256. Pahasti öitsinyt.                        
                                        
                                        
     Pahoin tein minä poloinen,                      
     Pahoin tein poloinen poika,                      
     Kävin öillä öitsilöissä,                       
     Päivät pyörin päivätsissä,                      
     Illat iltaistunnoissa;                        
     Tuot' emo pani pahaksi,                        
     Iso katsoi ilkiäksi.                         
                                        
     Kun on kukko kerran lauloi,                      
     Iso istui kiukoalla,                         
     Emo laapoi lattialla,                         
     Panetteli poikoansa:                         
     "Taas on hurja huilamassa,                      
     Joka yöhyt öitsimissä;                        
     Tuuvin tuhmaisen pojasen,                       
     Tuuvin huorien hyväksi,                        
     Joka huoran huikutella,                        
     Joka kurvan kuihutella.                        
     Tytöt huorat huikuttavat,                       
     Joka kurva kuihuttavi,                        
     Mun poloisen poikoani;                        
     Saattelevat saunahansa,                        
     Viettelevät vierehensä,                        
     Liiaksi likistämähän."