46. Tehkös liitto lintuseni.                     
                                        
                                        
     Kussa lie mun kultueni,                        
     Maalla millä marjueni--                        
     Lie'kö maalla, vai merellä,                      
     Meren suurella selällä,                        
     Vaiko Ruotsin-rantasilla,                       
     Saksan salmilla syvillä,                       
     Juutin julmassa soassa,                        
     Kapinassa kauhiassa,                         
     Joss' on verta säärivarsi,                      
     Polvenkorkeus punaista.                        
     Voi ken saattaisi sanoman,                      
     Ja kuka kuletteleisi,                         
     Ennenkun muut murehen saapi,                     
     Akat huolen arvoavi?--                        
     Tehkös liitto lintuseni,                       
     Salakauppa kaunoseni--                        
     Liitto lyökäme välehen,                        
     Saakame salainen kauppa,                       
     Ilman muien tietämättä,                        
     Ja toisen tokatimatta:                        
     Mie piän pesästä huolen,                       
     Laitan ruoan lapsillesi,                       
     Sie lennä ajalla sillä,                        
     Saata sana sille maalle,                       
     Kussa kulta kuuntelevi,                        
     Kautokenkä katselevi.                         
     Ei se jaksa pieni lintu,                       
     Ei mennä meren ylitse--                        
     Välehen vähä väsyvi,                         
     Pian heikko hengästyvi;                        
     Oisko tuuli mielellisnä,                       
     Ahavainen kielellisnä,                        
     Sepä voisi viestit vieä,                       
     Sepä saatella sanomat;                        
     Sanan veisi, toisen toisi,                      
     Kielen liian liikuttaisi,                       
     Kahen kaunihin välillä,                        
     Kahen kullan kuulemilla.