269. Kulle työlle tempoamma.                     
                                        
                                        
     Me yhen emosen lapset,                        
     Yhen kantamat kaposen,                        
     Yhen sotkan suorittamat,                       
     Yhen peiposen pesemät,                        
     Yhen hanhen hautelemat,                        
     Yhen varpusen valamat,                        
     Kulle nyt työlle tempoamma,                      
     Kulle viitsimmä viralle?--                      
     Lyöme'kö remun rekehen,                        
     Virsivänkärän väkehen,                        
     Sovitellen sormiamme,                         
     Kanteleitamme katsellen,                       
     Laskien käen kätehen,                         
     Ha'an toisehen haka'an,                        
     Lauloaksemma hyviä,                          
     Parahia pannaksemma,                         
     Kuulla noien kultasien,                        
     Tietä mielitehtosien,                         
     Nuorisossa nousevassa,                        
     Kansassa kasuavassa.