80. Luo'pa luoja luotuhuni.                      
                                        
                                        
     Luo'pa luoja luotuhuni,                        
     Elä mielisuotuhuni;                          
     Luotu luoksensa vetävi,                        
     Mielisuotu survoavi.                         
     Tuo Jumala tuota miestä,                       
     Jonka sormukset sopisi,                        
     Jonka kihlat kelpoaisi;                        
     Joka naia nappajaisi,                         
     Kotihinsa koppajaisi;                         
     Jok' ei veisi viertämähän,                      
     Panisi palontekohon.                         
                                        
     Ellös tuhma tulko'kana,                        
     Kävynkanta käykö'känä;                        
     Kun ei tulle tuuhiammat,                       
     Koriammat kohti käyne,                        
     En minä sinä ikänä,                          
     Kuuna kullan valkiana,                        
     Nuku nurjuksen nutulle,                        
     Väsy värkin turjukselle,                       
     Painu paikkakukkarolle,                        
     Rajakengälle rakastu.