265. Soria sotainen tauti.                      
                                        
                                        
     Suku suuresti surevi,                         
     Laji kaikki kaihoavi,                         
     Heimokunta hellehtivi,                        
     Saavani minun sotahan,                        
     Tykin suuren suun etehen,                       
     Rautakirnujen kitahan;                        
     Sortuvan sotatiloilla,                        
     Vainoteillä vaipuvani.                        
                                        
     Vaan elä sure sukuni,                         
     Kaihoa lajini kaunis;                         
     Enmä silloin suohon sorru,                      
     Enkä kaau kankahalle,                         
     Kun minä sotahan kuolen,                       
     Kaaun miekan kalskehesen.                       
     Soria on sotainen tauti,                       
     Soria sotahan kuolla,                         
     Hemme miekan helskehesen:                       
     äkin poika pois tulevi,                        
     Potematta pois menevi,                        
     Laihtumatta lankiavi.