295. En minä kysy kylästä.                      
                                        
                                        
     Jos kylä jotain puhuvi,                        
     Naapuri naputtelevi,                         
     Varahaisin valvomilla,                        
     Aikasin alottamilla;                         
     En minä kysy kylästä,                         
     Tee tiliä naapurista.                         
     Soisit mun kyläni naiset,                       
     Soisit naiset naapurini,                       
     Silloiksi likasioille,                        
     Paikoiksi pahoille maille;                      
     Vaan ei luonunna Jumala,                       
     Isän lasta luomatonta,                        
     Poikoa isän periltä,                         
     Lasta vanhemman jäleltä.