74. Jospa se johi tulisi.                       
                                        
                                        
     Jospa se johi tulisi,                         
     Joka mun katalan naisi,                        
     Sekä kurjan korjoaisi,                        
     Näiltä ouoilta ovilta,                        
     Veräjiltä vierahilta;                         
     Vaikka saattaisi salolle,                       
     Kulettaisi korven päähän,                       
     Panisi pajuille maata,                        
     Lehille lepeämähän.                          
     Ei paha pajuilla maata,                        
     Eikä läyli lehtisillä,                        
     Läyli on toisen lämpimässä,                      
     Varu toisen vaipan alla,                       
     Tukela tuvassa toisen,                        
     Huoli toisen huonehessa.