65. Tietämätön kullastansa.                      
                                        
                                        
     En tieä minä piloinen,                        
     En tieä piloinen piika,                        
     Kuka korjan kirjoittavi                        
     Vasten vaivaista minua;                        
     Kussa kulta tulta poltti,                       
     Armas aikoa kulutti--                         
     Polttiko turulla tulta,                        
     Alla vallin valkiaista,                        
     Vai on suurella salolla,                       
     Syänmaalla synkiällä;                         
     Kävikö käpymäkeä,                           
     Vaiko varvikkosaloa,                         
     Vai lienee meren selällä,                       
     Ulapalla aukialla,                          
     Selvällä meren selällä,                        
     Lakehilla lainehilla.