82. Ei naitu naintavuonua.                      
                                        
                                        
     Mikä lie minusta nähty,                        
     Kuka kumma keksittynä,                        
     Kun ei naitu naintavuonna,                      
     Otettu otantavuonna,                         
     Kirkivuonna kihlattuna,                        
     Viety viimeissä kesänä!--                       
     Naitihin napimpiaki,                         
     Otettihin ouompia,                          
     Naitihin nasaneniä,                          
     Noronaamat suollettihin.                       
     Niin miks' ei minua naitu,                      
     Omenaista ei otettu,                         
     Suon kukaista, maan kukaista,                     
     Kaiken kartanon kukaista,                       
     Mesiheinän hempeyttä,                         
     Kaste'korren kauneutta,                        
     Ahokoivun armautta,                          
     Soreutta solkikoivun,                         
     Lehtokoivun lempeyttä,                        
     Norokoivun notkeutta,                         
     Nororaian raikkautta,                         
     Noropihlajan pituutta?                        
                                        
     Oisko herjat helmoillani,                       
     Päälläni pahat panoset,                        
     Sanat kehnot kengilläni,                       
     Sukillani suutelukset?--                       
     Heitän herjat helmoiltani,                      
     Päältäni pahat panoset,                        
     Sanat kehnot kengiltäni,                       
     Sukiltani suutelukset;--                       
     Ulos heitän herjät ryysyt,                      
     Arkivaattehet alennan,                        
     Riisun riihiryökälehet,                        
     Kaskivaattehet karistan.                       
     Otan vettä lähtehestä,                        
     Heiluvasta hettehestä,                        
     Jolla peiponen peseme,                        
     Kylän kukka kuuroame.                         
     Panen päälleni parasta,                        
     Kaunihinta kaulalleni,                        
     Kukkeinta kulmilleni,                         
     Hempeintä helmoilleni;                        
     Panen kullat kuultamahan,                       
     Hopiat helisemähän,                          
     Poskeni punottamahan,                         
     Näköpääni näyttämähän,                        
     Jotta kaikki katseleisi,                       
     Kirkkokunta kiitteleisi,                       
     Kyläkunta kummeksisi                         
     Itseki imehteleisin.                         
                                        
     Sitte tälle neitoselle                        
     Kilpoa kosijat käyvät,                        
     Kilvan kihlat kannetahan;                       
     Tulevi Turusta sulhot,                        
     Alta kaupungin ajavat,                        
     Alta linnan liivittävät.                       
     Neito vieähän Wirohon,                        
     Saksan maalle saatetahan;                       
     Kun tulen kotihin tuolta,                       
     Tulen kullassa kotihin,                        
     Hopiassa veikon luoksi,                        
     Silkissä sisaren luoksi.