm. melodiasta)
15		PC #17		Virsi soikoon riemuinen (melodia "Cedit hiems eminus")
23		anon.		Jo lakkaa, sielu		
26		PC #6		In dulci jubilo	(Nyt ilovirttä veisaten)
29		anon.		Korkea taivaan kuningas (melodia "Nobis est natus")
43		suomal.		O König aller Ehren (Oi Kristus, valtiaamme, nyk. virsi no. 45)
46		suomal.		Tänäänkin nyt herran (nyk. virsi no. 48)
49		anon.		Sua, Jeesus, kuinka piinattiin (melod. laajennettu "Puer natus in Betlehem" = PC #12)
53		anon.		Vi följt i dag med heta tårar (Jeesusta nyt Golgatalle, nyk. virsi no. 66) 													
62		anon.		Vater unser im Himmelreich (Luther'in muokkaamien keskiaik. sävelm. yhdistelmä)										
64		suomal.		Sun päätäs veristääpi
76		suomal.		Dies' ist der Tag der Wonne (Nyt se suuri päivä koitti, nyk. virsi 84)
78a		ruotsal. ?	Jeesus, joka kuolollasi (melodia "Jesu, du dig själv uppväckte")
84		Siionin virsi	Jo heräjä, mun henkeni
91		suomal.		Sä astuit, Jeesus, taivaaseen
101		saksal.		Gott Vater, sende deinen Geist (Jumala, anna henkesi, nyk. virsi 118, melodia "Kommt her zu mir")
108		saksal.		Oi rakas isä jumala (melodia "Es woll uns Gott gnädig sein")
120		anon.		Aus Lieb lässt Gott (Armollaan herra ennättää, kts. nyk. virsi 137)			
131		anon.		Jesus i skeppet (Oi Kristus herra)
137		anon.		Ah, kuinka taivaan valtakunta	
145		suomal.		En kristen bör tro och besinna (Oi ihminen, mielees, nyk. virsi 521)
148		tanskal.	Verrattuna neitsehen									
157		suomal. ?	Lakinsa herra jumala
159		saksal.		Ach Gott vom Himmel (Armahda, herra jumala, nyk. virsi 187)
166		saksal.		Wir glauben all in einem Gott (Mä uskon yhteen jumalaan)
172		saksal.		Sun voimas, herra
192		ruotsal. ?	Oi herra, kuule äänemme
198		ruotsal.	Sun kiitos, isä jumala
202		ranskal.	Nyt kiittäkää (melodia "Or sus, louez dieu")
236		saksal.		O Jesu, dir sei ewig Dank (Lahjoistas, Jeesus, kaikista, nyk. virsi 230, melodia "Nun freut euch")													
245		anon.		Nyt, herra jumala								
247		anon.		Vahvista sä voimallasi
249		saksal.		Suo, Jeesus, viisautta (melodia "Innsbruck, ich muß dich lassen")
266		anon.		Ah, älä, herra
269		anon.		Ah, herra, älä
273		anon.		Voi, kuinka olen eksynyt
281		saksal.		Ach Gott und Herr (Ah, herrani)
286		anon.		Puoleeni, herra, katsahda (suomal. arkkiveisu)
303		saksal.		Durch Adams Fall (Ah, turmeltu on ihminen, nyk. virsi 264)
304		saksal.		Es ist das Heil uns kommen her (Hyvyydessänsä jumala, nyk. virsi 262)
331		anon.		Voi, kuinka kauan tahdot
360		anon.		När jag nu min bön (Herra, koska tuskissani, nyk. virsi 352)
378		suomal. ?	Jeesus, minun autuuteni (melodia "Jesus, du mitt liv")
384		anon.		Kuule, herra jumalamme
406		saksal.		Lova herren gud (Kiitä herraa, sieluni, nyk. virsi 333, melodia "Nun bitten wir")
424		anon.		Lobe den Herren (Kiitos nyt herran, nyk. virsi 329)
427		suomal.		On ihanata ylistää
439		suomal.		O gud (Oi herra, kuule ääneni)
451		ruotsal. ?	Ach, was ist das Leben (Ah, mit' on tää elämä, nyk. virsi 598)
455		ruotsal.	Etkö ole, ihmisparka (nyk. virsi 612, melodia "Herre, medan du dig döljer")
506		suomal.		Hyvyyttä herran
578		suomal. ?	Niin kauan kuin
597		suomal.		Joudu, Jeesus
606a		gregor.		Dies irae (Vihan päivä)
623		anon.		Nyt ylös sieluni (nyk. virsi 632)
626		anon.		Isämme sä taivaallinen

