27. Kotien erotus.                          
                                        
                                        
     Mistä tunsit tuhma tulla,                       
     Oron kärsä tien osasit,                        
     Tähän kuuluhun kotihin,                        
     Kaunihisen kartanohon?--                       
     Kun tulet tähän kotihin,                       
     Pistätet pihan sisälle,                        
     Pihall' on humalan pilpa,                       
     Rasvan kartu kartanolla.                       
     Kuinkas on sinun kotini,                       
     Sinun kurjan kartanosi--                       
     Kun kävin pihatse kerran,                       
     Ajoin ikkunan alatse,                         
     Näin mä tuon näkijättäki,                       
     Tunsin Turjanki Lapitta,                       
     Räystähät revon riaksi,                        
     Aitat aiaskommetoksi,                         
     Selin seisovan isännän,                        
     Selin onnenki olevan:                         
     Tup' oli kuuella tuella,                       
     Seitsemällä seipähällä,                        
     Kaheksalla kankimella.                        
     Kun sisähän katsahime,                        
     Vehkat vinkui kiukoalla,                       
     Parkit orrella parisi,                        
     Pöyällä pököttileipä,                         
     Olkitamppu taikinassa.