71. Jo tulevi Tuonen Tuomas.                     
                                        
                                        
     Sanottihin soutaessa,                         
     Lassa ollen laulettihin,                       
     Sulhon saavani minunki,                        
     Sulhon suuren ja sorian;                       
     Senpä vaan olenki saanut,                       
     Saanut kun sanottihinki.                       
     Jo vainen iällä tällä                         
     Suuret sulhaset ajavat--                       
     Jo tulevi Tuonen Tuomas,                       
     Matavi Manalan Matti,                         
     Joka naia nappoavi,                          
     Kotihinsa koppoavi,                          
     Ilman vöittä, vaattehitta,                      
     Ilman liinan aivinoitta,                       
     Apen paiankauluksitta,                        
     Ky'yn kirjokintahitta,                        
     Naon suikkelisukitta.                         
     Kyll' on kyitä Tuonelassa                       
     Aivinaisiksi anopin,                         
     Manalla matoja kyllin                         
     Apen paian kauluksiksi,                        
     Isot kimput käärmehiä                         
     Ky'yn kirjokintahiksi,                        
     Tuonen toukkia tukulta                        
     Naon suikkelisukiksi.