332. Rakenteleminen.                         
                                        
                                        
     Millä raatoni rakennan                        
     Metsolahan mennessäni?                        
     Raaon raualla rakennan,                        
     Teräksillä telkittelen;                        
     Rautapaitoihin paneme,                        
     Teräsvöihin tietteleme.                        
                                        
     Sitte pyyhin pyssyäni                         
     Mustan käärmehen mujulla,                       
     Jouvuttelen jousiani,                         
     Kehottelen keihästäni,                        
     Suksiani suin puhelen:                        
     Suksi on jalkoa sukua,                        
     Keihäs kirvestä lajia,                        
     Jousi kättä joukkioa;                         
     Jalo on suksi suunnallinen,                      
     Siivo päällinen sivakka,                       
     Jalo jousi janhuksinen,                        
     Kylkehinen keihäsvarsi.