50. Luonto luovun luoksi tuopi.                    
                                        
                                        
     Kun nyt tuttuni tulisi,                        
     Ennennähtyni näkyisi;                         
     Tokko suuta suikkajaisin,                       
     Levittäisin leukapieltä?                       
                                        
     Tule, tule tuttuseni,                         
     Näy ennennähtyseni,                          
     Tule turkka tuutuhuni,                        
     Viere armas viereheni,                        
     Tälle uuelle tilalle,                         
     Lakanaiselle lavalle!                         
                                        
     Kun et tulle, ellös tulko,                      
     Kun et vierre, ellös vierkö,                     
     Enpä kovan kutsu'kana,                        
     Huua'kana, huoli'kana;                        
     Kyllä luonto luoksi tuopi,                      
     Veri vierehen vetävi,                         
     Oma veri ottelevi,                          
     Lämpönen lähentelevi,                         
     Lakanainen laittelevi,                        
     Liinahursti liittelevi.                        
     Sitte tänne saatuasi,                         
     Tuutusehen tultuasi,                         
     Liki, liki, lintuseni,                        
     Kuti, kuti, kultaseni!