60. Olkiset minun omani.                       
                                        
                                        
     Muien on kullat kuulumassa,                      
     Armahat ajelemassa,                          
     Rahalliset rannoillansa,                       
     Varakkahat valkamilla;                        
     Mull' on kurjat kuulumassa,                      
     Armottomat astumassa,                         
     Raukat mull' on rannoillani,                     
     Varattomat valkamilla.                        
                                        
     Omenaiset muill' omansa,                       
     Autuahat armahansa,                          
     Olkiset minun omani,                         
     Akanaiset armahani.