226. Minä pyy pesätön lintu.                     
                                        
                                        
     Ajattelen aikojani,                          
     Muistan muita päiviäni,                        
     Entistä elantoani;                          
     Niin oli entinen elanto,                       
     Kun kesäinen päivän nousu,                      
     Aamu armas aurinkoinen.                        
     Niin on nyt minun eloni,                       
     Kun pimiä pilven ranta,                        
     Tahi laaka lammin ranta;                       
     On kun syksy-yö suruinen,                       
     Pimiä kun talven päivä.                        
                                        
     Olin ennen kun olinki,                        
     Olin kun omenakukka,                         
     Tahi tuores tuomenkukka;                       
     Olin mansikka mäellä,                         
     Punapuola kankahalla,                         
     Koppelo eroon ko'issa,                        
     Tavi taaton kartanolla,                        
     Sirkkunen sisaren luona,                       
     Vesilintu veikon luona--                       
     Missä nyt minun kotini,                        
     Kussa kurjan kartanoni?                        
                                        
     Koti on koppelon pojilla,                       
     Kartano kylän kanoilla,                        
     Pesä pyillä pienoisilla;                       
     Minä koppelo koiton,                         
     Minä kana kartanoton,                         
     Minä pyy pesätön lintu.                        
     Korvess' on minun kotini;                       
     Kalliolla kartanoni,                         
     Maantiellä minun majani,                       
     Turpehessa muut tupani,                        
     Aian soppi on suojanani,                       
     Joka tuuli turvanani,                         
     Meren aallot armonani,                        
     Meren vaahet varjonani.