224. Itken kurja kulkuani.                      
                                        
                                        
     En itke ison hyvyyttä,                        
     Enkä äitin armautta,                         
     Vaan itken isoni maita,                        
     Maita maammoni murajan;                        
     Itken veikon valkamia,                        
     Siskon siltoja paheksin.                       
                                        
     Tuota itken tuon ikäni,                        
     Kun olen kurja kulkusassa,                      
     Raukka rannan juoksennassa,                      
     Vaivainen vaeltamassa.                        
     Sain ma kurja kulkemahan,                       
     Raukka rannat kiertämähän,                      
     Vaivainen vaeltamahan;                        
     Jouvuin kylmähän kylähän,                       
     Rautaisehen rahva'asen--                       
     Lapset raukan rannikolla,                       
     Keion mieron kierrännässä,                      
     Vaivaisen kylävarassa.                        
                                        
     Tuulet kurjalla tupana,                        
     Saunana vesisatehet;                         
     Mont' on tuulta tuulevata,                      
     Monta saapoa saetta,                         
     Päälle lapsen armottoman,                       
     Vaattoman vaimon päälle,                       
     Näillä ouoilla ovilla,                        
     Kyläsillä kynnyksillä.