97. Suotta soimat nostettihin.                    
                                        
                                        
     Ei minusta olle'kana,                         
     Olle'kana, liene'känä.                        
     Viikoista vihanpitoa,                         
     Kaukaista ylenkatsetta.                        
     Jo on viikko vihattuna,                        
     Kauan ylenkatsottuna,                         
     Suotta soimat nostettuna,                       
     Kiusan kielet kannettuna,                       
     Päälle mun hyvän tapani,                       
     Päälle kuulun kunniani.                        
                                        
     Sanottihin, soimattihin,                       
     Sanottiin minun poloisen                       
     Silmin syöväni urohot,                        
     Käsin miehet kätkeväni;                        
     Surma syököhön urohot,                        
     Tauti miehet tappakohon,                       
     Kalma käsin kätkeköhön.                        
     Tulkohon Turusta rutto,                        
     Amputauti Aunuksesta,                         
     Veritauti Wiipurista;                         
     Ampuisi akat kylästä,                         
     Koukkuleuat kopristaisi!                       
     Ei minua muut sanoisi,                        
     Akat saatanat sanovat,                        
     Pakanat panettelevat,                         
     Varajavat poikiansa,                         
     Luulevat lutuksiansa,                         
     Minun pienen pettäväni,                        
     Katalan kaottavani;                          
     Piru heitä pettäköhön,                        
     Tuoni heitä toivokohon,                        
     Tytöt Kalman katselkohot,                       
     Maanitelkohot Manalan.