29. Tie on tehty tuhman mennä.                    
                                        
                                        
     Mistä tiesit tervahiiri,                       
     Ojamykrä tien osasit,                         
     Luovon lohta ampumahan,                        
     Siikoa ihoamahan;                           
     Mistä tiesit, kusta tunsit,                      
     Kusta kuitenki älysit,                        
     Täällä neien kasvavaksi,                       
     Impyen yleneväksi?--                         
     Kuulu isoni, kuulu emoni,                       
     Minä vielä kuulusampi,                        
     Kuulun kultana merelle,                        
     Hopiana maille muille.                        
     Enkä huoli huitukoista,                        
     Noista poika puitukoista,                       
     Kun ei tulle tuuhiammat,                       
     Koriammat kohti käyne,                        
     Näätäsaapukat näkyne,                         
     Reporinnat reilottane;                        
     Sivu menköhöt siatki,                         
     Poikki pellon porsahatki,                       
     Sivu on tehtu tie siolle,                       
     Pellon poikki porsahille,                       
     Tie ylätse, tie alatse,                        
     Kahenpuolen kartanosta;                        
     Tie on tehty tuhman tulla,                      
     Sekä tulla, jotta mennä,                       
     Ura käyä käypäläisen,                         
     Astua kylänkysyjän.                          
     Tytötkö sinunki saattoi,                       
     Neiet neuoi muille teille?--                     
     Ne ne näppivät syäntä,                        
     Vievät mielen miesten päästä.