253. Rahansa menettänyt.                       
                                        
                                        
     Kävin kauppoa Wirossa,                        
     Katsoin tiellä kauppojani,                      
     Luin tiellä tenkojani,                        
     Rannalla rahasiani.                          
     Jäivät tielle tenkaseni,                       
     Rannalle rahani vieri;                        
     Annoin ainoat rahani,                         
     Heitin hentuet hopiat,                        
     Wiron piikojen pivohon,                        
     Narvan naisten kukkarohon.