43. Hukkunut veli.                          
                                        
                                        
     Impi itki sillan päässä,                       
     Laajan laiturin nenässä;                       
     Käänti silmänsä selälle,                       
     Loi silmänsä loitommaksi,                       
     Näki purren purjehtivan,                       
     Tervalaian laiehtivan,                        
     Toivoi veikkonsa tulevan,                       
     Emon lapsen laiehtivan;                        
     Ei tuo veikko tullutkana,                       
     Emon lapsi laiehtinna;                        
     Tuli ennen tuntematon,                        
     Vieras outo oppimaton.                        
                                        
     "Näitkö vieras veikkoani                       
     Selällä meren sinisen?"                        
                                        
     "Näinpä neiti veikkosesi                       
     Selällä meren sinisen                         
     Istuvan meren kivellä,                        
     Sukivan suruista päätä,                        
     Huolellista harjoavan;                        
     Suka kultainen pivossa,                        
     Hopiainen harja käessä;                        
     Sulkahti suka merehen,                        
     Haihtui harja lainehesen,                       
     Ojentihen ottamahan,                         
     Kallistihen katsomahan,                        
     Sulkahti suan jälessä,                        
     Haihtui harjan ottamissa.                       
     Sanoi kerran mennessänsä:                       
                                        
     "Elköhön minun isoni                         
     Sinä ilmoissa ikänä                          
     Vetäkö veen kaloja,                          
     Tahi saako siikasia,                         
     Tältä suurelta selältä,                        
     Tahi laajalta lahelta!"                        
                                        
     "Elköhön minun emoni                         
     Sinä ilmoissa ikänä,                         
     Kuuna kullan valkiana,                        
     Panko vettä taikinahan,                        
     Vettä vellihin kokeo                         
     Tältä laajalta lahelta,                        
     Leviältä lietteheltä!"                        
                                        
     "Elköhön minun veikkoni,                       
     Elköhön veli kuluni                          
     Sinä ilmoissa ikänä,                         
     Kuuna kullan valkiana,                        
     Juottako sotaoritta                          
     Rannalta tämän merosen,                        
     Vaivaisilta valkamoilta!"                       
                                        
     "Elköhön minun siskoni,                        
     Elköhön sisar kuluni,                         
     Sinä ilmoissa ikänä,                         
     Kuuna kullan valkiana                         
     Peskö tästä silmiänsä                         
     Rannalla kotiperällä,                         
     Kotilahen laiturilla!"                        
                                        
     "Mikäli meressä vettä,                        
     Sikäli minun vereni;                         
     Mikäli meren kaloja,                         
     Sikäli minun lihani;                         
     Mikä rannalla risuja,                         
     Ne on kurjan kylkiluita;                       
     Mikä rannan hiekkasia,                        
     Ne hivusta hierottua,                         
     Sekä luuta seuhottua,                         
     Veri tyystä vellottua."