Kirjassa esitellään myös virsiehdotus, joka on Madetojan oma sävellys:

450b P. Brask (suom. K. Kiljander) Allt, vad vi på jorden äga - Ah täällä alla auringon

Virsistä 2 esiintyy uudestaan siten, että melodia on sama, mutta
aika-arvoiltaan tuplattu (per augmentationem):

290 = 172 eri sävellaji, eri alkusoitto, eri sov.	Aus tiefer Not (Sua syvyydestä avuksi, nyk. virsi 267)
602 = 303 eri alkusoitto, eri sov.			Luo isäs tule

58 sovitusta esiintyy sellaisenaan useampaan kertaan (vain sanat vaihtuvat):

* 105 = 62
* 152 = 148
* 153 = 101	
* 154a = 153
* 178 = 108
* 188 = 43
* 194 = 192
* 201 = 137
* 204 = 53
* 219 = 201
* 222 = 108
* 252 = 236
* 258 = 84
* 272 = 269
* 274 = 273
* 277 = 148
* 279 = 273
* 287 = 286
* 302 = 236
* 336 = 91
* 363 = 84
* 376b = 137
* 385 = 384
* 389 = 62
* 405 = 236
* 414 = 406
* 446 = 360
* 464 = 120
* 466 = 245
* 469 = 101
* 485 = 137
* 486 = 384
* 487 = 378
* 491 = 446
* 497 = 78a
* 498 = 249
* 499 = 101
* 502 = 192
* 504 = 427
* 505 = 12
* 534 = 363
* 537 = 62
* 544 = 249
* 547 = 249
* 552 = 43
* 558a = 427
* 563 = 363
* 564 = 49
* 569 = 159
* 571 = 153
* 574 = 46
* 579 = 303
* 582 = 266
* 587 = 279
* 591 = 582
* 592 = 249
* 612 = 564
* 624 = 62

Muiden sävelmiä ovat (40 kpl):

4	L. Bourgeois
16	P. Nicolai			
18	R. Lagi
21	M. Luther
42b	L. Bourgeois
51	R. Lagi
65	T. Laub
72	M. Teschner
82b	J. Krüger = 191
87	P. Nicolai
143	B. Waldis
169	B. Waldis
181	S. Gastorius
187	K. Moring
191 = 82b (sama melodia "per augmentationem")
225b = 361
251	R. Lagi
255	J. Walther = 599
257	R. Lagi
307b = 361 = 225b
319	J. Krüger - Jesu meine Freude (J. Franck'in mukaelma maallisesta tekstistä "Flora meine Freude")							
338	M. Vulpius
346 = 181
349b = 51
361	L. Bourgeois
369 = 181
388	J. Krüger
396 = 187
400 = 4
416 = 16
417 	J. Schop 	
421 = 388
426 = 388
496 = 319
511 = 4
567	P. Schainreuter
599 = 255 (sama melodia mutta eri sanat)
607 = 16
613	L. Bourgeois

Seuraavan sävelmän sepittäjästä ei ole täyttä varmuutta:

36a	J. Schop ?																			
37 = 36a
184 = 36a
335 = 36a
530 = 36a
627 = 36a
+++
Teoksessa "Suomalaisen virsikirjan uudet koraalit" (toim. T. Kuusisto, A. Maasalo ym. WSOY 1940) 
on vielä 4 Madetojan omaa sävellystä:

#129	For all the saints - Oi Jeesus, kiitos nimellesi (William How, suom. Lauri Pohjanpää) myös sekak.
#263	Nyt multaan kätkemme armahamme (L. Pohjanpää)
#621	Å tenk, når engang - Oi päivä suuri, autuas (Wilhelm Wexels, suom. Simo Korpela)
#622	Tuolla taivaan asunnoissa (S. Korpela) myös seka- & naisk.