26. Lunastettava neiti.                        
                                        
                                        
     Venäläinen [45] vainolainen,                     
     Karjalainen kiertolainen                       
     Soutelevi, joutelevi,                         
     Nientä niemen kiertelevi                       
     Ympäri Yläsen nientä,                         
     Kahen puolen Kangasnientä.                      
     Neitonen kujertelevi,                         
     Vyövaski valittelevi                         
     Venäläisen venehessä,                         
     Karjalaisen karpasossa.                        
                                        
     Iso rannalle laseksen                         
     Kujerrusta kuulemahan,                        
     Valitusta vaatimahan.                         
                                        
     "Hyvä iso, rakas iso,                         
     Lunasta minua täältä!"                        
                                        
     "Millä mä sinun lunastan,                       
     Kun onpi vähä varoa?"                         
                                        
     "Olipa sinulla ennen,                         
     Oli ennen aikoinani,                         
     Minun kasvinaikoinani,                        
     Kolme kontua hyveä,                          
     Pane yksi lunnahiksi,                         
     Henkeni hehättimeksi."                        
                                        
     "Enpä raahi raukkaseni,                        
     Enpä tyttö parkaseni,                         
     Panna kontua parasta;                         
     Ennen luovun neiostani                        
     Kun paraasta konnustani,                       
     Rahan paljon pantuani,                        
     Enemmän luvattuani."                         
                                        
     Venäläinen vainolainen,                        
     Karjalainen kiertolainen                       
     Soutelevi, joutelevi,                         
     Nientä niemen kiertelevi                       
     Ympäri Yläsen nientä,                         
     Kahen puolen Kangasnientä.                      
     Neitonen kujertelevi,                         
     Vyövaski valittelevi                         
     Venäläisen venehessä,                         
     Karjalaisen karpasossa.                        
                                        
     Emo rannalle laseksen                         
     Kujerrusta kuulemahan,                        
     Valitusta vaatimahan.                         
                                        
     "Hyvä emo, armas emo                         
     Lunasta minua täältä!"                        
                                        
     "Millä mä sinun lunastan,                       
     Kun onpi vähä varoa?"                         
                                        
     "Olipa sinulla ennen,                         
     Oli ennen aikoinani,                         
     Minun kasvinaikoinani,                        
     Kolme lehmeä hyveä;                          
     Pane yksi lunnahiksi,                         
     Henkeni hehättimeksi.                         
                                        
     "Enpä raahi raukkaseni,                        
     Enpä tyttö parkaseni,                         
     Panna lehmeä parasta;                         
     Ennen luovun neiostani                        
     Kun paraasta lehmästäni,                       
     Rahan paljon pantuani,                        
     Enemmän luvattuani."                         
                                        
     Venäläinen vainolainen,                        
     Karjalainen kiertolainen                       
     Soutelevi, joutelevi,                         
     Nientä niemen kiertelevi                       
     Ympäri Yläsen nientä,                         
     Kahen puolen Kangasnientä.                      
     Neitonen kujertelevi,                         
     Vyövaski valittelevi,                         
     Venäläisen venehessä,                         
     Karjalaisen karpasossa.                        
                                        
     Veikko rannalle laseksen                       
     Kujerrusta kuulemahan,                        
     Valitusta vaatimahan.                         
                                        
     "Hyvä veikko, kaunis veikko,                     
     Lunasta minua täältä!"                        
                                        
     "Millä mä sinun lunastan,                       
     Kun onpi vähä varoa?"                         
                                        
     "Olipa sinulla ennen,                         
     Oli ennen aikoinani,                         
     Minun kasvinpäivinäni,                        
     Kolme ruunoa hyveä;                          
     Pane yksi lunnnahiksi."                        
                                        
     "Enpä raahi raukkaseni,                        
     Enpä sisko parkaseni,                         
     Panna ruunoa parasta;                         
     Ennen luovun siskostani                        
     Kun paraasta ruunastani,                       
     Rahan paljon pantuani,                        
     Enemmän luvattuani."                         
                                        
     Venäläinen vainolainen,                        
     Karjalainen kiertolainen                       
     Soutelevi, joutelevi,                         
     Nientä niemen kiertelevi                       
     Ympäri Yläsen nientä,                         
     Kahen puolen Kangasnientä.                      
     Neitonen kujertelevi,                         
     Vyövaski valittelevi,                         
     Venäläisen venehessä,                         
     Karjalaisen karpasossa.                        
                                        
     Sisko rannalle laseksen                        
     Kujerrusta kuulemahan,                        
     Valitusta vaatimahan.                         
                                        
     "Hyvä sisko, kaunis sisko,                      
     Lunasta minua täältä!                         
                                        
     "Millä mä sinun lunastan,                       
     Kun onpi vähä varoa?"                         
                                        
     "Olipa sinulla ennen,                         
     Oli ennen aikoinani,                         
     Minun kasvinpäivinäni,                        
     Kolme lammasta hyveä;                         
     Pane yksi lunnahiksi."                        
                                        
     "Enpä raahi raukkaseni,                        
     Enpä sisko parkaseni,                         
     Panna lammasta parasta;                        
     Ennen luovun siskostani                        
     Kun paraasta lampahasta,                       
     Rahan paljon pantuani,                        
     Enemmän luvattuani."                         
                                        
     Venäläinen vainolainen,                        
     Karjalainen kiertolainen                       
     Soutelevi, joutelevi,                         
     Nientä niemen kiertelevi                       
     Ympäri Yläsen nientä,                         
     Kahen puolen Kangasnientä.                      
     Neitonen kujertelevi,                         
     Vyövaski valittelevi                         
     Venäläisen venehessä,                         
     Karjalaisen karpasossa.                        
                                        
     Sulho rannalle laseksen                        
     Kujerrusta kuulemahan,                        
     Valitusta vaatimahan.                         
                                        
     "Hyvä sulho, kaunis sulho,                      
     Lunasta minua täältä!"                        
                                        
     "Millä mä sinun lunastan,                       
     Kun onpi vähä varoa?"                         
                                        
     "Olipa sinulla ennen,                         
     Oli ennen aikoinani,                         
     Minun kasvinpäivinäni,                        
     Kolme laivoa hyveä;                          
     Pane yksi lunnahiksi."                        
                                        
     "Jopa raahin raukkaseni,                       
     Jopa neiti parkaseni,                         
     Panna laivani parahan;                        
     Ennen luovun laivastani                        
     Kun paraasta neiostani,                        
     Saan ma vielä laivan toisen,                     
     En saa toista morsianta."                       
                                        
     Sulho neitosen lunasti,                        
     Neiti koston toivottavi;                       
     Nyt mä koston toivottanen:                      
     "Luoja koston kostakohon,                       
     Isoni isoiset konnut                         
     Tuli tuiki polttakohon,                        
     Valkia hävittäköhön                          
     Elonaikana parassa.                          
     Maammoni matikkalehmät                        
     Rengillehen riutukohon,                        
     Kapallehen kaatukohon,                        
     Maitoaikana parassa.                         
     Veljeni isoiset ruunat                        
     Valjahinsa vaipukohon,                        
     Länkihin läkähtyköhön,                        
     Veentäaikana parassa.                         
     Siskoni sinervät uuhet                        
     Vuonihinsa vuotukohon,                        
     Kaotkoon karitsoihinsa,                        
     Villa-aikana parassa.                         
     Sulhon laivat matkatkohon,                      
     Tyynelläki, tuulellaki,                        
     Myötäselläi, vastasellai,                       
     Kun sulho minun lunasti."