284. Ml meiät ko'olle saattoi.                    
                                        
                                        
     Kaikki kannettu näkevi,                        
     Syntynyt sylin pitävi,                        
     Emontuoma tunnustavi,                         
     Kuoleva koettelevi;                          
     Mi se nyt meiätki lähetti,                      
     Kuletteli kuulut miehet,                       
     Mi meiät ko'olle saattoi,                       
     Ku on tuonunna tukulle,                        
     Juomahan yhen pikarin,                        
     Yhen kannun kaatamahan,                        
     Yhet laulut laulamahan,                        
     Sanat kielin kertomahan.