28. Neiti lepetissä.                         
                                        
                                        
     Istui neiti lepetissä,                        
     Sekä istui, että itki,                        
     Sormiansa murtelevi,                         
     Katkovi kätösiänsä,                          
     Katsoi ylös taivahalle,                        
     Katsoi alas maarajoille;                       
     Taivahalla päivä paistoi,                       
     Vene matkoi maarajoilla.                       
                                        
     Taatto venehen sisässä.                        
     "Tules taatto ottamahan!"                       
     Taatto noin sanoiksi virkki:                     
     "Enkä ota, enkä taia;                         
     Maammosi tulee jäleltä;                        
     Maammon venot vetrehemmät,                      
     Maammon airot armahammat,                       
     Maammon soutimet somemmat."                      
                                        
     Istui neiti lepetissä,                        
     Sekä istui, että itki,                        
     Sormiansa murtelevi,                         
     Katkovi kätösiänsä,                          
     Katsoi ylös taivahalle,                        
     Katsoi alas maarajoille;                       
     Taivahalla päivä paistoi,                       
     Vene matkoi maarajoilla.                       
                                        
     Maammo tuon venon sisässä.                      
     "Tules maammo ottamahan!"                       
     Maammo noin sanoiksi virkki:                     
     "Enkä ota, enkä taia,                         
     Veljesi tulee jäleltä;                        
     Veljen venot vetrehemmät                       
     Veljen airot armahammat,                       
     Veljen soutimet somemmat."                      
                                        
     Istui neiti lepetissä,                        
     Sekä istui, että itki,                        
     Sormiansa murtelevi,                         
     Katkovi kätösiänsä,                          
     Katsoi ylös taivahalle,                        
     Katsoi alas maarajoille;                       
     Taivahalla päivä paistoi,                       
     Vene matkoi maarajoilla.                       
                                        
     "Se on veikkoni venonen;                       
     Tules veikko ottamahan!"                       
     Veikko noin sanoiksi virkki:                     
     "Enkä ota, enkä taia,                         
     Siskosi tulee jäleltä;                        
     Siskon venot vetrehemmät,                       
     Siskon airot armahammat,                       
     Siskon soutimet somemmat."                      
                                        
     Istui neiti lepetissä,                        
     Sekä istui, että itki,                        
     Sormiansa murtelevi,                         
     Katkovi kätösiänsä,                          
     Katsoi ylös taivahalle,                        
     Katsoi alas maarajoille;                       
     Taivahalla päivä paistoi,                       
     Veno matkoi maarajoilla.                       
                                        
     "Se on siskoni venonen;                        
     Tule sisko ottamahan!"                        
     Sisko noin sanoiksi virkki:                      
     "Enkä ota, enkä taia,                         
     Sulhosi jäleltä souti;                        
     Sulhon venot vetrehemmät,                       
     Sulhon airot armahammat,                       
     Sulhon soutimet somemmat."                      
                                        
     Istui neiti lepetissä,                        
     Sekä istui, että itki,                        
     Sormiansa murtelevi,                         
     Katkovi kätösiänsä,                          
     Katsoi ylös taivahalle,                        
     Katsoi alas maarajoille;                       
     Taivahalla päivä paistoi,                       
     Vene matkoi maarajoilla.                       
                                        
     "Se on sulhoni venonen;                        
     Tules sulho ottamahan!"                        
     Sulho noin sanoiksi virkki:                      
     "Jopa tulen, jotta taian,                       
     Sulhon venot vetrehimmät,                       
     Sulhon airot armahimmat,                       
     Sulhon istumet ihalat."                        
     Sulho otti venosohensa.                        
                                        
     Neiti noin sanoiksi virkki:                      
     "Nenä poies lähteköhön,                        
     Nenä taattoni venosta                         
     Paikaksi sulhon venosen;                       
     Laita poies lohetkohon,                        
     Laita maammoni venosta                        
     Paikaksi sulhon venosen;                       
     Kaaret poies katketkohon,                       
     Kaaret veikkoni venosta                        
     Paikaksi sulhon venosen;                       
     Pohja poies puotkohon,                        
     Pohja siskoni venosta                         
     Paikaksi sulhon venosen."