37. Konsa meillä kosijat käypi.                    
                                        
                                        
     Konsa meillä kosijat käypi,                      
     Milloin mieli vierahaiset,                      
     Konsa armahat ativot?--                        
     Pääkähyri päätnitsänä,                        
     Hivus suora suovattana;                        
     Minun miilo kultaseni,                        
     Se tulee pyhänä päänä.                        
                                        
     Missä heitä vastatahan?--                       
     Pirtissä kähyripäätä,                         
     Sintsissä siliäpäätä;                         
     Minun miilo kullaistani,                       
     Sitä vastataan pihalla.                        
                                        
     Mitä heille syötetähän?--                       
     Leipeä kähyripäälle,                         
     Kukkoja siliäpäälle;                         
     Minun miilo kullalleni,                        
     Sille vehnäkolatsuja.                         
                                        
     Mitä heille juotetahan?--                       
     Rieppua kähyripäälle,                         
     Vaassoa siliäpäälle;                         
     Minun miilo kullalleni,                        
     Sille juotetaan olutta.                        
     Minne heitä nukkumahan?--                       
     Pirttihin kähyripäätä,                        
     Sintsihin siliäpäätä;                         
     Minun miilo kultaseni,                        
     Se aittahan vuiskatahan.                       
                                        
     Mitä heille vuoteheksi?--                       
     Vaatetta kähyripäälle,                        
     Posteet siliäpäälle;                         
     Minun miilo kullalleni,                        
     Sille sulkkuiset perinät--                      
       Minä itse ruskia,                         
       Minä itse valkia,                         
       Minä kaunis ja ihana,                       
       Miilo kullan viereen.