52. Armas arkussa ajavi.                       
                                        
                                        
     Muien turvaset tulevat,                        
     Armahaisensa ajavat,                         
     Tahi on turvansa tuvassa,                       
     Armahat katoksen alla;                        
     Minun ei turva tulle'kana,                      
     Armahani ei ajane.                          
     Eipä liiku linnuistani,                        
     Näy ei näätähattuistani,                       
     Kujosilla kulkevaksi,                         
     Aitoviertä astuvaksi;                         
     Kulta kulkevi kulossa,                        
     Armas arkussa ajavi,                         
     Turva minun on turpehessa,                      
     Armas kirkon aian alla,                        
     Turpehia tuntemassa,                         
     Aitoa armastamassa.