58. Jo meillä ero tulevi.                       
                                        
                                        
     Kaks' oli meitä kaunokaista,                     
     Pienen piilovaaran päässä,                      
     Koriassa koivikossa,                         
     Heliässä heinikossa;                         
     Nyt meillä ero tulevi                         
     Kotihinsa kumpasenki.                         
     Kenpä kuitenki erotti                         
     Kaksi kaunista yhestä,                        
     Ken pani vihan välille,                        
                                        
     Kahen rakkahan välille!--                       
     Ei kahta rakasta syäntä                        
     Erota Jumalakana.                           
     Elköhön sinä ikänä,                          
     Kuuna kullan valkiana;                        
     Tulko luojan tuomiolle,                        
     Herran kasvoja katselko,                       
     Ken lie luo'un estänynnä,                       
     Aivotun anastanunnai                         
                                        
     Orahall' oli omani,                          
     Taimella taki hyväni,                         
     äsken putkelle rupesi,                        
     Heristihen hiemumahan,                        
     Tuli toinen, vei välehen,                       
     Pois anasti aivottuni.