236. Käynti roualassa.                        
                                        
                                        
     Lähen tästä roualahan,                        
     Hyvän rouan kartanohon,                        
     Kullaista kujoa myöten,                        
     Hopiaista tietä myöten,                        
     Jost' on sillat silkin pantu,                     
     Veralla vetelät paikat.                        
                                        
     Jo joutui joki etehen,                        
     Häilähti hätä kätehen;                        
     Hypätenkö, harpatenko?                        
     Hypätkäme, harpatkame.                        
                                        
     "Hyvä huomen roualan,                         
     Onni uutehen tupahan!                         
     Täältä leikari tulevi,                        
     Keikari keritteleksen:                        
     Joko on viikon viinat pantu,                     
     Kauan otraiset oluet;                         
     Onko lautaiset laottu,                        
     Lusikkaiset lautaisilla;                       
     Onko pirtti pyyhittynä,                        
     Sekä sintsi siivottuna;                        
     Onko pesty pitkät penkit,                       
     Lattiat vesin valettu,                        
     Sillat silkillä katettu,                       
     Veran lestolla ve'etty,                        
     Tulla Turun poikasien,                        
     Saaha Saksan sulhosien?"                       
                                        
     "Onpa viikon viinat pantu,                      
     Kauan ollehet oluet;                         
     Onpa lautaiset laottu,                        
     Lusikkaiset lautaisilla;                       
     Viel' on pirtti pyyhittynä,                      
     Sekä sintsi siistittynä,--                      
     Pesty pitkät seinäpenkit,                       
     Lattiat ve'en valettu,                        
     Sillat silkillä katettu,                       
     Veran lestolla ve'etty,                        
     Tulla Turun poikasien,                        
     Saaha Saksan sulhosien."                       
                                        
     "Hyvä kiitos, hyvä laitos,                      
     Hyvän rouan huonehessa!                        
     Saako leikar leikin lyöä,                       
     Piipari ilon piteä,                          
     Hyvän muorin moisiolla,                        
     Hyvän vaarin vainiolla,                        
     Tämän talon tanterella,                        
     Talon rikkahan rikoilla?"                       
                                        
     "Saapi leikar leikin lyöä,                      
     Leikin lyöä ja kisata,                        
     Hyvän muorin moisiolla,                        
     Hyvän vaarin vainiolla,                        
     Tämän talon tanterella,                        
     Talon rikkahan rikoilla."                       
                                        
     "Hyvä kiitos, hyvä laitos,                      
     Saamasta hyvän sanoman!                        
     Ken nyt leikkihin tulevi,                       
     Ken kisahan kerkiävi;                         
     Tokko roua koista jouti?"                       
                                        
     "Ei roua kotoa joua,                         
     Tekemist' on työtä paljo:                       
     Vehnäleivät leipomista,                        
     Talkkunat taputtamista,                        
     Mesikannut kantamista;                        
     Tästä kulkevi kuningas,                        
     Vaeltavi linnan vanhin.                        
                                        
     Ennen pistän piikojani,                        
     Panen palkkalaisiani,                         
     Annan kokkini koasta,                         
     Tallipojan tanhuasta."                        
                                        
     "Hyvä kiitos, hyvä laitos,                      
     Saamasta hyvän sanoman;                        
     Nyt se leikar leikin lyöpi,                      
     Piipari ilon pitävi."                         
                                        
     "Millä teiän palkan maksan,                      
     Kullallako, vai hopeella?"                      
                                        
     "Et kullalla, et hopeella;                      
     Kyll' on kultia ko'issa,                       
     Vaikka kiukoat tekisi,                        
     Rauniot rakentelisi,                         
     Tekis rastit rauniolle,                        
     Ristit riihen ikkunoihin;                       
     Anna mulle nuori neito,                        
     Sillä roua palkan maksat."                      
                                        
     "Annan sulle nuoren neion,                      
     Panen piioista parahan;                        
     Annan riskin riihen puijan,                      
     Konstin kankahan kutojan."                      
                                        
     "Hyvä kiitos, hyvä laitos,                      
     Hyvän annin antamasta,                        
     Paremman lupoamasta.                         
     Hyvin roua palkan maksoi,                       
     Nuori neito saatiin,                         
     Neito nuori ja soria."